Deney5: ASK: Amplitude Shift Keying
No, Adı Soyadı
Lab Saati:
No, Adı, Soyadı
Masa No:
Soru1: (Adım 14) ASK sinyalinde, digital sinyalin (data) durumu ile, taşıyıcının varlığı arasında nasıl bir ilişki
vardır?
Soru2: Digital data logic 0 seviyesinde iken, ASK sinyalinin voltajı ne kadardır?
Soru3: (Adım 16) ASK sinyalinin hangi özelliği, bir A.M. sinyali olduğunu gösterir?
Soru4: (Adım 20) Geri elde edilen digital sinyal, neden orjinalinin aynısı değildir?
Soru5: Geri elde edilen digital sinyali temizlemek için ne yapılmalıdır?
Soru6: (Adım 25) Komparatör, geri elde edilen digital sinyaldeki yavaşça yükselen bir voltaj değişimini, nasıl
keskin geçişlere dönüştürür?
Adım25. Üst yarıya komparatör girişlerini (referans ve sinyal) , alt yarıya komparatör çıkışını UYUMLU çiziniz
Download

indir