ADI SOYADI :……………………………OKUL NO : ………
SINIFI : 4/……
NOTU : …………
FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI
1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel
bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan)
Bölümleri
Görevleri
2. Aşağıdaki iskeletin üzerindeki kemik çeşitlerini kutucuklara yazınız. ( 5 puan )
3. Aşağıdaki iskelet modeli üzerindeki eklem çeşitlerini yazınız. ( 5 puan)
ADI SOYADI :……………………………OKUL NO : ………
SINIFI : 4/……
NOTU : …………
4. Kasılan ve gevşeyen bir kasta meydana gelen değişiklikleri yazınız. ( 6 puan )
Gevşeyen bir kasın
Kasılan bir kasın
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
5. Soluk alırken havanın izlediği yolu sıra ile okların karşılarına yazalım. ( 5 puan)
6. Soruları cevaplayınız. ( 7 puan )
Benim sistemimi oluşturan organeller nelerdir?
Benim vücuttaki görevim nedir?
Vücuttaki görevim nedir?
Vücuttaki görevim nedir?
Ben hangi organları koruyorum?
Vücutta en önemli işlevim nedir?
İçimde dolaşan sıvının görevi nedir?
ADI SOYADI :……………………………OKUL NO : ………
SINIFI : 4/……
NOTU : …………
7. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara(Y) yazınız. ( 7 puan )
( ) Kan uyku haricinde sürekli vücutta dolaşır.
( ) Heyecanlanan bir çocuğun nabız sayısında bir değişiklik olmaz.
( ) Doktorlar kalp atışlarını ve ciğerlerden gelen sesleri duymak için stetoskop kullanır.
( ) Yetişkin bir insanın nabzı dakikada 70-80 kez atar.
( ) Soluk alırken göğüs kafesi genişler.
( ) Soluk verirken diyafram düzleşir.
( ) Soluk verirken hava sırasıyla akciğer, burun, yutak, gırtlak ve soluk borusu yolunu
izler.
( ) Omurgamızdaki kemikler M harfine benzer.
( ) Nefes aldığımızda karbondioksit gazını içimize çekeriz.
( ) Oturduğumuzda nabız sayımız artar, çünkü enerji ihtiyacımız artar.
( ) Korkan bir insanın kalp atışı yavaşlar.
( ) Kalbimizin kasılıp gevşemesiyle damarlarımızda oluşan etkiye nabız denir.
( ) Vücudumuzdaki kemiklerimiz, kas ve eklemler olmasa da hareket edebilirler.
( ) Omur, iskeletimizin bölümlerinden birinin adıdır.
8. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 7 puan )
 Soluk alıp vermenin başladığı organ ……………………….. dur.
 Havayı soluk borusuna gönderen organın adı …………………………..tır.
 İskeletimizin sağlığını korumak için ………………….. durmalıyız.
 Kemiklerimizin birleşme yerlerine …………………………….. denir.
 Soluk alıp verme ve nabız sayımızı hızlandıran hareketlere ……………….. denir.
 Kanımızı, kasılıp gevşeyerek damarlara pompalayan organımız ………………tir.
 Omurga …………………………. Kemiklerden oluşur.
 Kas sağlığını korumak için düzenli ………………………….. yapmalıyız.,
 Göğüs kafesi ………………… ve ………………………… gibi hayati organlarımızı korur.
 Yassı kemikler, …………………………… göğüs kafesi ve kalça kemiklerinde
bulunur.
 Soluk alma sırasında ………………………………………… kası kasılır.
 Kan vücutta …………………………………… içinde dolaşır.
 Kalp atışının damarlarda hissedilmesine ……………………………… denir.
 İnsan vücudunda bulunan kırmızı renkli sıvıya …………………. denir.
 İnsanlar için zararlı bir madde olan ……………………………. , soluk verme ile
vücut dışına atılır.
ADI SOYADI :……………………………OKUL NO : ………
SINIFI : 4/……
NOTU : …………
9. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız. ( 7 puan )
a) İskeletin tamamını örten kemiklere bağlı olan yapı ne denir?......................
b) Kas lifleri bir araya gelerek hangi yapıyı oluştururlar? ………………………………
c) Omurgadaki her bir kemiğe verilen isim nedir? …………………………………………
d) Kaslarda gördüğümüz ipliksi yapıya ne denir? ……………………………………………
e) Kalbimizin kasılıp gevşeme olayına ne denir?.................................................
f) Kalbimizin pompaladığı kanın damarlarımıza yaptığı etkiye ne denir? …………
g) Kanımızın vücutta dolaştığı yapının adı nedir? …………………………………………..
h) Sağda ve solda olmak üzere göğüs kafesimizde yer alan organa ne denir?
………………………………………………
i) Çocukların bir dakikadaki nabız sayısı ne kadardır? ……………………………………..
j) Yaşamamız için gerekli olan enerjiyi nereden alırız? ……………………………………..
k) Kalp topladığı kirli kanı hangi organa gönderir?...............................................
l) Besinlerden enerji elde etmek için hangi gazı kullanırız?................................
m) Besinlerden enerji elde ettikten sonra hangi gaz açığa çıkar?.........................
n) Soluk verme sırasında diyafram kası nasıl olur? …………………………………………..
10.
a) Egzersiz yapan bir insanın nabzı oturan bir insana göre niçin daha fazla atar?
Açıklayınız. ( 6 puan )
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) Aşağıdaki kişilerin soluk alıp verme hızını düşükten yükseğe doğru sıralarsanız
sıralama nasıl olur? Kutucuğa yazın. (3puan)
……………… - …………… - …………………
c) Aşağıdaki kişilerin nabız atışlarını düşükten yükseğe doğru sıralarsanız sıralama
nasıl olur? Kutucuğa yazın. ( 3 puan) ……………… - ………………………….. - ……………………..
ADI SOYADI :……………………………OKUL NO : ………
SINIFI : 4/……
NOTU : …………
11. Aşağıdaki eşleştirmeler yapıldığında okların konumu hangi seçenekteki gibi olur?
Damarlar
Kalp
Kan
12. Aşağıdaki üç arkadaş hangi varlık hakkında konuşmaktadır?
13. Aşağıdaki helikopter doğru yolu takip ederek hangi ile ulaşır?
14. Aşağıdaki grafiğe bakarak numaralandırılmış kişilerden hangisinin korktuğunu
söyleyebiliriz?
ADI SOYADI :……………………………OKUL NO : ………
SINIFI : 4/……
NOTU : …………
15. Aşağıdaki kol yukarı doğru kalktığına göre ok ile gösterilen kasta nasıl bir
değişme olur?
16. Aşağıdakilerden hangisinin yapısı damarın yapısına benzer?
17. İskelet ve kas sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Dik durmamızı sağlamak.
C) Hareket etmeyi sağlamak.
B) Vücuda şekil vermek.
D) Vücudumuz için gerekli kanın dolaşımını sağlamak.
18. Soluk alıp verme hızı artan bir kişi için seçeneklerdeki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Sakinleşmeye başlamış öfkeli bir kişi olabilir.
B) Dinlenmeye başlamış bir sporcu olabilir.
C) Uykuya dalmış bir yetişkin olabilir.
D) Koşmaya başlamış bir yetişkin olabilir.
19. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kas sağlığını iyi koruduğu söylenemez?
A) Mustafa : “ Her zaman kapalı ortamlarda bulunmamaya özen gösteririm.”
B) Ceren : “ Düzenli olarak spor yaparım.”
C) Berin : “ Güneşten ve temiz havadan yararlanırım.”
D) Pınar : “ Süt ve süt ürünleri haricindeki her türlü besinden yeterince yerim.”
20. “Kanın vücutta dolaşmasında ………………………….. ve ……………………………….lar görev
yapar. Kalbimizin yaptığı kasılma ve gevşeme hareketine …………………………. denir.”
Boşluklara gelecek uygun sözcükler hangi seçenekte sırayla verilmiştir?
A) iskelet - kas - nabız
B) kalp - kas - kalp atışı
C) eklem - damar - nabız
D) kalp - damar - kalp atışı
( Test kısmındaki her soru 3 puandır) ( Toplam 30 puandır.) ( 30/ …………)
Cevaplarınızı kontrol ediniz.
Başarılar dilerim.
Download

fen ve teknoloji 1. dönem 1. yazılı soruları