BEW600
Wok Pişirici
Kullanım ve Güvenlik Talimatları
Breville ailesine hoşgeldiniz...
4
Breville için önce güvenlik gelir
7
Breville Hot WokTM Pro’yu tanıyın
10
Breville Hot WokTM Pro’nun çalıştırılması
11
Bakım, Temizlik ve Saklama
16
Tarifler ve Püf Noktaları
3
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
BEW600 WOK PİŞİRİCİ İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Breville’de güvenliğe karşı çok duyarlıyızdır. Tüketici ürünlerini, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini ön planda tutarak tasarlar ve üretiriz. Ancak, yine de sizlere her hangi bir
elektrikli alet kullanırken çok dikkatli olmanızı ve aşağıdaki önlemleri almanızı öneririz.
• Bu cihaz sadece ev kullanımı içindir. Bu
cihazı amacı dışında kullanmayın.
Hareket halindeki taşıtlarda veya
teknelerde kullanmayın. Açık havada
kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmaya neden olabilir.
• Bu cihaz çocukların veya zihinsel
özürlükişilerin refakatsiz kullanımına
uygun değildir.
• Cihazı yalnız çalışır konumda bırakmayın. Çocukların cihazla oynamamasına
dikkat ediniz, yalnız bırakmayınız.
• Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tutaca
kullanın.
• Tavayı her zaman kuru ve düz bir yüzey
üzerinde kullanınız.
• Bu cihazı sıcak bir gazlı ya da elektrikli
ocağın üzerine veya yakınına ya da
sıcak fırına temas edebileceği bir yere
koymayın.
• Bu cihazı kullanırken, hava sirkülasyonu
için üzerinde ve dört bir yanında yeterli
hava sağlayın.
• Isının bir sorun oluşturabileceği yüzeylerde, bir yalıtım örtüsünün kullanımı
önerilir.
• Güç kablosunun sıvıların bulunabileceği
bir masa veya tezgah kenarından
geçmesine, sıcak yüzeylere değmesine
veya dolaşıp düğüm olmasına izin
vermeyiniz.
• Güç kablosunu veya fişini ya da sıcaklık
kontrol probunu suya veya başka bir
sıvıya batırmayınız.
• Güç kablosunu prize takmadan ve cihazı
çalıştırmadan önce daima sıcaklık
kontrol probunu prob soketine takınız.
4
Sıcaklık kontrol probunu takmadan
önce, prob soketinin tamamen kuru
olduğundan emin olunuz.
• Daima sıcaklık kontrol probunu “MIN”konumuna getiriniz, güç çıkışında gücü
kapatınız, fişi çıkarınız ve daha sonra
cihazı hareket ettirmeden önce, cihaz
kullanımda olmadığı zamanlarda ve
temizlik öncesinde sıcaklık kontrol
probunu çıkarınız.
• Sıcak cam kapağı soğuk suyun altındatutmayınız.
• Metal yüzeylerde kullanmayınız örn:
Lavabo, sıcak tabaklar
• Cihazı temizlerken aşındırıcı ve sert
maddeler veya fırın temizleyicileri
kullanmayınız.
• Temizlik haricindeki tüm bakım işlemleri
Breville Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Her hangi bir hasar olup olmadığına
bakmak için düzenli olarak besleme
elektrik kablosunu, fişini ve cihazın
kendisini kontrol ediniz. Eğer herhangi
bir şekilde hasar varsa, derhal cihazın
kullanımını bırakınız ve tüm cihazı
inceleme, değiştirme ya da tamir için en
yakın yetkili Breville Servis Merkezine
götürünüz.
• Elektrikli cihazların kullanımında ekstragüvenlik sağlamak için bir artık akım cihazı (güvenlik anahtarı) takılması önerilir.
Cihazı besleyen elektrik devresine
30mA’i aşmayacak artık akım devresine
sahip bir güvenlik anahtarı takılması
önerilir. Uzman tavsiyesi için elektrikçinize danışın.
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
TÜM ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Kullanımdan önce güç kablosunu
tamamen çözünüz.
• Elektrik çarpmasına karşı, açma kapama
düğmesini ya da araç gereçleri su ya da
herhangi bir sıvı içine batırmayınız.
• Bu cihaz, (çocuklar dahil olmak üzere)
fiziksel veya zihinsel engelleri olan ya da
tecrübe ve bilgi bakımından eksik olan
kişiler tarafından, yanlarında kişisel
güvenliklerini sağlayacak ve cihazın
kullanımı hakkında gerekli bilgileri
verebilecek kimseler olmaksızın kullanılmamalıdır.
• Çocuklar cihazla oynamamaları için
gözetim altında tutulmalıdır.
• Cihazın düzenli olarak kontrol edilmesi
önerilir. Olası bir tehlikeyi önlemek için
güç kablosu, fiş veya cihaz herhangi bir
şekilde hasar gördüyse, cihazı kullanmayın. İncelenmesi ve/veya onarım için
cihazın tümünü Breville Servis Merkezine götürün
CİHAZI EĞİMLİ BİR
YÜZEY ÜZERİNDE
KULLANMAYINIZ.
CİHAZI AÇIKKEN
TAŞIMAYINIZ.
KULLANMADAN
ÖNCE KORUMA
KORDONLARININ
TAMAMINI ÇÖZÜN.
BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.
5
BEW600 Wok Pişirici
MONTAJI, ÇALIŞTIRILMASI
ve SÖKÜLMESİ
BREVILLE BEW600 WOK PİŞİRİCİYİ TANIYIN
A
B
F
C
D
E
A. Temperlenmiş cam kapak ayarlanabilir
buhar deliği ile. bulaşık makinesinde
yıkanabilir.
B. EternaTM PFOA içermez. Çok katmanlı
yapışma yüzeyi diğer ürünlerden daha
uzun süre dayanıklıdır.
C. Wok tava haznesi 6l kapasite. karıştırarak kızartma, buharlama, ağır ateşte
pişirme ve yağda kızartmalar için
idealdir.
D. Wok tabanı bulaşık makinesinde
yıkanabilen wok haznesi, kolay temizlik
için tabandan ayrılabilir.
E. 2400w ısıtma elemanı güçlü eleman
hızlı bir şekilde ısıyı wok haznesinin
duvarlarına dağıtır.
F. Sıcaklık kontrol probu otantik asya tarzı
gazlı pişirmeye benzeyen şekilde
218°c sıcaklığa kadar 15 hassas ısı
ayarı.
7
BREVILLE BEW600 WOK PİŞİRİCİYİ TANIYIN
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
İlk kullanımdan önce, pişirme yüzeyi
nemli bir bez ile temizlenmelidir. İlk kez
kullanırken pişirme yüzeyini hafif şekilde
yağlamanızı öneriyoruz. Bu işlem, sonraki
pişirme işlemleri için gerekli değildir.
• Tüm etiketleri çıkarmanız ve Wok
haznesini ve Cam kapağı, sıcak sabunlu
su içerisinde yıkamanız önerilmektedir.
İyice durulayın ve kurulayın.
• Wok Tabanı, kolay temizlik için çıkarılabilir (bkz sayfa 12).
• Güç kablosunu ve sıcaklık kontrol
probunu suya veya başka bir sıvıya
temas ettirmeyiniz.
Probun üzerindeki ısıtma oku, sıcaklığa
erişildiğinde otomatik olarak kapanır ve
seçilen sıcaklığı korumak için pişirme
esnasında döngüyü başlatıp bitirir.
Kadran üzerindeki numaralar, aşağıda
belirtilenleri ifade eder:
ISI AYARLARI
FONKSİYON
SICAKLIK BİLGİSİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Yüksek Alaz
Besini sıcak tutar
Yavaş pişen soslar
Güveç
Çorbalar
Düşük ısı/Yavaş pişirme
Makarna
Pirinç
Kızartma
Orta ısı
Sebzeleri karıştırarak pişirme
Yüksek ısı
Karıştırarak pişirme
Etin mühürlenmesi
Maksimum ısı
Yüksek Alaz
NOT
Sıcaklıklar yalnız bilgilendirme amacıyla
verilmiştir ve çeşitli gıdalar ve ayrı
tatlara uygun olmasını sağlamak için
ayarlamaların yapılmasını gerektirebilir.
En iyi sonuçlar için, pişirme işlemine
başlamadan önce wok tavayı 10 dakika
süresince “Yüksek Alaz” ayarında
ısıtınız.
8
KONTROL PROBU
Sıcaklık Probunun, kesin sıcaklık kontrolü
için 15 ısı ayarı ve “Yüksek Alaz”a
sahiptir. “Yüksek Alaz” ayarı; karıştırarak
kızartma işleminde etlerin alazlanması ve
yapışması için kullanılmalıdır.
NOT
Sıcaklık Kontrol Probunu Prob Soketine
yerleştirirken, Prob Soketinin iç kısmının
tamamen kuru olduğundan emin
olunuz. Bunun için, fazla suyu temizleyiniz ve daha sonra kuru bir bez ile Prob
Soketinin iç kısmını siliniz.
BREVILLE HOT WOKTM PRO’YU ÇALIŞTIRILMASI
WOK TAVANIZIN KULLANIMI
1. Wok haznesini Wok Tabanına yerleştiriniz ve yerine kilitleyiniz (bkz sayfa 15).
2. Sıcaklık Kontrol probunu, wok tarafındaki Prob Soketine takınız. 240V prize
takınız. Cihaza ilk olarak Sıcaklık Kontrol
Probunu takınız ve daha sonra güç
kablosunu prize takınız.
3. Yaklaşık olarak 10 dakika süresince
wok tavayı “Yüksek Alaz” ayarında
ısıtınız. Isıtma oku ışığı yandığında ve
seçilen ayarı gösterecektir.
4. Isıtma oku artık söndüğünde yanmadığında, wok tava, seçilen ayar için doğru
sıcaklığa erişmiştir. Wok tava artık
kullanıma hazırdır. Termostat yoluyla
sıcaklığın korunduğundan ötürü, ısıtma
oku, pişirme esnasında devir yapar.
Hiçbir zaman wok ısınırken, hatta
soğukken, yağ ya da gıdayı tavaya
koymayınız. Bu işlem, zayıf pişirme
işlemine neden olacaktır.
Pişirme esnasında buharın çıkmasına
izin vermek için, cam kapağın üzerindeki buhar deliğini saat yönünün ters
yönünde çeviriniz.
5. Pişirme işlemi tamamlandığında, ısıtma
okunu “Off ” konumuna çeviriniz
(kadran üzerinde “0”) ve daha sonra güç
kablosunu prizden çekiniz. Wok tava
soğuyuncaya kadar, Sıcaklık Kontrol
Probunu tavadan çıkarmayınız.
NOT
Güç kablosunu ve sıcaklık kontrol
probunu suya veya başka bir sıvıya
temas ettirmeyiniz.
• Temizlik öncesinde wok tavanın soğumasını sağlayınız.
• Temizleme öncesinde, wok tavayı “Off ”
konumuna getiriniz ve güç kablosunu
prizden çekiniz. Probun yan tarafındaki
“Easy Release (Kolay çıkarma)” koluna
basarak Sıcaklık Kontrol Probunu Prob
Soketinden çıkarınız.
• Pişirme esnasında wok tavaya plastik
pişir me aletlerini değdirmeyiniz.
UYARI
Hiçbir zaman wok tavanın tabanını
doğru şekilde yerine oturtmadan
tavayı kullanmayınız.
NOT
Yüksek ısı gerekli olduğunda (örn.
Karıştırarak kızartma ya da kapatma
için), “Yüksek Alaz” ayarını seçiniz ve
ısıtma okunun birkaç kez devir yapmasını sağlayınız. Bu işlem, pişirme
yüzeyinin daha kesin bir pişirme
sıcaklığına ayarlanmasına olanak
sağlar. Yalnız wok tava ile birlikte temin
edilen Sıcaklık Kontrol Probunu kullanınız. Farklı bir Sıcaklık Kontrol Probunu
ya da konektörü kullanmayınız.
9
BEW600 Wok Pişirici
BAKIM, TEMİZLİK
ve SAKLAMA
BAKIM VE TEMİZLİK
SICAKLIK KONTROL PROBU
• Eğer temizleme gerekliyse, hafif nemli
bir bez ile Sıcaklık Kontrol Probu ile
siliniz.
NOT
Güç kablosunu ve sıcaklık kontrol
probunu suya veya başka bir sıvıya
batırmayınız.
Saklama
Sıcaklık Kontrol Probunu dikkatli bir
şekilde saklayınız. Çarpmayınız ya da
düşürmeyiniz çünkü prob hasar görebilir.
Eğer hasar söz konusuysa, Breville
Müşteri Hizmetlerini 444 4 784 numaralı
telefondan arayınız.
NOT
Sıcaklık Kontrol Probunun uygun
şekilde saklanması için, Wok tava
haznesini iki kağıt havlunun arasına
koyunuz ve probu da kağıt havluların
üzerine yerleştiriniz. Bu işlem, probun
ve güç kablosunun, yapışmaz kaplamayı çizmemesini sağlar.
ETERNATM PFOA-FREE
YAPIŞMAZ YÜZEY
Wok tavanın içerisinde metal gereçler,
sivri objeler kullanmayınız veya yiyecekleri
kesmeyiniz. Breville metal gereçlerin
kullanımı nedeniyle yapışmaz kaplamada
meydana gelen hasarlardan ötürü
sorumluluk kabul etmeyecektir.
Yapışmaz bir yüzeyde pişirme, yağ
ihtiyacını azaltır. Yiyecekler yapışmaz ve
temizlik daha kolay olur.
Meydana gelebilecek olan renk solmaları,
sadece wok tavanın görüntüsünü
etkileyecektir ve pişirme performansı
üzerinde her hangi bir negatif yan etkisi
olmayacaktır. Yapışmaz kaplamayı
temizlerken metal (veya diğer aşındırıcı)
temizleyicileri kullanmayınız.
Sıcak sabunlu suda yıkayınız. İnatçı
lekeleri plastik bir yıkama süngesi ya da
naylon yıkama fırçası ile temizleyiniz
11
BAKIM VE TEMİZLİK
ÇIKARILABİLİR TABAN
Temizlik için:
2. Prob Soketinin üzerine doğru kaldırarak, wok tavadan tabanı kaldırınız.
1.Wok tavadan kapağı çıkarınız ve Sıcaklık
Kontrol Probunun Prob Soketinden çıkarıldığından emin olunuz. Wok tavayı,
aşağıda gösterilen şekilde baş aşağı
çeviriniz.
Wok tavanın tabanı ve hazne, sıcak
sabunlu suda yıkanmalıdır. Ardından
kurulayınız.
NOT
Yapışmaz kaplamanın ömrünü uzatmak
için, Wok Tava haznesinin, tabanının ve
kapağının elde yıkanmasını öneriyoruz.
Ancak, Wok haznesi ve kapağı bulaşık
makinesinde de yıkanabilir. Wok haznesindeki gömme ısıtma elemanı tamamen
yalıtılmıştır bu nedenle suya daldırılması
güvenlidir. Wok tabanı, bulaşık makinesine konmamalıdır.
UYARI
Hızlı Serbest Bırakma Kolunu, ok ile gösterilen şekilde saat yönünün ters yönünde
çeviriniz.
Wok tava, hiçbir zaman Wok haznesi ve
Tabanı tamamen takılmadan ve yerine
kilitlenmeden kullanılmamalıdır.
NOT
Sıcaklık Kontrol Probunu Prob Soketine
yerleştirirken, Prob Soketinin iç kısmının
tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
Bunun için, fazla suyu temizleyiniz ve
daha sonra kuru bir bez ile Prob
Soketinin iç kısmını siliniz.
12
BAKIM VE TEMİZLİK
Pişirme için Tabanı kilitlemek için:
3.Wok haznesini aşağıda gösterilen
şekilde tabanın üzerine koyunuz. Hızlı
Serbest Bırakma Koluna basınız ve
yerine kilitlemek için saat yönünde
çeviriniz. Wok tavayı sağa-yukarı-yana
çevirmeden önce tabanın yerine
kilitlendiğinden emin olunuz.
NOT
Cam kapak sıcakken dikkatli olunuz.
Sıcak kapağı, soğuk suyun altına
sokmayınız ya da soğuk yüzeylere
koymayınız. Bu işlem, kapağın kırılmasına neden olabilir.
CAM KAPAK
Cam kapağı, yumuşak bir sünger ile sıcak
sabunlu su içinde yıkayınız, durulayınız ve
iyice kurulayınız.
Cam kapak, bulaşık makinesinde yıkanabilir
13
BEW600 Wok Pişirici
TARİFLER
ve PÜF NOKTALARI
PİŞİRME TEKNİKLERİ
KARIŞTIRARAK PİŞİRME
Önerilen Sıcaklık Probu ayarı: Etler için
“Yüksek Alaz”. Sebzeler ve deniz
mahsulleri için 12-14
• Karıştırarak kızartma, gıdaların pişirilmesinin enerji tasarruflu ve sağlıklı bir
şeklidir. Bu yöntemin faydası hızı ve
ortaya çıkan aromasıdır. Wok tavanızın
üzerindeki yapışmaz pişirme yüzeyi de,
pişirme için daha az yağın gerekli
olduğu anlamındadır. Karıştırarak
kızartma için pişirme işlemi; gıdaların
eşit şekilde ısıya maruz kaldıklarını
garanti etmek üzere sürekli bir çevirme
hareketidir ve birkaç dakika içerisinde
hızlı ve eşit şekilde pişirme sağlar.
• Karıştırarak kızartma işlemi, yüksek ısı
ayarı kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
• Malzemeleri koymadan önce wok
tavanızı ısıtınız, sıcaklık ışığının ON”
konumundan “OFF” konumuna
geçmesini bekleyiniz çünkü fazla
pişirme işlemi daha sert ve kuru bir
sonuca neden olacaktır. Pişirme
süreleri, dilimin ebadına ve kalınlığına
dayanır, dilim ne kadar büyükse, o
kadar fazla süre gereklidir.
KARIŞTIRARAK KIZARTMA İÇİN
ÖNERİLEN DİLİMLER
Sığır
But, bonfile, kemiksiz pirzola ve filetodan
hazırlanmış yağsız sığır eti dilimleri
Tavuk
Göğüs fileto, sığır filetosu, but filetodan
hazırlanmış yağsız tavuk eti dilimleri
Koyun
Fileto, kuzu biftek, tranş ya da üst
kısımdan alınmış rostolar ve kontrfileden
hazırlanmış yağsız kuzu eti dilimleri
Dana
But ya da üst kemiksiz fileto, kontrfile ya
da tranş.
NOT
Eti, Kontaminasyonu önlemek için dikkatli bir şekilde gerekli olan minimum
sıcaklıkta pişirdiğinizden emin olunuz.
KARIŞTIRARAK KIZARTMA İÇİN
İPUÇLARI
• Etleri, kasabınızdan ya da bir süpermarketten satın alınız, ya da yağlarını
çıkararak ve damarların arasından ince
ince dilimleyerek daha önce belirtilen
dilimler şeklinde etlerinizi hazırlayınız
(etlerin sinirlerinin yönünde). Damarların
üzerinden dilimlemek, yumuşaklık
sağlar. Yaklaşık olarak 2-3 inç (5-8 cm)
uzunluğunda çok ince şeritler halinde
kesiniz Dilimlemeyi kolaylaştırmak için
eti kısmen dondurunuz (yaklaşık olarak
30 dakika).
• Daha sert etlerin oluşmasına neden
olacak şekilde etin suyunu bırakmasını
ve “pişmesini” durdurmak için et
şeritlerini küçük partiler halinde
karıştırarak kızartınız (yaklaşık olarak bir
pound, 225 g).
• Et şeritlerini wok tavaya koyarken,
şeritler cızıldamalıdır.
• 1-2 dakika süresince et şeritlerini
karıştırarak kızartınız. Daha uzun
sürelerde etler sertleşir.
• Piştiğinde her bir partiyi çıkarınız ve bir
sonraki partiyi kızartmadan önce wok
tavanın tekrar ısınmasını sağlayınız.
Küçük partiler halinde pişirildiğinde,
wok tavanın ısısı sabit kalır ve etin fazla
pişmemesini ve sertleşmemesini sağlar.
Et şeritlerinin wok tavaya eklenmesinden önce, sarımsak, zencefil ve kırmızı
biber gibi diğer tatlandırıcılar ile birlikte
az miktarda yağ ilave edilebilir. Az
miktarda susam yağı da aroma verebilir.
Yağın ayrı bir şekilde wok tava içerisinde ısıtılmasından ziyade, etin yağ ile
birlikte karıştırılması, fazla kullanımını
engelleyecektir.
15
PİŞİRME TEKNİKLERİ
• Fazla pişmeyi ve sıçramayı önlemek için
karıştırarak kızartma öncesinde et
şeritlerinin marine karışımını süzünüz.
Aşağıdaki bilgilere göre parlak renk
sağlanıncaya kadar etin az miktarda yağın
içerisine (ya da bir tutam su içerisinde)
konulmasından sonra sebzeleri karıştırarak kızartınız:
3 Dakika
Dörde bölünmüş soğan
Brokoli, küçük çiçekler halinde
Dilimlenmiş havuçlar
Islatılmış peynir kurutulmuş mantalar
2 Dakika
Sultani bezelye
Dilimlenmiş dolmalık biberler
Dilimlenmiş kabak
Su kestanesi
Bambu filizleri
1 dakika
Doğranmış sarımsak
Doğranmış kırmızı biber
Doğranmış zencefil
Doğranmış arpacık soğanı
Soya fasulyesi
Bu kısa pişirme süreleri, sebzelerin kıtır
kıtır kalmasını sağlayacaktır.
• Yerfıstığı yağı, Asya tipi karıştırarak
kızartılan yemekler için geleneksel
olarak kullanılır. Ancak bitkisel yağ,
kanola yağı ve hafif zeytinyağı gibi diğer
yağlar da kullanılabilir.
• Wok tavayı fazla doldurmayınız. Gerekli
olması durumunda partiler halinde
pişiriniz ve karıştırarak kızartma işlemi
sonrasında tekrar ısıtınız. Bu yöntemi
kullanırsanız, ortaya çıkan ürünün fazla
pişmemesini sağlamak için yavaş yavaş
pişirmeyi unutmayınız.
• Karıştırarak kızartılan gıdaların kıtır kıtır
tatlarının korunması için hemen servis
ediniz.
16
AZ YAĞDA KIZARTMA
Önerilen Sıcaklık probu ayarı 8 – 10.
Besinlerin az miktarda yağda kızartmak
ve pişirmek için kullanılır. Gıdalar zaten
pişmiş haldedir.
• Yaklaşık olarak 3 fincan (750 ml) ya da
yeteri kadar yağ kullanınız böylece
gıdaların yarısı yağa batacaktır.
• Az yağda kızartma işlemi esnasında yağ
kullanırken hiçbir zaman Cam kapağı
kapatmayınız, öyle ki bu durum nemin,
yağın içerisine damlamasına ve kabarcıklanmaya ve sıçramalara neden
olacaktır.
• Isıtma ya da pişirme esnasında wok
tavayı hareket ettirmeyiniz.
• Sıçramaları önlemek için gıdaların
nemini alınız.
• Gevrekliği sağlamak için bir kerede
yalnız az sayıda parçayı pişiriniz.
• Yağlılığı azaltmak için pişen gıdaları kağıt
havluların üzerinde süzünüz.
• Az yağda kızartma yaparken, hiçbir
zaman wok tavayı başıboş ya da tek
başına bırakmayınız.
• Wok tavadan yağı almadan önce yağın
soğumaya bırakınız.
• Az yağda kızartma için bitkisel, yer fıstığı
ya da kanola yağının kullanılması önerilmektedir.
YAVAŞ PİŞİRME (AĞIR ATEŞTE PİŞİRME)
Önerilen Sıcaklık probu ayarı 1 – 2.
Wok tavanız, köriler ve güveçlerin ağır
ateşte pişirilmesi için idealdir. Yavaş
pişirme işlemi, daha körpe sonuçlar elde
etmek için kesilecek olan et parçalarının
daha az pişmesini sağlar. Daha az pişen
et parçaları, sinirleri ve kıkırdağı içerir,
bunlar, pişirme esnasında kırılabilirler.
Körpe et parçalarının yavaş pişirilmesi
önerilmez çünkü pişirme esnasında
sertleşirler ve büzülürler.
PİŞİRME TEKNİKLERİ
Yavaş pişirme işlemi esnasında, ısıyı korumak için Cam Kapağın kullanılması
önerilir. Pişirme işlemi esnasında; balık ya
da güveç kaynamaya başlar, ardından
söner. Bu işlem, Sıcaklık Probu kontrollü
bir ünite için normal bir çalışma şeklidir.
YAVAŞ PİŞİRME
(AĞIR ATEŞTE PİŞİRME) İÇİN
ÖNERİLEN PARÇALAR
SIĞIR ETİ
Küp şeklinde doğranmış dil (kemiksiz),
boyun, tranş, incik, çamuka
TAVUK ETİ
Küp şeklinde doğranmış but, kalça
KUZU ETİ
Küp şeklinde doğranmış forequarter, incik
ve pirzola
HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Herhangi bir yemeğin başarısı, dikkatli
alınan tedbirlere ve hazırlamaya dayanır.
Otantik bir Asya görünümü ve eşit pişirme
sonuçları elde etmek için; gıdalar küçük
ve eşit parçalar halinde kesilmelidir. Bu da
gıdaların hızlı pişmesini ve çubuklar ile
kolaylıkla alınabilmesini sağlar.
DİLİMLEME
Düz bir spatula, etlerin ve sebzelerin
kesilmesi için kullanılır. Dilimler, eşit
kalınlıkta olmalıdır. Kısmen dondurulmuş
olan etler daha eşit şekilde dilimlenecektir. Daha yumuşak sonuçlar elde etmek
için eti çok ince olacak şekilde sinirlerden
kesiniz.
DANA ETİ
Küp şeklinde doğranmış forequarter, but
ve knuckle (Osso Bucco)
DOMUZ ETİ
Küp şeklinde doğranmış forequarter, but
• Eti 1 inç’lik (2.5 cm) küpler halinde kesiniz. Görünür yağlar varsa alınız.
• Orta ile düşük arasında bir ısı ayarı kullanınız.
• Kapak açıkken ara ara karıştırarak
yaklaşık olarak 1-2 saat süresince
pişiriniz.
• Mantar, domates, bezelye ya da mısır
gibi yumuşak ya da hızlı pişen sebzeleri,
pişirme işleminin son yarım saatinde
ilave ediniz.
• Pişirme işleminin sonlarına doğru su ile
harmanlanmış az miktarda mısır nişastasını ya da margarin ya da tereyağı ile
harmanlanmış normal unu ilave ederek
koyulaştırınız. Alternatif olarak, kızartma
öncesinde eti una bulayabilirsiniz
(ekstra yağ kullanımı gerekli olabilir).
ÇÖP YA DA JÜLYEN
Önce yukarıda açıklanan şekilde sebzeleri
dilimleyiniz. Daha sonra dilimleri üst üste
istifleyiniz ve tarife göre ince ya da kalın
çubuklar halinde tekrar kesiniz.
17
PİŞİRME TEKNİKLERİ
DİLME
Etlerin ve sebzelerin kesilmesi için
kullanılır. Gıdaların .. inç (5mm) dilimleri
istiflenecektir ve daha sonra tekrar .. inç
(5mm) çubuklar halinde kesilecektir.
Lahana ve ıspanak gibi sebzelerin
yaprakları üst üste konulmalı ve daha
sonra sarılmalıdır. Genişlikler çok ince
olacak şekilde kesiniz.
KÜP ŞEKLİNDE KESME VE DOĞRAMA
Etlerin ve sebzelerin kesilmesi için
kullanılır. Küp şeklinde kesmek için, 1
inç’lik (2.5 cm) dilimler halinde kesiniz,
daha sonra üst üste istifleyiniz ve ters
yönde 1/8 inç (3 mm) kalınlığında dilimleyiniz. Tekrar 1 inç’lik (2.5 cm) küpler
halinde ters yönde kesiniz. Küp şeklinde
kesmek için, aynı talimatları izleyiniz ve ..
inç (5mm) küpler oluşturmak için 5mm
parçalar haline getiriniz
18
19
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
444 4 784
www.breville.com.tr
İthalatçı Adresi:
Aykut Dış Tic. Ltd. Şti.
Alemdağ Cad. Site yolu No:10 Ümraniye/İstanbul/Türkiye
Download

bew600xl kk prınt