Mitutoyo mimoriadna akcia
Od 15. októbra 2013 do 15. januára 2014
Meriame váš svet
Strmeňový mikrometer DIGIMATIC
Toto je mikrometer so stúpaním 2mm, ktorý ponúka štyrikrát rýchlejší pohyb vretena
ako štandardné mikrometre. Strmeňový mikrometer DIGIMATIC QuantuMike IP65
vám ponúka nasledujúce výhody:
Stúpanie
vretena
1 otáčka
Štandardné
0.5 mm
2.0 mm
Kedykoľvek a kdekoľvek. Majte sebou
referenčnú knihu inžinierov Mitutoyo
všade kde ste. Ďalšie funkcie sú užitočné
plagáty a dokonca aj trochu zábavy a bude
rozšírená s mnohými funkciami, ktoré sú
aplikácia pre poznatky o metrológii vo
vašom mobilnom zariadení.
ANDROIDVERZIA:
YOUTUBE LOGO SPECS
PRINT
main red
gradient bottom
C0 M96 Y90 K2
C13 M96 Y81 K54
white
black
C0 M0 Y0 K0
C100 M100 Y100 K100
PMS 1795C
WHITE
on light backgrounds
standard
†Rýchlejšie meranie je dosiahnuté
použitím hrubšieho závitu, ktorý posúva
vreteno o 2 mm na otáčku bubienka.
†Prístroj má vynikajúcu presnosť s iba
± 1 µm medznou chybou (platí pre
meradlo do rozsahu 75mm).
†Dvojitá funkcia ponúkaná rohatkou v
bubienku a rýchloposuve zabezpečuje
jednoduchú obsluhu jednou rukou alebo
v držiaku.
on dark backgrounds
†Vynikajúca
odolnosť proti vode a prachu
standard ochrany IP-65 ).
(stupeň
PMS 1815C
BLACK
no gradients
no gradients
Obj.č.
Merací rozsah
Medzná
mm
chyba* µm
293-145
0 – 25
±1
watermark
293-146
25 – 50 watermark ±1
293-147
50 – 75
±1
293-148
75 – 100
±2
* bez frekvenčnej chyby
Obj.č. 293-145
Cenníkova cena: 205 €
159 €
iOS VERZIA:
stacked logo (for sharing only)
Cenníková
cena €
205
282
338
383
stacked logo (for sharing only)
Pozrite sa na video s QuantuMike na
našom YouTube kanáli: youtube.com /
user / mitutoyoeurope
až do
50 mm
Mitutoyo na YouTube.
Akcia je platná od 15.októbra 2013 do 15.januára 2014
Všetky ceny sa rozumejú ako netto ceny v EUR + DPH - ďalšie informácie je možné získať z www.mitutoyo.eu.
Dodávka a ceny výrobkov ponúkaných v tomto dokumente sú platné do vypredania zásob. Technické zmeny, chyby a tlačové chyby vyhradené.
Sú to informácie. Je to podpora. Kdekoľvek
ste. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Získajte
prehľad z prvej ruky o riešeniach, ktoré
ponúka Mitutoyo pre vaše podnikanie.
Zaregistrujte sa do kanála Mitutoyo Europe
teraz.
Naskenujte QR-kód pre rýchly prístup
k detailným informáciám alebo nás
navštívte na adrese:
youtube.com/user/
mitutoyoeuropegmbh
Akciová
cena €
159
219
259
295
Mitutoyo DIGIMATIC sada najpredávanejších meradiel
Tri Mitutoyo digitálne najpredávanejšie
meradlá v jednej kazete-
Tri z našich najpoužívanejších digitálnych meradiel spolu v prémiovom balení.
Nadštandardná kvalita od Mitutoyo.
- Odchýlkomer
DIGIMATIC ID-S
- Strmeňový mikrometer DIGIMATIC
- Posuvné meradlo
DIGIMATIC
Viac informácií nájdete na
miestnej domovskej stránke
Mitutoyo!
45 rokov Mitutoyo v Európe
Naše výročie - darček pre vás!
Digitálna sada
Táto sada obsahuje najpredávanejšie produkty od Miposuvné meradlo 0-150 mm,
tutoyo: Digitálne
Digitálny mikrometer 0-25 mm a
Digitálny
DIGIMATIC Odchýlkomer 12 mm.
Puzdro je vyrobené z krásne a vysoko kvalitného pevného
hliníku a poskytuje ďalší priestor pre batérie pre meradlá
a návod na použitie.
Digitálna sada s nastaveným obsahom
Obj.č.
293-821
500-181-20
543-781B
DIGIMATIC ID-S
Odchýlkomer
Označenie
Mikrometer DIGIMATIC
Posuvné meradlo
DIGIMATIC
Odchýlkomer DIGIMATIC
ozícii j
e li
množs mitované
tvo.
† 9 mm vysoké čísla ukazovateľa zabezpečujú dobrú čitateľnosť
† 20 000 hodín výnimočná životnosť batérie
† Výstup dát je súčasťou
 Strmeňový mikrometer DIGIMATIC
† Nákladovo efektívne meradlo so zjednodušenými funkciami pre
štandardné použite
DIGIMATIC
 Posuvné meradlo
Cenníková
cena €
142
Akciová
cena €
105
vr.
† Dokonalé vyhotovenie kĺznych plôch zabezpečuje plynulý pohyb
posuvovej meracej čeluste
vr.
† Veľké čísla ukazovateľa s výškou 9 mm zabezpečujú dobrú
čitateľnosť
142
vr.
† Spoľahlivé meranie a so systémom ABSOLUTE nie je potrebné
nastavenie počiatočnej hodnoty po zapnutí
Odchýlkomer
DIGIMATIC ID-SS solar
Odchýlkomer
DIGIMATIC ID-S
†Solárne napájaný
Odchýlkomer DIGIMATIC
†Štandardný typ
379 €
†Žiadna výmena batérií
†Ukazovateľ s číslicami vysokými 9
mm pre ľahké čítanie
†Super-kondenzátor umožňuje
pracovať aj pri nízkej intenzite
osvetlenia.
†Životnosť batérie: 20 000 hodín
(typ 0,01 mm), 18 000 hodín (typ
0,001 mm)
Obj.č. 543-505B
†11mm veľké čísla ukazovateľa
†Výstup dát je súčasťou
Cenníkova cena: 145 €
†Výstup dát je súčasťou
Obj.č.
Obj.č. 011569
Cenníkova cena: 465 €
†Počiatočná hodnota musí byť
nastavená iba raz a je uložená až
do výmeny batérie.
†Prevádzka bez batérií vďaka
solárnej funkcii už od hodnoty
40 Lux
Obj.č. 543-790B
Cenníkova cena: 287 €
115 €
Digitálny krok* Merací rozsah
mm
mm
543-500B
0,001
12,7
543-505B
0,01
12,7
* bez frekvenčnej chyby
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Označenie
2
K disp
† Systém ABSOLUTE, nie je potrebné nastavenie počiatočnej
hodnoty po zapnutí.
Medzná chyba:
mm
0,003
0,02
Cenníková
cena €
289
145
225 €
Akciová
cena €
Obj.č.
219
115
Digit mm
543-790B
0,001
* bez frekvenčnej chyby
Merací rozsah
mm
12,7
Medzná
chyba* mm
0,003
Cenníková Akciová cena €
cena €
287
225
Špeciálne príslušenstvo
Cenníková cena €
Obj.č.
Označenie
Cenníková cena €
905338
DIGIMATIC Signálny kábel (1m)
28
905338
DIGIMATIC Signálny kábel (1m)
28
905409
DIGIMATIC Signálny kábel (2m)
34
905409
DIGIMATIC Signálny kábel (2 m)
34
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
ABSOLUTE Štandardné posuvné meradlo DIGIMATIC
Mitutoyo ponúka posuvné meradlá s vysokou kvalitou povrchovej úpravy pre plynulý pohyb posuvovej
meracej čeluste a mimoriadnou životnosťou batérie 20 000 h pre štandardný typ a 15 000 h pre typ IP67.
Štandardné posuvné meradlo
DIGIMATIC
Obj.č. 500-181-20
†Merací rozsah: 0-150 mm
Cenníkova cena: 105 €
79,50 €
†Dokonalé vyhotovenie kĺznych plôch zabezpečuje plynulý
pohyb posuvovej meracej čeluste
†9 mm vysoké čísla ukazovateľa
†Dlhá životnosť batérie: 20 000 hodín
†S funkciou ZAP/VYP
9 mm vysoké čísla ukazovateľa
Posuvné meradlo
Obj.č. 500-706-11
Cenníkova cena: 160 €
120 €
DIGIMATIC IP67
†ABSOLUTE systém poskytuje spoľahlivé merania
†Má vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu (stupeň ochrany IP67), ktorá vám umožní používať meradlo v
situáciách, ktoré zahŕňajú obrábanie pri striekajúcej chladiacej kvapaline
†Extrémne odolné voči chladiacim kvapalinám a mazivám.
Obj.č.
500-706-11
500-707-11
Merací
rozsah mm
0 – 150
0 – 200
Cenníková
cena €
160
225
Akciová
cena €
120
169
Horizontálne odmeriavanie odolné voči chladiacej kvapaline IP66
†Má vynikajúcu odolnosť proti vode a prachu (stupeň ochrany IP67), ktorá vám umožní
používať meradlo v situáciách, ktoré zahŕňajú obrábanie pri striekajúcej chladiacej
kvapaline
Obj.č. 572-601
†Akonáhle je nastavený bod (pôvodný) absolútna nula, Meracia jednotka DIGIMATIC
ukazuje absolútnu vzdialenosť od tohto bodu, keď je zapnutý, skôr než "0,00"
Cenníkova cena: 268 €
199 €
†Externý ukazovateľ 542-007D pripojiteľný cez DIGIMATIC signálny kábel (špeciálne
príslušenstvo)
Obj.č.
Merací rozsah mm
572-601
572-602
0 – 150
0 – 200
Medzná chyba*
mm
0,03
0,03
Cenníková cena €
Akciová cena €
268
318
199
245
Obj.č. 542-007D
Cenníkova cena: 330 €
259 €
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Označenie
Cenníková
cena €
Akciová cena €
05CZA624
DIGIMATIC Signálny kábel s tlačítkom (1m)
70,50
–
05CZA625
DIGIMATIC Signálny kábel s tlačítkom (2m)
79,50
–
06ADV380A
USB Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
115
95
Ukazovateľ pre DIGIMATIC meradlá napr.
horizontálne odmeriavanie
IP66
Funkcie
Tento DIGIMATIC ukazovateľ je možné pripojiť k
akémukoľvek zariadeniu s výstupom DIGIMATIC, vrátane
mnohých digitálnych mikrometrov, posuvných meradiel
a indikátorov
Ponúka vám nasledujúce výhody:
†Má funkciu pre výstup dát a tolerančné porovnanie
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
Séria 542
Výstup dát DIGIMATIC

Vstup dát DIGIMATIC

Nastavenie nuly

Predvolené

Nastaviteľný smer odčítania

Funkciu zámku

Prepínanie mm/inch

Tolerančné porovnanie

3
Strmeňový mikrometer ABSOLUTE s vysokou presnosťou
Vysoká presnosť bez straty schopnosti
prevádzky
Tento mikrometer umožňuje meranie s rozlíšním 0,1 µm s ručne
držaným nástrojom!
Tuhý rám a vysoko výkonný mechanizmus
s konštantnou prítlačnou silou umožňujú
stabilné meranie
UTUBE LOGO SPECS
RINT
1795C
90 K2
E
K0
on light backgrounds
on dark backgrounds
standard
standard
no gradients
no gradients
gradient bottom
PMS 1815C
C13 M96 Y81 K54
black
BLACK
C100 M100 Y100 K100
DIGIMATIC s vysokou presnosťou
Strmeňový mikrometer
†Umožňuje meranie s rozlíšením 0,1 µm. Tento mikrometer je ideálny pre
zákazníkov, ktorí potrebujú vykonávať vysoko presné merania s ručným nástrojom.
watermark
†Používa Mitutoyo inovatívne rozlíšenie 0.1 µm, ABS(ABSOLUTE)realizované cez
rotačný snímač a vysoko presné technológie opracovania závitov, ktoré umožnili
zmenšiť chybu meradla na ± 0,5 µm v celom rozsahu a poskytuje vyššiu presnosť bez
straty funkčnosti
watermark
Obj.č. 293-100
Cenníkova cena: 1.400 €
1.190 €
stacked logo (for sharing only)
†Tuhý rám a vysoko výkonný rohatkový mechanizmus s konštantnou prítlačnou silou
(7-9 N)umožňuje stabilné meranie, pričom zvuk rohatky uistí obsluhu, že meranie
bolo vykonané správne.
stacked logo (for sharing only)
Pozrite sa na naše video s
mikrometrom DIGIMATIC na našom
kanáli YouTube: youtube.com / user /
mitutoyoeurope
Obj.č.
293-100
Merací rozsah
mm
0 – 25
Digit (prepínateľny)
Chyba meradla
0,0001 mm, 0,0005 mm
±0,5 µm
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Označenie
Obj.č. 148-201
Cenníková cena: 57,50 €
41 €
Obj.č. 148-120
Cenníkova cena: 72 €
55 €
4
Obj.č. 148-203
Cenníkova cena: 64 €
49 €
Obj.č. 148-121
Cenníkova cena: 68 €
49 €
1.190
Cenníková
cena €
Akciová cena €
–
05CZA662
DIGIMATIC Signálny kábel s tlačítkom (1m)
73,50
05CZA663
DIGIMATIC Signálny kábel s tlačítkom (2m)
82,50
–
06ADV380B
USB Signálny kábel s tlačítkom (2 m)
115
95
156-101-10
Stojan pre mikrometer
54
–
Vstavané mikrometre
Vstavané mikrometre spoločnosti Mitutoyo ponúkajú najvyššiu
kvalitu a presnosť. Vretená s predĺženou životnosťou vám dajú
schopnosť vykonávať vysoké axiálne zaťaženie a jednoduché označenie poskytne
bezpečné a ľahké čítanie z meradla.
Potrebujete viac informácií?
Vstavané mikrometre spoločnosti Mitutoyo na webe!
Skenujte QR-kód pre rýchly prístup k detailným informáciám
alebo nás navštívte na
www.micrometerheads.com
Akciová cena €
Obj.č.
Merací rozsah
mm
Zakončenie vretena
UpínacíØ mm
Cenníková
cena €
Akciová
cena €
41
49
49
41
55
49
55
49
148-201
0 – 6,5
Plochý
6
57,50
148-203
0 – 6,5
Plochý
6
64
148-103
0 – 13
Plochý
9,5
64,50
148-104
0 – 13
Plochý
9,5
55
148-120
148-121
148-804
150-195
0 – 13
0 – 13
0 – 13
0 – 25
Plochý
Plochý
Oblý (SR4)
Plochý (tvrdokov)
9,5
9,5
9,5
10
72
68
74,50
61,50
Obj.č. 148-103
Cenníkova cena: 64,50 €
49 €
Obj.č. 148-804
Cenníkova cena: 74,50 €
55 €
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
Obj.č. 148-104
Cenníkova cena: 55 €
41 €
Obj.č. 150-195
Cenníkova cena: 61,50 €
49 €
USB Input Tool pre priame pripojenie
Namerané dáta sú preložené do kódov
klávesnice
USB Input Tool je dátové rozhranie klávesnicového portu pre priamy prenos
merných dát z meradiel DIGIMATIC na PC
Priamy vstup nameraných dát do
tabuľkového procesora cez USB
USB Input Tool pre priame pripojenie DIGIMATIC-USB
†USB kábel pre priame pripojenie meradiel DIGIMATIC Mitutoyo
†Pripojenie prostredníctvom rozhrania USB bez prídavného softvéru (HID)
†Káble sú prepojiteľné cez štandardný USB rozbočovač
†Softvér USB-ITPAK pre prípravu protokolov v programe Excel ® (voliteľné
príslušenstvo)
Obj.č.
Popis
06ADV380A
A
Cenníková cena €
Akciová
cena €
Model s vysokým stupňom ochrany IP a dátovým tlačítkom (napr. posuvné
meradlo IP67)
115
95
Model s vysokým stupňom ochrany IP a dátovým tlačítkom (napr. mikrometer
IP65)
115
06ADV380C
S dátovým tlačítkom (napr. posuvné meradlo ABSOLUTE DIGIMATIC)
100
79
06ADV380D
10 pólový plochý typ (napr. odchýlkomer ID-F)
100
79
06ADV384
06ADV380F
6 pólový okrúhly typ (napr. mikrometer Quick)
100
79
06AEN846
06ADV380F
Jednoduchý priamy typ (napr. odchýlkomer ID-C)
100
79
06ADV380G
Odchýlkomer s vysokým stupňom ochrany IP (napr. odchýlkomer ID-N)
100
79
06ADV380B
YOUTUBE LOGO SPECS
B
C
PRINT
Špeciálne príslušenstvo
PMS 1815C
PMS 1795C
Obj.č.
Popis
95
main red
gradient bottom
C0 M96 Y90 K2
C13 M96 Y81 K54
white
WHITE
C0 M0 Y0 K0
937179T
D
F
E
on light backgrounds
on dark backgrounds
standard
standard
Cenníková
cena €
blackspínač pripojený cez USB
Nožný
no gradients
C100 M100 Y100 K100
Nožný spínač
watermark
U-WAVE-T-kábel
Akciová
cena €
100
no gradients
BLACK
Programové vybavenie USB-ITPAK V
2.0 s adaptérom
U-WAVE
Bezkáblový komunikačný systém nameraných dát
G
79
220
179
41.50
–
watermark
U-WAVE-T
stacked logo (for sharing only)
stacked logo (for sharing only)
Pozrite sa na naše video s U-Wave a
USB-Input Tool pre priame pripojenie na
našom kanále YouTube: youtube.com/user/
mitutoyoeurope
U-WAVE-R
Meradlo s výstupom
DIGIMATIC
Obj.č.
†Komunikačná vzdialenosť cca. 20 m
Popis
Cenníková
cena €
†Program s neutrálnym pripojením napr. Excel®
†Potvrdenie údajov na vysielači (bzučiak/LED)
Množstevná
zľava €
1-2 ks
Množstevná
zľava €
5 ks
Množstevná
zľava €
6 a viac ks
02AZD730D
U-WAVE-T (typ IP-67)
160
125
120
115
02AZD880D
U-WAVE-T (ty s bzučiakom)
160
125
120
115
†IP67 vysielač je k dispozícii
02AZD810D
U-WAVE-R prijímač
318
249
249
249
†400 000 dátových prenosov s jednou batériou
02AZD790A
95
75
70
65
†Žiadosť o dáta z PC (na požiadanie dopytujte Mitutoyo)
Model s vysokým stupňom ochrany IP a dátovým
tlačítkom (napr. posuvné meradlo IP-67)
02AZD790B
Model s vysokým stupňom ochrany IP a dátovým
tlačítkom (napr. mikrometer IP-65)
95
75
70
65
02AZD790C
S dátovým tlačítkom (napr. posuvné meradlo ABSOLUTE
DIGIMATIC)
90
70
65
60
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Pipis
Cenníková
cena €
02AZE200
Držiak pre U-WAVE na meradlo
06AEN846
Programové vybavenie USB-ITPAK
V 2.0 s adaptérom
Akciová
cena €
02AZD790D
10 pólový plochý typ (napr. odchýlkomer ID-F)
85
65
60
60
02AZD790E
6 pólový okrúhly typ (napr. mikrometer Quick)
85
65
60
55
20
15
02AZD790F
Jednoduchý priamy typ (napr. odchýlkomer ID-C)
85
65
60
55
220
179
02AZD790G
Odchýlkomer s vysokým stupňom ochrany IP (napr.
odchýlkomer ID-N)
90
70
65
60
Mitutoyo USB-ITPAK programové vybavenie verzia 2.0
†Špeciálne na použitie v aplikácii Excel ® pre zber dát
Bezkáblový
U-WAVE
Konvenčný USB rozbočovač pre multikanálové pripojenie
†Jednoduché použitie a vhodné pre všetky aplikácie Excel ®
†USB ITPAK môže zbierať dáta prichádzajúce zo vstupu
USB cez priamo pripojený kábel a rovnako aj z U-WAVE
systému
Obj.č. 06AEN846
Cenníkova cena: 220 €
179 €
†Kompatibilný s Microsoft® Windows® 7/ Windows® 8 32/64
bit
USB Input Tool
pre priame
pripojenie
Nožný spínač pripojený
cez USB
†16 jazykov k dispozícii
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
5
Nový Lineárny výškomer Linear Height LH-600 E / EG
Presnosť: (1,1 + 0,6 L / 600) µm
L = meraná dĺžka mm
Vysoko výkonný 2D merací systém s vynikajúcou presnosťou merania: jednoduchá
manipulácia a nová, ľahko čitateľná 144.78 mm farebná TFT LCD obrazovka z neho
robí to, čo v rámci tejto triedy musíte mať.
Intuitívny ovládací panel s menu na
obrazovke
Automatické spustenie vopred
naučených výrobných programov
Lineárny výškomer LH-600 E/EG
Obj.č. 518-351D-21
Cenníkova cena: 5.690 €
†Vysoko univerzálny multi-funkčný typ s pneumatickým
mechanizmom pohonu
4.550 €
†Presnosť: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = meraná dĺžka mm
†Zdvih: 600 mm
†Sieťovo nezávislá prevádzka s akumulátorom
Sada dotykov
5.7 inch/144,78 mm farebná TFT LCD obrazovkah
Obj.č.
Popis
518-352D-21
s rukoväťou pre pohyb
518-351D-21
bez rukoväte pre pohyb
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
K650986
Sada dotykov
Cenníková
cena €
5.990
Akciová
cena €
5.690
4.550
4.750
Cenníková
cena €
Akciová
cena €
386
320
LH-600 - Pozrite si video!
Toto demo video ukazuje Mitutoyo vysoko kvalitný lineárny výškomer LH-600/E.
youtube.com/user/mitutoyoeuropegmbh
Obj.č. 192-613-10
Cenníkova cena: 834 €
650 €
Výškomer DIGIMATIC typ s dvojitým stĺpikom
To je vysoko presný výškomer, ktorý je dodávaný s alebo bez
konektora pre voliteľný dotykový spínač.
To vám ponúka nasledujúce výhody:
†Jeho dvojradová konštrukcia zabezpečuje vysokú presnosť
merania
†Hrot osadený tvrdokovom je k dizpozícii
†Veľké čísla s výškou 11 mm zabezpečujú dobrú čitateľnosť
†Výstup dát je súčasťou
Prosím skenujte QR-kód pre priamy prístup!
Obj.č.
Merací rozsah
mm
Medzná
chyba:
192-613-10
0-300
192-614-10
0-600
192-663-10
192-664-10
Akciová cena €
± 0,02
834
650
± 0,05
1.145
890
0-300
± 0,02
1.112
850
0-600
± 0,04
1.421
1.090
Cenníková cena €
Akciová
cena €
484
—
—
Obj.č.
Popis
192-007
Dotykový spínač pre 192-663-10 a
192-664-10
905338
DIGIMATIC Signálny kábel (1 m)
28
905409
DIGIMATIC Signálny kábel (2 m)
34
—
06ADV380F
USB Signálny kábel (2 m)
100
79
Dotykový spínač
6
Cenníková
cena €
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
Oceľové/Keramické kombinované sady koncových mierok
Mitutoyo ponúka najvyššiu úroveň kvality oceľových a keramických koncových
mierok, ktoré sú najlepšej kvality a podporované najlepšími technológiami Mitutoyo.
QM výškomer
Jedná sa o vysoko presný ABSOLUTE digitálny
výškomer, ktorý vám ponúka nasledujúce výhody:
Obj.č. 518-224
Cenníkova cena: 3.350 €
2.590 €
†Má vysokú presnosť, vysoké rozlíšenie ABSOLUTE
lineárneho snímača pre detekciu polohy
†Môžete ľahko uplatňovať často používané merania, ako
napríklad vnútorný / vonkajší priemer, výpočty rozstupu
a príkazy s ikonami, ktoré tiež podporujú ľahkú obsluhu
jednou klávesou.
†Napájanie cez batérie
†DOBRÝ/± MIMO TOLERANCIE rozhodnutie sa vykonáva
nastavením hornej a dolnej tolerancie; Ak je posúdenie
výsledku mimo tolerancie podsvietenie displeja sa zmení zo
zelenej na červenú, takže môžete problém okamžite vidieť
Obj.č.
Cenníková
cena €
3.350
4.110
Merací rozsah mm
0-350
0-600
518-224
518-226
Akciová
cena €
2.590
3.100
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
Cenníková
cena €
Akciová
cena €
936937
DIGIMATIC Signálny kábel
(1m)
43,50
–
965014
DIGIMATIC Signálny kábel
(2 m)
57,50
–
100,00
79
66,50
–
06ADV380D
USB Signálny kábel (2m)
06AEG302D
AC adaptér
Oceľové/Keramické kombinované sady koncových mierok
Art. No.516-343-10
Cenníkova cena: 4.535 €
†Presnosť: EN ISO 3650
3.300 €
†S pracovným kalibračným certifikátom
†Dodáva sa v drevenej kazete
Pre viac informácií: Pozrite si náš technický plagát
koncových mierok na našich webových stránkach:
www.mitutoyo.eu
Obj.č.
Keramické koncové mierky majú 10
krát vyššiu oteruvzdornosť oproti
oceľovým koncovým mierkam
Koncové
mierky
v sade
Materiál
Trieda
presnosti
Cenníková
cena €
Akciová cena €
516-342-10
103
Keramika
0
5.200
3.800
516-343-10
103
Keramika
1
4.535
3.300
516-346-10
87
Keramika
0
4.275
3.150
516-347-10
87
Keramika
1
3.399
2.450
516-962-10
47
Oceľ
0
1.524
1.100
516-963-10
47
Oceľ
1
1.185
870
516-966-10
32
Oceľ
0
1.051
780
516-967-10
32
Oceľ
1
762
560
Lineárny odchýlkomer série LGF
Obj.č. 542-161
Cenníkova cena: 515 €
399 €
Lineárny ukazovateľ EH-counter
Jedná sa o veľmi robustné a úsporné
lineárne meradlo, ktorá vám ponúka
nasledujúce výhody:
†Štandardné rozhranie RS-232 C umožňuje
jednoduchú komunikáciu s externým PC
†Pokročilá konštrukcia zostavy vedenia piestu je veľmi
odolná voči vonkajším otrasom a vibráciám
Obj. č. 542-075D
Cenníkova cena: 798 €
625 €
†Stupeň ochrany IP66
†Presnosť (1,5 + L/50) µm, L=meraná dĺžka v mm
Obj.č.
Obj.č.
542-161
542-162
Rozsah merania mm
Rozlíšenie mm
10
25
0.001
0.001
Upínací priemer
mm
8
15
Cenníková
cena €
515
730
Akciová
cena €
399
579
†napr. maximálna hodnota, minimálna hodnota a
TIR (celkový údaj displeja) sú možné merania
542-075D
542-071D
†Dvojriadkový displej umožňuje vykonávať
zobrazenie 2-osí, výpočet prírastkov a rozdielu
medzi dvoma snímačmi
Počet vstupov
1 (jednotlivé zobrazenie)
2 (dvojriadkový ukazovateľ)
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
Cenníková
cena €
798
970
Akciová cena €
625
765
7
Mitutoyo kalibračná služba - absolútna kvalita pre váš úspech.
Kalibrácia je nevyhnutnou súčasťou činnosti každej firmy, ak sa kontrola kvality berie vážne.
Meranie s trvale vysokou úrovňou presnosti možno dosiahnuť len vtedy, ak sú
meradlá pravidelne kalibrované podľa nadväzujúcich noriem.
Mitutoyo môže poskytovať celú škálu služieb pre splnenie tejto požiadavky v
našich enviromentálne kontrolovaných kalibračných laboratóriách v Európe
pre monitorovanie vybavenia kontroly.
Cez certifikáciu ISO 9001:2008, sú napríklad Mitutoyo Europe GmbH, merania
a kalibračné služby akreditované podľa medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC
17025 a ILAC (Medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií), ktoré
zaručujú vzájomné schválenie certifikátov z akreditovaných laboratórií z iných
krajín.
Európska základňa kalibračných služieb Mitutoyo zahŕňa testovanie:
†Mikrometre
Jeden z medzinárodne popredných
V globalizácii metrologického know-how má spoločnosť Mitutoyo jednu
z vedúcich pozícií. Celosvetovo unikátna sieť akreditovaných kalibračných
laboratórií Mitutoyo umožňuje porovnanie medzi metrologickými ústavmi
v 16 krajinách. Všetkých 31 kalibračných laboratórií, ktoré vlastní spoločnosť
Mitutoyo po celom svete spĺňa vysoké štandardy v súlade s DIN EN ISO / IEC
17025.
†Posuvné meradlá pre vnútorné a vonkajšie meranie
†Posuvné hĺbkomery
†Výškomery a meradlá na určovanie výšky
†Mikrometrické meradlá
†Meradlá s odchýlkomerom
†Odchýlkomery
†Kalibračné meradlá pre odchýlkomery
†Súradnicové meracie prístroje
†Koncové mierky z ocele a keramiky
†Hĺbkomery drážok
†Drsnomery
†Dotykové meradlá
Európski zákazníci spoločnosti Mitutoyo ťažia z vysokej úrovne služieb, ktoré
sú poskytované v nepretržitej histórii a správe ich súborov
kalibračných dát. Tie môžu byť pravidelne aktualizované
prostredníctvom dátových nosičov alebo - ako súčasť dohodnutej služby - tiež
on-line.
8
www.mitutoyo.eu
■
■ Kalibračné centrum
■
■
■
■
■
Chcete používať kalibračné služby Mitutoyo?
Potom sa prosím skontaktujte s miestnou Mitutoyo dcérskou spoločnosťou alebo predajcom.
www.mitutoyo.eu
9
Testem projektor
Merací
rernatia aut
PJ-A3000
et lat mod es conserem
Evel
mincto magnis
quametum
estiant
Jednoduché
a bezchybné
merania
Musa parum que plandios endis doloris
Váš kompaktný,
Net
ut quam reniužívateľsky
doluptas sandipitas
prívetivý merací
erchil elprojektor
molut laborro
na pracovnom
rumquia stole
velenisto
s ex est
fugit porem la digitálnym
integrovaným
idenis maxima
ukazovateľom
imet omnistium
- pripravený
quaspero
pre od
rozšírenie
molore.o voliteľné
prostriedky na spracovanie údajov.
Spra quiaepres delluptatur, cusam
Rýchle a presné polohovanie stola
Súčasťou je upínací systém opti-fix pre
Quid
ulles eatque
net, alit obrobkov
latuscia cum
jednoduché
upevnenie
Nest, imporum et volorerat
Merací projektor PJ-A3000
Obj.č. 302-702-1D
†Kompaktný, užívateľsky prívetivý merací projektor na pracovnom stole s integrovaným
digitálnym ukazovateľom
Cenníkova cena: 11.000 €
8.300 €
†Digitálny ukazovateľ X, Y a uhol pre ľahké a bezchybné odčítanie
†Rýchle a presné polohovanie stola s voľným a jemným prestavovaním
†Integrované odmeriavanie pre presné X, Y hodnoty s rozlíšením 0,001 mm
†Rotujúca projekčná matnica ø 315 mm pre jednoduché meranie uhlov
opti-fix upínací systém
†Ľahké upevnenie obrobkov pomocou priloženého opti-fix upínacieho systému
Merací projektor PJ-A3000 sada obsahuje
Obj.č.
Popis
302-702-1D
Cenníková cena €
Akciová cena €
11.000
8.300
PJ-A3005 F-150 merací projektor s 150 x 50 mm
meracím stolom, 10x objektív, špeciálny čistiaci
prostriedok a opti-fix upínací systém
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Popis
Jednotka pre spracovanie údajov QM-Data 200 s upínacím držiakom
264-156D
Pripájací kábel PJ-A3000 s QM-Data 200
12AAA807 D**
Obrázok obj.č.302-701-1D
Cenníková cena €
Akciová cena €
2.960
2.400
—
1.190
—
54
332-151*
Senzor detekcie hrany OPTOEYE 200
1.430
12AAE671
Upínací držiak pre senzor OPTOEYE 200
38,50
* Iba v kombinácii s QM-Data 200 ** Nie je určené pre použitie s Optoeye 200
Obj.č. 304-919D
Cenníkova cena: 15.000 €
11.990 €
Merací projektor PV-5110
†Robustný stacionárny merací projektor s veľkým displejom a ultra širokým
zorným poľom
†Veľké ø 508 mm rotačná projekčná matnica s digitálnym zobrazením uhla
pre jednoduché meranie uhlov
†Jednoduché a bezchybné merania s voliteľným KA-ukazovateľom alebo
jednotkou pre spracovanie údajov QM-Data 200
†Presné a opakovateľné merania s voliteľným senzorom detekcie hrany
OPTOEYE 200
opti-fix upínací systém
†Ľahké upevnenie obrobkov pomocou priloženého opti-fix upínacieho
systému
Merací projektor PV-5110 so stanoveným obsahom
Obj.č.
Model
Označenie
304-919D
PV-5110
PV-5110 merací projektor s
opti-fix upínacím systémom a špeciálnym
čistiacim prostriedkom
Cenníková cena €
Akciová cena €
15.000
11.990
Špeciálne príslušenstvo
Voliteľný digitálny ukazovateľ alebo jednotka spracovania údajov
Obrázok obj.č.304-919D s voliteľným
KA-ukazovateľom
Cenníková cena €
Akciová cena €
264-156D
Obj.č.
Jednotka pre spracovanie údajov QM-Data 200 s upínacím držiakom
Popis
2.960
332-151*
12AAE672
174-173 D
Senzor detekcie hrany OPTOEYE 200
Upínací držiak pre senzor OPTOEYE 200
KA-ukazovateľ (X, Y os)
1.430
54
515
2.400
1.190
Nožný spínač
41,50
937179T
* Iba v kombinácii s QM-Data 200
10
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
—
400
—
Testem detekcie
Senzor
rernatia aut
hrany
et lat
Optoeye
mod es200
conserem
Detekcia
Evel
mincto
hrany
magnis
dokonca
quametum
od 20 Lux
estiant
Musa parum que plandios endis doloris
Spoľahlivé meranie aj s povrchovým
Spra quiaepres delluptatur, cusam
osvetlením
Vykonávajte
Net
ut quampresné
reni doluptas
a opakovateľné
sandipitasmerania
erchil elnamolut
svojich
laborro
meracích
rumquia velenisto ex est
fugit porem las idenis
projektoroch
OPTOEYE
maxima
200.imet omnistium quaspero od molore.
Senzor hrany Optoeye 200
Obj.č. 332-151
Cenníkova cena: 1.430 €
1.190 €
Jednoduché
Quid
ulles eatque
použitie
net,vďaka
alit latuscia
extrémne
cum
Nest, imporum
jednoduchej
kalibračnej
et volorerat
rutine
†Presné a opakovateľné merania na meracích projektoroch, ktoré sú možné s automatickým senzorom pre
detekciu hrany Optoeye 200
†Detekcia hrany už od 20 Lux umožňuje spoľahlivé meranie aj s povrchovým osvetlením
†Jednoduché použitie vďaka extrémne jednoduchej kalibračnej rutine
†Optoeye 200 môže byť použitý iba v kombinácii s dátovým procesorom QM-Data 200
Obj.č.
Popis
Senzor hrany Optoeye 200
332-151
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
12AAE671
12AAE672
Cenníková
cena €
1.430
Popis
Upínací držiak pre Senzor Optoeye, 300 mm
Upínací držiak pre Senzor Optoeye, 500 mm
Akciová cena €
1.190
Cenníková
cena €
38,50
54
Merací mikroskop TM-505 / TM-510
Akciová cena €
—
—
Obj.č. 176-816D
Cenníkova cena: 4.275 €
†Mohutné dielenské vyhotovenie
€ 4.290
†Možnosť upnutia pomocou T-drážok v meracom stole
†Rozšírené funkcie s možnosťou spracovania dát QM-Data 200. Sada
obsahuje:
†Priechodzie a dopadajúce osvetlenie
Digitálna USB kamera
pixel-fox ®
†Komfortné 30x zväčšenie s 2x objektívom a 15x okulárom
†2 veľkosti meracích stolov, aby vyhovovali vašim požiadavkám 50 x 50
mm alebo 100 x 50 mm
†2x digitálny vstavaný mikrometer
†Kruhové osvetlenie
†Upínací adaptér pre kruhové osvetlenie
†Špeciálny čistiaci prostriedok
Obrázok obj.č.176-811 CED, TM-505 sada
(sada vr. kruhového osvetlenia)
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
Merací mikroskop TM-505 / TM-510 sada obsahuje
Obj.č.
Cenníková cena €
Akciová cena €
TM-505 mikroskop
XY stôl 50 x 50 mm
4.275
4.290
176-817D
TM-510 mikroskop
XY stôl 100 x 50 mm
5.615
5.290
164-163
2 x digitálny vstavaný
mikrometer 0-50 mm
742
vr.
176-816D
Popis
264-155 D
Popis
Jednotka na spracovanie dát
QM-Data 200
Cenníková cena €
Akciová cena €
2.960
2.400
959149
Signálny kábel (1 m) *
38
—
959150
Signálny kábel (2 m) *
43,50
—
011491TM
Digitálny USB kamera
2.040
—
011466
DMX-2 DIGIMATIC ako rozhranie RS-232C
341
—
011197
RS-232C kábel
15
—
* Pre QM-Data 200
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
11
Pozorovanie s jasným obrazom bez odleskov
a so širokým zorným poľom
Merací mikroskop MF
Presnosť merania, ktorá je jednou z najlepších
vo svojej triede
Univerzálny merací mikroskop!
Veľký výber príslušenstva ako CCD kamera alebo vizuálna jednotka Mitutoyo na
zvýšenie výkonu a ďalšie zlepšenie účinnosti merania.
Veľký výber príslušenstva a stolov ponúka
maximálnu flexibilitu
Merací mikroskop MF-B2017C
Akciová cena sady
†MF-B2017C mikroskop s XY meracím stolom 200x170 mm a trojosím
digitálnym ukazovateľom.
15.900 €
†Vysoko kvalitný objektív ML s veľkou pracovnou vzdialenosťou a
širokým zorným poľom na poskytnutie jasných a ostrých obrazov.
†Veľký merací stôl s uvoľňovacím mechanizmom pre rýchly posuv.
†Štandardná prípojka pre voliteľný adaptér s C-upevnením pre CCD
kameru alebo sadu "Vision Unit".
†Veľké množstvo príslušenstva pre riešenie mnohých meracích úloh.
†Binokulár s 10x zväčšením a nitkovým krížom.
†LED osvetlenie priechodzím a dopadajúcim svetlom s plynulou
reguláciou intenzity osvetlenia.
Voliteľná Pixel-fox CCD kamera a
adaptér s C-upevnením. Funkcia
digitálneho zoomu pre presné
nastavenie meracích bodov
†Štandardne dodávané s objektívom ML s 3x zväčšením (voliteľné
objektívy s 1X, 5X, 10X, 20X, 50x a 100X zväčšením).
Špeciálne príslušenstvo
Merací mikroskop MF-B2017C sada obsahuje
Obj. č. / Sada
176-684-10
176-393
176-445D
Popis
Cenníková
cena €
Akciová cena €
MF-B2017C
XY stôl 200 x 170 mm
16.300
15.900
Binokulár so zväčšením 10X
1.410
vr.
LED osvetlenie priechodzím a
dopadajúcim svetlom
2.020
vr.
Obj. č. / Sada
264-155D
Popis
QM-Data 200 (typ v stojane)
12AAA807D*
011491
RS-232C kábel
Digitálna USB kamera
375-054
adaptér s C-upevnením (0,5 x) pre
digitálnu kameru
* Pre QM-Data 200
2D jednotka na spracovanie dát QM-Data 200
†Dostupné ako stolová verzia alebo ako vstavaná verzia s držiakom, aby vyhovoval vašim
požiadavkám
†Logické usporiadanie klávesnice a funkcií merania s grafickým návodom pre jednoduché
použitie.
†Užívateľsky prívetivá funkcia AI (umelá inteligencia) pre automatické rozpoznanie elementu.
†Rychlý prístup k meracím programom cez jednotlačítkové makro-príkazy
†Ľahko čitateľná grafická farebná LCD obrazovka s podsvietením.
†Klávesnica chránená proti prachu a odolná voči otrasom použiteľná v tvrdom pracovnom
prostredí.
†Podpora 16 jazykov pre široké užívateľské prijatie.
†Možné pripojiť ku všetkým Mitutoyo meracím projektorom a mikroskopom.
†Pružný výstup dát vo formáte CVS.
†Vysoká pripojiteľnosť cez dátové rozhrania USB flash disk, PC-rozhranie RS-232C a rozhranie
tlačiarne Centronics.
12
Vyššie uvedené ceny sú navrhované Mitutoyo maloobchodné ceny bez DPH
Obj.č. 264-155D
2.400 €
Cenníková
cena €
Akciová cena €
2.960
2.400
–
–
–
54
1.590
1.540
Softvér správy dát MeasurLink
Dokážte vašu kvalitu výrobkov s riadením dát Mitutoyo a softvérom SPC
MeasurLink. Pripojte všetky svoje meracie zariadenia, kontrolu, analýzu a
monitorovanie vašich procesov.
Obj.č. 64AAB178R
1.795 €
MeasurLink 7 Real-Time vydanie Professional
JE ĽAHKÉ
ZBIERAŤ,
ORGANIZOVAŤ A
PRESÚVAŤ DÁTA
MeasurLink Real-Time vystupuje ako informačné centrum pre zber dát tým, že umožňuje
†MeasurLink
pripojiť sa a získať dáta z prakticky akéhokoľvek meracieho zariadenia. Podporuje celý
rad metrológickej technológie, vrátane meradiel, mikrometrov, odchýlkomerov, CMM,
kamerových systémov a ďalších. Vyberte vydanie, aby sa napasovalo pre vaše zariadenie a
potreby.
Obj.č. 64AAB181R
MeasurLink 7 Process Analyser vydanie Professional
1.795 €
Proces Analyser je neoceniteľným nástrojom pre váš tím kvality. Poskytuje vám pružnosť
†Proces
pri analýze vašich procesov, odhaľuje problematické oblasti a následne prijíma nápravné
opatrenia pre zlepšenie kvality vášho produktu. Kontrolné operácie môžu byť triedené
podľa kontrolných bodov, výrobných procesov alebo pracovísk a sú zobrazované v známom
štýle prieskumníka súborov. Kontrolné dáta môžu byť zlučované, filtrované, zoskupované,
prenášané do tabuliek a grafov s možnosťou tlače podľa vašich požiadaviek.
Obj.č. 64AAB182R
MeasurLink 7 Process Manager vydanie Standard
1.795 €
†Monitorovanie údajov v skutočnom čase, keď sú zhromaždené. Poskytuje kontrole kvality /
výrobnému riaditeľovi dokonalý nástroj na organizovanie a udržiavanie programu kvality v
celej organizácii veľmi rýchlo.
Vyššie uvedené ceny sú maloobchodné ceny navrhované Mitutoyo bez DPH
13
Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310 / Surftest SJ-410
100% mobilné meranie drsnosti povrchu
Ide o prenosný merací prístroj, ktorý vám umožní ľahko a presne merať
drsnosť povrchu.
V súlade s mnohými priemyselnými
štandardami ako EN ISO a VDA
Obj.č. 178-570-01D
Jednoduchá a intuitívna navigácia v menu
Obj.č. 178-580-01D
Cenníkova cena: 4.330 €
3.690 €
Obj. č. 178-582-01D
8.190 €
YOUTUBE LOGO SPECS
PRINT
main red
gradient bottom
C0 M96 Y90 K2
C13 M96 Y81 K54
PMS 1795C
on dark backgrounds
standard
standard
no gradients
no gradients
watermark
watermark
Jednoduché rozloženie kláves pre
jednoduché a intuitívne ovládanie.
Použitie tlačidiel na prednej strane
prístroja a pod posuvným krytom.
Nastavenie noriem.
Séria SJ je v súlade s mnohými
priemyselnými normami, ako je EN ISO,
VDA, JIS, ANSI a podporuje aj vlastné
nastavenie.
PMS 1815C
white
black
C0 M0 Y0 K0
C100 M100 Y100 K100
WHITE
9.630 €
on light backgrounds
BLACK
Obj.č. 178-560-01D
Jasný pohľad na presnosť.
Farebná LCD obrazovka poskytuje
vynikajúcu čitateľnosť a podsvietenie pre
lepšiu viditeľnosť v tmavom prostredí.
Záznam ihneď - s integrovanými alebo
voliteľnými tlačiarňami rady SJ.
Cenníkova cena: 2.215 €
1.890 €
stacked logo (for sharing only)
stacked logo (for sharing only)
Pozrite sa na naše video s SJ-Seriou na
našom kanále YouTube: youtube.com/user/
mitutoyoeurope
Obj.č.
Označenie
Cenníková
cena €
Akciová
cena €
178-039
Stojan pre
Surftest SJ
711
599
Vysoká presnosť meracieho prístroja LITEMATIC VL-50B
†Konštantná a nízka meracia sila je zvlášť vhodná pre meranie mäkkých materiálov ako je guma,
plast, hrúbka fólie alebo citlivé tvarové diely
Obj.č. 318-221D
†Motorický pohon vretena s voliteľnou rýchlosťou
Cenníkova cena: 6.150 €
€ 5.190
Obj.č.
Merací rozsah mm
Medzná chyba:
Meracia sila
Digit
50
(0,5+L/100) µm
0,01N (1gf)
0,01 µm, 0,1 µm,
µm(prepínateľné)
318-221D
N
0,01 m
µ
1
0
,
0
Špeciálne príslušenstvo
Obj.č.
318-221D
Obj.č. 810-298
Cenníkova cena: 5.356 €
3.990 €
936937
965014
937179T
02ADB440
Popis
Cenníková
cena €
6.150
Akciová cena €
Cenníková
cena €
Signálny kábel (1 m)
Signálny kábel (2 m)
Nožný spínač
Dátový konektor pre rozhranie I/O (s krytom)
43,50
57,50
41,50
41,50
Tvrdometer HARDMATIC HH-411 Leeb Hardness Testing Instruments
Prenosný tvrdomer s automatickou kompenzáciou uhla sklonu merania
†Pre skúšanie kovových obrobkov
†Meranie tvrdosti na princípe spätného odrazu
†Normované podľa ASTM A956
†Meranie tvrdosti Leeb (je možný prepočet a zobrazenie na Vickers, Brinell, Rockwell B a C, Shore HS
stupnice a pevnosť v ťahu)
†Funkcia tolerancie s automatickým OK/NG displejom
†Pamäť pre 1800 nameraných hodnôt
†Podmienky merania:
14
drsnosť obrobku Ra 2µm a menej,
min. hrúbka materiálu: 5 mm,
min. hmotnosť obrobku: 5 kg
5.190
Odmeriavanie Linear Scale
Toto odmeriavanie Linear Scale je založené na princípe elektromagnetickej indukcie
ABSOLUTE, čo vám ponúka zvýšenie ochrany životného prostredia na úroveň IP67.
Odmeriavací systém AT-715 a KA-ukazovateľ

X-os
Y-os
Sada pre dovybavenie obrábacích strojov odmeriavaním Linear Scale a digitálnym ukazovateľom: Linear Scale AT-715 a
KA-ukazovateľ.
Táto ponuka sa skladá z 2 alebo 3 odmeriavaní Linear Scale s efektívnym rozsahom max. 1800 mm na stupnici.
Obj.č.539-8xx-2
970 €
2 osi: KA-ukazovateľ + dve odmeriavania, max. efektívny rozsah 2000mm
+
2-osí KA-ukazovateľ plus
dve odmeriavania s max.
rozsahom 2000 mm
+
Y-os
Obj.č.539-8xx-3
1.300 €
3-osí KA-ukazovateľ + tri odmeriavania s max. rozsahom 3000 mm
+
X-os
+
+
3-osí KA-ukazovateľ
plus tri odmeriavania s max.
rozsahom 3000 mm
KA-ukazovateľ
Odmeriavanie Linear Scale AT-715

Z-os
Obj.č.174-173D
Cenníkova cena: 515 €
400 €
†Ponúkaná SADA (pozri vyššie),
obsahuje odmeriavania s
rozsahom až do 1800 mm
†Ďalšie meracie rozsahy sú k dispozícii (nie
je súčasťou základnej sady 1 a 2)
Obj.č.
539-801
539-802
539-803
539-804
539-805
539-806
539-807
539-808
539-809
539-811
539-813
539-814
539-815
539-816
539-817
539-818
Obj.č.
L
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
750
800
900
1.000
1.100
No.
539-819
539-820
539-821
539-822
539-823
539-824
539-825
L
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
539-860
539-861
539-862
539-863
539-864
539-865
539-866
L
2000
2200
2400
2500
2600
2800
3000
Cenníková
cena €
927
1.030
1.133
1.185
1.236
1.339
1.442
Špecifikácie
Max. povolená chyba 100 – 500 mm
5 µm
(20 ° C)
600 – 1.800 mm
7 µm
2.000 – 3.000 mm
10 µm
Max. rýchlosť posuvu
50 m/min
Pri objednávaní uveďte jednotlivé rozsahy pre každú os z dostupných spolu s
príslušným objednávacím číslom!
†Ľahko ovládateľná multifunkčná zobrazovacia jednotka
†Funkčné príklady: Roztupová kružnica, priemer displeja, špecifikácia
náradia, doplnenie dvoch osí
†Digitálny krok 0,005 mm, 0,001 mm
Obj.č.
Os
174-173D
174-175D
2
3
Rozmer
(Š x V x H) mm
260 x 167 x 80
260 x 167 x 80
Cenníková
cena €
515
620
Akciová
cena €
400
480
15
Mitutoyo upínací systém "quick-rail"
Obj.č. K550914S
Cenníkova cena: 1.068 €
640 €
Upínacie systémy quick-rail pre dotykové a obrazové súradnicove meracie technológie predstavujú
ďalší veľmi rýchly a ľahko použiteľný nástroj, ktorý len čo je projektor umiestnený na CMM,
umožňuje užívateľovi nastaviť umiestnenie bodu v niekoľkých jednoduchých krokoch. Vzhľadom
k tomu, že inštalácia rýchlej lišty trvá len krátko, má dokonca zmysel aj montáž jednotlivých častí.
Naša patentovaná rýchla lišta je tiež kompatibilná so všetkými upevňovacími komponentami
Mitutoyo a môže byť rozšírená za veľmi prijateľnú cenu.
MeasurLink 7
Obj.č.
550911
550199
550908
550909
550907
551040
551043
551030
551029
550279
550554
550042
550249
550248
550982
551070
550716
551054
550658
Obsah
1
2
2
2
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
Popis
Upínacia profilová lišta 800mm
Upínacia profilová lišta s drážkou 500 mm
Úpinka
Rohová spojka
Upínací čap
Nastaviteľný upevňovací čap ø 20 mm
Upevňovací čap ø 20 mm s otvorom 8 mm
Upevňovací čap ø 20 x 50 mm
Upevňovací čap ø 20 x 25 mm
Pružinová svorka, ø 8 mm, D = 60 mm
Pružinová svorka, ø 8 mm, D = 40 mm
Zadný štvorec 30 x 30 mm
Doraz 30 x 25 mm
Zadný štvorec ø 20 mm
Doraz ø 20 mm
Plochý vrch ø 20 mm
Rovný čap so závitom
Obojstranný vidlicový kľúč SW10
Imbusový kľúč s T-rukoväťou
Plán MitutoyoNederland
veľ trhov 2013/2014
B. V. 01.01.2013 Voloribus
Nový katalóg 18001
Productronica 2013
12.11. - 15.11.2013, Mníchov
(Nemecko)
NORTEC 2014
21.01 - 24.01.2014, Hamburg
(Nemecko)
Coordinate Measuring Machines
CONTROL 2014
06.05. - 09.05.2014, Štutgard
(Nemecko)
Je prakticky prispôsobiteľný akejkoľvek meracej situácii, má neobmedzenú záznamovú
kapacitu pre správu, hodnotenie, registrovanie, dokumentovanie a sledovanie nameraných dát. Prepája meracie zariadenia
výhradne v rámci vašej vlastnej spoločnosti
rovnako aj s zariadeniami v priestoroch
vášho dodávateľa a zákazníkov.
Vision Measuring Systems
Form Measurement
Optical Measuring
Sensor Systems
Test Equipment and
Seismometers
Digital Scale and DRO Systems
Small Tool Instruments and
Data Management
Oskenujte QR-kód pre rýchly prístup
k detailným informáciám alebo nás
navštívte na adrese:
www.mitutoyo.eu
, ABSOLUTE, DIGIMATIC, MICAT, OPTOEYE, QUANTUMIKE a U-WAVE sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Corp v Japonsku a/alebo v iných krajinách/oblastiach. je registrovaná ochranná známka spoločnosti America Corp v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách/oblastiach. Opti-fix je registrovaná ochranná známka spoločnosti KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH v Nemecku a/alebo iných krajinách/oblastiach. ANDROID a YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc Excel, Microsoft a Windows sú buď registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Control je registrovaná ochranná známka spoločnosti PE Schall GmbH & Co. KG. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a ďalších krajinách. NORTEC je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Hamburg Messe und Congress GmbH. Productronica je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Messe München GmbH. Ďalšie produkty, spoločnosti
a názvy značiek spomenuté v tomto dokumente sú výlučne pre účely identifikácie a môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.Poznámka: Katalógové ilustrácie sú nezáväzné. Popis výrobku, obzvlášť niektorých, prípadne všetkých vlastností je záväzný iba vtedy, ak to je výslovne dohodnuté.
Mitutoyo Europe GmbH · Borsigstraße 8-10 · 41469 Neuss · Nemecko · T +49 (0) 2137 102-0 · F +49 (0) 2137 351 · · www.Mitutoyo.eu [email protected] · Vytlačené v spolkovej republike Nemecko · © Mitutoyo PRE 1316 04/2013
Download

Mitutoyo mimoriadna akcia