2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YY FİZİK BÖLÜMÜ EK SINAV TAKVİMİ
DERSİN ADI
SINAVIN
DERSİN
KODU
ÖĞRENCİ LİSTESİ
TARİHİ
SAATİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
YERİ
Klasik Mekanik (S)
FIZ 3233.1
1
Mihriye Dayan
02-09-14
14:00-15:30
111
Prof.Dr. İsmail MARAŞ
Radyasyon
Güvenliği (S)
FIZ 4264.1
1
Betül Ceyran
02-09-14
14:00-15:30
111
Yrd.Doç.Dr. Rahmi
KÜÇER
Atom ve Molekül
Fiziği I(S)
1
Mehmet Acar
FIZ 4203.1
02-09-14
14:00-15:30
111
Doç.Dr. Ahmet ATAÇ
2
Damla Öcal
Fiziksel Matematik
II
1
Tuğçe Çulcular
FIZ 2142.1
02-09-14
14:00-15:30
111
Yrd.Doç.Dr. Rahmi
KÜÇER
02-09-14
14:00-15:30
111
Prof.Dr.Erhan PESEN
03-09-14
14:00-15:30
111
Yrd.Doç.Dr. Rahmi
KÜÇER
04-09-14
14:00-15:30
111
Prof.Dr.Erhan PESEN
04-09-14
14:00-15:30
111
Doç.Dr. Halil
BABACAN
04-09-14
14:00-15:30
111
Prof.Dr. Özhan
KAYACAN
04-09-14
14:00-15:30
111
Prof.Dr. Özhan
KAYACAN
İstatistik (S)
FIZ 3224.1
Sağlık Fiziğine
Giriş (S)
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziğine
Giriş II (S)
Teorik Mekanik I
Elektromanyetik
Teori I
Elektromanyetik
Teori II
FIZ 4222.1
FIZ 2151.1
FIZ 3101.1
FIZ 3102.1
2
Alkan Karaman
1
Sercan Soykan
2
Rıdvan Şahin
3
Gamze Durmaz
4
Melike Pelin Gin
5
Sümeyye Şenırk
1
Betül Ceyran
2
Sevil Denizhan
3
Rıdvan ŞAHİN
1
Orçun Çelik
2
Sevil Denizhan
3
Seda KOLUKISA
1
Sinem Gündoğan
2
Göğem Öykü Özturanlı
3
Damla Öcal
4
Tuğçe Çulcular
1
Rıdvan ŞAHİN
1
Alkan Karaman
2
Nimet Çelebi
3
Mehmet TAŞDEMİR
Modern Fizik
Mehmet ACAR
03-09-14
10:00-11:00
Yabancı Dil
Fiziksel Matematik
II
Seda KOLUKISA
02-09-14
13:30-14:30
Mihriye DAYAN
03-09-14
14:00-15:00
Okt.M.Selim ÇİFTÇİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YY BİYOLOJİ BÖLÜMÜ EK SINAV TAKVİMİ
DERSİN ADI
Çevre
Mikrobiyolojisi
(Ms)
Genetik
Mühendisliğine
Giriş (Ms)
DERSİN
KODU
BIO
3213.1
BIO
4207.1
ÖĞRENCİ LİSTESİ
1
Sevilay Şentürk
2
Arzu Öztürk
3
Fatma Gökdemir
4
Cansu Kandemir
5
Mustafa Redif
6
Ümmügül Aslan
1
Merve Çıtak
2
Bilgen Muslukcu
3
Gizem Selçuk
4
Elif Ece Toprak
5
Furkan Zerengil
TARİHİ
SINAVIN
SAATİ
YERİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
02-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Evrim ÖZKALE
02-09-14
14:00-15:30
211212
Yrd.Doç.Dr. Berrin
TUĞRUL
Adli Biyoloji (Gks)
BIO
4202.1
1
Musa Karahan
02-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Evrim ÖZKALE
Omurgasız
Hayvanlar Lab.
BIO
2111.1
1
Tahir Özkan İşlek
02-09-14
14:00-15:30
211212
Prof.Dr. Kamil KOÇ
Deniz Biyolojisi
Lab. (Ms)
Genetik II
(Moleküler
Genetik)
BIO
3230.1
1
Hümeyra Demir
02-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Ergün TAŞKIN
BIO
3102.1
1
Merve Başar
02-09-14
14:00-15:30
211212
Yrd.Doç.Dr. Berrin
TUĞRUL
Biyokimya I
BIO
2113.1
1
Uğur Örken
02-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Evrim ÖZKALE
Gelişim Biyolojisi
BIO
4106.1
1
Gizem Sevinç
02-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Beyhan GÜRCÜ
Genel
Mikrobiyoloji I
BIO
2105.1
1
Sevilay Şentürk
03-09-14
14:00-15:30
211212
Prof.Dr. Üsame TAMER
Fizyoloji II
(Hayvan
Fizyolojisi)
BIO
3106.1
03-09-14
14:00-15:30
211212
Yrd.Doç.Dr. Mustafa
AKYOL
03-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Beyhan GÜRCÜ
Histoloji
BIO
2102.1
2
Melike Yavuz
1
Musa Karahan
1
Hümeyra Demir
2
Merve Çıtak
3
Cansu Kandemir
4
Necla Yeşilova
5
Nuray Aydemir
Biyoistatistik
BIO
1109.1
1
Meltem Üçöz
03-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Feyzan KURT
Sitoloji
BIO
2101.1
1
Melis Cilacı
03-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Beyhan GÜRCÜ
Tohumsuz Bitkiler
Sist.
BIO
2119.1
1
Arzu Öztürk
03-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Ergün TAŞKIN
Araştırma Projesi
II
BIO
4108.1
1
Mustafa Redif
03-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Selma KATALAY
Besin
Mikrobiyolojisi (S)
BIO
4214.1
1
Sevilay Şentürk
04-09-14
14:00-15:30
211212
Prof.Dr. Üsame TAMER
Hücre Kültür
Yöntemleri (Ms)
BIO
4227.1
04-09-14
14:00-15:30
211212
Doç.Dr. Feyzan KURT
04-09-14
14:00-15:30
211212
Prof.Dr. Üsame TAMER
04-09-14
14:00-15:30
211212
Prof.Dr. Kamil KOÇ
04-09-14
14:00-15:30
211212
Okutman Harun BAKİ
04-09-14
14:00-15:30
211212
Prof.Dr. Üsame TAMER
Mikoloji (Ms)
BIO
3212.1
2
Erdem Özdemir
1
Musa Karahan
2
Tahir Özkan İşlek
1
Cansu Kandemir
2
Merve Başar
3
4
5
Uğur Örken
Fatma Gökdemir
Bilgen Muslukcu
6
Saniye Tanrıverdi
7
Mahmut Altay
8
Name Katlan
9
Burcu Komut
10
Merve Yavuz
11
Pınar Çetin
12
Hatice Çetinkaya
Orçun Üzüm
Tuğba Ergene
Gizem Sevinç
Merve Yeşilyurt
Genel Biyoloji II
(Zooloji)
BIO
1102.1
13
14
1
2
Müzik II
OZD
152.1
1
Nurullah Sayın
Mantar
Yetiştiriciliği (Ms)
BIO
4211.1
1
Duygu Saygın
2
Eren Kartay
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YY TARİH BÖLÜMÜ EK SINAV TAKVİMİ
Dersin Adı
Siyasi ve
İks.Doktora
Kuzey
Kar.İkt.Doktora
Çağdaş Dünya Tarihi
I
Osmanlı
Diplomatikası I
Derslik
Z-9
Tarihi
02.09.2014
Saati
10:00
Z-9
02.09.2014
10:00
Z-9
02.09.2014
11:00
Z-10
02.09.2014
13:00
Osmanlı
Paleografyası I
Z-11
02.09.2014
13:00
Osmanlı
Diplomatikası II
Z-9
03.09.2014
10:00
Osmanlı
Paleografyası II
Z-10
03.09.2014
13:00
Osman.Sos.Eko.Tar.
I-II
Z-10
03.09.2014
14:00
Yakınçağ
Omsn.Tar.II
Araştırma Projesi I
Z-9
04.09.2014
11:00
Z-10
04.09.2014
11:00
Araştırma Projesi II
Z-10
04.09.2014
13:00
Not: Sınav süresi 60 dakikadır.
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Keziban ACAR
KAPLAN
Yrd.Doç.Dr.Ömer
KARATAŞ
Prof.Dr.Keziban ACAR
KAPLAN
Yrd.Doç.Dr.Alpay
BİZBİRLİK
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
GÜNAY
Doç.Dr.Ümit KOÇ
Yrd.Doç.Dr.Alpay
BİZBİRLİK
Yrd.Doç.Dr.Alpay
BİZBİRLİK
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
GÜNAY
Doç.Dr.Ümit KOÇ
Yrd.Doç.Dr.Alpay
BİZBİRLİK
Doç.Dr.Ümit KOÇ
Yrd.Doç.Dr.Ahmet
YEŞİL
Yrd.Doç.Dr.Cengiz
ÇAKALOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Ömer
KARAKAŞ
Yrd.Doç.Dr.Ömer
KARAKAŞ
Gözetmen
Arş.Gör.Beral
ALACI
Arş.Gör.Beral
ALACI
Arş.Gör.Ömür
YAZICI
Arş.Gör.Ali GENÇ
Arş.Gör.Mustafa
AKBEL
Arş.Gör.Ümran
KARA
Arş.Gör.Nazmiye
AKBEY
Arş.Gör.Ali GENÇ
Arş.Gör.Nazmiye
AKBEY
Arş.Gör.Ümran
KARA
Arş.Gör.Ömür
YAZICI
Arş.Gör.Onur
GÜNDAY
Arş.Gör.Hasan
AKYOL
Arş.Gör.Mustafa
KAYA
Arş.Gör.Onur
GÜNDAY
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Ek Sınav Takvimi
Dersin Kodu
ING 4106
ING 3106
ING 4103
ING 4206
Dersin Adı
Sınav Günü
Sınav Saati
Research and
Writing II
Shakespeare and
his
Contemporaries
British Novel
03.09.2014
14:00-15:30
03.09.2014
14:00-15:30
03.09.2014
14:00-15:30
Postcolonial
Literature II
03.09.2014
10:00-12:00
Sınav Yeri
303 Nolu Seminer
Odası
303 Nolu Seminer
Odası
303 Nolu Seminer
Odası
303 Nolu Seminer
Odası
2013-2014 Eğitim öğretim Yılı Matematik Bölümü Sınav Programı
Saat
10:45
13:30
15:00
02.09.2014
Soyut Cebir I
Nümerik Analiz I
Topoloji I
Kısmi Diferansiyel Denk. I
Kısmi Diferansiyel Denk. II
Nümerik A. II
03.09.2014
Dual Vektorler ve Kuaterniyonlar
İntegral Denklemler
Reel Analiz II
Fonksiyonel Analiz II
Fizik II
Uygulamalı Matematik
04.09.2014
Fonksiyonel Analiz I
Diferansiyel Geometri I
İleri Analiz I
İleri Analiz II
Bilimsel Hesaplama I
Bilimsel Hesaplama II
02.09.2014 03.09.2014
11:00-12:30 Anorganik I Anorganik II
Mesleki İngilizce II
13:00-14:30
15:00-16:30
04.09.2014
Organik reaksiyon Mek.
Enstrümental Analiz Lab.
Biyokimya I, Analitik I
Analitik II
Endüstriyel Kimya
Enstrümental Analiz
Biyokimya II
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kimya Bölümü Ek Sınav Takvimi
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 02-04/09/2014 EK SINAV PROGRAMI
DERS KODU
DERSİN ADI
TDE 3109.01
ORHUN
TÜRKÇESİ I
TDE 4109.1
ÇAĞATAY
TÜRKÇESİ I
ESKİ TÜRK
EDE. NESİR II
TÜRK HALK
EDE. III
YENİ TÜRK
EDE. V
TÜRK KİTAP
SANATLARI I
OSMANLI
TÜRKÇESİ III
OSMANLI
TÜRKÇESİ IV
YENİ TÜRK
EDEBİYATINDA
TENKİT II
TÜRKİYE
TÜRKÇESİ (SÖZ
DİZİMİ) IV
ÇAĞATAY
TÜRKÇESİ II
CUMHURİYET
DEVRİ TÜRK
EDEBİYATI I
TÜRK DİLİ
TARİHİ I
ANADOLU VE
RUMELİ
AĞIZLARI I
TÜRK HALK
EDEBİYATI IV
MUKAYESELİ
ÇAĞDAŞ TÜRK
EDEBİYATLARI
II
HALK BİLİMİ I
ESKİ UYGUR
TÜRKÇESİ
TDE 4216.1
TDE 2105.1
TDE 3101.1
TDE 2219.1
TDE 2109.1
TDE 2110.1
TDE 3226.1
TDE 2108.1
TDE 4110.1
TDE 4101.1
TDE 203.1
TDE 333.1
TDE 2106.1
TDE 3252.1
TDE 1115.1
TDE 3110.1
ÖĞRENCİ
SAYISI
1
SINAV TARİHİ
SAAT
SINIF
04.09.2014
11.00
Z-4
1
04.09.2014
11.00
Z-4
1
02.09.2014
11.00
Z-2
4
03.09.2014
11.00
Z-3
2
03.09.2014
11.00
Z-3
1
02.09.2014
11.00
Z-2
2
02.09.2014
11.00
Z-2
3
02.09.2014
11.00
Z-2
1
03.09.2014
11.00
Z-3
1
04.09.2014
11.00
Z-4
1
04.09.2014
11.00
Z-4
1
03.09.2014
11.00
Z-3
1
04.09.2014
11.00
Z-4
1
04.09.2014
11.00
Z-4
3
03.09.2014
11.00
Z-3
1
03.09.2014
11.00
Z-3
1
1
03.09.2014
04.09.2014
11.00
11.00
Z-3
Z-4
Download

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ek Sınav Programı