PAN®22 – MEKANİK HAREKETLİ
KALİPERLİ DİSK FRENİ
MONTAJ VE BAKIM TALİMATI
PAN®22
MEKANİK HAREKETLİ
KALİPERLİ DİSK FRENİ
Montaj ve Bakım Talimatı
5. baskı
Bu yazı herhangi bir güncellemeye tâbi değildir.
Güncel versiyonu aşağıda belirtilen link altında bulabilirsiniz
http://www.wabco.info/8151400663
© 2013/2014 WABCO Europe BVBA – Tüm hakları saklıdır
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
Sürüm 1/08.2013(tr)
815 140 066 3
PAN®22
İçindekiler
1 Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları. . . . . . . . . . . 3
1.1
Genel bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6 Contaların yenileriyle değiştirilmesi . . . . . . . . . 21
6.1
1.2.1 Kaza tehlikesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
6.1.1 Sökme işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2.2 Yaralanma tehlikesi . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.3
Tamir ve bakım uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6.1.2 Montaj işlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.2
2 Mekanik hareketli kaliperli disk freni . . . . . . . . . . 5
Ek ayarın kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2
Fren balatalarının kontrol edilmesi. . . . . . . . . 9
3.3
3.4
6.2.2 Koruma kapağının monte edilmesi . . 27
6.3
Ek ayara ait altı köşe başının koruma
kapağının yenisiyle değiştirilmesi . . . . . . . . 27
6.3.1 Koruma kapağının sökülmesi . . . . . . 27
3.2.1 Aşınma sınırının görsel olarak
belirlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6.3.2 Koruma kapağının monte edilmesi . . 28
Fren disklerinin kontrol edilmesi. . . . . . . . . . 10
7 Fren silindirinin yenisiyle değiştirilmesi . . . . . . 30
3.3.1 Fren disklerinin durumunun kontrol
edilmesi11
7.1
Fren silindirinin sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.2 Fren diski salgısının kontrol edilmesi. 11
7.2
Fren silindirinin monte edilmesi . . . . . . . . . . 30
Kılavuz cıvatalarının yatak boşluğunun
Kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4 Fren balatalarının değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . 13
8 Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.1
WABCO el aletleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.2
Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları. . . . . . 33
4.1
Fren balatalarının sökülmesi . . . . . . . . . . . . 13
8.3
Değiştirme parçalarının sökülmüş görünüşü 35
4.2
Koruma kapaklarının ve fren kaliperinin
hareketliliğinin kontrol edilmesi . . . . . . . . . . 15
8.4
Yedek parçaların temini ve
Imhası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3
Fren balatalarının monte edilmesi . . . . . . . . 16
5 Frenin yenisiyle değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . 19
2
Ek ayar cıvatasının koruma kapağının
yenisiyle değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2.1 Koruma kapağının sökülmesi . . . . . . 25
3 Frenlerin kontrol edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1
Koruma kapakların, kılavuz cıvataların ve
burçların
yenileriyle değiştirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1
Frenin sökülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2
Frenin monte edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1
8.4.1 Yedek parçaların temin edilmesi . . . . 36
8.4.2 Fren parçalarının imhası . . . . . . . . . . 36
Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları
1
Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları
1.1
Genel bilgiler
Bu broşür disk freni PAN®22'nin bakım ve tamir
işlemlerini, satın alınabilen tamir setleri kullanılarak
münferit parçaların değiştirilmesi için gerekli iş adımları
ve iş sıralaması ile birlikte açıklıyor.
1.2
Güvenlik uyarıları
1.2.1
Kaza tehlikesi
40 225 011
40 225 012
40 225 015
40 225 016
640 225 022 0
640 225 023 0
640 225 025 0
640 225 026 0
640 225 027 0
640 225 028 0
640 225 030 0
640 225 031 0
640 225 032 0
640 225 033 0
640 225 040 0
640 225 041 0
640 225 042 0
640 225 043 0
640 225 046 0
640 225 047 0
640 225 048 0
640 225 049 0
640 225 060 0
640 225 061 0
640 225 062 0
640 225 063 0
640 225 050 0
640 225 051 0
640 225 052 0
640 225 053 0
640 225 054 0
640 225 055 0
640 225 056 0
640 225 057 0
640 225 058 0
640 225 059 0
Bu broşür ticari araç atölyelerinin eğitimli kalifiye
personeline hitap etmektedir.
– Bakım, tamir ve parçaların değiştirilmesi gibi
çalışmalara başlamadan önce lütfen bu broşürdeki
tüm güvenlik uyarıları, tamir ve bakım uyarılarını
dikkatlice okuyun. Yaralanmaları ve/veya maddi
hasarları önlemek için bu bilgi, talimat ve uyarılara
mutlaka uymalısınız.
– WABCO, ancak bu broşürde sunulan tüm talimatlar,
bilgiler ve güvenlik uyarıları dikkate alındığında, ürün
ve sistemlerinin güvenliğini, güvenirliğini ve
performansını garanti etmektedir.
Araç üzerinde (tamir, bakım, parçanın değiştirilmesi
vs.) çalışmalara başlamadan önce, aşağıda belirtilen
hususlar garanti edilmiş olmalıdır:
– Araç üzerinde tamir çalışmalarının sadece eğitimli ve
kalifiye personelin yapmasına müsaade edilir.
– Aks veya araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve
talimatlarına mutlaka uymalısınız.
– İşletmenin kazaların önlenmesine yönelik
direktiflerine ve ulusal direktiflere mutlaka uyun.
– Gerekli olması halinde, uygun koruyucu giysiler giyin.
1
UYARI! Azaltılmış fren etkisi veya
frenin devre dışı kalması
Tekerlek frenlerinin ürün numaraları:
40 225 007
40 225 008
PAN®22
– Fren balatalarının ve fren diskinin aşınma sınırlarını
dikkate alın.
– Aşınmış, yıpranmış ve ayrıca yanmış, camlaşmış
veya yağ ile kirlenmiş fren balatalarını derhal
değiştirin.
– Aşınmış, yıpranmış veya hasarlı fren disklerini derhal
değiştirin.
– Fren balatalarını her zaman aksa göre değiştirin ve
fren balataları ve baskı plakaları için yeni bir bastırma
sistemi kullanın.
UYARI!
Hareket eden araç
– Aracı düz bir zemine park edin ve aracı kaymaya
karşı takozlarla emniyete alın.
– Aracın mesnede ve emniyete alınması için sadece
onaylı tertibatlar kullanın.
– Şanzımanın ''nötr'' konumda ve el freninin çekili
olduğundan emin olun.
UYARI!
Hareket eden araç
– Bakım ve montaj çalışmalarından sonra yaylı tip fren
aktüatör silindirine ait serbest bırakma cıvatası
tümüyle içeriye döndürülmüş olduğundan emin olun
ve el freninin fonksiyonunu kontrol edin.
1.2.2
Yaralanma tehlikesi
DİKKAT!
Tehlikeli tozlar
– Frenin kirlenmiş bölgelerini basınçlı hava veya başka
yüksek basınçlı cihazlarla temizlemeyiniz.
DİKKAT!
Ağır yük
– Araç üzerindeki frenin sökülmesi ve montajı
esnasında ikinci bir montaj elemanı yardım etmeli.
– İş yeriniz kuru, yeterince aydınlık ve havalandırılmış
olmalıdır.
3
1
PAN®22
Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları
DİKKAT! Fren üzerindeki çalışmalar
esnasında frenin harekete geçmesi
– Direksiyon üzerine açıkça görülebilecek şekilde, araç
üzerinde çalışmaların yapıldığı ve fren pedalına
basılmamasının yasak olduğunu belirten bir uyarı
levhası sabitleyin.
DİKKAT!
Parmakların ezilmesi
– Fren kaliperi hareket ettirilirken veya frenlerde
çalışmalar yapılırken freni sadece dıştan tutun.
– Motor tahrikli tornavidalar ve tork aletleri
kullanmayın!
DİKKAT! Aşağı düşen fren parçaları ve
yüksek sıkma ve çözme momentleri
– Tamir çalışmaları esnasında freni araç dışında sıkı bir
şekilde uygun bir tertibatın içinde sabitleyin, örn.
mengene.
1.3
Tamir ve bakım uyarıları
Disk freninin kusursuz teknik durumu iyi sürüş ve güvenli
fren özellikleri için çok önemlidir.
– Fren kaliperini sıkıştırma ünitesi ile açmayın ve
fren kaliperi kapağındaki sabitleme cıvatalarını
gevşetmeyin.
– Fren balataları sökülmüş durumdayken, fren pedalına
basmayın (freni kumanda etmeyin).
– Fren veya araç ile ilgili temizlik çalışmalarında
basınçlı hava veya başka yüksek basınçlı cihazlar
kullanmayın.
– Kesinlikle sadece orijinal WABCO yedek parçaları,
onaylı fren balataları ve balata bastırma sistemleri be
baskı plakaları kullanın (bkz. bölüm 8.3 „Değiştirme
parçalarının sökülmüş görünüşü“, sayfa 35).
– Sadece tamir setlerinde bulunan gresi kullanın.
– Tamir çalışmalarını sadece önerilen el aletleri ile
gerçekleştirin (bkz. bölüm 8.1 „WABCO El Aletleri“,
sayfa 32). Motor tahrikli tornavidalar ve tork
aletleri kullanmayın!
– Cıvataları ve somunları kesinlikle sadece talimatlarda
belirtilen anahtarları kullanarak, talimatlarda belirtilen
sıkma torkları ile sıkın ve ilgili pozisyonlar için ekte
bulunan tabloya başvurun (bkz. bölüm 8.2 „Anahtar
genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33).
– Yoğun hasar veya döküm parçalarında aşınma (örn.
çatlaklar) söz konusu olduğunda freni talimata uygun
şekilde komple değiştirin.
– Tamir çalışmaları tamamlandıktan sonra hareketli
test standı üzerinde bir tamamlayıcı kontrol
gerçekleştirin. Hareketli test standı mevcut değilse,
deneme frenlemeleri uygulanan bir deneme sürüşü
gerçekleştirin.
– Balata bastırma kolunu (38) asla tutamak veya bir
kaldırma tertibatının sabitlenmesi için kullanmayın,
aksi durumda bastırma kolu kullanılamaz hâle
gelebilir.
– Yeni fren balataları ile ilk 50 km'de acil durum
frenlemeleri hariç, tam frenlemeler gerçekleştirmeyin.
Uzun süren frenlemelerden de kaçının. Araç
sürücüsünün bilgilendirilmesini sağlayın.
4
Mekanik hareketli kaliperli disk freni
2
PAN®22
2
Mekanik hareketli kaliperli disk freni
PAN®22 freni, pnömatik tek silindirli bir fren türüdür.
Ticari araçlarda ve treyler araçlarında, 22,5'' jantlı ön ve
arka akslarda servis, yardımcı ve el freni olarak
kullanılmak için öngörülmüştür. Mekanik şekilde
membran veya yaylı tip fren aktüatör silindiri üzerinden
kumana edilir. Bu silindir doğrudan fren kaliperi üzerine
sabitlenmiş durumdadır, bu durum fren için kısa eksenel
bir yapı uzunluğu sağlamaktadır. Bu ise montaj ortamının
optimum şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Komple disk freni fren silindiri, fren kaliperi (1) ve fren
taşıyıcısından (2) oluşmaktadır.
Fonksiyon açıklaması
Bu konuyla ilgili takip eden sayfalardaki resimlere de
bakınız.
Fren kaliperi (1), fren taşıyıcısının (2) kılavuz cıvataları
(8, 9) üzerinde eksenel olarak hareket etmektedir. Fren
balataları (35, 36), fren taşıyıcısı içinde eksenel olarak
ötelenebilir şekilde kılavuzlanmaktadır ve
desteklenmektedir. Fren balatalarının sabitlenmesi, bir
aşağıda tutma kolu (38) ve aşağıda tutma yayları (37)
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Kolay, hızlı fren balatası değiştirme işlemi, fren
kaliperinin radyal açık yapı tarzı nedeniyle mümkün
olmaktadır. Değiştirme aralıklarını uzatmak için, büyük
bir aşınma hacmine sahip fren balataları kullanılır.
Balata aşınmasının düzeltilmesi için fren, kumanda
yönünde kuvvete bağlı, kademesiz, otomatik ek ayar
tertibatı ile donatılmış durumdadır. Bu tertibat, aşınma ve
kullanma koşullarından bağımsız olarak tanımlı bir
boşluk muhafaza etmektedir. Bu durum fren kaliperinin
sağlam ve rijit konstrüksiyonu ile birlikte, kumanda
yoluna emniyeti bir şekilde hakim olunmasına ve acil
frenlemeler için mesafe rezervini arttırmaktadır.
Frenin tüm lastik parçaları ve gres dolumları, hasar
durumlarında hariç, bakım gerektirmez.
Şekil: Komple disk freni
Disk freni isteğe bağlı olarak elektrikli aşınma indikatörü
(sınır değer göstergesi) ile donatılmış durumda olabilir.
1
Fren kaliperi
2
Fren taşıyıcısı
Ok işaretiFren kaliperinin ötelenme yönü
Araç içindeki kontrol göstergesi yandığında, kalan balata
kalınlığına ulaşılmıştır. Bir atölyeye başvurulması ve
aşınmış balataların değiştirilmesi zorunludur.
5
2
PAN®22
Mekanik hareketli kaliperli disk freni
Şekil: Üstten görünüş ve kesit (sol fren)
1
2
6
8
9
11
11.1
13
19
6
Fren kaliperi
Fren taşıyıcısı
Altı köşe yuvalı cıvatalar
Kılavuz cıvatalar (uzun)
Kılavuz cıvatalar (kısa)
Kapatma kapağı (kısa)
Kapatma kapağı (uzun)
Ek ayarın koruma kapağı
Baskı plakası
22
35
36
37
38
39
40
41
A
Ek ayarın altı köşe başı
Fren balatası, jant tarafı
Fren balatası, silindir tarafı
Aşağıda tutma yayı
Balata için aşağıda tutma kolu
Altı köşe başlı cıvata
Aşınma indikatörleri ile birlikte kablo kılavuz sacı
Tutma klipsi
İleri seyir, dönme yönü
Mekanik hareketli kaliperli disk freni
PAN®22
2
Şekil: Yandan görünüş ve kesit (sol fren)
1
2
5
11.1
12
19
Fren kaliperi
Fren taşıyıcısı
Kılavuz cıvatalar için koruma kapakları
Kapatma kapağı (uzun)
Ek ayar için kapatma tıpası
Baskı plakası
35
36
37
38
39
A
Fren balatası, jant tarafı
Fren balatası, silindir tarafı
Aşağıda tutma yayı
Balata için aşağıda tutma kolu
Altı köşe başlı cıvata
İleri seyir, dönme yönü
7
3
PAN®22
3
Frenin kontrol edilmesi
Frenin kontrol edilmesi
DİKKAT!
Yaralanma tehlikesi
– Tüm güvenlik, tamir ve bakım uyarılarını dikkate alın
(bkz. bölüm 1 „Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları“,
sayfa 3).
!
Bunun için el aletini (örn. tornavida) sadece kapatma
tıpasına yerleştirin ve ek ayara veya fren kaliperine ait
koruma kapağında (13) hasar oluşturmayın.
– Yaralanmaları ve/veya maddi hasarları önlemek için
bu bilgi, talimat ve uyarılara mutlaka uymalısınız.
!
Frenin kontrol edilmesi fren silindirinin sökülmesi
gerekli değildir. Fren sadece daha iyi bir görüntünün
sağlanması için fren silindiri olmadan resmedilmiştir.
3.1
!
Ek ayarın kontrol edilmesi
Ek ayarın altı köşe cıvatasındaki dönme yönü ve tork
değerleri, ekte bulunan tablo içinde sunulmuştur (bkz.
bölüm 8.2 „Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları“,
sayfa 33, Pozisyon I).
Ek ayarın kontrol edilmesi için fren balataları ve baskı
plakası monte edilmiş durumda olmalıdır.
– Ek ayarın kapatma tıpasını (12) sökün.
– Koruma kapağını (13) aşınma ve hasar konusunda
kontrol edin.
– Ek ayara ait koruma kapağı (13) hasarlı ise, onu
yenisiyle değiştirin (bkz. bölüm 6.3 „Ek ayardaki altı
köşe başına ait koruma kapağını yenisiyle
değiştirilmesi“, sayfa 27).
– Halka anahtarla (El aletleri 12 ve 13) ek ayarın altı
köşe başını (22) saat önünde ½ tur döndürün (bkz.
bölüm 8.2 „Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları“,
sayfa 33, Pozisyon I).
!
Ek ayarının kontrol edilmesi sadece daha büyük bir
boşluk ile mümkün olmaktadır.
Takılı halka anahtar için boş alan yeterli olmalıdır, ek
ayar esnasında halka anahtarının dönme hareketi
hiçbir şey tarafından engellenmemelidir.
Ek ayara ait altı köşe başı (22) için çatal ağızlı anahtar
kullanmayın ve altı köşe başını aşırı zorlamayın. Aksi
durumda altı köşe başı kullanılamaz hâle
gelmektedir.
8
Frenin kontrol edilmesi
PAN®22
3
– Freni 5 kere hafif şekilde kumanda edin (fren basıncı
yakl. 1 bar).
İşlevsel ek ayarda, halka anahtar adım adım saat
yönünün tersi yönünde dönmelidir.
!
Artan ek ayar ile takılı halka anahtarının dönme açısı
küçülür. Halka anahtarı tarif edildiği şekilde saat
yönünü tersi yönünde dönüyorsa, ek ayar sorunsuz
durumdadır.
Olası olarak ortaya çıkan hatalar:
Takılı halka anahtar
A Balata kalınlığı, aşınmış, balata taşıyıcısı olmadan
(kalan balata kalınlığı için sınır değer 2 mm)
•
Dönmüyor
•
Sadece ilk kumandada dönüyor
B Balata kalınlığı, yeni, balata taşıyıcısı olmadan (23
mm)
•
Her kumandada ileri ve sonra tekrar geri dönüyor
C Yeni balatanın fren taşıyıcısı ile birlikte toplam
kalınlığı (32 mm)
Bu durumda ek ayar sorunludur ve fren değiştirilmelidir
(bkz. bölüm 5 „Frenlerin yenilenmesi“, sayfa 19).
– Kontrolden sonra ek ayardaki boşluğu tekrar 1 mm
değerine ayarlayın (bkz. bölüm 4.3 „Fren balatalarının
monte edilmesi“, sayfa 16).
D Balata taşıyıcısı
H Fren balatası
3.2.1
Aşınma sınırının görsel olarak
belirlenmesi
– Halka anahtarını (El aletleri 12 ve 13) ek ayara ait altı
köşe başından (22) alın.
Ortalama balata aşınması bir açılır metre veya cetvel ile,
erişilebilirliğe bağlı olarak ya ayar cıvatasında (disk
girişindeki uzun kılavuz cıvata) ya da boşluk cıvatasında
(disk girişindeki kısa kılavuz cıvatası) ölçülebilir.
– Ek ayarın kapatma tıpasını (12) yerine takın ve bu
esnada sızdırmaz şekilde yerleşmesine dikkat edin.
– Cetveli, fren taşıyıcısındaki yüzeye yerleştirin
(resimde taranmış alan, ok işareti).
3.2
!
Fren balatalarının kontrol
edilmesi
Fren baltası kalınlığı, bakım aralıklarında ve yasal
düzenlemeler çerçevesinde düzenli aralıklarla ve
araç kullanımına bağlı olarak kontrol edilmelidir.
Yanmış, camlaşmış veya yağ ile kirlenmiş fren
balatalarını derhal değiştirilmelidir.
Fren balataları her zaman aksa göre ve fren balataları
için yeni bir aşağıda tutma sistemi ve baskı plakası ile
birlikte gerçekleştirilmelidir.
Fren diskinde hasarların oluşmasını önlemek için,
fren balataları en geç, fren balatası en zayıf
noktasında aşınma sınırına ulaştığında
değiştirilmelidir. Balata taşıyıcısı üzerindeki kalan
balata kalınlığı asla 2 mm'nin altında düşmemelidir.
!
Fren taşıyıcısının ölçüm noktası ilgili kılavuz
cıvatasının işlenmiş vidalanma yüzeyidir (taranmış
alandaki ok işareti).
9
3
PAN®22
Frenin kontrol edilmesi
– Fren taşıyıcısındaki yüzeyden (sol ok işareti), fren
kaliperindeki kılavuz cıvatasının kenarına (sağ ok
işareti) kadarki mesafeyi ölçün.
3.3
!
Fren disklerinin kontrol
edilmesi
Fren balatalarının ve fren diskinin aşınma sınırlarını
dikkate alın.
Aşınmış fren balatalarında ve aşınmış fren
disklerinde, frenleme etkisi düşüktür ve frenlerin
devre dışı kalması tehlikesi söz konusudur. Fren
disklerini ve fren balatalarını değiştirin.
Fren disklerini her zaman aksa göre değiştirin.
Fren diskleri temizlenmiş ve gressiz durumda
olmalıdır!
Fren diskleri monte edildikten sonra, yeni fren
balatalarının kullanılması tavsiye edilir.
Ölçülen mesafe
•
Kısa kılavuz cıvatasında 94 mm'den uzun ise,
•
Uzun kılavuz cıvatasında 120 mm'den uzun ise,
aşınma sınırına ulaşılmıştır.
– Aşınma sınırına ulaşıldığında veya aşınma sınırı
aşıldığında fren balatalarını yenileriyle değiştirin (bkz.
bölüm 4 „Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi“,
sayfa 13).
A Balata kalınlığı, balata taşıyıcısı ile birlikte (kalan
balata kalınlığı için sınır değer 11 mm)
C Yeni balatanın fren taşıyıcısı ile birlikte toplam
kalınlığı (32 mm)
D Fren balatası taşıyıcısı sacı (9 mm)
E Fren balatası için kalan kalınlık (2 mm)
F Toplam kalınlık, yeni fren diski (45 mm)
G Aşınma ölçüsü sınırı (asgari 37 mm)
– Fren balatalarını sökün (bkz. bölüm 4.1 „Fren
balatalarının sökülmesi“, sayfa 13).
– Fren diski kalınlığını, fren balatalarının temas
bölgesinde ölçün.
– Fren diskinin en dar noktasında 37 mm aşınma
ölçüsü sınırına ulaşıldığında ise fren diskini değiştirin.
10
Frenin kontrol edilmesi
3.3.1
Fren diski durumunun kontrol
edilmesi
3.3.2
PAN®22
3
Fren diski salgısının kontrol edilmesi
– Komparatörü fren taşıyıcısına sabitleyin.
– Fren diski monte edilmiş durumdayken, tekerlek
göbeğini döndürerek fren diski salgısını kontrol edin.
Sınır değer: 0,15 mm
A Ağ yapısına benzeyen çatlak oluşumu: İzin verilir
B Azami 0,5 mm genişliğinde göbek ortası yönündeki
çatlaklar: İzin verilir
C Disk yüzeyinde azami 1,5 mm derinliğinde
düzensizlikler: İzin verilir
a Frenleme yüzeyinin genişliği
– Fren diski salgısı 0,15 mm'den büyük ise, fren diskini
yenisiyle değiştirin veya fren diskinin uzmanlıkla ve
kurallara uygun işlenmesini sağlayın.
– Fren diskini çatlaklar ve yüzey düzensizlikleri
konusunda kontrol edin.
– Fren balatalarını monte edin ve boşluğu ayarlayın
(bkz. bölüm 4.3 „Fren balatalarının monte edilmesi“,
sayfa 16).
D Kesintisiz çatlaklar: İzin verilmez
– Fren diskini, fren diskinde kesintisiz çatlaklar söz
konusu ise veya düzensizlikler veya çatlaklar azami
ölçünün üzerinde ise değiştirin.
1
11
3
3.4
PAN®22
Frenin kontrol edilmesi
Kılavuz cıvatalarının yatak
boşluğunun kontrol edilmesi
– Şimdi fren kaliperini hafif bir kuvvet uygulayarak,
mümkün olduğu kadar karşı yöne devirin.
– Araç tekerleğini sökün ve fren balatalarını ve baskı
plakasını sökün (bkz. bölüm 4.1 „Fren balatalarının
sökülmesi“, sayfa 13).
– Fren kaliperini tahdit noktasına kadar jant tarafına
doğru itin.
– Komparatörün manyetik rotorunu fren taşıyıcısına
veya aksa sabitleyin.
– Ölçüm noktasını temizleyin. Ölüm noktası jant
tarafındaki fren kaliperinin döküm kenarıdır.
– Komparatörü, fren kaliperindeki ölçüm noktasına
doğru bastırın (ok işareti).
– Komparatörü okuyun. Yatak boşluğu 2 mm'den
büyük olmamalıdır.
– Ölçme tertibatını sökün.
– Fren kaliperini hafif bir kuvvet uygulayarak mümkün
olduğu kadar devirin (yön, resimde gösterildiği gibi)
ve komparatör saatini sıfır değerine ayarlayın.
12
– Ölçülen yatak boşluğu 2 mm'den büyük ise, kılavuz
cıvatalarına ait burçları değiştirin (bkz. bölüm 6.1
„Kılavuz cıvatalarına ait koruma kapaklarının ve
burçların değiştirilmesi“, sayfa 21).
– Baskı plakasını ve fren balatalarını monte edin,
boşluğu ayarlayın ve araç tekerleğini monte edin
(bkz. bölüm 4.3 „Fren balatalarının monte edilmesi“,
sayfa 16).
1
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
4
PAN®22
4
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
DİKKAT!
Yaralanma tehlikesi
– Tüm güvenlik, tamir ve bakım uyarılarını dikkate alın
(bkz. bölüm 1 „Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları“,
sayfa 3).
– Aşağıda tutma yaylarını (37) fren balatalarından (35,
36) ve baskı plakasından (19) sökün.
– Aşınma indikatörleri ile birlikte kablo kılavuz sacını
(40) sökün.
– Fren kaliperinin içinden yay klipslerini (41) sökün.
– Yaralanmaları ve/veya maddi hasarları önlemek için
bu bilgi, talimat ve uyarılara mutlaka uymalısınız.
!
Fren balatalarının değiştirilmesi için fren silindirinin
sökülmesi gerekli değildir. Fren sadece daha iyi bir
görüntünün sağlanması için fren silindiri olmadan
resmedilmiştir.
Fren balatalarını her zaman aksa göre değiştirin ve
fren balataları ve baskı plakaları için yeni bir bastırma
sistemi kullanın.
4.1
Fren balatalarının sökülmesi
– Aks veya araç üreticisini talimatlarına uygun şekilde
araç tekerleğini sökün.
– Ek ayarın kapatma tıpasını (12) sökün.
– Aşınma indikatörlerine (40) ait soket bağlantısını (ok
işareti) ayırın.
!
– Altı köşe başlı cıvatayı (39) balata için aşağıda tutma
kolundan (38) sökün (bkz. bölüm 8.2 „Anahtar
genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33, Pozisyon II).
Bunun için el aletini (örn. tornavida) sadece kapatma
tıpasına yerleştirin ve ek ayara veya fren kaliperine ait
koruma kapağında (13) hasar oluşturmayın.
– Balata için aşağıda tutma kolunu (38) fren kaliperinin
(1) içinden çekerek çıkartın.
– Koruma kapağını (13) aşınma ve hasar konusunda
kontrol edin.
– Ek ayara ait koruma kapağı (13) arızalı (hasarlı) ise,
onu yenisiyle değiştirin (bkz. bölüm 6.3 „Ek ayardaki
altı köşe başına ait koruma kapağını yenisiyle
değiştirilmesi“, sayfa 27).
1
13
4
PAN®22
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
– Ek ayara ait altı köşe başını (22) halka anahtar (El
aleti 12 ve 13) ile saat yönünde tahdit noktasına kadar
döndürün ve ardından altı köşeyi tekrar 90° saat
yönünün tersi yönünde geri döndürün.
– Baskı plakasını (19), altı köşeyi (22) döndürürken elle
silindir tarafına doğru itin, böylece ek ayar cıvatasının
pimi (21) dönme emniyeti olarak baskı plakasının
tutma kanalının içinden kaymaz.
Aksi durumda, ek ayar cıvatasının birlikte dönme
tehlikesi ve koruma kapağı (10) bu nedenle
kullanılamaz hale gelmesi tehlikesi söz konusudur.
– Fren kaliperini (1) elle jant tarafına doğru itin (ok
işareti).
– Jant tarafındaki fren balatasını (35) yerinden alın.
– Fren kaliperini (1) elle silindir tarafına doğru itin (ok
işareti).
– Silindir tarafındaki fren balatasını (36) ve baskı
plakasını (19) yerinden alın.
!
– Baskı plakasını (19) korozyon ve hasar konusunda
kontrol edin. Hasarlar tespit ederseniz, baskı
plakasını değiştirin. Baskı plakasının değiştirme
işlemi her zaman aksa göre gerçekleştirilmelidir.
– Baskı plakasını, balata kanallarını ve baskı plakası
kılavuzunu bir tel fırça ile temizleyin ve bu parçaları
korozyondan arındırın.
Temizlik çalışması esnasında koruma kapaklarına (5,
10) zarar vermeyin.
!
14
Fren balataları sökülmüş durumdayken, freni
kumanda etmeyin. Aksi durumda yaralanma tehlikesi
söz konusu olur ve fren hasarları oluşabilir!
1
Fren taşıyıcısındaki balata kanallarının kılavuz
alanları temiz ve gressiz durumda olmalıdır!
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
4.2
Koruma kapaklarının ve fren
kaliperinin hareketliliğinin
kontrol edilmesi
PAN®22
4
– Fren kaliperini elle kılavuz cıvatalar üzerinde komple
hareket yolu üzerinde hareket ettirin ve bu esnada
kolay hareket edip etmediğini kontrol edin.
– Fren kaliperini (1) silindir tarafına doğru itin (ok
işareti).
– Kılavuz cıvatalarına (8, 9) ait koruma kapaklarını (5,
10) ve ek ayar cıvatasını (21) aşınma ve hasar
konusunda kontrol edin.
– Hasarlı koruma kapaklarını yenileriyle değiştirin (bkz.
bölüm 6.1 „Kılavuz cıvatalarına ait koruma
kapaklarının ve burçların değiştirilmesi“, sayfa 21 ve
bkz. bölüm 6.2 „Ek ayar cıvatasının koruma
kapağının yenisiyle değiştirilmesi“, sayfa 25).
!
!
Koruma kapağı (10) hasarlı ise, frenin iç parçalarında
nem ve kir etkisi ve fren kaliperi içindeki conta
yerleşim yüzeyinde korozyon nedeniyle hasarların
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Şayet hasarlar veya korozyon tespit ederseniz, freni
değiştirin (bkz. bölüm 5 „Frenlerin yenilenmesi“,
sayfa 19).
Frendeki servis çalışmaları esnasında koruma
kapaklarında hasarlar oluşmuşsa, bunları yenileriyle
değiştirin.
Fren kaliperinin hareketi esnasında kılavuz cıvatalar
ait koruma kapaklarını fren taşıyıcısına doğru
bastırarak ezmeyin.
– Şayet fren kaliperi zor hareket ediyorsa, burçları,
kılavuz cıvataları ve koruma kapaklarını değiştirin
(bkz. bölüm 6.1 „Kılavuz cıvatalarına ait koruma
kapaklarının ve burçların değiştirilmesi“, sayfa 21).
– Ek ayarı manuel şekilde kontrol edin.
!
Ek ayar cıvatasını (21) kontrol esnasında emniyete
alın ve altı köşe (22) döndürülürken onu dönmeye
karşı emniyete alın ve bunun ek ayar cıvatasına ait
pimi (pk işareti) sabit tutun.
21
15
4
PAN®22
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
– Halka anahtar ile (El aletleri 12 ve 13) ek ayarın altı
köşe başını (22) saat yönünde, ek ayar cıvatası (21)
yakl. 30 mm çıkmış duruma gelene kadar döndürün.
4.3
Fren balatalarının monte
edilmesi
– Baskı plakasının ve silindir tarafındaki fren
balatasının yerleştirilmesi için fren kaliperini silindir
tarafına doğru, fren diskine doğru yeterli bir mesafe
oluşana kadar itin.
– Baskı plakasını (19) fren taşıyıcısının içine yerleştirin
ve baskı plakasını ek ayar cıvatasına (21) doğru itin.
!
Ek ayara ait altı köşe başı (22) için çatal ağızlı anahtar
kullanmayın ve altı köşe başını aşırı zorlamayın. Aksi
durumda altı köşe başı kullanılamaz hâle
gelmektedir.
– Halka anahtar ile altı köşe başı (22) ile saat yönünde
tahdit noktasına kadar geri döndürün.
Geri döndürme (saat yönünde) esnasında tork, saat
yönünün tersi yönündeki döndürmeden daha
büyüktür.
– Şayet gerekli ise, ek ayarın fonksiyonunu kontrol edin
(bkz. bölüm 3.1 „Ek ayarın kontrol edilmesi“, sayfa 8).
!
Baskı plakasının fren taşıyıcısının kılavuz kanalının
içine oturmasına ve tam yüzeyli bir şekilde fren
taşıyıcısının kılavuz profillerine yerleşmesine dikkat
edin. Aksi durumda fren plakası kılavuzun içinden
kayabilir.
Şayet gerekli ise, fren kaliperini biraz jant tarafına
doğru itin.
Ek ayar cıvatasının pimi, baskı plakasının kanalının
(küçük ok işareti) içine geçmelidir, aksi durumda ek
ayar konumu işlevsel değildir. Ek ayar cıvatasını, pim
baskı plakasının kanalına geçene kadar döndürün.
Bu esnada, koruma kapağının döndürülmemesine
dikkat edin.
16
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
– Silindir tarafında yeni bir fren baltasını (36) yerleştirin.
– Silindir tarafındaki fren balatası (36) fren diskine
dayanana kadar, fren kaliperini jant tarafına doğru
itin.
!
PAN®22
4
Aralık ölçeğini her zaman fren ortasında, fren kaliperi
(1) ve fren balatası taşıyıcısı (35) arasına yerleştirin.
Ek ayara ait altı köşe başı (22) için çatal ağızlı anahtar
kullanmayın ve altı köşe başını aşırı zorlamayın. Aksi
durumda altı köşe başı kullanılamaz hâle
gelmektedir.
Balata için aşağıda tutma kolu ancak boşluk
ayarlandıktan sonra monte edilmelidir.
– Aralık ölçeğini yerinden alın ve iki adet yeni yay
klipsini (41) fren kaliperinin içine yerleştirin.
– Yeni hazır kablo kılavuz sacını (40) ve yeni monte
edilmiş aşınma indikatörleri ile birlikte fren kaliperi
üzerine yerleştirin ve indikatörleri (çemberler) fren
balatalarına takın.
– Jant tarafında yeni bir fren baltasını (35) yerleştirin.
– Boşluğu, kalınlığı 1 mm olan bir aralık ölçeği (ok
işareti) kullanarak ayarlayın. Bunun için aralık ölçeğini
jant tarafındaki fren balatası ve fren kaliperi arasına
yerleştirin. Ek ayarın altı köşe balını (22) bir halka
anahtarla (El aletleri 12 ve 13) ile saat yönünün tersi
yönünde, her iki fren balatası fren diskine dayanana
kadar döndürün.
!
İndikatörlerinin aşınma tarafının her seferinde fren
diskine doğru bakmasına ve indikatörlerinin komple
fren balatasının içine takılmış olmasına dikkat edin.
– Kablo kılavuz sacını (40) ve aşınma indikatörlerinin
kablo çıkışını fren kaliperinin üzerine konumlandırın.
!
Kabloyu döşerken, kablonun fren balatasına
değmemesine dikkat edin.
17
4
PAN®22
Fren balatalarının yenileriyle değiştirilmesi
– Kablo kılavuz sacı üzerinden fren balatalarının (35,
36) ve baskı plakasının (19) üstüne üç adet yeni
aşağıda tutma yayı (37) yerleştirin.
– Yeni balata için aşağıda tutma kolunu (38) kablo
kılavuz sacı içindeki deliklerden iterek, fren
kaliperindeki deliklerin (ok işaretleri) içine itin.
– Kabloyu, fren kaliperine ait yeni yay klipsine (41)
sabitleyin.
– Kablonun doğru şekilde döşenmiş olup olmadığını
kontrol edin ve kabloyu, kablo bağları ile sabitleyin.
– Fren kaliperinin deliğinin içine yeni bir kapatma tıpası
(12) takın. Tıpanın sızdırmaz şekilde yerine
oturmasına dikkat edin.
– Göbeği, serbest hareket edip etmemesi konusunda
kontrol edin.
– Balata için aşağıda tutma kolunu, aşağıda tutma
yaylarının radyal uçları kolun içine geçecek şekilde
aşağı doğru bastırın.
– Fren kaliperinde yeni bir altı köşe başlı cıvata (39)
sabitleyin (bkz. bölüm 8.2 „Anahtar genişlikleri ve
sıkma torkları“, sayfa 33, Pozisyon II).
– Aşınma indikatörlerinin soketinden, şayet mevcut ise
nakliye koruma kapağını sökün.
– Aşınma indikatörlerinin soketini, araç veya aks soket
burcu ile bağlayın.
18
– Aks veya araç üreticisini talimatlarına uygun şekilde
araç tekerleğini monte edin.
!
Çalışmalar tamamlandıktan sonra freni hareketli test
standı üzerinde kontrol edin.
Frenlerin yenilenmesi
5
– Tüm güvenlik, tamir ve bakım uyarılarını dikkate alın
(bkz. bölüm 1 „Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları“,
sayfa 3).
– Yaralanmaları ve/veya maddi hasarları önlemek için
bu bilgi, talimat ve uyarılara mutlaka uymalısınız.
Balata bastırma kolunu (38) asla tutamak veya frenin
bir kaldırma tertibatına sabitlenmesi için kullanmayın,
aksi durumda bastırma kolu kullanılamaz hâle
gelebilir.
Yeni frenin ön montajı, fren balatalar olmadan
gerçekleştirilmiştir ve fren taşıyıcısı üzerinden komple
şekilde araç aksına monte edilebilir.
Sol fren ve sağ fren, aksa montaj esnasında
karıştırılmamalıdır. Doğru frenin, aksın sol veya sağ
tarafına eşleştirilmesi, fren kaliperinin üzerindeki ok
işareti üzerinden belirlenebilir. Bu ok işareti, fren diskinin
ileri yönlü sürüş esnasındaki dönme yönünü
tanımlamaktadır.
5.1
!
5
Frenlerin yenilenmesi
DİKKAT!
Yaralanma tehlikesi
!
PAN®22
Frenin sökülmesi
– Aşınma indikatörlerinin soket bağlantısını ayırın.
– Fren kaliperini fren taşıyıcısı ile birlikte akstan sökün
(bkz. bölüm 8.2 „Anahtar genişlikleri ve sıkma
torkları“, sayfa 33, Pozisyon III).
– Fren diskini kontrol edin (bkz. bölüm 3.3 „Fren
disklerinin kontrol edilmesi“, sayfa 10).
– Sökülmüş olan fren balatalarını kontrol edin ve gerekli
ise bunları yenileriyle değiştirin (bkz. bölüm 3.2 „Fren
balatalarının kontrol edilmesi“, sayfa 9).
– Akstaki sabitleme flanşlarını aşınma ve hasar
konusunda kontrol edin.
– Akstaki sabitleme flanşlarını temizleyin ve kir, pas ve
gres kalıntılarını temizleyin.
5.2
!
Frenin monte edilmesi
Freni monte ederken aks ve araç üreticilerinin montaj
uyarılarını dikkate alın ve sol ve sağ freni
karıştırmamaya dikkat edin.
– Freni, fren taşıyıcısı ile birlikte fren diskinin üzerine
yerleştirin ve freni aksa monte edin.
Fren taşıyıcısının resimleri sadece örnek niteliğindeki
gösterimlerdir ve gerçek fren modellerinden farklı
olabilir.
– Aks veya araç üreticisini talimatlarına uygun şekilde
araç tekerleğini sökün.
– Fren balatalarını sökün (bkz. bölüm 4.1 „Fren
balatalarının sökülmesi“, sayfa 13).
– Fren silindirini fren kaliperinden sökün (bkz. bölüm
7.1 „Fren silindirinin sökülmesi“, sayfa 30).
– Altı köşe başlı cıvataları sıkın (bkz. bölüm 8.2
„Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33,
Pozisyon III).
Aks ve araç üreticisinin montaj talimatlarını dikkate
alın ve bunlara mutlaka uyun.
19
5
PAN®22
Frenlerin yenilenmesi
– Tüm nakliye için gerekli emniyet tertibatlarını yeni
fren üzerinden sökün. Nakliye koruma kapağı (ok
işareti) sökülmelidir ve silindir sabitlemesinin
bölgesindeki fren kaliperi üzerindeki koruma folyosu
tamamen uzaklaştırılmalıdır.
– Fren silindirini fren kaliperine monte edin (bkz. bölüm
7.2 „Fren silindirinin monte edilmesi“, sayfa 30).
!
– Baskı plakasını, fren balatalarını ve aşınma
indikatörlerini monte edin ve boşluğu ayarlayın (bkz.
bölüm 4.3 „Fren balatalarının monte edilmesi“,
sayfa 16).
– Aşınma indikatörlerinin soketini araç veya aks soket
burcuna bağlayın ve kabloyu fren kaliperinin yay
klipsine (41) sabitleyin.
Fren silindiri tipine bağlı olarak diğer drenaj delikleri
açık kalabilir veya tıpalarla kapatılmalıdır. Bunun için
fren silindiri üreticisinin talimatlarını dikkate alın.
– Tekerlek göbeğinin serbest şekilde döndürülebilir
olup olmadığını kontrol edin.
– Araç tekerleğini monte edin.
Bu esnada aks ve araç üreticisinin montaj
talimatlarını ve uyarılarını dikkate alın.
– Kablonun doğru şekilde döşenmiş olup olmadığını
kontrol edin ve kabloyu, kablo bağları ile sabitleyin.
– Fren silindirini, özellikle piston kolu contasının iç
bölgesinde hasar konusunda kontrol edin. Şayet
hasarlar tespit ederseniz, fren silindirini yenisiyle
değiştirin (bkz. bölüm 7 „Fren silindirinin yenisiyle
değiştirilmesi“, sayfa 30). Arızalı bir fren silindirin
yeniden monte edilmesine izin verilmez.
– Fren silindirinin conta yüzeyini ve flanş yüzeyini
temizleyin.
20
Frenin montaj konumuna bağlı olarak fren silindirinin
alt taraftaki, yola bakan, drenaj deliği açık durumda
olmalıdır.
!
Çalışmalar tamamlandıktan sonra freni hareketli test
standı üzerinde kontrol edin.
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
6
PAN®22
6
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
DİKKAT!
Yaralanma tehlikesi
– Fren kaliperi içinden (1) cıvata kılavuzunun (8, 9)
kapatma kapağını (11, 11.1) sökün.
– Tüm güvenlik, tamir ve bakım uyarılarını dikkate alın
(bkz. bölüm 1 „Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları“,
sayfa 3).
– Yaralanmaları ve/veya maddi hasarları önlemek için
bu bilgi, talimat ve uyarılara mutlaka uymalısınız.
!
Balata bastırma kolunu (38) asla tutamak veya frenin
bir kaldırma tertibatına sabitlenmesi için kullanmayın,
aksi durumda bastırma kolu kullanılamaz hâle
gelebilir.
Fren kaliperindeki tüm contalar değiştirilecekse, kılavuz
cıvatalara ait koruma kapaklarının ve burçların
değiştirilmesi ve ayrıca ayar cıvatası koruma kapağının
değiştirilmesi iş adımları birlikte uygulanabilir.
Fakat contalar tek tek değiştirilecekse, iş adımları ilgili
bölümlerde (Kapitel 6.1 ve Kapitel 6.2) açıklandığı
şekilde tek tek gerçekleştirilmelidir.
Resimler sadece örnek niteliğindeki gösterimlerdir ve
gerçek modellerden farklı olabilir.
6.1
Kılavuz cıvatalarına ait koruma
kapaklarının ve burçların
değiştirilmesi
6.1.1
Sökme işlemi
!
El aletini (örn. keskiyi) sadece kapatma kapağına
yerleştirin ve fren kaliperi üzerindeki kapatma
kapağına zarar vermeyin.
– Cıvataları (6) açın (bkz. bölüm 8.2 „Anahtar
genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33, Pozisyon IV),
ve fren kaliperini (1) fren taşıyıcısından (2) alın.
– Aks veya araç üreticisini talimatlarına uygun şekilde
araç tekerleğini sökün.
– Fren balatalarını, fren silindirini ve fren taşıyıcısı ile
birlikte fren kaliperini akstan sökün (bkz. bölüm 5.1
„Frenin sökülmesi“, sayfa 19).
– Freni, fren taşıyıcısında sıkı bir şekilde uygun bir
tutucunu (örn. mengene) içinde sabitleyin.
!
Yaralanma tehlikesi! Serbest fren kaliperi nedeniyle
ezilme tehlikesi!
– Fren taşıyıcının (2) kılavuz cıvataları ile temas
yüzeylerini (yerleşme ayar kenarı) temizleyin.
– Kılavuz cıvatalarını (8, 9) fren kaliperinin (1) içinden
çıkartın.
21
6
PAN®22
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
– Fren kaliperinin (1) halka kanalının içinden koruma
kapaklarını (5) çıkartın.
– Fren kaliperinin deliklerini temizleyin.
6.1.2
Montaj
İki yeni burcu, uzun kılavuz cıvatası için bastırarak
yerleştirin.
– El aletleri 10, 11 ve 25 ile içteki burcu (4) fren
kaliperinin (1) fren diski giriş tarafındaki deliğinin içine
el aletinin tahdit noktasına kadar bastırarak
yerleştirin.
– Fren kaliperini (1), burçları (4) bastırmak için sağlam
bir altlığın üzerinde bırakın. Fren kaliperinin kapak
deliği yukarıya bakmalıdır.
– El aletleri 10, 11 ve 22 ile dıştaki burcu (4) el aletinin
tahdit noktasına kadar aynı deliğinin içine bastırarak
yerleştirin.
!
Değiştirme işlemi için WABCO el aletleri (bkz. bölüm
8.1 „WABCO El Aletleri“, sayfa 32) dâhilindeki burcu
kullanın.
– El aletleri 10, 11 ve 21 ile burçları (4) fren kaliperinin
(1) içinden bastırarak çıkartın.
– Burçların kayma yüzeylerini ve burçlar arasındaki
aralığı gresleyin.
22
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
6
yerleştirin. Bu esnada, sac halkanın (ok işareti)
koruma kapağından ayrılmamasına dikkat edin.
– El aletleri 10, 11 ve 26 ile kısa kılavuz cıvatası için
yeni bir burcu (4), fren kaliperinin (1) fren diski çıkış
tarafındaki deliğin içine el aletinin tahdit noktasına
kadar bastırarak yerleştirin.
!
– Burcun kayma yüzeylerini gresleyin.
PAN®22
Bu esnada koruma kapaklarının (5) kenarının düzenli,
dalgasız şekilde kılavuz cıvatalarının (8, 9) conta
yüzeylerine oturmasına dikkat edin.
– Fren kaliperinin koruma kapaklarına ait conta
yerleşim yüzeylerini (halka kanal) temizleyin.
Temizlenmiş conta yerleşim yüzeyleri temiz ve
gressiz olmalıdır.
– Fazla gresi temizleyin. Kılavuz cıvatalarının fren
taşıyıcısına bakan işlenmiş yüzeyleri ve fren
taşıyıcısının temas yüzeyleri temiz ve gressiz
olmalıdır.
– Elle yeni yeşil koruma kapaklarını (5) fren kaliperinin
(1) conta yerleşim yüzeyine (halka kanal, ok işareti)
bastırarak yerleştirin.
– Kılavuz cıvatayı elle burçların içinde hafif bir şekilde
ileri geri hareket ettirin ve bu esnada hareketin kolay
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edin.
!
Bu esnada koruma kapaklarının (5) kenarının düzenli,
dalgasız şekilde fren kaliperinin (1) conta yüzeyine
oturmasına dikkat edin.
– Kılavuz cıvatalarının (8, 9) hareket yüzeylerine ve
koruma kapaklarının (5) kenarına gres sürün.
– Silindir tarafından yeni bir uzun kılavuz cıvatasını (8)
fren kaliperinin içine yerleştirin (fren diski giriş tarafı).
– Silindir tarafından yeni bir kısa kılavuz cıvatasını (9)
fren kaliperinin içine yerleştirin (fren diski çıkış tarafı).
– Fren kaliperini (1) fren taşıyıcısının (2) üzerine ve
içeriye itilmiş olan kılavuz cıvatalarını (8, 9) ayar
kenarının içine yerleştirin.
– İki adet yeni cıvatayı (6), fren kaliperine (1)
yerleştirilmiş olan kılavuz cıvatalarının içine takın.
– Koruma kapaklarını (5) kılavuz cıvatalarının üzerine
çekin.
– Koruma kapaklarının (5) kenarını kılavuz cıvatalarının
(8, 9) conta yerleşim yüzeyine (halka kanal)
23
6
PAN®22
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
– Cıvataları, fren taşıyıcısına (2) sabitleyin (bkz. bölüm
8.2 „Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33,
Pozisyon IV).
!
Fren kaliperinin hareketi esnasında kılavuz
cıvatalarına ait koruma kapaklarını fren taşıyıcısına
doğru bastırarak ezmeyin.
– Kapatma kapakları (11, 11.1) için öngörülen fren
kaliperinin (1) içindeki delikleri gresleyin.
– Fren kaliperini (1) fren taşıyıcısına doğru itin.
– Yeni kapatma kapaklarını (11, 11.1) fren kaliperindeki
(1) deliklerinin içine yerleştirin. Bu esnada uzun
kapatma kapağını (11.1) uzun kılavuz cıvatası (8) için
ve kısa kapatma kapağını (11) kısa kılavuz cıvatası
(9) için kullanın.
!
Montaj esnasında, koruma kapaklarında (5)
hasarların oluşmamasına ve cıvatalar (6) sıkılırken
döndürülmemesine dikkat edin.
– Kapatma kapaklarını el aletlerini 10, 11 ve 27
kullanarak, tahdit noktasına kadar bastırarak
yerleştirin.
Her zaman ayar yerleşme yüzeyli uzun kılavuz
cıvatasını (8) ve ardından boşlukla kılavuzlanan kısa
kılavuz cıvatasını (9) sıkın.
Bakım çalışmaları esnasında kılavuz cıvatalar (8, 9)
fren taşıyıcısından (2) sökülürse, birleştirme işlemi
için yeni cıvatalar (6) kullanılmalıdır.
– Fren kaliperini elle birkaç kere kılavuz cıvatalar (8, 9)
üzerinde komple hareket yolu üzerinde hareket ettirin
ve bu esnada kolay hareket edip etmediğini kontrol
edin.
!
Bastırma işlemi esnasında kapaklarda hasarların
oluşmasını önleyin.
– Aksa ait sabitleme flanşındaki ve fren taşıyıcısındaki
bağlantı yüzeylerini kontrol edin ve mevcut kir, pas ve
yağı temizleyin.
– Freni, fren taşıyıcısı ile birlikte fren diskinin üzerine
yerleştirin ve freni aksa monte edin(bkz. bölüm 5.2
„Frenin monte edilmesi“, sayfa 19).
Bu esnada aks ve araç üreticisinin montaj
talimatlarını ve uyarılarını dikkate alın.
– Baskı plakasını, fren balatalarını ve aşınma
indikatörlerinimonte edin ve boşluğu ayarlayın (bkz.
bölüm 4.3 „Fren balatalarının monte edilmesi“,
sayfa 16).
24
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
– Fren kaliperindeki conta yüzeyini (A) ve flanş yüzeyini
(B) temizleyin ve fren kolu (C) içindeki bilye yuvasını
gresleyin.
6.2
!
PAN®22
6
Ek ayar cıvatasının koruma
kapağının yenisiyle
değiştirilmesi
Koruma kapağı tek olarak sökülecekse, fren
kaliperinin ve fren silindirinin sökülmesi gerekli
değildir.
6.2.1
Koruma kapağının sökülmesi
– Fren balatalarını ve baskı plakasını sökün (bkz.
bölüm 4.1 „Fren balatalarının sökülmesi“, sayfa 13).
– Fren kaliperini elle tümüyle silindir tarafına doğru itin.
!
Temizlik esnasında frenin içine kir ve nemin
girememesine dikkat edin.
– Koruma kapağını (10), ek ayar cıvatasına a(21) ait
conta yerleşim yüzeyinden (halka kanal) çekerek
çıkartın.
– Fren silindirini, özellikle piston kolu contasının iç
bölgesinde hasar konusunda kontrol edin. Şayet
hasarlar tespit ederseniz, fren silindirini yenisiyle
değiştirin (bkz. bölüm 7 „Fren silindirinin yenisiyle
değiştirilmesi“, sayfa 30). Arızalı bir fren silindirin
yeniden monte edilmesine izin verilmez.
– Fren silindirinin conta yüzeyini ve flanş yüzeyini
temizleyin.
– Fren silindirini fren kaliperine monte edin (bkz. bölüm
7.2 „Fren silindirinin monte edilmesi“, sayfa 30).
Aks ve araç üreticisinin montaj talimatlarını dikkate
alın ve bunlara mutlaka uyun.
!
Frenin montaj konumuna bağlı olarak fren silindirinin
alt taraftaki, yola bakan, drenaj deliği açık durumda
olmalıdır.
Fren silindiri tipine bağlı olarak diğer drenaj delikleri
açık kalabilir veya tıpalarla kapatılmalıdır. Bunun için
fren silindiri üreticisinin talimatlarını dikkate alın.
– Koruma kapağını (10) bir tornavida ile fren kaliperinin
conta yerleşim yuvasının içinden çıkartın. Bu esnada
fren kaliperinin içindeki koruma kapağının conta
yerleşim yüzeyine zarar ermemeye dikkat edin.
– Fren kaliperini kontrol edin. Şayet frenin içine kir veya
nem girmiş ise, fren kaliperi içindeki conta yerleşim
yüzeyini veya ek ayar cıvatasının (21) dişi hasarlı ise,
freni yenisiyle değiştirin (bkz. bölüm 5 „Frenlerin
yenilenmesi“, sayfa 19).
– Tekerlek göbeğinin serbest şekilde döndürülebilir
olup olmadığını kontrol edin.
– Aks veya araç üreticisini talimatlarına uygun şekilde
araç tekerleğini monte edin.
!
Çalışmalar tamamlandıktan sonra freni hareketli test
standı üzerinde kontrol edin.
25
6
PAN®22
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
– Jant tarafındaki fren balatasını balata kanalının içine
yerleştirin, böylece ek ayar cıvatası ek ayarın içinden
dışarıya doğru döndürülemez.
– Vidalama süreci esnasında ek ayar cıvatasının (21)
dişini hasar ve korozyona karşı kontrol edin. Diş
ve/veya görülebilir içte bulunan fren parçaları hasarlı
veya korozyonlu ise, freni yenisiyle değiştirin (bkz.
bölüm 5 „Frenlerin yenilenmesi“, sayfa 19).
!
Korum kapağını (10), conta yerleşim yüzeyi
üzerinden fren kaliperinin içine doğru kir ve su girişi
görülebilir durumda değilse, veya koruma kapağında
servis çalışmaları esnasında hasarlar oluşmuş ise
değiştirin.
– Fren kaliperinin içinde koruma kapağına (10) ait conta
yerleşim yüzeyini (ok işareti) ve ek ayar cıvatasının
(21) halka kanalını temizleyin.
– Ek ayar cıvatasını (21) pimde, dönmeye karşı
emniyete alın.
– Altı kenar başını (22) el aletlerini 12 ve 13 kullanarak
saat yönünün tersi yönünde, ek ayar cıvatası yakl. 30
mm dışarıya çıkana kadar döndürün (bkz. bölüm 8.2
„Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33,
Pozisyon I).
!
Temizlik esnasında frenin içine kir ve nemin
girememesine dikkat edin. Fren kaliperinin içindeki
koruma kapağına (10) ait conta yerleşim yüzeyi
temiz ve gressiz durumda olmalıdır.
– Ek ayar cıvatanın (21) diş kısmına gres sürün.
– Altı köşe başını (22) bir halka anahtar ile saat
yönünün tersi yönünde, ek ayar cıvatası kısmen
içeriye döndürülene kadar döndürün. Ek ayar
cıvatasının pimi, dışarıya döndürme işleminden
önceki konumu ile aynı konuma gelmelidir.
– Jant tarafındaki fren kanalının içinden fren balatasını
çıkartın.
26
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
6.2.2
Koruma kapağının monte edilmesi
6.3
– Ek ayar cıvatası üzerine yeni ve gressiz bir koruma
kapağını (10) iterek yerleştirin.
– Koruma kapağını merkezleyin ve onu elle fren
kaliperinin (1) conta yerleşim yüzeyinin içine
bastırarak yerleştirin.
– Koruma kapağına (10) ait iç kenarını hafif şekilde
gresleyin.
– Koruma kapağının (10) kenarını, ek ayar cıvatasına
(21) ait conta yerleşim yüzeyinin (ok işareti) içine
yerleştirin.
!
PAN®22
6
Ek ayardaki altı köşe başına ait
koruma kapağını yenisiyle
değiştirilmesi
Koruma kapağı tek olarak sökülecekse, fren
kaliperinin ve fren silindirinin sökülmesi gerekli
değildir.
6.3.1
Koruma kapağının sökülmesi
– Ek ayarın kapatma tıpasını (12) sökün.
!
Fren kaliperi (1) için contanın kusursuz şekilde
oturmasına dikkat edin ve koruma kapağı (10)
kenarının düzenli, dalgasız şekilde ayar cıvatasının
(21) halka kanalının içine yerleştirin.
– Koruma kapağını (13) bir el aleti (örn. tornavida) ile,
fren kaliperinin içindeki yuvasından bastırarak
çıkartın ve koruma kapağını (13) ek ayara ait altı köşe
başından (22) sökün.
– Baskı plakasını ve fren balatalarını monte edin ve
boşluğu ayarlayın (bkz. bölüm 4.3 „Fren balatalarının
monte edilmesi“, sayfa 16).
27
6
PAN®22
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
– Koruma kapağına (13) ait fren kaliperinin içindeki
conta yerleşim yüzeyini (ok işaretleri) temizleyin.
!
Temizlik esnasında frenin içine kir ve nemin
girememesine dikkat edin.
– Fren kaliperini kontrol edin. Şayet frenin içine kir veya
nem girmiş ise, fren kaliperinin içindeki conta yerleşim
yüzeyi veya ek ayar cıvatasının altı köşe başı (22)
hasarlı ise, freni yenisiyle değiştirin (bkz. bölüm 5
„Frenlerin yenilenmesi“, sayfa 19).
!
28
Koruma kapağı (13), kesin bir şekilde conta yerleşim
yüzeyi üzerinden fren kaliperinin içine kir veya su
girişi söz konusu değilse, veya servis çalışmaları
esnasında koruma kapağında hasarlar oluşmuş ise
değiştirilebilir.
6.3.2
Koruma kapağının monte edilmesi
– Montaj kapağını (A) ek ayara ait altı köşe başının (22)
üzerine yerleştirin ve montaj kapağını tahdit
noktasına kadar itin.
– Yeni koruma kapağının (13) sadece iç conta kenarına
(ok işareti) hafif şekilde gres sürün.
– Koruma kapağını (13) montaj kapağının (A) üzerine
yerleştirin.
– Koruma kapağını (13) elle, fren kaliperinin içindeki
yuvasına tahdit noktası kadar iterek yerleştirin.
Contaların yenileriyle değiştirilmesi
– Montaj kovanını (B) montaj kapağının (A) üzerine
yerleştirin.
– Montaj kovanını (B) koruma kapağına (13) doğru, ek
ayara ait halka kanal içine yerleşene kadar iç taraftaki
conta kenarına doğru bastırın.
PAN®22
6
– Ek ayar koruma kapağı (13) içine yeni kapatma
tıpasını (12) iterek yerleştirin. Bu esnada kapatma
tıpasının (12) sızdırmaz şekilde yerleşmesine dikkat
edin.
– Montaj kovanını (B) ve montaj kapağının (A) sökün.
– Koruma kapağının (13), fren kaliperi conta yerleşim
yüzerine ve ek ayar halka kanalının (ok işareti) içine
eksiksiz şekilde yerleşmiş olup olmadığını kontrol
edin.
29
7
7
PAN®22
Fren silindirinin yenisiyle değiştirilmesi
Fren silindirinin yenisiyle değiştirilmesi
DİKKAT!
Yaralanma tehlikesi
– Tüm güvenlik, tamir ve bakım uyarılarını dikkate alın
(bkz. bölüm 1 „Önemli bilgiler ve güvenlik uyarıları“,
sayfa 3).
– Yaralanmaları ve/veya maddi hasarları önlemek için
bu bilgi, talimat ve uyarılara mutlaka uymalısınız.
!
Sadece aks ve araç üreticisinin talimatlarına ve
tanımlamalarına uygun fren silindirleri kullanın.
!
Fren silindirini sökerken, frenin içine kir ve nemin
girmemesine dikkat edin.
7.2
Fren silindirinin monte edilmesi
– Fren kaliperindeki conta yüzeyini (A) ve flanş yüzeyini
(B) temizleyin ve fren kolu (C) içindeki bilye yuvasını
gresleyin.
Fren silindirinin değiştirilmesiyle ilgili talimat, genel
bilgilendirme amaçlıdır. Fren silindiri üreticisinin
kontrol ve montaj talimatlarını dikkate alın ve bunlara
mutlaka uyun.
Resimler sadece örnek niteliğindeki gösterimlerdir ve
gerçek modellerden farklı olabilir.
7.1
Fren silindirinin sökülmesi
– Hava bağlantısını fren silindirinden sökün.
!
Bu esnada, fren silindirinin hava bağlantısının
basınçsız durumda olmasına dikkat edin.
– Fren silindirinin somunlarını açın (bkz. bölüm 8.2
„Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları“, sayfa 33,
Pozisyon V).
– Fren silindirini fren kaliperinin içinden alın.
30
!
Temizlik esnasında frenin içine kir ve nemin
girememesine dikkat edin.
– Fren silindirini fren kaliperine yerleştirin ve fren
silindirini, yeni sabitleme somunları ile elle sabitleyin,
bu işlemi fren silindiri tam yüzeyli şekilde fren
kaliperine dayanana kadar sürdürün.
Fren silindirinin yenisiyle değiştirilmesi
PAN®22
7
– Fren silindirini yakl. 120 Nm ile sıkın.
– Sabitleme somunlarını yakl. 210 – 30 Nm ile sıkın
(bkz. bölüm 8.2 „Anahtar genişlikleri ve sıkma
torkları“, sayfa 33, Pozisyon V).
!
Fren silindirinin montajı için her zaman yeni
sabitleme somunları kullanın.
Frenin montaj konumuna bağlı olarak fren silindirinin
alt taraftaki, yola bakan, drenaj deliği açık durumda
olmalıdır.
Fren silindiri tipine bağlı olarak diğer drenaj delikleri
açık kalabilir veya tıpalarla kapatılmalıdır. Bunun için
fren silindiri üreticisinin talimatlarını dikkate alın.
– Hava bağlantısını fren silindirine bağlayın.
!
Bu esnada fren silindiri üreticisinin talimatlarını
dikkate alın.
– Fren hortumunun burulmamış, döndürülmemiş
olmasına dikkat edin, ve onu, diğer parçalara
sürtünmeyecek şekilde döşeyin.
– Fren hortumunun, fren kaliperinin kayma
fonksiyonuna ön gerilim uygulamaması ve fen
kaliperinin tüm hareket yolu üzerinde kısıtlamaması
konusunda kontrol edin.
– Hava bağlantısını sızdırmazlık konusunda kontrol
edin.
– Fren için fonksiyon ve etki kontrolü gerçekleştirin.
31
PAN®22
8
8
Ek
8.1
WABCO El Aletleri
Ek
WABCO Temel El Aletleri (El Aletleri 640 195 522 2)
Tüm WABCO basınçlı hava disk frenleri için gereklidir
Pozisyon
Adlandırma
10
Tutamak
11
Adaptör parçası
12
Halka anahtar / Çıkrık
13
Uzatma
Gösterim
PAN®22 için WABCO el aletleri (El aleti seti 640 195 521 2)
Ayrıca WABCO temel el aletleri (el aleti seti 640 195 522 2) gereklidir.
Pozisyon
Adlandırma
21
Sökme burcu
22
Takma burcu, uzun 1
25
Takma burcu, uzun 2
26
Takma burcu, kısa
27
Takma burcu, kapak
28*
Takma burcu, kısa*
*) Bu el aleti PAN®22 fren tipi el aleti setinin bir parçası olarak gerekli değildir.
32
Gösterim
Ek
8.2
PAN®22
8
Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları
(Takip eden sayfadaki çizime de bakınız)
!
Motor tahrikli tornavidalar ve tork aletleri kullanmayın!
Pozisyon
Adlandırma
Anahtar genişliği
(SW)
Altı köşe başlı cıvata
dış
iç
I
Ek ayar altı köşe başı
8
–
Altı köşe başının dönme yönü:
• Yanaştırma, saat yönünün tersi yönünde (sol)
azami. 3 Nm, boşluk küçülüyor.
• Geri ayar saat yönünde (sağ) azami. 12 Nm,
boşluk büyüyor.
II
Balata için aşağıda
tutma kolu cıvatası
17
–
40 +5
III
Fren sabitlemesi için
vidalı birleştirme
24
–
Tavsiye: 290 ± 20 Nm
Aks ve araç üreticisinin montaj talimatlarını
dikkate alın!
14
130 Nm +90° (dönme açısı çekişi)
Kılavuz cıvatalar için sıkma sıralaması:
• Ayar cıvatası (uzun) (altı köşe yuvalı cıvata ile)
• Boşluk cıvatası (kısa) (altı köşe yuvalı cıvata
ile)
–
210 – 30 Nm1)
• Sabitleme somunları, fren silindiri tam yüzeyi
ile dayanana kadar elle sabitlenmelidir.
• Sabitleme somunları yakl. 120 Nm ile
sıkılmalıdır.
• Sabitleme somunları 210 – 30 Nm ile
sıkılmalıdır.
Sabitleme somunları sadece tek bir kere
kullanılmalıdır!
IV
Ö
1)
Sıkma torku (Nm)
Notlar
Kılavuz cıvatalar vidalı
birleştirme
Fren silindiri vidalı
birleştirme
–
24
Sıkma torkları sadece orijinal WABCO silindirler için geçerlidir
33
8
PAN®22
Ek
Şekil: Anahtar genişlikleri ve sıkma torkları için pozisyonların gösterimi
34
Ek
8.3
PAN®22
8
Değiştirme parçalarının sökülmüş görünüşü
WABCO tamir setleri ve servis belgeleri ile bilgili bilgileri İnternet'te http://www.wabco-auto.com adresindeki INFORM
ürün kataloğu içinde bulabilirsiniz
Şekil: Sol frendeki değiştirme parçalarının görünüşü
1
ön montajı tamamlanmış fren kaliperi (1);
sıkıştırma ünitesi, fren taşıyıcısı (2) ve baskı
plakası (19) ile birlikte
4
Kılavuz cıvatalar için burçlar
5
Kılavuz cıvatalar için koruma kapakları
6
Altı köşe yuvalı cıvatalar
8
Kılavuz cıvatalar (uzun)
9
Kılavuz cıvatalar (kısa)
10
Ek ayar cıvatası için koruma kapağı
11
Kapatma kapağı (kısa)
11.1 Kapatma kapağı (uzun)
12
13
19
35
36
37
38
39
40
41
Ek ayar için kapatma tıpası
Ek ayara ait altı köşe balı için koruma kapağı
Baskı plakası
Fren balatası, jant tarafı
Fren balatası, silindir tarafı
Aşağıda tutma yayları
Balata için aşağıda tutma kolu
Altı köşe başlı cıvata
Aşınma indikatörleri ile birlikte kablo kılavuz sacı
Yay klipsi
35
8
PAN®22
Ek
8.4 Yedek parçaların temini ve atık yönetimi
8.4.1
Yedek parçalarının temini
– Freni, WABCO parça numarasını kullanarak
tanımlayın.
8.4.2
– Tükenmiş ve değiştirilen parçaları çevreye zarar
vermeden ve ilgili ulusal ve yerel yasal düzenleri
dikkate alarak atık sistemine dâhil edin.
!
Şekil: WABCO tip levhası
A
B
C
D
Araç üreticisinin parça numarası
Üretim tarihi
Montaj numarası
WABCO parça numarası
– http://www.wabco-auto.com altındaki INFORM'u açın
– Fren kaliperine ait WABCO parça numarasını girin.
– ''Tamir'' seçeneğini tıklayın.
– Yedek parça sayfasını açın.
36
Fren parçalarının imhası
Genelde fren parçaları hurdaya ayrılabilir.
için fren, stabilite ve otomatik tahrik
sistemlerinde kullanılan, çığır açan
elektronik, mekanik ve mekatronik
teknolojiler geliştirmektedir. Merkezi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de
bulunan WABCO’nun cirosu, 2012
yılında 2,5 milyar dolara ulaştı.
www.wabco-auto.com
© 2013/2014 WABCO Europe BVBA – Tüm hakları saklıdır – 815 140 066 3 / 08.2013
WABCO (NYSE: WBC), ticari
araçların güvenliği ve verimliliği için
teknolojiler ve kontrol sistemleri
üreten dünyanın önde gelen
kuruluşlardan biridir. WABCO,
150 yılı aşkın bir süreden beri
dünyanın her yerindeki lider ticari
kamyon, tır ve otobüs üreticileri
Download

PAN - INFORM