Tablo 1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yüksek Lisans Programı
GÜZ
BAHAR
T
P
K
AKTS
1.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
2.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 652 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve
Teknikler Semineri
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TAR 606 Osmanlı Diplomatiği
T
P
K
2
2
3
6
2
2
3
6
3
0
3
6
AKTS
TAR 605 Osmanlı Paleografyası
3
0
3
6
TAR 607 Orta Asya Türk Tarihi
3
0
3
6
TAR 616 Osmanlı Tarihi II
3
0
3
6
TAR 615 Osmanlı Tarihi I
3
0
3
6
TAR 630 Dünden Bugüne Tarih Yazıcılığı II
3
0
3
6
TAR 627 Tarih Metodolojisi
3
0
3
6
TAR 632 İlkçağ Medeniyetleri II
3
0
3
6
TAR 629 Dünden Bugüne Tarih
Yazıcılığı I
3
0
3
6
TAR 634 Türkiye Selçukluları ve Beylikler
Dönemi
3
0
3
6
TAR 631 İlkçağ Medeniyetleri I
3
0
3
6
TAR 636 Osmanlı Tarihinin Kaynakları II
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 640 Avrupa Tarihi II
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 642 Uluslararası İlişkiler II ( 1789-1914)
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 644 Balkan Tarihi
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 646 Kollektif Biyografi Çalışmaları ve
Bilgisayar
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 650 19. yy. Türk Fikir Tarihi
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 635 Osmanlı Tarihinin Kaynakları
I
TAR 637 Klasik Devir Osmanlı
Medeniyeti
TAR 639 Avrupa Tarihi I
TAR 641 Uluslararası İlişkiler I (16.
yy.-1789)
TAR 645 Sosyal Tarih Kaynaklan ve
Bilgisayar
TAR 647 Sömürgecilik Tarihi
TAR 649 Osmanlı Yenileşmesi
TAR 655 Çağdaşlaşma Dönemi Türk
Bilim Tarihi
TAR 659 Çağdaş Türkiye’de Siyasal
Gelişmeler (1908-1960)
TAR 661 Klasik Dönem İslam
Tarihi
TAR 665 Tarih ve Strateji
TAR 667 Avrupa Askerî Tarihi (14531815)
TAR 671 Bilim ve Teknoloji Tarihi I
TAR 673 Rusya ve Sovyetler Birliği
Tarihi
TAR 675 Cumhuriyetin Sosyo-Kültürel
Tarihi I
TAR 677 Osmanlı İmparatorluğu’nda
Kadının Tarihi
TAR 679 Osmanlı İdaresinde Arap
Eyaletlerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
TAR 681 Sosyal Ağ Analizi ve Tarihe
Uygulanması
TAR 683 Osm. Dağılma Sürecinde
Milliyetçilik ve Bağım. Hareketleri
TOPLAM SEÇMELİ DERS
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 668 Osmanlı Askerî Tarihi (1300-1914)
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 670 Modernleşme Dönemi Osmanlı
Yönetim Tarihi
3
0
3
6
3
0
3
6
TAR 672 Bilim ve Teknoloji Tarihi I
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
15
0
15
30
TOPLAM SEÇMELİ DERS
12
0
12
24
15
30
YARIYIL TOPLAM
15
30
30
4.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 600 Özel Konular
0
30
YARIYIL TOPLAM
3.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 600 Özel Konular
TAR 656 Klasik Dönem Osmanlı Sosyal
Tarihi
TAR 658 İslam Medeniyeti ve Kurumlar
Tarihi
4
0
0
TAR 676 Cumhuriyetin Sosyo-Kültürel Tarihi II
TAR 678 Ortadoğu’da Toplum, Kültür ve
Siyaset
4
0
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
30
30
YARIYIL TOPLAM
5. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
6. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
TOPLAM SEÇMELİ DERS
7. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
8. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
YARIYIL TOPLAM
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİSİ
SEÇMELİ DERS KREDİSİ
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
60
33
27
120
66
54
55
45
Download

Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe