KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. TEMEL UNSURLAR
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Oranlar
Renkler
Siyah-Beyaz Kullanımı
Renkli Zemin Kullanımı
Hatalı Kullanım
Yazı Karakteri
Farklı Logo İle Kullanımlar
3. BASILI İŞLER
3.1- KURUMSAL EVRAK
3.1.1- Antetli Kağıt
3.1.2- Kartvizit
3.1.3- Diplomat Zarf
3.1.4- A3 Zarf
2.1.5- CD Sticker
2.1.6- CD Cover
2.1.7- Dosya
2.1.8- Bilgi Formu
2.1.9- Teşekkürler Kartı
2.1.10- Bloknot
2.1.11- Çanta
2.1.12- Masa Bayrağı
2.1.13- Yaka Kartı
2.1.14- Memory Stick
4. DİJİTAL TASARIMLAR
4.1- Müşteri Bilgi Formu
4.2- E-İmza
PANTONE Renk Örnekleri
GİRİŞ
İyi fikirlerin iyi tasarımlara dönüştüğü Erkanlı Villa Vetro'nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir
dil oluşturmak üzere hazırlanan bu klavuz, aynı zamanda Erkanlı Villa Vetro'nun kurumsal itibarını
oluşturmaktadır.
Oluşturulan kurumsal kimlik kılavuzu sayesinde tüm uygulamalarda sahip olduğumuz bu ortak dil,
kurumumuzun fiziksel yapısının bir yansıması olarak hedef kitleyle buluşacaktır.
Bu klavuz, Erkanlı Villa Vetro'nun tüm görsel kimlik öğelerinin tanımlanması ve uygulama alanlarındaki teknik şartları belirlemek için hazırlanmış olup, kurumsal kimlik bütünlüğünün sağlanabilmesi için
tüm iletişim faaliyetlerinde, bu klavuzda belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.
Tüm çalışma arkadaşlarımızın belirtilen bu standartlara duyarlılıkla uyacaklarına, kurum kültürümüze
ödünsüz biçimde sahip çıkacaklarına inanıyor, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
R. Hüseyin ERKANLI
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2. TEMEL UNSURLAR
2.1- AMBLEM / AMBLEM KULLANIMI / LOGOTYPE
2.1.1- Oranlar
2.1.2- Renkler
2.1.3- Özel Renkler - Siyah/Beyaz
2.1.4- Zeminli Kullanım
2.1.5- Zeminli Kullanım
2.1.6- Hatalı Kullanım
2.1.7- Yazı Karakteri
2.1.8- Farklı Logo İle Kullanımlar
2.1.1- ORANLAR
Logo "x" şeklinde ifade edilen uzunluk ölçüsü birimi temel alınarak oluşturulmuştur.
Toplam logo alanı 5,4x - 10x oranında olmalı, kullanımlarda bu orana uyulmalıdır.
10x
2,7x
5,4x
0,5x
0,7x
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2.1.2- RENKLER
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2.1.2- RENKLER
PANTONE 301 C
C:100 - M:72,5 - Y:27,28 - K:11,45
R:0 - G:78 - B:125
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2.1.3- SİYAH BEYAZ KULLANIMI
%40 Black
%70 Black
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
%50 Black
2.1.4- RENKLİ ZEMİN KULLANIMI
Logomuz mümkün olan her yerde orijinal renkleriyle, karmaşık zeminlerde beyaz olarak kullanılmalıdır.
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2.1.5- MİNİMUM ÖLÇÜLERDE KULLANIM
Logonun çok küçük kullanılması durumunda yazılar okunmaz olur, renkler ve detaylar kaybolabilir.
Minimum kullanım boyutları, logo genişliği ve yüksekliği temel alınarak aşağıda belirtilmiştir.
2,5 cm
1,36 cm
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2.1.6- HATALI KULLANIM
Aşağıdaki logolar yanlış kullanıma örnek olması amacıyla verilmiştir.
Bu ve benzeri kullanımlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Ω
Logo amblemin üstünde kullanılamaz.
Ω
Logo amblemin sağında kullanılamaz.
Ω
Logo amblem olmadan kullanılamaz.
Ω
Logo ve amblem renkleri değiştirilemez.
2.1.7- YAZI KARAKTERİ
Kurumsal yazı karakterimize yardımcı yazı tipi olarak “ADScalaSans” olarak belirlenmiştir.
ADScalaSans - Romein
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
ADScalaSans - Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
ADScalaSans- Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
ADScalaSans- BoldItalic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
ADScalaSans - Romein
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
ADScalaSans - Romein
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
Kurumsal yazı karakterimize yardımcı yazı tipi olarak “Arial” olarak belirlenmiştir.
Arial - Regular
AB C Ç D E F G Ğ H I İ J K LM N O Ö PR S ŞTU Ü VYZ / Q W X
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
Arial - Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
Arial - Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ/QWX
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz/qwx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / . , : ; “ ” * ! () % @ + - = /
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
2.1.8- FARKLI LOGO İLE KULLANIM
Amblem ve logomuzun net olarak algılanabilmesi için çevresinde boş bir alan bırakılmalıdır.
Logomuzu ikinci bir logo ile birlikte kullanmamız gereken durumlarda arada bırakılması gereken boşluk
aşağıda belirtilmiştir.
2. Temel Unsurlar
2.1- Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
3. BASILI İŞLER
3.1- KURUMSAL EVRAK
3.1.1- Antetli Kağıt
3.1.2- Kartvizit
3.1.3- Diplomat Zarf
3.1.4- A3 Zarf
2.1.5- CD Sticker
2.1.6- CD Cover
2.1.7- Dosya
2.1.8- Bilgi Formu
2.1.9- Teşekkürler Kartı
2.1.10- Bloknot
2.1.11- Çanta
2.1.12- Masa Bayrağı
2.1.13- Yaka Kartı
2.1.14- Memory Stick
3.1.1- ANTETLİ KAĞIT
Boyut: Antetli Kağıt A4 KAĞIT: 501 Natural White 100 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
Arka Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
5,6 cm
3,8 cm
2,2 cm
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
www.erka nl ivetro .c o m
* %40
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
3.1.2- KARTVİZİT
Boyut: 8,6 X 5,5 cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Arka Yüz: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
4,1 cm
1,6 cm
ÖN
2,2 cm
1,6 cm
8,6 cm
0,5 cm
Suna SAPMAZ
Satış ve Pazarlama Müdürü
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/7 Maslak, İstanbul
ARKA
T: 0212 285 0575 | F: 0212 285 0576
5,5 cm
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
3,2 cm
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
www.erkanlivetro.com
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
0,6 cm
3.1.3- DİPLOMAT ZARF
Boyut: 24 X 10,6 cm KAĞIT: 501 Natural White 100 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
Mücellit: Özel bıçak
4,3 cm
1,2 cm
2,4 cm
1,3 cm
0,8 cm
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | F: 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
10 cm
* %60
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
www.e r kanl iv e t r o .c o m
2,8 cm
3.1.4- A3 ZARF
Boyut: A3 KAĞIT: 501 Natural White 100 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Arka Yüz: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
Mücellit: Özel Bıçak
6,8 cm
1,6 cm
1,1 cm
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
www. e r ka n l iv e tr o . co m
5,3 cm
* %40
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
12,5 cm
CD Sticker
CD üzeri 4 renk serigrafi baskı 12 cm çapında
4 cm
2,2 cm
12 cm
www.e rkanlive tro.c om
3 cm
* %40
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
CD Cover
Boyut: Kapalı 13X13 cm Açık 36x16 cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
Arka Yüz: 2 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C
Mücellit: Özel Bıçak
4,9 cm
2,8 cm
ÖN
13 cm
www.e rkanli ve tro .co m
13 cm
ARKA
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
10,2 cm
* %70
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Memory Stick
Özel tasarım. Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Dosya
Boyut: 23x32cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: Dış yüz: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
İç yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Mücellit: Özel Bıçak, konik cep yapıştırma ve cep üstü kartvizit keskili
8,6 cm
23 cm
0,5 cm
23 cm
4,7 cm
32 cm
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
T: 0212 285 0575 | F: 0212 285 0576
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
13,5 cm
* %35
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
www.erk a nl ivet ro . c o m
3,8 cm
Dosya
23 cm
0,5 cm
23 cm
9,8 cm
* %35
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Bilgi Formu
Boyut: 17x23cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
Mücellit: Özel Bıçak
2,8 cm
Adı-soyadı Name-surname
Doğum tarihi Date of birth
Ev Adresi Home Address
İşyeri adı ve adresi Company name and address
Sektörü Sector
Görevi Position
23 cm
Telefonlar Telephones
Ev Home
İş Work
GSM
E-posta E-mail
Faks Fax
Eşin ismi ve doğum tarihi Name of spouse and birth date
Çocukların ismi ve doğum tarihleri Name of children and their birthdays
1.
2.
3.
Konutta ilgilendiğiniz m2 ve oda sayısı Number of rooms and sqm you are interested in
Notlar Notes
www.e rkanli ve tro .co m
2,8 cm
17 cm
* %70
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Teşekkürler Kartı
Boyut: 16x22cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Arka Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Mücellit: Özel Bıçak
6,3 cm
3,4 cm
ERKANLI Villa Vetro’da güzel günler geçirmeniz dileğiyle...
Sevgilerimizle,
* %50
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | F: 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
0,8 cm
Teşekkürler Kartı (Zarf)
Boyut: Kapalı: 17x23cm Açık: 20x46cm KAĞIT: 501 Natural White 100 gr Tradition
Renk: Ön Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Arka Yüz: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 301 C
Mücellit: Özel bıçak, mat selefon
6,3 cm
Teşekkürler...
www. e rk anl i ve t ro . c o m
3 cm
* %50
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Bloknot (Kapak)
Boyut: 8x11cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
2,7 cm
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
T: 0212 285 0575 | 0212 285 0576
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
1 cm
www.e rkanli ve tro .co m
0,8 cm
5 cm
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Bloknot (İç Sayfalar)
Boyut: 8x11cm KAĞIT: 501 Natural White 100 gr Tradition
Renk: 3 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Mücellit: Kapak yapıştırma perforajlı
1,6 cm
0,8 cm
0,3 cm
www.e r ka n li v e t r o .co m
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Çanta
Boyut: Açık ebat: 96,5x64,2 cm Kapalı ebat: 37x48 cm Körük: 10 cm KAĞIT: 541 Natural White 250 gr Tradition
Renk: 4 renk Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C, Pantone 301 C
Mücellit: Özel bıçak
6 cm
1,8 cm
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
11 cm
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
www. e r k a nl ive t r o. com
Masa Bayrağı
Renk: Ön Yüz: Pantone 8622 C, Pantone 8620 C, Pantone 8004 C
Arka Yüz: Pantone 301 C
Baskı: Saten kumaş üzeri ön-arka baskı
m
m
tr o .c o tr o .c o
rk a n li ve
rk a n li ve
w w w .e w w w .e
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
w w w .e
rk a n li .c
o m .t r
Yaka Kartı
Boyut: 9x4,5 cm. mıknatıslı yaka kartı
3 cm
1,6 cm
Suna SAPMAZ
Satış ve Pazarlama Müdürü
8 cm
3. Basılı İşler
3.1- Kurumsal Evrak
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
4. DİJİTAL TASARIMLAR
4.1- Müşteri Bilgi Formu
4.2- E-İmza
4.1- Müşteri Bilgi Formu
Boyut: A4 KAĞIT: 110 gr toprak kağıt, dijital
Renk: 4 renk
7,8 cm
5,3 cm
1,65 cm
2,9 cm
MÜŞTERİ BİLGİ FORMU
PROJE ADI :
TARİH :
BLOK NO :
KAT NO:
BAĞ. BÖL. NO.:
KONUM:
m2 :
ALICININ
T.C. KİMLİK NO :
ADI-SOYADI
:
DOĞUM YERİ
:
EV ADRESİ
:
SEMT
:
İŞ ADRESİ
:
SEMT
:
TEBLİGAT ADRESİ :
SEMT
EV TELEFONU
E-POSTA
BABA ADI
:
ANNE ADI
:
DOĞUM TARİHİ :
POSTA KODU
:
POSTA KODU
:
:
:
:
POSTA KODU
İŞ TELEFONU
FAX NO
:
:
:
:
:
:
EV TELEFONU
İŞ TELEFONU
:
:
EV :
İŞ :
DİĞER :
EŞİNİN
ADI-SOYADI
CEP TELEFONU
E-POSTA
ULAŞILAMADIĞI DURUMDA ARANABİLECEK YAKINININ
ADI-SOYADI
EV TELEFONU
CEP TELEFONU
:
:
:
YAKINLIK DERECESİ
İŞ TELEFONU
E-POSTA
:
:
:
ÖN ÖDEME TARİHİ
:
KONUT SATIN ALMA AMACI
OTURMAK İÇİN :
SATMAK İÇİN :
KİRAYA VERMEK İÇİN :
ÖDEME ŞEKLİ
DAİRE SATIŞ FİYATI
DAİRE ÖN ÖDEME BEDELİ
BANKA KREDİSİ TAKSİT TUTARI
BANKA ARA ÖDEME TUTARI
:
:
:
:
BANKA KREDİSİ TAKSİT ADEDİ
FAİZ ORANI
:
:
SATIŞ YETKİLİSİ
VARSA SENET TUTARI :
SENET ÖDEME TARİHİ :
BANKA ADI
:
:
ALICININ ADI-SOYADI :
İMZA
:
Taşınmaz Satış Sözleşmesi nedeni ile bu bilgi formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerdeki değişiklikleri de satıcı firmaya bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
* %60
4. Dijital Tasarımlar
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
4.2- E-İmza
500 px
Suna SAPMAZ
Satış ve Pazarlama Müdürü
125 px
81,5 px
4. Dijital Tasarımlar
ERKANLI Villa Vetro Kurumsal Kimlik Kılavuzu
İstanbul Merkez:
Veko Giz Plaza Meydan Sokak No:20/72
Maslak, İstanbul
Ankara Merkez (Satış Ofisi):
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi
610 Sokak No:19 Oran, Çankaya, Ankara
T: 0212 285 0575 | 0212 285 0576
T: 0312 491 6206 | F: 0312 491 6205
PANTONE RENK ÖRNEKLERİ
Download

Göz Hastalıkları.pdf