İpuçları, test ve onarım bilgileri: Kampanalı frenler
15. Fren kampanası montajı
Tekerlek poyrasının temizlenmiş, parlak, metalik yüzeyine yağlayıcı,
macun veya boya sürmeyin.
Fren kampanasını takın.
Önemli!
Fren kampanaları sıcaklık dalgalanmaları, su sıçraması, yol tuzu,
taşlar vs. gibi çevresel etkilerden kaynaklı aşırı basınca maruz kalır.
Kampanalı fren onarıldığı zaman fren kampanalarının değiştirilmesini
tavsiye ederiz.
16. Fren sisteminden havanın boşaltılması
Fren sistemini doldurup hava alma cihazını kullanarak sistemin havasını alın.
17. Kampanalı frenlerin temel ayarı
Fren pabuçlarının temel ayarını yapın. Bunun için tıklama sesleri artık duyulmayıncaya kadar fren pedalını ardı ardına birkaç kez çalıştırın.
Önemli!
Fren pabuçlarının temel ayarı otomatik ayar cihazını kullanarak yapılır.
Bu da sadece park freni telleri tamamen gerilmişse mümkündür. Hava
boşluğu ayarı hiçbir koşulda park freni tellerini gererek yapılmamalıdır.
18. Park freni telinin montajı
Park freni telini rot koluna geri takın.
Önemli!
• Önce rot kolunu temizlemenizi veya yeniden geçirip yağlamanızı
tavsiye ederiz. Bu işlem ayarlamanın çok daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Emniyet somunlarını değiştirin.
• Ayar işlemi ve çentik sayısı, araç türüne göre farklılık gösterir.
Araca özgü talimatları ESI[tronic]'te bulabilirsiniz.
19. Son iş aşaması
Varsa sökülen ısı transferi plakalarını vb. geri takın.
Aracı indirin ve bijon cıvataları ile bijon somunlarını sabitleyin,
torka dikkat edin.
İşlevselliği test edin ve bir test sürüşü yapın.
99.99.XX
F 026 P02 632 / 201111
Fren kontrol listesi, 20 güvenlik noktası
Aşağıdaki test ve kontrol görevleri görsel, işlevsel ve kaçak kontrolleri içerir. Bunlar
dahili muayeneler ve verimlilik kontrolleri ile desteklenir. Bu işlemler demontaj ve
montaj çalışmasını gerektirebilir. Demontaj ve montaj işlerinin açıklaması ve ek bilgileri
ESI[tronic]'te bulunur.
1. Efficiency test on brake tester
B1. Fren test cihazında verimlilik testi
Frenleme kuvvetleri / frenleme kuvvetlerinin sapması / frenleme faktörünün belirlenmesi / tanımlanan
değerlere uygunluk Daha fazla bilgi için bkz. ESI[tronic]
®
®
2. Test sürüşü
Gürültü / sarsıntılı fren pedalı / direksiyon simidinde burulma titreşimi / direksiyon simidinin merkez
konumda olmaması / aracın sola veya sağa çekmesi
®
®
3. Tekerlek yatakları
Durum, dönme gürültüleri / eğilme toleransı / eksenel açıklık / güvenlik
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
16. Fren kaliperi
Harici hasar / doğru sabitleme / hava alma valfi / toz kapakları / fren balatası kanalları / kılavuz elemanlar
/ pistonların hareket kolaylığı / toz keçesi / temel ayar
®
®
17. Disk fren balatası
Fren balatası kalınlığı (*) hasarı / çatlaklar / parlama / montaj konumu / fren balatası kılavuzları / kayıcı
plakalar Önemli: (*) 4 mm balata kalınlığındaki aşınma sınırı, balata arka plakası olmadan ölçülmüştür.
®
®
18. Fren diski, fren kampanası
Aşınma boyutu / hasar / çatlak oluşumu / korozyon / yanal salgı / kalınlık toleransı / radyal salgı
®
®
®
®
®
®
4. Tekerlek süspansiyonu
Destekleme ve rehber mafsallar / tekerlek poyrası / tekerlek sabitleme sistemi
5. Akslar, süspansiyon, direksiyon
Yaylı gergi kolu / amortisör / süspansiyon yayları / aks kılavuzu / lastik takoz / direksiyon
6. Lastikler / jantlar
Diş derinliği / aşınma / basınç / tekerlek balansı / araca uygunluk / hasar
7. Servis freni çalıştırma cihazı
Pedal lastiği / boşluk / çalıştırma çubuğu boşluğu / pedal milinin hareket kolaylığı / fren lambası anahtarı
8. Park freni sistemi çalıştırma cihazı
Kol vuruşu / kilit cihazı / hareket kolaylığı / ekran lambası / elektro-mekanik FBA'lı çalıştırma cihazı
9. Fren servosu, tek yönlü valf
Harici hasar / sabitleme elemanları / tek yönlü valf / hortum ve boru hatları / fren servosunun işlevi ve
sızdırmazlığı / tek yönlü valf Daha fazla bilgi için bkz. ESI[tronic]
10. Sıvı haznesi
Uç kapağı / depo / sabitleme elemanı / uyarı anahtarı
11. Fren sıvısı
Seviye / görünüm / fren sıvısı değişimi / nem içeriği / kaynama noktası
12. Fren ana merkezi
Harici hasar / doğru sabitleme / hat bağlantıları / sızdırmazlık
13. ABS/ASR/ESP®/SBC - hidrolik ünitesi
Harici hasar / doğru sabitleme / hat bağlantıları / kapaklar / işlev
Önemli: Karşılıklı değişim için hidrolik ve elektrik kontrolü yapmak gerekebilir!
14. Fren boruları, fren hortumları
Harici hasar / doğru sabitleme / korozyon / montaj / bükülü olmama / yaş
15. Frenleme kuvveti düzenleyici, frenleme kuvveti sınırlayıcı
Harici hasar / doğru sabitleme / hat bağlantıları / bağlantı / kol / hareket yayı / işlev Daha fazla bilgi için
bkz. ESI[tronic]
19. Kampanalı fren
Fren ankraj plakası / tekerlek fren silindiri / park freni kolu / ayar cihazı / fren pabuçları / fren balataları /
geri çekme yayları / temel ayar
20. Fren telleri, fren bağlantısı
Harici hasar / sabitleme elemanları / doğru montaj / kırılmalar
Basit, eksiksiz güvenlik:
Kampanalı frenler hakkında
ipuçları, test ve onarım bilgileri
İpuçları, test ve onarım bilgileri: Kampanalı frenler
Ön açıklamalar:
Aşağıdaki açıklamalar geneldir ve tüm araçlarda ve/veya
kampanalı fren tasarımlarında geçerli değildir.
ESI[tronic] sorun giderme, montaj konumları, sökme,
takma ve ayarlama talimatlarının yanı sıra sıkma torkları,
test ve ayar değerlerini sunan daha fazla, daha kapsamlı
ve araca özgü SIS Sorun Giderme Talimatları içerir.
Önemli!
Onarım çalışmasının ardından verimlilik testleri ve
test sürüşü gibi nihai montaj görevleri ve kontrolleri
yapılmalıdır.
1. Hazırlık önlemleri
Aracı lift üzerine kaldırın.
Tekerlekleri işaretleyip sökün.
Ayar ünitesini kullanarak park freni tellerini mümkün olduğunca gevşetin.
2. Demontaj
Fren ankraj plakasından tapaları çıkarın.
Açıklıktan (ok) uygun bir tornavida sokarak durdurma tırnağı (sarı ok) fren pabucuna ve fren pabuçları ile park freni kolu sökme konumuna ulaşacak şekilde park freni kolunu sert bir şekilde aşağı itin (park freni kolu, önde bulunur).
Önemli!
Park freni kolu, fren pabuçlarının arkasında bulunan kampanalı
frenlerde tornavida, dışarıdan bir bijon cıvatası deliğinden sokulmalıdır.
3. Demontaj
Gereken durumlarda varsa tekerlek poyrasında sıkılmış fren kampanasını
hafifçe vurarak gevşetin.
Dikkat: Tekerlek poyrasına hasar vermeyin.
Fren kampanasını çıkarın.
4. Demontaj
Özel aleti kullanarak fren pabucu tutma yayı plakasını sökün.
Alt geri çekme yayını çıkarın.
Fren pabuçlarını alt pabuç pimi burcunda ayırıp yukarıdan çıkarın.
Park freni kolundaki park freni telini ayırın.
İpuçları, test ve onarım bilgileri: Kampanalı frenler
5. Demontaj
Fren borusunu ve hava alma valfini sökün.
Tekerlek fren silindirini çıkarın.
Park freni telini sökün.
Önemli!
Araç türüne bağlı olarak park freni telleri, DIN 6799 uyarınca bir
tespit halkası (segman) kullanarak sabitlenmiş olabilir. Sökmeden
önce bunun da fren braketlerinden çıkarılması gerekir.
6. Demontaj için hazırlık
Fren braketlerini temizleyin, yeniden kullanılabilirlik açısından inceleyin ve korozyon koruması sürün.
Özel bir fırça kullanarak tekerlek poyrası yüzeylerini temizleyin.
Tekerlek poyrasının dönüşünü kontrol edin.
Önemli!
Makine aletleri kullanmayın.
7. Park freni telinin montajı
Yeni park freni telini doğru bir şekilde yönlendirip araç zeminine sabitleyin.
Park freni telini, fren ankraj plakasındaki deliğin içine sokup sabitleyin.
Önemli!
• Park freni telleri, aşınan parçalardır. Kampanalı frenler onarıldığı zaman bunların değiştirilmesini tavsiye ederiz.
• Araç türüne bağlı olarak park freni telleri, DIN 6799 uyarınca bir tespit halkası (segman) kullanılarak sabitlenmelidir. Montaj sırasında yeni bir tespit halkası kullanılmalıdır.
8. Tekerlek fren silindirinin montajı
Yeni tekerlek fren silindirini fren ankraj plakasına takıp sabitleyin.
Montajdan sonra piston klipslerini tekerlek freni silindirine takın.
Önemli!
• Piston klipsleri, pistonun yanlışlıkla tekerlek freni silindirinden düşmesini önler.
• Araç türüne bağlı olarak tekerlek fren silindirini takmadan önce ilk olarak fren pabuçlarını takmak gerekebilir.
9. Fren hortumu ve fren borusu montajı
Yeni fren hortumunu ve fren borusunu doğru konuma takın.
Fren hortumu için yeni bir tespit kelepçesi kullanın.
Önemli!
Fren hortumu ve fren borusu, su sıçraması, yol tuzu, taşlar vs. gibi
çevresel etkiler kaynaklı aşırı basınca maruz kalır. Kampanalı fren
onarıldığı zaman bunların da değiştirilmesini tavsiye ederiz.
İpuçları, test ve onarım bilgileri: Kampanalı frenler
10. Fren pabucu montajı
Fren pabuçlarının fren ankraj plakası ve pabuç pimi burcundaki tüm destek noktalarını Bosch Superfit kullanarak yağlayın.
Sipariş Numarası
Boru:
Fırça kapağı kutusu:
5 000 000 150
5 000 000 163
11. Yeni fren pabuçlarının montajı
Park freni kolunu park freni teline takın.
Fren pabucu gruplarından nakliye korumasını (plastik parça) çıkarın.
Alt geri çekme yayını çıkarın.
Önemli!
Araç türüne bağlı olarak tekerlek fren silindirini takmadan önce ilk
olarak fren pabuçlarını takmak gerekebilir.
12. Fren pabucu montajı
Fren pabucu grubunu yerleştirin ve sadece tekerlek fren silindiri üzerine konumlandırın.
Fren pabucunu park freni kolu ile birlikte alt pabuç pimi burcuna takın.
Geri çekme yayını doğru konuma geri takın.
Diğer fren pabucunu yay kuvvetine karşı alt pabuç pimi burcuna takın.
(Tasarıma bağlı olarak pense gerekebilir.)
13. Fren pabucu montajı
Fren pabucunu park freni kolu ile birlikte alt pabuç pimi burcuna takın.
Geri çekme yayını doğru konuma geri takın.
Diğer fren pabucunu yay kuvvetine karşı alt pabuç pimi burcuna takın.
(Tasarıma bağlı olarak pense gerekebilir.)
Piston klipsini tekerlek fren silindirinden çıkarın.
14. Fren pabucu montajı
Özel aleti kullanarak fren pabucu tutma yayı plakasını takın.
Fren pabuçlarını kabaca fren ankraj plakasının merkezine yerleştirin.
Tüm parçaların doğru konumda olduğunu kontrol edin ve fren pabuçlarından montaj izlerini giderin.
Download

İpuçları, test ve onarım bilgileri: Kampanalı frenler