Nöroendokrin Tümörlerde
Patoloji Tedaviyi Nasıl Belirler ?
Prof. Dr. Yersu Kapran
VKV Amerikan Hastanesi
Patoloji Bölümü
1. Doğru Tanı


H&E
İmmünhistokimya
Potansiyel bir nöroendokrin tümörün
değerlendirilmesinde en az iki nöroendokrin
belirleyicinin kullanılması öneriliyor
Kromogranin A ve sinaptofizin en yaygın
kullanılan ve en güvenilir bulunan
belirleyiciler
Krg A
Sinaptofizin
IHK’ya Dikkat


Kromogranin A
(-) NET’ler..
. Rektal NET
Bazı pankreatik
NET’ler fokal (+)
olabilir
SYN
Nöroendokrin Tümör
Krg A ++ (+/-)
Sinaptofizin ++
Nöroendokrin Karsinom
Krg A - /fokal +
Sinaptofizin ++
SYN
Krg A
SYN
Desmin
Myogenin
Kromogranin A ve sinaptofizin en yaygın
kullanılan ve en güvenilir bulunan
belirleyiciler ama…
Az diferansiye potansiyel bir nöroendokrin
Tümörün değerlendirilmesinde geniş bir
immünpanel uygulanmalı !
Ayırıcı Tanı…







Az diferansiye karsinom
Yüksek gradlı mezankimal tümörler
Yuvarlak hücreli tümörler
Metastatik tümörler
Pankreatoblastom (pankreas)
Asiner hücreli karsinom (pankreas)
Solid-psödopapiller tümör (pankreas)

Doğru tanı √
2. Doğru Sınıflama
Nöroendokrin tümör Grade 1
 Nöroendokrin tümör Grade 2


Nöroendokrin karsinom





Küçük hücreli
Büyük hücreli
Mikst adenonöroendokrin karsinom
(MANEK)
NET
NEK
Grade 1 veya 2
Grade 3
MANEK (Adeno Ca + NEK)
%30
Krg A
NET’in içinde kalmış normal
duktuslar, pankreas
3. Doğru Gradlama
Grade
Mitoz (10 BBA)
Ki-67 indeksi (%)
G1
<2
≤2
G2
2-20
3-20
G3
>20
>20
• Bu derecelendirmenin etkinliği mide, duodenum ve pankreas için kanıtlanmıştır,
ancak ince barsak için halen yeterli veri mevcut değildir
• Ki-67 için 2000 hücre en yoğun indeks alanlarında sayılmalı
• Mitoz ile Ki-67 arasındaki uyumsuzluk durumunda yüksek olan grade kabul edilmeli
Ki-67 indeksi Nasıl Değerlendirilmeli ?

En yoğun boyanmanın olduğu
alanda (hot spot) 2000 hücre
sayılmalı



Hangi renk boyanma pozitiftir ?
Hangi klon tercih edilmelidir ?
Pulmoner nöroendokrin tümörler
Tümörlet
DIPNECH
Karsinoid
0,5cm
Atipik
karsinoid
Büyük
hücreli
NEK Küçük
Mitoz
Mitoz (2/2mm²)
Odaksal nekroz (10/2mm²)
Nekroz
Morfolojik spektrum
Hücre
detayları
Patern
hücreli
NEK
Patoloji Tedaviyi Nasıl Belirler ?


Doğru tanı
Doğru sınıflama ve gradlama
İlginize teşekkürler…
Download

Noroendokrin Tümörlerde Patoloji Tedaviyi Nasıl Belirler