144
İNDEKS
INDEX
Logotayp Logotype
İngilizce Logotayp Logotype in English
Güvenlik Alanı Safety Area
Logo Oranları Logo Proportions
Renk Color
Kurumsal Yazı Karakteri Primary Typeface
Kurumsal Materyaller Corporate Materials
145
146
147
148
149
150
151
152
Logotayp
Logotype
146
İngilizce Logotayp
English Logotype
147
Güvenlik Alanı
Logonun dört tarafından 0,5 cm olmak üzere
belirlenen alan güvenlik alanıdır ve diğer tüm
öğelerden bu bölge kadar uzaklıkta yer
almalıdır.
Safety Area
The specied area on all four sides of the logo
with a tolerance limit of 0.5 cm is called the
safety zone and all other elements are
required to keep this minimum distance.
Y = 0,5 cm
Y
Y
Y
Y
148
Logo Oranları
Selçuklu Holding Logo ve İlko İlaç Logo bir
arada kullanıldığında logo oranları 1'e 2
olup aşağıda gösterildiği şekildedir.
Logo Proportions
Selçuklu Holding Logo and İlko
Pharmaceuticals Logo proportions, when
used together, are 1 to 2 as stated below.
x
1,6 x
149
Renk
Logo renkleri Pantone, CMYK ve RGB,
kodları ile aşağıda belirlenen şekildedir.
Color
Logo colors are stated below with
Pantone, CMYK and RGB codes.
Mavi
Blue
PANTONE
280C
CMYK
C = %100
M = %66
Y = %0
K = %50
150
RGB
R =0
G =43
B =127
Kurumsal yazı karakteri Adobe
Helvetica ailesidir.
Kurumsal Yazı Karakteri
Primary Typeface
Corporate typeface is Adobe
Helvetica family.
Helvetica
a b c ç d e f g ğh ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
AB C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T
1234567890
UÜV W X YZ
Helvetica Bold
a b c ç d e f g ğh ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
AB C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T
1234567890
UÜV W X YZ
Helvetica Italic
a b c ç d e f g ğh ı i j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z
AB C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T
1234567890
UÜV W X YZ
151
Kurumsal Materyaller
Corporate Materials
152
Kartvizit
Business Card
Boyut: 80 mm x 55 mm
Ölçek: %100
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
3 mm
21 mm
Pantone 873C
33 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
33 mm
3 mm
3 mm
16 mm
25 mm
21 mm
3 mm
16 mm
25 mm
Name Surname
Ad Soyad
Unvan
Employee Title
5,7 mm
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 34885
Sancaktepe-İSTANBUL
Tel
: 0216 564 8000
Faks : 0216 398 9316
E-posta : [email protected]
www.ilko.com.tr
5,7 mm
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 34885
Sancaktepe-istanbul/TURKEY
Tel
: +90 216 564 8000
Fax
: +90 216 398 9316
E-mail : [email protected]
www.ilko.com.tr
15,6 mm
15,6 mm
8,7 mm
3 mm
8,7 mm
3 mm
3 mm
3 mm
21,8 mm
3 mm
21,8 mm
3 mm
21 mm
3 mm
Kartvizit (GSM Ekli):
Business Card (GSM Included):
3 mm
21 mm
33 mm
3 mm
3 mm
3 mm
33 mm
3 mm
3 mm
3 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
Ad Soyad
Name Surname
Unvan
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 34885
Sancaktepe-İSTANBUL
Tel
: 0216 564 8000
Faks
: 0216 398 9316
GSM
: 0xxx xxx xxxx
E-posta : [email protected]
www.ilko.com.tr
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 34885
Sancaktepe-istanbul/TURKEY
Tel
: +90 216 564 8000
Fax : +90 216 398 9316
GSM : +90 xxx xxx xxxx
E-mail : [email protected]
www.ilko.com.tr
15,6 mm
7,2 mm
3 mm
3 mm
21,8 mm
Employee Title
4,9 mm
3 mm
153
4,3 mm
15,6 mm
8,7 mm
3 mm
3 mm
21,8 mm
3 mm
Antetli Kağıt
Letterhead
Boyut: 210 mm x 297 mm
Ölçek: %70
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
Pantone 873C
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
40 mm
İLKO İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 - 34885 Sancaktepe-İSTANBUL
Tel: 0216 564 8000 (pbx) Faks: 0216 398 9323
www.ilko.com.tr
25 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
154
Dosya
Folder
Boyut: Açık 496,5 mm x 376 mm - Kapalı 219 mm x 304,5 mm
Ölçek: %70
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
Pantone 873C
69,4 mm
69,4 mm
80 mm
50 mm
7 mm
İLKO İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 - 34885 Sancaktepe- İSTANBUL
Tel: 0216 564 8000 (pbx) Faks: 0216 398 9323
www.ilko.com.tr
7 mm
7 mm
7 mm
155
Diplomat Zarf
DL Envelope
Boyut: 215 mm x 110 mm
Ölçek: %75
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
Pantone 873C
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
40 mm
İLKO İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No:6
PK: 34885 Sancaktepe-İSTANBUL
Tel : 0216 564 8000 (pbx)
Faks: 0216 398 9323
www.ilko.com.tr
25 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
156
Pencereli Diplomat Zarf
DL Window Envelope
Boyut: 215 mm x 110 mm
Ölçek: %75
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
Pantone 873C
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
40 mm
42,8 mm
İLKO İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No:6
PK: 34885 Sancaktepe-İSTANBUL
Tel : 0216 564 8000 (pbx)
Faks: 0216 398 9323
www.ilko.com.tr
25 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
157
7 mm
Torba Zarf
Pochette Envelope
Boyut: 220 mm x 307 mm
Ölçek: %60
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
Pantone 873C
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
65 mm
40,6 mm
İLKO İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6 - 34885
Sancaktepe-İSTANBUL Tel: 0216 564 8000 (pbx)
Faks: 0216 398 9323 www.ilko.com.tr
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
158
CD Üzeri Zarf
CD Cover
42,8 mm
ww
w.
ilko
23
ad
.N
o:
6
98
)3
16
: (2
Sa
s
nca
ak
kte
0F
pe 3
00
4885
64 8
İSTANBUL Telefon: (216) 5
42,8 mm
40 mm
İLKO İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6
34885 Sancaktepe-İSTANBUL
Tel : 0216 564 8000 (pbx)
Faks: 0216 398 9323
www.ilko.com.tr
25 mm
7 mm
7 mm 7 mm
159
9
3
un
an
.K
ah
rM
ına
Akp
iC
.co
m.t
r
Boyut: Açık 266,5 mm x 140,8 mm - Kapalı 125,7 mm x 125,7 mm
Ölçek: %65
Renk: Pantone 280C
Pantone 1815C
Pantone 873C
Sunum Şablonu
Presentation Template
160
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
40 mm
71,7 mm
BAŞLIK
29,5 mm
Alt Başlık
71,7 mm
25 mm
7 mm
7 mm
7 mm
88,1 mm
88,1 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
40 mm
71,7 mm
HEADING
29,5 mm
SUB HEADING
71,7 mm
25 mm
7 mm
7 mm
7 mm
73,6 mm
73,6 mm
161
7 mm
Download

•Mikronezya Büyükeçiliğinin Türkiye temsilciliği