1
AKÜ FEF TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROĞRAMI
TARİH
SAAT
SINIF
11.00
2
DERSLER
Selçuklu Tarihi-I (166 kişi)
A Grubu
05 Ocak 2015
PAZARTESİ
13.00
1
Osmanlı
Paleografyası
(250 kişi)
B Grubu
C Grubu
4
15.00
3
Osmanlı Devletinde Yenileşme
Hareketleri (133 kişi)
Türk Yenileşme ve Fikir Hareketleri (2
kişi)
Hukuka Giriş (58 kişi)
Hukuk Tarihi (1 kişi)
11.00
1
İktisada Giriş (48 kişi)
İktisat Tarihi (1 kişi)
06 Ocak 2015
SALI
Güzel Sanatlar (58 kişi)
Osmanlı Tarihi-II (164 kişi)
15.00
3
Osmanlı Tarihi-III (2 kişi)
2
11.00
07 Ocak 2015
ÇARŞAMBA
13.00
15.00
09.30
Sanayileşme Tarihi (109 kişi)
Amerika Tarihi (85 kişi)
3
Yeniçağ Avrupa Tarihi (1 kişi)
1
İslam Tarihi (203 kişi)
4
Dinler ve Mezhepler Tarihi
(64 kişi)
Rusya Türklerinde Fikir Hareketleri (35
kişi)
T.C. Müesseseleri Tarihi
(33 kişi)
1
09 Ocak 2015
CUMA
11.00
2
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
112
113
114
Amfi3
Amfi5
Amfi6
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F.
Özaslan
M.Güneş
H.H.Güneş
M.Kzeybek
F. Özaslan
R.Fişne
M.Yağcı
NÖ
İÖ
112-113
Amfi3-113
R.Fişne- F. Özaslan
M.Yağcı
A.Yaramış
NÖ
İÖ
112
113
R.Fişne
M.Yağcı
A.Ş.Balı
NÖ
İÖ
Amfi 3
F. Özaslan
Ö.Aydoğmuş
NÖ
İÖ
113
114
M.Yağcı
H.H.Güneş
H.Şahbaz
NÖ
İÖ
112-113
114-Amfi3
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F.
Özaslan
NÖ
İÖ
114
Amfi3
R.Fişne
H.H.Güneş
N.Şahin
NÖ
İÖ
112
113
M.Yağcı
F. Özaslan
G.Şahin
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
112-113
Amfi5 Amfi6
Amfi3
114
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özasla
H.H.Güneş
R.Fişne
113
M.Yağcı
G. Çınar
112
F. Özaslan
S. Ssaman
İ. Balık
M.Güneş
M.Kzeybek
M.Güler
M.Karazaybek
A.Ateş
İ. Balık
S. Kaya
T.Akkoyun
Tarihi Ticaret Yolları (58 kişi)
NÖ
İÖ
Amfi 6
M.Yağcı
G.Şahin
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
112
113
112
113
114
Amfi3
113
114
114
Amfi3
R.Fişne
H.H.Güneş
M.Yağcı
R.Fişne
H.H.Güneş
F.Özaslan
R.Fişne
F. Özaslan
F.Özaslan
M.Yağcı
Ü.E.Kurt
112
H.H.Güneş
A.Aydın
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
112-113-114Amfi3
112
114-
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F.Özaslan
R.Fişne
H.H.Güneş
Ü.E. Kurt
NÖ
İÖ
113
Amfi3
M.Yağcı
F. Özaslan
C. Cihan
NÖ
İÖ
112-113
114
H.H.GüneşR.FişneM.Yağcı
N.Şahin
Akkoyunlu ve Karakoyunlu Tarihi (85
kişi)
İlk Anadolu Türk Beylikleri
(68 kişi)
Doğu Avrupa’da Osmanlılar
(62 kişi)
15.00
3
16.00
3
Türkiye’de Anayasal Hareketler (45 kişi)
10.00
1
İlkçağ Tarihi-I (166 kişi)
ALAN DIŞI
Türk Demokrasi Tarihi (100)
ALAN DIŞI
Türk Kültür Tarihi (100 kişi)
Moğol Tarihi ve Kültürü (2 kişi)
4
112-113
114-Amfi3
F. Özaslan
3
16.00
NÖ
İÖ
Amfi 5
14.00
2
ÖĞRETİM
ELEMANI
NÖ
İÖ
Rusya Tarihi (101 kişi)
14.00
GÖZETMENLER
Sinema ve Tiyatro Tarihi (56 kişi)
Roma Tarihi (64 kişi)
08 Ocak 2015
PERŞEMBE
SINAV SALONU
Osmanlı Tarihi-IV (128 kişi)
A. Ateş
A. Başer
S.Kaya
A.Başer
T. Akkoyun
2
TARİH
12 Ocak 2015
PAZARTESİ
13 Ocak 2015
SALI
SAAT
SINIF
09.00
1
10:30
1
DERSLER
Tarih Araştırmalarında Bilgisayar
Kullanımı (81 kişi)
Tarih Araştırmalarında Bilgisayar
Kullanımı (84 kişi)
Osmanlı Müesseseleri Tarihi-I
(159 kişi)
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
(130 kişi)
13.00
3
15.00
4
09.00
1
Yabancı Dil-I (167 kişi)
2
Türk Kültür Tarihi (168 kişi)
1
Türkiye ve Türk Dünyası
Coğrafyası (1 kişi)
4
T.C. İktisat Tarihi (4 kişi)
11.00
09.00
11.00
1
2
Orta Asya Türk Tarihi
(186 kişi)
Osmanlı Tarih Metinleri-I
(81 kişi)
Farsça (46 kişi)
Arapça (44 kişi)
Ön Asya Türk Devletleri Tarihi (1
kişi)
14 Ocak 2015
ÇARŞAMBA
13.00
3
Osmanlı Sefer Organizasyonu (63
kişi)
Osmanlıda Şehir ve Şehircilik
Tarihi (54 kişi)
Arşivcilik (38 kişi)
Osmanlı Devletinde Misyonerlik
Hareketleri (53)
15.00
4
Atatürk’ün Biyografisi (33 kişi)
II:Meşrutiyet Dönemi Siyasal
Olayları (54 kişi)
SINAV SALONU
GÖZETMENLER
ÖĞRETİM
ELEMANI
NÖ
Bilgisayar
Labaratuvarı
R.Fişne-H.H.Güneş
M. Güler
İÖ
M.Yağcı-F. Özaslan
M. Güler
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
Bilgisayar
Labaratuvarı
114-Amfi3
Amfi5 Amfi6
112-113
114-Amfi3
NÖ
İÖ
112-113
114-Amfi3
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
NÖ
İÖ
112-113
114-Amfi3
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
M.Güler
A. Altıntaş
T. Akkoyun
C. Cihan
T. Akkoyun
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
112-113
114-Amfi3
114
Amfi3
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
G. Çınar
M.Yağcı-F. Özaslan
A.Yaramış
112
H.H.Güneş
G.Çınar
113
R. Fişne
S.Kaya
NÖ
İÖ
112
114
R.Fişne
H.H.Güneş
A.Ateş
Amfi3
F. Özaslan
M.Güneş
113
M.Yağcı
A.Altıntaş
Amfi 3
H.H.Güneş
G.Şahin
113
M.Yağcı
S. Ssaman
112
114
R.Fişne
F.Özaslan
N. Şahin
NÖ
İÖ
112
M.Yağcı
İ.Balık
NÖ
İÖ
112-113-114Amfi3
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
S. Ssaman
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
112
113
Öğr.
Üyl.Odaları
F. Özaslan
R.Fişne
A. Aydın
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
Anadolu / Türkiye Selçuklu Tarihi
09.00
2
Türkiye Selçuklu Beylikler Tarihi
İslam Medeniyeti Tarihi
15 Ocak 2015
PERŞEMBE
16 Ocak 2015
CUMA
10.00
2
Tarih Metodolojisi (161 kişi)
13.00
3
Dünya Savaşları ve Türkiye
(82 kişi)
15.00
4
Tez Çalışmaları-I
09.00
1
Türk Dili (166 kişi)
NÖ
İÖ
112-113
114-Amfi 3
R.Fişne-H.H.Güneş
M.Yağcı-F. Özaslan
V.Balkan
10.00
1
A.İ.İ.T.-I (17 kişi)
NÖ
İÖ
112
R.Fişne
A.Aydın
11.00
3
Tarih Semineri-II
13.30
3
15.00
4
Öğr.
Üyl.Odaları
Osmanlı Tarihi Metinleri-III
(54 kişi)
Çağdaş Türk Dünyası Tarihi
(61 kişi)
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
NÖ
İÖ
Kafkasya Tarihi
(71 kişi)
NÖ
İÖ
Öğr.Üyl.
Öğr.Üyl.
Amfi 3
M.Yağcı
A. Altıntaş
112
113
H.H.Güneş
M.Yağcı
A. Aydın
114
Amfi3
F.Özaslan
R.Fişne
A. Ateş
3
DİKKAT:
1-Sınav boyunca öğrenci kimlikleri sıra üzerinde bulundurmak zorunludur. Kimliksiz sınava
girilemez.
2-Sınavlarda cep telefonları kapatılarak kaldırılacak, sınav süresince hiçbir sebeple ele
alınmayacaktır.
3-Oturma grubunda arada boşluk kalacak şekilde sağ ve sol yanlarda olmak üzere birer kişi
oturabilecektir. Sınav görevlileri gerekli gördükleri hallerde oturma düzenini değiştirebilirler.
4-Sınav esnasında görevliler kontrol amacıyla cep telefonlarınızı isteyebilirler.
5-Sınav düzenini bozan her türlü davranış disiplin yönetmeliğine göre işlem görecektir.
6-Bu program bölüm web sayfasında da mevcuttur.
Tarih Bölüm Başkanlığı
Download

İndir