Deney5: A.M. Demodülasyon
No, Adı Soyadı
Lab Saati:
No, Adı, Soyadı
Masa No:
Soru1(10): Orjnal mesaj ile geri elde edilen mesaj arasında nasıl bir ilişki vardır? (fazı ihmal ederek karşılaştırın)
Soru2(10): Girişteki mesaj sinyali arttırıldığında, demodülasyon çıkışındaki mesaj sinyalinin genliği nasıl değişir?
Soru3(10): (Mesaj sinyalinin genliği amfi ile max. seviyede arttırıldığı durum için) demodüle edilmiş mesaj
sinyalindeki bozulma neden kaynaklanır?
Soru4(10): Aşırı modülasyonun, (demodülasyon aşamasında) bozulmaya sebep olmasının nedeni nedir?
Adım(10x3). Üst yarıya A.M sinyalini, ortaya rectifier (doğrultucu) çıkışını, alt yarıya RC-LPF çıkışını çiziniz
Adım(10x2). RC-LPF girişindeki (sol tarafa) ve çıkışındaki bileşenleri (sağ tarafa), DSA’da izleyip çiziniz.
Belirgin bileşenlerin frekanslarını yazınız. (Sanal kısımları ihmal ederek.)
Part D(10). Mikrofon ile sesimizin modüle-demodüle edilmesi: Sorumlu kişiye kulaklık ile dinletin.
Download

Deney5: A.M. Demodülasyon