FlatGrid Montaj Kılavuzu
TR
FlatGrid
Montaj Kılavuzu
Modül kıskacı
Modül
Temel profil
Rapid 2+ L
Koruyucu Paspas
Gerekli Aletler
Gerekli diğer belgeler
Sıkma momentleri
Şerit metre
Uçlu tornavida
SW6 inbus uç
Torx T40 uç
Genel montaj kılavuzu Montaj ve Projelendirme
M8 cıvata bağlantıları: 15 Nm
FlatGrid Ürün Broşürü
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 09/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
1
FlatGrid Montaj Kılavuzu
TR
Güvenlik hakkında uyarılar:
Sistemi ek yük statiğine uygun balast yükleri ile kurun. Statik bilgilerini tesis planı ile birlikte internet sitemizde indirme bölümünde
sunduğumuz yazılım programı ile elde edebilirsiniz (www.schletter.de).
Kırılma tehlikesi! PV modüllerinin üzerine basmayınız.
S olar enerji tesisinin planlanması, montajı ve işletime alınması sadece uzman bir ekip tarafından yerine getirilmelidir. Aksi takdirde
tesisin çalışması tehlikeli olabilir ve hatta insanlara zarar verebilir.
Elektrik akımı tehlikesi! PV modüllerinin montaj ve bakımı sadece bu konuda uzman bir ekip tarafından yapılmalıdır. Modül üreticilerinin güvenlik uyarılarına dikkat ediniz! Düşme tehlikesi! Çalışma esnasında çatıya çıkıp inerken düşme tehlikesi mevcuttur. Bu konuda mutlaka yönergelere uyarak ve
kurulum bölgesi düşmeye karşı ekipmanlar ile donatılmalıdır.
Yaralanma tehlikesi! Çatıdan düşen parçalar ile insanlar yaralanabilir. Tehlike bölgesini montaja başlamadan önce diğer insanların
girişlerine karşı kapatılmalı ve gerekirse uyarı tabelaları asılmalıdır.
Montaj Uyarıları:
Çok engebeli çatılarda ise yük dağılımını dengede tutmak için gerekirse engebeleri giderici önemler alınız.
Çatı kenarlarında bırakılması gereken mesafelere dikkat ediniz.
Temel profilin uzunluğu normal durumlarda azami 6 metredir. Büyük projeler veya özel durumlarda kullanılabilecek uzunluklar
için önceden izin alınmalıdır.
FlatGrid 10 derece eğimden yüksek çatılar için tavsiye edilmez.
Statik nedenlerden dolayı birbirine bağlı en az iki modül sırası monte edilmelidir.
Bu mümkün değilse, uzman ekibimiz ile temasa geçiniz.
Alan yükleri binanın toplam taşıma kuvvetini aşmamalıdır.
Rayların çatı örtüsüne ve izolasyona etki ettiği kısmı alan basıncı izin verilen azami alan basıncını kesinlikle geçmemelidir.
2
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 09/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
FlatGrid Montaj Kılavuzu

•
•
Koruma paspasının montajı
Koruma paspasının şeritlerini çıkardıktan sonra koruma folyosunu temel
profile yapıştırın.
Koruma paspasının profilin uçlarından
en az 30 mm sarkması gerektiğine
dikkat edin.
Kurulum esnasında koruma şeritlerini germeden hafif sıkı bir şekilde
yapıştırın.

•
•

•
•
TR
(en az 30 mm)
Temel profillerin oryantasyonu
Hazır vaziyetteki temel profilleri tepe
noktası istikametinde birbirine paralel
bir şekilde yerleştirin.
Profillerin statik yönetmeliklere göre
uygun ara mesafeleri
Rapid 2+ L'in montajı
Klik parçası ve dört köşeli somunu
temel profilin belirlenen noktasına
bastırın.
Rapid 2+ L'i profile oturtun, ayarlayın
ve cıvata ile pul vasıtasıyla sabitleyin.
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 09/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
3
FlatGrid Montaj Kılavuzu

•
•

•
•

•
•
TR
Kayma Güvenliği
Modül alanlarını kaymaya karşı korumak için:
a) Yatay sabitleme veya
b) Birbirine karşı yerleştirilen taşıyıcı
profilleri bağlantı parçası ile tepe
noktasına bağlama yöntemini kullanılır. Bağlantı profillerini iç içe geçirin,
uçlarından birbirine bastırın ve üstten
klik parçaları ve dört köşe somun kullanarak her iki temel profile iki cıvata
vasıtasıyla üstten sabitleyin.
Duruma göre korumaya karşı güvenlik
için ek aksesuar parçaları da bulunmaktadır.
Uygun bir bağlantı için statik dayanıklılığa da dikkat ediniz.
Modül taşıyıcı profillerin montajı
Modül taşıyıcı profil cıvata kanalının
altından kıskaca oturtulur.
Modül taşyıcı profilin yüksekliği
kıskaç ile birlikte ayarlanır ve cıvata ile
sabitlenir.
Balast İşlemi
Balast ağırlıklarını statiğe uygun
olarak dağıtın. Yük statik değerlerini
www.schletter.de adresimizdeki indirme bölümünde sunduğumuz hesap
yazılım programı ile belirleyebilirsiniz.
Balast ağırlıklarını temel profilin
üzerine eşit bir şekilde dağıtın. Eşit
olmayan yük dağılımında ağırlıkları
modüllere yakın bir şekilde yerleştirin.
Balast malzemeleri teslimata dahil
değildir. Ağırlık taşlarının tavsiye edilen genişliği: 10 cm; Yükseklik 8 cm'ye
kadar, çok fazla engebe durumunda
gerekirse sadece 6 cm.
4
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 09/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
FlatGrid Montaj Kılavuzu
TR
Ana profil balast için yeteri kadar
dayanıklı değilse, balast teknelerini
taşlarla doldurarak ek ağırlık kullanabilirsiniz. Koruma paspası parçaları tutturma kulakları ile tekneye
sabitlenir.

•
Modüllerin sabitlenmesi
Modül plana uygun olarak modül taşıyıcı profilin üzerine konumlandırılır,
kabloları döşenir ve modül kıskaçları
ile sabitlenir.
Modül üreticilerinin sabitleme için
belirttiği noktalara dikkat ediniz.
Modül kıskaçlarının sabitleme noktaları modül taşıyıcı profillerin kanalında
istenilen noktadan sıkıştırılabilir. Klik
sistemde paslanmaz çelik M8 somun
kanalın gerekli noktasına geçirilir ve
modüller kıskaç ve cıvatalar vasıtasıyla
monte edilir. Rapid 2+- kıskaçları
önceden montajlanır ve cıvatalanır.
Sistemler hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz.
www.schletter.de (İndirme bölümünde Solar kısmını seçiniz)
© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB Almanya • Tel.: +49 8072 9191-200
Faks: +49 8072 9191-9200 • E-Posta [email protected] • www.schletter.com.tr • Revizyon 09/2014 • Her türlü değişiklik hakkı saklıdır
© Schletter GmbH, 2014, I400342TR, V1
Kablo döşemesi için Schletter kablo
klipslerini tavsiye ederiz. Daha fazla
bilgi ve kullanım örnekleri için "Kablo
Döşemesi" hakkındaki ürün broşürümüze bakınız.
5
Download

FlatGrid - Schletter GmbH