KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU
A. TEMEL İLKELER
1. Yeni Temmer Logotaypı
2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları
Process (CMYK) Renkler
C
M
Y
K
:0
:0
:0
: 100
C
M
Y
K
:0
:0
:0
: 60
RGB (Web) Renkler
R : 24
G : 21
B : 18
R : 102
G : 102
B : 102
3. Logotayp - Minimum kullanım ölçüsü ve güvenlik alanı
35 mm
47 mm
Daha küçük kullanılmamalıdır.
X
X
X
X
X
X
X
X
Güvenlik Alanı
Güvenlik Alanı
4. Logotayp - Siyah / Beyaz kullanım
5. Kurumsal Font
Georgia
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyz
1234567890.
Georgia İtalic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyz
1234567890.
6. Yazışma Fontu
Georgia
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyz
1234567890.
Georgia İtalic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvwyz
1234567890.
7. Kurumsal Yazılım Kuralları
Temmer Marble
Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. 9. Sok. No:2
03030 Afyon karahisar- TURKEY
T: +90 272 221 1901
F: +90 272 221 1925
M: +90 533 492 2748
www.temmermarble.com
Telefon kısaltması T şeklinde olmalıdır.
Başına +90 yazılmalıdır.
Faks kısaltması F şeklinde olmalıdır.
Başına +90 yazılmalıdır.
Cadde kısaltması Cad. şeklinde yazılmalıdır.
Sokak kısaltması Sok. şeklinde yazılmalıdır.
Posta kodu herzaman ilden önce gelmelidir.
B. KURUMSAL EVRAK
1. Antetli kağıt/devam kağıdı
2. Mektup zarfı
3. Dosya
4. Kartvizit
5. Faks Formu
1/2 x
x
x
6. E-posta imzası
RÜSTEM ÇETİNKAYA
President / Yönetim Kurulu Başkanı
Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. 9. Sok. No:2
03030 Afyonkarahisar - TURKEY
T: +90 272 221 1901
F: +90 272 221 1925
[email protected]
7. Fatura
Temmer Mermer Madencilik
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. 9. Sok. No:2
03030 Afyonkarahisar - TURKEY
kocatepe v.d. 837 008 03 16
T: +90 272 221 1901
F: +90 272 221 1925
M: +90 533 492 2748
www.temmermarble.com
fatura / invoice
müşteri adı / customer name
seri / serial
müşteri adresi / customer address
sıra no / seguence number
fatura tarihi / invoice date
müşteri v.d. / customer’s tax department
irsaliye tarihi / bill of carriage date
irsaliye no / bill of carriage number
vergi no / tax number
malzeme cinsi / description of goods
miktar / quantity
birim / unitb
irim fiyat / unit price
tutar / amount
toplam / total
kdv / v.a.t.
genel toplam / grand total
ödeme tarihi / payment date
satış yetkilisi / sales executiv e
yalnız / only
iş bu faturada belirtilen fiyat, tutar, ödeme, ölçü ve tipine 7 gün içinde yazılı itiraz edilmediği takdirde, belirtilen değerler geçerlidir.
fatura bedelinin gösterilen vadesinde ödenmemesi halinde vade tarihinden itibaren günün şartlarına göre faiz taahhuk ettirelicektir.
unless it is contested as bill of exc eption within 7 days to the price, amount, payment term,dimension and type presented in is
t invoice, these terms
are valid. if the invoice amount is not paid on aggreed date, actual interest rate will be assessed starting from the payment d
8. Sevk İrsaliyesi
Temmer Mermer Madencilik
İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
2. Cad. 9. Sok. No:2
03030 Afyonkarahisar - TURKEY
kocatepe v.d. 837 008 03 16
T: +90 272 221 1901
F: +90 272 221 1925
M: +90 533 492 2748
www.temmermarble.com
sevk irsaliyesi
müşteri adı / customer name
seri / serial
müşteri adresi / customer address
sıra no / sequence number
fatura tarihi / invoice date
müşteri v.d. / customer’s tax department
irsaliye tarihi / despatch date
irsaliye no / despatch number
vergi no / tax number
malzeme cinsi / description of goods
miktar / quantity
birim / unitb
irim fiyat / unit price
tutar / amount
satış yetkilisi / sales executive
teslim eden / delivered by
taşıyan / transporter
teslim alan / received by
adı / name
adı / name
adı / name
soyadı / surname
soyadı / surname
soyadı / surname
ürünü sayarak tam olarak teslim ettim
telefon / phone
ürünü sayarak tam olarak teslim aldim
invoice content is completly received
invoice content completly delivered
tc kimlik no / tr ıd number
plaka no / plate number
imza / signature
imza / signature
imza / signature
9. Araç Görev Belgesi
10. Teslim Fişi
11. Nakit Talep Formu
nakit talep formu
tarih :
/
/20 . .
ödeme tarihi :
/
/20 . .
ödeme yapacak işletmenin adı, soyadı / ünvanı
adresi
sıra no
açıklama
tutarı
havale adresi
talep eden yetkilinin adı soyadı
onay
12. Geç Kalma Belgesi
13. Fazla Mesai Belgesi
14. Yıllık İzin Belgesi
15. Tahsilat Makbuzu
16. Satın Alınan Malzeme İstek Formu
17. İzin Görev Belgesi
18. Kasa Etiketi
19. Kasa Etiketi
Download

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU