ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI STATİĞİ DERSİ ÖDEVİ
SORU1:
Yükleme durumu ve
boyutları verilen kafes
kirişin çubuk
kuvvetlerini
hesaplayınız.
SORU2:
Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilen basit kirişte maksimum eğilme momentinin
yerini ve değerini hesaplayınız. NOT: β=2 ,α=3 alınacaktır.
SORU3:
Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilmiş olan sistemin kesit tesirlerini hesaplayarak M,
N, V diyagramlarını çiziniz.
SORU4:
Aşağıda verilen sistemlerin hiperstatiklik derecelerini belirleyiniz.
SORU5:
Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilmiş olan kirişin kesit tesirlerini hesaplayarak M, N,
V diyagramlarını çiziniz.
SORU6:
Boyutları ve yükleme durumu aşağıdaki şekilde verilen, ekseni 2 * parabol olan kolonlu üç
mafsallı kemerin M,V,N diyagramlarını çiziniz.
SORU7:
Aşağıda görülen sistemde Ray,V2,Rcy,V1,M3 statik büyüklüklerine ait tesir çizgilerini çiziniz.
SORU8:
Aşağıda görülen sistemde birim hareketli yükün üst başlıkta bulunması durumunda
O2,,V1,D1,U1 çubuk kuvvetlerinin tesir çizgilerini çiziniz.
SORU9:
Şekilde boyutları verilen gerber kiriş sisteminde 40 kN/m’lik düzgün yayılı sabit yük, 10
kN/m’lik düzgün yayılı ve 60 Kn’luk tekil hareketli yükten meydana gelecek MA mesnet
momentinin ve MD eğilme momenti için elverişsiz yükleme durumlarını çizerek en büyük ve
en küçük değerlerini tesir çizgilerinden yararlanarak hesaplayınız.
SORU10:
Şekilde boyutları ve yükleme durumu verilmiş olan sistemin kesit tesirlerini hesaplayarak M,
N, V diyagramlarını çiziniz.
Download

İndir (PDF, 512KB)