BÜSSCHER
BÜSSCHER & HOFFMANN
TECHNICKÝ LIST
BARUGLAS G 200 S40
Certifikační autorita č. *
O
Certifikát č. *
1139
Rok
1139-CPD-0027/06
Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: [email protected]
Web: www.bueho.at
2006
* platí pouze pro EN 13707, EN 13969 a EN 14695
Popis:
asfaltový hydroizolační pás s vložkou ze skelné tkaniny
Horní strana:
Jemný posyp
Spodní strana: Rychle tavitelná folie
Požadavky dle: EN 13970, EN 13969 ( Typ A )
Použití:
podkladní vrstva hydroizolačních systémů střech, hydroizolace proti zemní
vlhkosti a vodě.
Zpracování:
Dle požadavků , bodově nebo plnoplošně natavený (s podélnými přesahy 80
mm, příčnými přesahy 100 mm), mechanicky kotvený
Je třeba dodržet všechny příslušné normy a směrnice
Balení:
20 rolí na paletě = 150 m²/paletě
Technické vlastnosti
Zjevné vady
Délka role
Šířka role
Přímost
Plošná hmotnost
Tloušťka
Vodotěsnost (H, B)
Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni (H, B)
Klasifikace podle reakce na oheň (H, B)
Pevnost v tahu - protažení (H, B)
Protažení při přetržení (H, D)
Odolnost proti nárazu (H, B)
Odolnost proti statickému zatížení (H)
Odolnost proti protrhávání (H, B)
Rozměrová stálost
Ohebnost za nízkých teplot (H, B)
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě
Propustnost vodních par (D)
výrobní kód: H 03073
Zkušební metoda /
klasifikace
EN 1850-1
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1848-1
EN 1849-1
EN 1849-1
EN 1928
EN 13501-5
EN 13501-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12691
EN 12730
EN 12310-1
EN 1107-1
EN 1109
EN 1110
EN 1931
KLF = nedefinovaná hodnota
Jednotka
m
m
m/10m
2
kg/m
mm
kPa
třída
třída
N/50mm
%
mm
kg
N
%
°C
°C
Sd
Hodnota
nejsou
7,5
1,0
< 20
5,0 (+/-0,3)
4,0 (+/-0,2)
100
KLF
E
1400/1800 (+/-300)
10/10 (+/- 5)
KLF
KLF
220/260 (+/-50)
< [0,3]
0
+70
KLF
* dle systému
Vlastnosti produktu ozn. (H) odpovídají dodatku ZA.1 (EN 13707). Vlastnosti produktu ozn. (B) odpovídají dodatku ZA.1 (EN 13969).
Pokyny pro skladování: Skladování v rolích nastojato. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou
např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než
+5°C.
Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti.
Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe, a je nutné je zhotovitelem vždy individuálně
posoudit.
Technické změny vyhrazeny.
Vývoj, výroba a odbyt našich výrobk
ídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.
výrobků
ýrobk se řídí
www.bueho.cz
Platnost od 23.10 2013
Vytištěno :29.10.2013
Seite 1/1
Baruglas G 200 S40
Download

BARUGLAS G 200 S40 - Büsscher & Hoffmann