İpuçları, test ve onarım bilgileri: Disk freni
15. Fren balatalarının montajı
Gerekli kayıcı plakaları fren kaliperine yerleştirin.
Fren balatalarının kılavuzlarını Bosch Superfit 5 000 000 150 ile yağlayın.
Önemli!
• Kesinlikle bakır içeren yağlayıcılar kullanmayın.
Sipariş Numarası
Boru
: 5 000 000 150
Fırça kapağı kutusu : 5 000 000 163
16. Fren balatalarının montajı
Fren balatalarını fren ankraj plakasına yerleştirin.
Takma konumunun, özellikle de belirli bir yönle bağlantılı
balataların konumunun doğru olduğundan emin olun.
17. Fren balatalarının montajı
Yapıştırıcı tabakasının kapağını montajdan hemen önce çıkarın.
Önemli!
• Yağlayıcıları, hiçbir zaman doğrudan yapıştırıcı tabaka üstüne sürmeyin.
18. Fren kaliperinin montajı, ön aks
Konumun doğru olduğuna dikkat ederek fren kaliperini,
fren ankraj plakasına monte edin.
Fren kaliperi kılavuzlarını cıvatalayın.
Fren kaliperi vidalarını takıp sıkın (tanımlanan torka).
Aksesuar parçaları, yayları, kelepçeleri vs. tekrar yerleştirin.
Montajın tamamlanmasından sonra fren pedalını birkaç kez çalıştırın.
Önemli!
•Araca bağlı olarak yeni vidalar kullanılmalıdır.
•Yeniden kullanmadan önce eski vidalar temizlenmelidir.
19. Fren kaliperinin montajı, arka aks
Konumun doğru olduğuna dikkat ederek fren kaliperini, fren ankraj plakasına monte edin. Balata destek plakasındaki tırnak, piston girintisinde olmalıdır.
Fren kaliperi kılavuzlarını cıvatalayın, aksesuar parçaları, yayları,
kelepçeleri vs. tekrar yerleştirin.
Fren kaliperi vidalarını takıp sıkın (tanımlanan torka).
Montajın tamamlanmasından sonra fren pedalını birkaç kez çalıştırın. Ancak bundan
sonra el freni tellerini takıp park freni sisteminin temel ayarlamalarını yapın.
Önemli!
•Araca bağlı olarak yeni vidalar kullanılmalıdır.
•Yeniden kullanmadan önce eski vidalar temizlenmelidir.
Aşağıdaki test ve kontrol görevleri görsel, işlevsel ve kaçak kontrollerini içerir.
Bunlar, dahili muayeneler ve verimlilik kontrolleri ile desteklenir. Bu işlemler,
demontaj ve montaj çalışması gerektirebilir. Demontaj ve montaj işlerinin açıklaması ve
ek bilgiler ESI[tronic]'te bulunur.
Tamam
Tamam
değil


1. Fren test cihazında verimlilik testi
Frenleme kuvvetleri / frenleme kuvvetlerinin sapması / frenleme faktörünün belirlenmesi / tanımlanan
değerlere uygunluk Daha fazla bilgi için bkz. ESI[tronic]
®
®
2. Test sürüşü
Gürültü / sarsıntılı fren pedalı / direksiyon simidinde burulma titreşimi / direksiyon simidi
merkez konumda olmaması / aracın sola veya sağa çekmesi
®
®
3. Tekerlek yatakları
Durum, dönme gürültüleri / eğilme toleransı / eksenel açıklık / güvenlik
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
16. Fren kaliperi
Harici hasar / doğru sabitleme / hava alma valfi / toz kapakları / fren balatası kanalları / kılavuz elemanlar
/ pistonların hareket kolaylığı / toz keçesi / temel ayar
®
®
17. Disk freni balatası
Fren balatası kalınlığı (*) hasarı / çatlaklar / parlama / montaj konumu / fren balatası kılavuzları / kayıcı
plakalar Önemli: (*) 4 mm balata kalınlığındaki aşınma sınırı, balata arka plakası olmadan ölçülmüştür.
®
®
18. Fren diski, fren kampanası
Aşınma boyutu / hasar / çatlak oluşumu / korozyon / yanal salgı / kalınlık toleransı / radyal salgı
®
®
®
®
®
®
4. Tekerlek süspansiyonu
Mafsalların desteklenmesi ve yönlendirilmesi / tekerlek poyrası / tekerlek sabitleme sistemi
5. Akslar, süspansiyon, direksiyon
Yaylı gergi kolu / amortisör / süspansiyon yayları / aks kılavuzu / lastik takoz / direksiyon
6. Lastikler / jantlar
Diş derinliği / aşınma / basınç / tekerlek balansı / araca uygunluk / hasar
7. Servis freni çalıştırma cihazı
Pedal lastiği / boşluk / çalıştırma çubuğu boşluğu / pedal milinin hareket kolaylığı / fren lambası anahtarı
8. Park freni sistemi çalıştırma cihazı
Kol vuruşu / kilit cihazı / hareket kolaylığı / ekran lambası / elektro-mekanik FBA'lı çalıştırma cihazı
9. Fren servosu / tek yönlü valf
Harici hasar / sabitleme elemanları / tek yönlü valf / hortum ve boru hatları / fren servosunun işlevi ve
sızdırmazlığı / tek yönlü valf Daha fazla bilgi için bkz. ESI[tronic]
10. Sıvı haznesi
Uç kapağı / depo / sabitleme elemanı / uyarı anahtarı
11. Fren sıvısı
Seviye / görünüm / fren sıvısı değişimi / nem içeriği / kaynama noktası
12. Fren merkez silindiri
Harici hasar / doğru sabitleme / hat bağlantıları / sızdırmazlık
13. ABS / ASR / ESP® / SBC / hidrolik ünitesi
Harici hasar / doğru sabitleme / hat bağlantıları / kapaklar / işlev
Önemli: Karşılıklı değişim için bir hidrolik ve elektrik kontrolü yapmak gerekebilir!
14. Fren boruları, fren hortumları
Harici hasar / doğru sabitleme / korozyon / montaj bükülü değil / yaş
15. Frenleme kuvveti düzenleyici / frenleme kuvveti sınırlayıcı
Harici hasar / doğru sabitleme / hat bağlantıları / bağlantı kolu / hareket yayı / işlev
Daha fazla bilgi için bkz. ESI[tronic]
19. Kampanalı fren
Fren ankraj plakası / tekerlek fren silindiri / park freni kolu / ayar cihazı / fren pabuçları / fren balataları /
geri çekme yayları / temel ayar
20. Fren telleri, fren bağlantısı
Harici hasar / sabitleme elemanları / doğru montaj / kırılmalar
F 026 P02 557 / 201111 99.99.XX
Fren kontrol listesi, 20 güvenlik noktası
Önce güvenlik:
Disk freni hakkında ipuçları,
test ve onarım bilgileri
İpuçları, test ve onarım bilgileri: Disk freni
Ön açıklamalar
Aşağıdaki açıklamalar geneldir, tüm araçlarda ve disk freni
tasarımlarında geçerli değildir.
ESI[tronic] sorun giderme, montaj konumları, sökme,
takma ve ayarlama talimatlarının yanı sıra sıkma torkları,
test ve ayar değerlerini sunan daha fazla, daha kapsamlı
ve araca özgü SIS Sorun Giderme Talimatları içerir
Önemli!
Onarım çalışmasının tamamlanmasının ardından verimlilik testleri ve test
sürüşü gibi nihai montaj görevleri ve kontrollerinin yine de yapılması gerekir.
1. Hazırlık önlemleri
Fren test cihazında verimlilik testi yapın.
Müşteri şikayetine bağlı olarak bir test sürüşü gerçekleştirin.
Tekerlek yataklarını, tekerlek süspansiyonunu, destek ve kılavuz mafsallarını, aksları, süspansiyonu, direksiyonu, lastikleri ve jantları kontrol edin.
Şasideki bir hasarın, frenleme tepkisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.
Fren kontrol listesi uyarınca kontrolleri yapın.
2. Demontaj
Sökmeden önce kaba kirleri temizleyin.
Fren kaliperi ve fren balatalarını sökün.
3. Demontaj
Çekme kuvvetleri fren hortumu üzerine etki etmeyecek şekilde
fren kaliperini askıya alın.
4. Fren diskinin kontrolü (aşınma boyutu)
Ara parça manşonları 0 986 625 042 ve bijon cıvataları ile fren diskini sabitleyin.
Gösterge 0 986 625 012 ile fren diskinin aşınma boyutunu belirleyin.
İpuçları, test ve onarım bilgileri: Disk freni
5. Fren diskinin kontrolü (yanal salgı)
Piston sıfırlama cihazı, 0 986 625 023'ü yay gergi koluna kelepçeleyin.
Manyetik tabanı (piyasadan temin edilebilir) piston sıfırlama cihazının
taban plakasına monte edin.
Manyetik tabana komparatörü takın.
Komparatör iğnesi, sürtünme yüzeyindeki dış kenardan yaklaşık 10 - 15 mm mesafede temas edecek ve hafif ön gerilecek şekilde manyetik tabanı ayarlayın.
Fren diskini dikkatle çevirip yanal salgıyı ölçün.
6. Fren diskinin kontrolü (yanal salgı)
Havalandırmalı fren disklerinde de ölçümleri fren diskinin içinde yapın.
7. Fren diskinin kontrolü (kalınlık farkı)
Minimum 8 noktada fren diski kalınlığını belirlemek üzere bir dış
mikrometre kullanın ve ölçülen değerleri not edin.
Ölçülen en yüksek ile en düşük değer arasındaki fark, kalınlık farkıdır.
Önemli!
Bu ölçümleri, yeni fren diskinin montajından sonra da yapmanızı
tavsiye ederiz.
8. Bitişik bileşenlerin kontrolü
Fren ankraj plakası vs. gibi bileşenler sökülmeli, temizlenmeli ve
kontrol edilmelidir.
Fren hortumları gibi bitişik bileşenleri kontrol edin.
9. Tekerlek poyrasının hazırlanması
Yeni fren diskini takmadan önce tekerlek poyrasının uç yüzü temizlenmeli ve kontrol edilmelidir.
Tekerlek poyrasının uç yüzünü özel cilalama fırçası ile temizleyin.
Önemli!
Malzeme çıkarma, işleme işlemi değildir.
İpuçları, test ve onarım bilgileri: Disk freni
10. Tekerlek poyrasının kontrolü (yalpalama)
Piston sıfırlama cihazı 0 986 625 023'ü yay gergi koluna kelepçeleyin.
Manyetik tabanı (piyasadan temin edilebilir) piston sıfırlama cihazının
taban plakasına monte edin.
Manyetik tabana komparatörü takın.
Komparatör iğnesi, uç yüzündeki dış kenardan yaklaşık 2 - 4 mm mesafede temas edecek ve hafif ön gerilecek şekilde manyetik tabanı ayarlayın.
İğne, bijon cıvatası dişli delikleri içine batmamalıdır.
Tekerlek poyrasını dikkatle çevirip yalpalamayı ölçün.
11. Yeni fren diskinin montajı
Tekerlek poyrasının temizlenmiş, metalik parlak uç yüzüne yağlayıcı veya cila sürmeyin.
Ara parça manşonları 0 986 625 042 ve bijon cıvataları ile sabitleyerek yeni fren diskini monte edin.
Yanal salgı ölçümü yapın; fren diskinin ofsetli montajı gerekebilir.
Önemli!
• Havalandırmalı fren disklerinde de yanal salgı ölçümlerini fren diskinin içinde yapın.
12. Fren ankraj plakasının montajı
Fren ankraj plakasının montajından önce fren balatası kılavuzlarını ve
kaliper tasarımına bağlı olarak fren kaliperi kılavuzlarını Bosch Superfit
5 000 000 150 ile yağlayın.
Fren ankraj plakası vidalarını vida kilit bileşeni ile takıp sıkın (tanımlanan torka).
Önemli!
• Kesinlikle bakır içeren yağlayıcılar kullanmayın.
• Araca bağlı olarak yeni vidalar kullanılmalıdır.
• Yeniden kullanmadan önce eski vidalar temizlenmelidir.
13. Pistonun sıfırlanması (kilit mekanizması olmayan fren kaliperi)
Piston sıfırlama cihazı 0 986 625 023'ü kullanarak kilit mekanizması olmayan fren kaliperinin pistonunu tamamen sıfırlayın.
Sabit kaliperli versiyonda bundan sonra 20° piston konumunu kontrol edin ve gerekirse düzeltin.
Toz keçesinin konumunu kontrol edin.
Piston ve fren kaliperindeki temas yüzeylerini Bosch Superfit ile yağlayın.
Önemli!
• Kesinlikle bakır içeren yağlayıcılar kullanmayın.
• Fren balatalarının yapıştırıcı tabaka ile yağlanmasına izin verilmez.
14. Pistonun sıfırlanması (kilit mekanizması olan fren kaliperi)
Piston sıfırlama cihazı 0 986 625 021'i kullanarak kilit mekanizması olan fren kaliperinin
pistonunu basınç altındayken ve döner hareket, dayanağa kadar ilerlemişken tamamen sıfırlayın.
Ardından pistondaki işaretler, fren kaliperi mahfazasındaki işaretlerle hizalanıncaya kadar yaklaşık 1/4 - 1/2 tur geri gidin.
Toz keçesinin konumunu kontrol edin.
Piston fren kaliperindeki temas yüzeylerini Bosch Superfit ile yağlayın.
Önemli!
• Pistonun sıfırlanması sırasında park freni tamamen bırakılmış olmalı ve kilit kolları uç dayanağında olmalıdır.
• Elektro-mekanik park freni olan araçlarda sistem Servis Modu’nda olmalıdır. Bu da bir KTS kullanılmasını gerektirir.
Download

İpuçları, test ve onarım bilgileri: Disk freni