T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Tarih
05/05/2014
Gün
Pazartesi
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
KARAR NO – 7:Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması.
Fakültemiz 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarına mazeretli olmaları nedeniyle
giremeyen ekli listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencilerin dilekçelerindeki mazeretleri “Bingöl
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 25. maddesinin “e” bendine istinaden
uygun görülmüş olup, anılan yönetmeliğin 35. Maddesinin 2. Fıkrasında ifade edilen haklı ve geçerli mazeretler
uyarınca, ilgili öğrencilere aşağıda belirtilen dersler için (12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında) mazeret sınav
hakkı tanınmasına; konunun öğrencilere duyurulmak üzere Fakültemiz Web sayfasında yayımlanmasına, ilgili
Bölüm Başkanlıklarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No Adı-Soyadı
11209240
Özge ASLAN
Bölümü
Felsefe
122092037
Serap AKDENİZ
Felsefe
10209005
Suzan SÜZGÜN
Felsefe
122091057
10209046
Hasret GÖK
Şemsihan EKTİREN
Felsefe
Felsefe
122091062
Serhat MİNAZ
Felsefe
122092059
132092040
Filiz AKTAŞ
Sultan ADIGÜZEL
Felsefe
Felsefe
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Ders Adı
Yabancı Dil II
Din Sosyolojisi
18. Yy. Felsefesi
Fenomenoloji
Rönesans Felsefesi
Etik
Orta Çağ Felsefesi Tarihi I
Rönesans Felsefesi
Mitoloji
Modern Mantık
18. Yy. Felsefesi
20. Yy.’da Felsefe
Çağdaş Felsefe
Kültür Sosyolojisi
Kelam Felsefesi
Çevre Sosyolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Felsefesi
Etik
Çağdaş Felsefe
Kültür Sosyolojisi
Kelam Felsefesi
Çevre Sosyolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Modern Mantık
Eğitim Felsefesi
Etik
İslam Felsefesi
Modern Mantık
Etik
Bilim Tarihi
Sosyoloji Tarihi
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
11209205
11209116
Tarih
05/05/2014
Melek ADIGÜZEL
Mehmet Can YİĞİT
132091047 Cahide ÖZER
132091025 Serhat DÜZGÜN
1220091041 Ali AYDOĞDU
Gün
Pazartesi
Felsefe
Felsefe
Felsefe
Felsefe
Felsefe
122092032
11209101
Muhammed ÇİFTÇİ
Yeşim ŞAN
Felsefe
Felsefe
11205131
Refika IŞIK
İng. Dili ve Edeb.
11205241
Baran ATLI
İng. Dili ve Edeb.
11205255
10205052
Özkan GÜNDÜZ
Fatma GÖNCÜ
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
10205538
Müslüm UZUNTAŞ
İng. Dili ve Edeb.
11205227
11205245
İremsude TANA
Ahmet ÖZTÜRK
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
11205117
Şadiye PARMAK
İng. Dili ve Edeb.
11205514
11205151
Sultan KAYA
Mustafa CAN
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
11205249
10205541
Ümran AKOĞUL
Mustafa KILIÇ
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
10205530
11205212
11205136
Okan YIKAR
Erol KAÇMAZ
Tuba ÖZGÜLER
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
11205153
Aysel YAKAR
İng. Dili ve Edeb.
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Fenomenoloji
Metin Okumaları
İslam Felsefesi
Bilim Tarihi
Sosyoloji Tarihi
İslam Felsefesi
Etik
Bilişsel Psikoloji
İnsan Hakları
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Yaşam Felsefesi
Fenomenoloji
Rönesans Felsefesi
Yabancı Dil ( Almanca IV)
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Yabancı Dil ( Almanca IV)
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Yabancı Dil ( Almanca IV)
İleri Sözcük Bilgisi II
İngiliz Tiyatrosu II
İngiliz Edebiyatına Giriş II
Metin İnceleme II
Dil Bilimi II (Linguistic)
İngiliz Edebiyatına Giriş II
Metin İnceleme II
İngiliz Edebiyatına Giriş II
Metin İnceleme II
İngiliz Tiyatrosu II
Yabancı Dil ( Almanca IV)
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Konuşma II
Çeviri II
İngiliz Şiiri II
Dil Bilimi II (Linguistic)
Konuşma IV
Çeviri IV
İngiliz Şiiri II
İngiliz Romanı II
Postmodern Roman
Shakespeare
Yabancı Dil ( Almanca IV)
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Yabancı Dil ( Almanca IV)
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Tarih
05/05/2014
Gün
Pazartesi
11205232
Ayşegül USLU
İng. Dili ve Edeb.
10205551
Enis KINAV
İng. Dili ve Edeb.
11205159
Aysel YAKAR
İng. Dili ve Edeb.
11205204
Aybüke ŞEKER
İng. Dili ve Edeb.
11205233
122051017
122021039
10205043
Burçin ÖZEL
Adalet Zana Türkan
Gözde YONA
Fazilet BARAN
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
10205006
Naile SÖNMEZ
İng. Dili ve Edeb.
10205507
Meltem AĞAYA
İng. Dili ve Edeb.
09201034
Yasin ÇETİNER
Biyoloji
10201043
Derya KARABULUT
11201101
Ahmet YILDIZ
09201040
09201517
10201006
132111018
Osman BALYEN
Nihat Akın KESKİN
Derya KOÇLU
Nazmi ÖZGEN
09203508
Musa Onur
KÜÇÜKHAZAR
Fatih YÜKSEL
09203035
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
İleri Sözcük Bilgisi II
Dil Bilimi II (Linguistic)
Konuşma IV
Postmodern Roman
İleri Çeviri II
Shakespeare
Metin İnceleme 1
İngiliz Romanı II
İngiliz Romanı II
Shakespeare
İngiliz Kültür Tarihi II
Dil Bilimi II (Linguistic)
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Yabancı Dil Öğretim Teknikleri
Sömürgecilik Sonrası Edebiyat II
19. Yy Edebiyatı II
Shakespeare
İngiliz Kültür Tarihi II
İngiliz Romanı II
İngiliz Kültür Tarihi II
Yabancı Dil Öğretim Teknikleri
Omurgasız Hayvanlar Ontogenezi
Hayvan Coğrafyası
Çevre Biyolojisi
Mesleki İngilizce
Tohumlu Bitki Sist.
Biyoloji
Temel Gıda Mikrobiyolojisi
Hayvan Coğrafyası
Biyoloji
İnsan Anatomisi Fizolojisi
Hayvan Fizyolojisi
Hayvan Histolojisi Lab.
Hayvan Histolojisi
Tohumlu Bitki Sist. Lab.
Biyoloji
Biyokimya II
Biyoloji
Tohumlu Bitkiler Sistematiği
Biyoloji
Biyoteknoloji
Moleküler Biy. Ve Temel Fizik
Gen.
Kimya
Biyokimya II
Kimya
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Spestroskopik Teknikler
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Tarih
05/05/2014
Gün
Pazartesi
11204108
Engin TEMİZ
Tarih
122042027
122042018
Fatma ÇAKIR
Fadile PADIR
Tarih
Tarih
122042003
11204254
Hülya DOLAÇ
Meryem ÖZDOĞAN
Tarih
Tarih
122042007
122042037
11204115
Elif VARAN
Meliha SARIDOĞAN
İhsan KOŞAR
Tarih
Tarih
Tarih
10204545
Ramazan AKIN
Tarih
10204035
Zülküf Yılmaz TEKDEMİR Tarih
11204114
Murat KUYULDAR
Tarih
122042047
Kadriye AYBAR
Tarih
122042027
11204239
Fatma ÇAKIR
Semet YEŞİLMEN
Tarih
Tarih
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Fiziko Kimya
Fiziko Kimya Lab.
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II
15. ve 19. Yy Avrupa ve Amerika Tar.
Ortaçağ Tarihi Kaynakları
Ortaçağ Tarih Kaynakları
Roma Bizans Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Tarihi IV
Osmanlı Yenileşme Tarihi
Osmanlı Tarihi II (2. Sınıf)
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Tarihi I
Osmanlı Dev.Yenileşme Hareketi II
Osmanlı Tarihi II
Türk Demokrasi Tarihi II
20. yy Türk Dünyası II
Türkiye Kafkasya İlişkiler Tarihi
Türk İktisat Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Türkiye Cumhuriyet Tarihi Semineri
Türk Cumhuriyeti Diplomasi Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi II
Arşiv Belgeleri II
Temel Bilg. Tekn. Kullanımı
Osmanlı Paleofgrafyası II
Arşiv Belgeleri II
Türkiye Cum. Diplamasi Tarihi
Türkiye Cum. Tar. II
15. ve 19. Yy Av. Ve Amerika Tarihi
Türk İktisat Tarihi
Yakınçağ Tarihi Kaynakları
Osmanlı Diplomatik Paleografyası
Osmanlı Tarihi IV
Osmanlı Devleti Yenileşme II
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Tarihi
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Tarihi
Yeniçağ Tarihi Semineri
Osmanlı Tar. II
Osmanlı Diplomatik ve Paleografyası
İslam Medeniyetleri Tarihi
Eskiçağ Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Dev. Yenileşme Hareketi II
Doç.Dr. İ. Y. E.
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
122041015
Hacer DEMİREL
Tarih
11204132
Muhammet YALÇİN
Tarih
11204122
Mehmet İNAK
Tarih
11204251
11204213
132042001
Adil CIZZAK
Ferhat KAYA
Gökhan KEREY
Tarih
Tarih
Tarih
122041030
Özlem İPEK
Tarih
122042062
Merve GÜNER
Tarih
11204113
11204120
Ömer TUĞA
Enes ÖRÜ
Tarih
Tarih
122041036
122042030
10204538
11204255
11204247
Filiz POLAT
Osman MEŞE
Suzan DAĞ
Türkan DEMİRKAYA
Mesut BÖÇKÜN
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
Tarih
10204009
Zafer ERDOĞMUŞ
Tarih
122041059
Yeter ERKUŞ
Tarih
11204210
Feyaz YAĞŞİ
Tarih
11204145
Remziye SÜNGÜ
Tarih
11204247
11204229
10204509
Mesut BÖÇKÜN
Ahmet AKBAŞ
Ahmet ÖNGÖREN
Tarih
Tarih
Tarih
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Osmanlı Fetih ve İskan Siyaseti
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Tarihi
Osmanlı Dev. Yenileşme Hareketi
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Dev. Yenileşme Hareketi
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Paleografyası II
Osmanlı Dev. Yenileşme Hareketi II
Osmanlı Dev. Yenileşme Hareketi ıı
Osmanlı Paleografyası II
Eskiçağ Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Diplomatik ve Osmanlı Paleografyası
İslam Medeniyet Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Paleografyası II
Yakınçağ Tarihi Kaynakları
Yakınçağ Tarihi Kaynakları
Osmanlı Diplomatik ve Paleografyası
Eskiçağ Tarihi II
Osmanlı Tarihi
15. ve 19. Yy Av. Ve Amerika Tarihi
Osmanlı Tarihi IV
15. ve 19. Yy Av. Ve Amerika Tarihi
Avrupa Endüstri Devrimleri ve
Problemleri
Osmanlı Tarihi IV
Türk İktisat Tarihi
Orta Çağ Tarihi Kaynakları Osmanlı
Roma Bizans Tarihi
Karakoyunlu Akkoyunlu Dev.Tarihi
Eski Anadolu Tarihi
Yakınçağ Tarihi Kaynakları
Osmanlı Diplomatik ve Paleografyası
Osmanlı Müesseseleri ve Teşkılat Tar.
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti Semineri
Türkiye Cumhuriyeti Diploması Tarihi I
Çağdaş Dünya Tarihi II
Diplomatik ve Osmanlı Paleografyası
Doç.Dr. İ. Y. E.
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
122041061
Özgür TAŞKIRAN
Tarih
10204051
Gamze UYANIK
Tarih
11204206
Berivan YAŞAR
Tarih
122041024
Murat BOLLUK
Tarih
10204557
11204147
Demet AKCAN
Hava MIZRAK
Tarih
Tarih
11204136
11204127
11204112
Hediye YAGİŞAN
Derya ARSLANBOĞA
M. Ali TUTKAL
Tarih
Tarih
Tarih
122042070
Yusuf BUDAK
Tarih
122071008
122072057
10207555
Şerefettin ARAS
Ahmet Turan AKBULUT
Buşra BUĞRAHAN
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
122072014
Kadir GÜNGÖR
Sosyoloji
10207529
10207503
11207243
11207207
10207508
122071025
122071004
122071014
122071010
122071020
122071054
Sinan DİNÇ
Onur İPEK
Sibel KARADAĞ
Ayşe TAŞTAN
Tuba BULDAĞ
Rojda FİDAN
Hava TEKİN
Yusuf ARIKBOĞA
Yasin PINAR
Elif KILIÇ
Hakan DEMİRCAN
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
122071039
122072023
Berçem TÜRK
Sosyoloji
Gülşin SÜLEYMANOĞLU Sosyoloji
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Osmanlı Tarihi II
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devleti
Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
Osmanlı Devleti ‘ndeYenileşme
Hareketleri II
Osmanlı Tarihi IV
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devleti
Tarihi
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Osmanlı Devleti ‘ndeYenileşme
Hareketleri
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Osmanlı Sanayii ve Ticaret Tarihi
Osmanlı Tarihi II
Osmanlı Devleti ‘ndeYenileşme
Hareketleri
Osmanlı Paleografyası II
Siyasi Düşünceler Tarihi II
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Tarihi
Eskiçağ Tarihi II
İslam Tarihi II
Toplumsal Tabakalaşma
Değişim ve Modernleşme
İnsan Felsefesi
Felsefe Tarhi II
Felsefe Tarihi II
Çevre Sosyolojisi
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi
Toplum ve Ekonomi
Toplum ve Ekonomi
Bilim Felsefesi
Felsefe Tarihi 2
Felsefe Tarihi 2
Değişim ve Modernleşme
Değişim ve Modernleşme
Değişim ve Modernleşme
Değişim ve Modernleşme
Mantık II
Değişim ve Modernleşme
İnsan Felsefesi
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Tarih
05/05/2014
Gün
Pazartesi
122072056
Burcu YÜKSEL
Sosyoloji
011208208
122072007
Rojda NAYİR
Hatice BEKTAŞ
Sosyoloji
Sosyoloji
122072052
Abdullah KELEŞ
Sosyoloji
122072027
122072050
122072041
Hülya ÖNAL
Dilan BİÇEN
Veysel ALDAL
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
122072030
Fayat KUŞ
Sosyoloji
10207517
132071060
Recep ARSLAN
Berivan EŞİYOK
Sosyoloji
Sosyoloji
132071058
Sümeyye DEĞER
Sosyoloji
122072033
132071006
10207005
Gamze TEKDEMİR
Mahmut ÇAKAN
Erdal TOSUN
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
10207539
10207542
11207226
11207129
11207106
Burcu ERTEKİN
Köçer YALÇIN
Havin SARICAN
Bahaddin ASLAN
Orhan AKARSU
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
122071023
132071011
10207543
Halime SAV
Yasin KATIKSIZ
Akif DEMİR
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
12207227
Evin TANYERİ
Sosyoloji
10207020
Döndü AYDOĞDU
Sosyoloji
102072048
10207006
Derya KANBAL
Öznur KARATAŞ
Sosyoloji
Sosyoloji
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Değişim ve Modernleşme
Felsefe Tarihi II
Anadolu ve Rumeli Ağızları Dersi
Felsefe Tarihi II
Çevre Sosyolojisi
Felsefe Tarihi II
Eğitim Psikolojisi
Felsefe Tarihi II
Felsefe Tarihi II
Felsefe Tarihi II
Çevre Sosyolojisi
Felsefe Tarihi II
Çevre Sosyolojisi
Din Sosyolojisi
Felsefe Tarihi II
Sosyo-Kültürel Antropoloji
Felsefe Tarihi II
Sosyo-Kültürel Antropoloji
Felsefe Tarihi
Sosyo-Kültürel Antropoloji
Göç ve Toplum
Osmanlıca Metinleri
Toplum ve Ekonomi
Türkiye’de Sosyoloji II
Türkiye’de Sosyoloji II
Araştırma Yöntemleri ve Teknik. II
Araştırma Yöntemleri ve Teknik. II
Kürtçe II
Araştırma Yöntemleri ve Teknik. II
Değişim ve Modernleşme
Sosyal Psikoloji
Araştırma Yöntemleri ve Teknik. II
Türkiyenin Toplum Yapısı
Felsefe Tarihi II
Çevre Sosyolojisi
Göç ve Toplum
Kültür Sosyolojisi
Edebiyat Sosyolojisi
Bilim Felsefesi
Türkiye’de Sosyoloji II
Türkiyenin Toplum Yapısı
Bilim Tarihi
Bilim Felsefesi
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Tarih
05/05/2014
Gün
Pazartesi
11207243
11207207
122072024
Sibel KARADAĞ
Ayşe TAŞTAN
Gül ARIĞ
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
11206254
Öznur KAYA
Matematik
10206025
Serkan AYDEMİR
Matematik
10206042
Arzu ERDOĞAN
Matematik
10206017
Sedat ÇULHA
Matematik
11206226
Gamze TOLAN
Matematik
11206104
10206539
Yeliz KURT
Hüseyin SARIKAYA
Matematik
Matematik
11206213
Reşit CANÇELİK
Matematik
11206217
10206051
10206527
Fadime BALIK
Matematik
Derviş ARSLAN
Matematik
Yakup KURTULKURMUŞ Matematik
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Toplum ve Ekonomi
Toplum ve Ekonomi
Felsefe Tarihi II
Sosyal Bilimler Met.
Sosyal Tabakalaşma
Sosyoloji Tarihi II
Temel Bilgi Teknolojileri II
Çevre Sosyolojisi
Değişim Ve Modernleşme
İnsan Felsefesi
Diferensiyel Denklemler II
Lineer Cebir II
İntegral Denklemler II
Topoloji II
Fizik II
Kompleks Analiz II
Lineer Cebir II
Diferensiyel Denklemler II
Analitik Geometri II
Cebir II
Fonksiyonel Analiz
Lineer Cebir II
Fonksiyonel Analiz
Matematiksel Modelleme
Halkalar ve Modüller
Lineer Cebir II
Topoloji II
Topoloji II
Fonksiyonel Analiz
Lineer Cebir II
Matematiksel Modelleme
Topoloji II
Halkalar ve Modelleme
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Diferensiyel Geometri II
Topolojik Vektör Uzayları
Lineer Cebir II
Analiz IV
Topoloji II
Lineer Cebir II
Analiz IV
Topoloji II
Halkalar ve Modüller
Matematiksel Modelleme
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
10206504
İskender TAĞHAN
Matematik
10206546
Berivan AYKAL
Matematik
10206018
Şüheda ÇİFTÇİ
Matematik
10206126
11206124
10206521
Salih MERCAN
Abuzer ALTAY
Abdulmelik AYAN
Matematik
Matematik
Matematik
11206243
Gülnur GEDİK
Matematik
11206229
10206012
10206544
Abdulsamet ALBAYRAK
Nesim KARATAY
Mustafa YARDIMCI
Matematik
Matematik
Matematik
11206212
Mehmet BEYTEKİN
Matematik
10206533
İshak BİLGEN
Matematik
10206528
Burhan ZENGİN
Matematik
10206019
10206536
M.Fatih AY
Recep YAĞMUR
Matematik
Matematik
11206136
Abdurrezak BAYIR
Matematik
11206225
Hediye BOZKURT
Matematik
11206208
10206554
Aysel DOĞAN
Sezen CANBAZOĞLU
Matematik
Matematik
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Cebir II
Lineer Cebir II
Topoloji II
İntegral Denklemler
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Matematiksel Modelleme
Topolojik Vektör Uzayları
Fonksiyonel Analiz
Lineer Cebir II
Ölçüm Kuramı II
Topoloji II
Fonksiyonel Analiz
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Analiz IV
Topoloji II
Lineer Cebir II
Kompleks Analiz II
Numerik Analiz II
Analiz IV
Matematiksel Modelleme
C++ II
Topolojik Vektör Uzayları
Analiz II
Diferensiyel Geometri II
Fonksiyonel Analiz
Matematiksel Modelleme
Topolojik Vektör Uzayları
Fonksiyonel Analiz
Lineer Cebir II
Topolojik Vektör Uzayları
Diferansiyel Geometri II
Topolojik Vektör Uzayları
Fonksiyonel Analiz
Numerik Analiz II
Halkalar ve Modüller
Analiz II
Diferensiyel Geometri II
Analitik Geometri II
Cebir II
Diferensiyel Geometri II
C++ II
Diferensiyel Geometri II
Matematiksel Modelleme
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
10206553
Kudret KILIÇ
Matematik
10206022
Özgür DİŞ
Matematik
11206251
Gökhan KOCAMAN
Matematik
11206550
Ümit YURT
Matematik
10206012
10206041
10206011
10206044
10206552
Nesim KARATAY
Osman ENGİN
İsmet KAPAĞAN
Mert GİRMEZ
Fatih ERBAY
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
10206016
Gülseren ASLAN
Matematik
11206232
Ali KAYMAZALP
Matematik
11206120
11206247
11206245
Hüseyin ÇULUN
Gülsüphan ERDAŞ
Şule GÖK
Matematik
Matematik
Matematik
11206204
Nazife CANBERİ
Matematik
10206531
10206529
Ziyaeddin ŞEKER
Erkan BAYHAN
Matematik
Matematik
11206139
11206244
İdris AŞKIN
Merve TAŞKIN
Matematik
Matematik
11206209
10206043
10206026
11206230
132101017
132102090
Bahar MUTLU
Ömer ÇINAR
Metin KURT
Seda ATIŞ
Ubeyd Abdullah KAYA
Ümit ÇOMAK
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Halkalar ve Modüller
Matematiksel Modelleme
Halkalar ve Modüller
Topolojik Vektör Uzayları
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Matematiksel Modelleme
Analiz IV
Nümerik Analiz II
Diferensiyel Geometri II
Analiz II
C++ II
Cebir II
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Ölçüm Kuramı II
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Lineer Cebir II
Fonksiyonel Analiz
Analiz IV
Cebir II
Matematiksel Modelleme
Analiz II
Cebir II
Analitik Geometri II
Cebir II
Olasılık ve İstatistik II
Kısmi Diferansiyel Denklemler II
Kısmi Diferansiyel Denklemler II
Ölçüm Kuramı II
Analiz II
Cebir II
Analitik Geometri II
Cebir II
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Cebir II
Sosyal Antropoloji
Sosyal Antropoloji
Sosyal Hizmet Tarihi
Hukuka Giriş
Türkiyenin Sosyal ve Eko. Yapısı
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
122102070
Seda BULUT
Sosyal Hizmet
132101079
122101119
132101012
132101078
132101055
132101029
122102090
122102072
Ferhan KÖSEN
Öznur KARATAŞ
Gazi AYDEMİR
Emrah ÖZYOLCU
Ayşe ÇİNİGÖZ
Nezaket BAŞBOĞA
Sümeyye ŞATIROĞLU
Şükran SAVGIN
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
132101112
122102001
132102112
132102108
132101107
122102036
Sibel KARADAĞ
Gülşah ÇAKLI
Ayşe TAŞTAN
Bildane CANLI
Esra BOZDEMİR
Mehmet GÜLER
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet
122082049
Özgür ASAN
Türk Dili ve Edb.
11208217
10208513
Derya YILDIZ
Ahmet SAK
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
11208146
Sinan BAYKARA
Türk Dili ve Edb.
11208223
Nurullah KARA
Türk Dili ve Edb.
11208235
11208220
Cemil YAZAR
Aydın DEMİR
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet
Temel Bilg. Tek. Kullanımı
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel
Farklılıklar
Topluma Hizmet Uygulamaları İlaç
Kullanma Bilinci
Sosyal Antropoloji
Sosyal Hizmet Etiği
Temel Bilg. Tek. Kullanımı
Temel Bilg. Tek. Kullanımı
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Etiği
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel
Farklılıklar
Topluma Hizmet Uygulamaları İlaç
Kullanma Bilinci
Sosyal Hizmette Etik
Sosyal Hizmet Mevzuatı
Sosyal Hizmet Etiği
Türkiye’nin Sosyal ve Eko. Yapısı
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet
Sosyal Hizmet Tarihi
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
Osmanlı Türkçesi II
Osmanlı Türkçesi IV
Türkiye Türkçesi II
Türkiye Türkçesi IV
Uygur Türkçesi
Eski Anadolu Türkçesi II
Eski Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Türk Dil Tarihi II
Anadolu ve Rumeli Ağızları
Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Eski Türk Edebiyatı VI
Eski Türk Edebiyatında Nesir II
Metin Şerhi II
Eski Türk Edebiyatında Nesir II
Metin Şerhi II
Eski Türk Edebiyatı IV
Uygur Türkçesi
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
122082056
Süleyman ZENGİN
Türk Dili ve Edb.
122082019
Murat BELTEKİN
Türk Dili ve Edb.
11208214
Sibel KAYA
Türk Dili ve Edb.
122082040
132082043
11208226
Keziban ALACAK
Özlem ŞAN
Ömer YILDIRIM
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
11208138
Naim ERDAĞ
Türk Dili ve Edb.
10208001
Hanım KAYAOĞLU
Türk Dili ve Edb.
122081007
Türk Dili ve Edb.
122082031
11208109
Mehmet Sıddık
NASIROĞLU
Özlem KARABACAK
İsmail AYHAN
10208047
Eda ATAŞ
Türk Dili ve Edb.
11208242
122082029
Tuba BAYSAL
Ebru EKMEN
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
122082060
11208208
Büşra ÇAPAK
Rojda NAYİR
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
132082024
122081030
Saliha TEKİN
Ferhat KAÇAR
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Eski Türk Edebiyatında Nesir II
Osmanlı Türkçesi IV
Metin Şerhi II
Eski Türk Edebiyatı IV
Anadolu ve Rumeli Ağızları II
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Yeni Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Eski Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatına Giriş II
Eski Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı II
Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Yeni Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatı IV
Yeni Türk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatı IV
Yeni Türk Edebiyatı IV
Yeni Türk Edebiyatı VI
Eski Anadolu Türkçesi II
Türk Dil Tarihi II
Yeni Türk Edebiyatı II
Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Türk Halk Edebiyatı II
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Yeni Türk Edebiyatı II
Farsça II
Anlam Bilimi II
Çağatay Türkçesi
Temel Bilgi Tekn. Kullanımı
Türk Destanları
Farsça II
Uygur Türkçesi
Türkiye Türkçesi IV
Yeni Türk Edebiyatı II
Türk Halk Edebiyatı IV
Farsça II
Anadolu ve Rumeli Ağızları II
Klasik Türk Edeb.Giriş II
Eski Anadolu Türkçesi-II
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
KARAR NO – 8: Mazeretli Olduğu Halde Vize Sınavlarına Giren Öğrencilerin Vize Sınav Notlarının
İptal Edilmesi.
Fakültemiz 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar Dönemi ara sınavlarına mazeretli olmaları nedeniyle
ekli listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencilerin “Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği'nin 36. Maddesinin (ç) bendi hükmüne istinaden, öğrencilerin mazeretli kabul edildikleri
süre içinde sınava giremeyeceklerinden, girenlerin sınavının geçersiz sayılmasına, notlarının (GR) olarak
düzeltilmesine, konunun öğrencilere duyurulmak üzere Fakültemiz Web sayfasında yayımlanmasına, ilgili
Bölüm Başkanlıklarına ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
Adı-Soyadı
Bölümü
10209046
Şemsihan EKTİREN
Felsefe
1220091041
122091062
11209101
11205232
11205204
Ali AYDOĞDU
Serhat MİNAZ
Yeşim ŞAN
Ayşegül USLU
Aybüke ŞEKER
Felsefe
Felsefe
Felsefe
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
10205043
Fazilet BARAN
İng. Dili ve Edeb.
11205241
11205151
10205541
10205551
Baran ATLI
Mustafa CAN
Mustafa KILIÇ
Enis KINAV
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
İng. Dili ve Edeb.
09201034
10204035
Biyoloji
Tarih
11204210
Yasin ÇETİNER
Zülküf Yılmaz
TEKDEMİR
Merve GÜNER
Türkan
DEMİRKAYA
Feyaz YAĞŞİ
11204112
122042070
11207129
11207106
10207543
10207006
11207243
11207207
10206017
M. Ali TUTKAL
Yusuf BUDAK
Bahaddin ASLAN
Orhan AKARSU
Akif DEMİR
Öznur KARATAŞ
Sibel KARADAĞ
Ayşe TAŞTAN
Sedat ÇULHA
Tarih
Tarih
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Matematik
122042062
11204255
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
İng. Dili ve Edeb.
Tarih
Tarih
Tarih
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Geçersiz Sayılan Sınav
Modern Mantık
Eğitim Felsefesi
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Modern Mantık
Fenomenoloji
Konuşma IV
Shakespeare
Sömürgecilik Sonrası Edebiyat II
19. Yy Edebiyatı II
Temel Bilgi Teknolojileri Kul. II
Konuşma II
İngiliz Şiiri II
İleri Çeviri II
Shakespeare
Tohumlu Bitki Sist.
Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Tarihi
Osmanlı Paleografyası II
Osmanlı Tarihi IV
Osmanlı Diplomatik ve
Paleografyası
Osmanlı Paleografyası II
İslam Tarihi II
Araştırma Yöntemleri ve Teknik. II
Araştırma Yöntemleri ve Teknik. II
Türkiyenin Toplum Yapısı
Bilim Felsefesi
Toplum ve Ekonomi
Toplum ve Ekonomi
Fonksiyonel Analiz
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
10206527
Gün
Pazartesi
Tarih
05/05/2014
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
Matematik
Matematiksel Modelleme
10206546
10206521
Yakup
KURTULKURMUŞ
Berivan AYKAL
Abdulmelik AYAN
Matematik
Matematik
11206243
10206528
Gülnur GEDİK
Burhan ZENGİN
Matematik
Matematik
11206136
Abdurrezak BAYIR
Matematik
11206225
11206208
10206554
Matematik
Matematik
Matematik
10206553
10206022
Hediye BOZKURT
Aysel DOĞAN
Sezen
CANBAZOĞLU
Kudret KILIÇ
Özgür DİŞ
Topolojik Vektör Uzayları
Fonksiyonel Analiz
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Numerik Analiz II
Topolojik Vektör Uzayları
Diferansiyel Geometri
Analiz II
Diferensiyel Geometri II
Diferensiyel Geometri II
Diferensiyel Geometri II
Matematiksel Modelleme
10206012
10206041
10206011
10206044
11206120
11206204
10206531
10206043
10206026
122102070
Nesim KARATAY
Osman ENGİN
İsmet KAPAĞAN
Mert GİRMEZ
Hüseyin ÇULUN
Nazife CANBERİ
Ziyaeddin ŞEKER
Ömer ÇINAR
Metin KURT
Seda BULUT
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Sosyal Hizmet
122102072
Şükran SAVGIN
Sosyal Hizmet
122102036
122082049
11208220
Mehmet GÜLER
Özgür ASAN
Aydın DEMİR
Sosyal Hizmet
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
122082056
122081007
Süleyman ZENGİN
Mehmet Sıddık
NASIROĞLU
Özlem ŞAN
İsmail AYHAN
Eda ATAŞ
Ferhat KAÇAR
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
132082043
11208109
10208047
122081030
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Matematik
Matematik
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Türk Dili ve Edb.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Halkalar ve Modüller
Kısmi Diferensiyel Denklemler II
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Olasılık ve İstatistik II
Kısmi Diferansiyel Denklemler II
Matematiksel Modelleme
Matematiksel Modelleme
Topluma Hizmet Uygulamaları İlaç
Kullanma Bilinci
Topluma Hizmet Uygulamaları İlaç
Kullanma Bilinci
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
Türk Dil Tarihi II
Eski Türk Edebiyatı IV
Anadolu ve Rumeli Ağızları
Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
Eski Anadolu Türkçesi II
Türk Dil Tarihi II
Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Türk Halk Edebiyatına Giriş II
Türk Destanları
Eski Anadolu Türkçesi-II
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Oturum No
2014/16
Tarih
05/05/2014
Gün
Pazartesi
Saat
13.00
Toplantı Yeri
Toplantı Odası
KARAR NO – 9:Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınmaması.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Güz dönemi ara sınavlarına raporlu olması
nedeniyle giremeyen ekli listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencinin dilekçesi “Bingöl Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 35. Maddesine istinaden, aşağıda belirtilen nedenden dolayı
uygun görülmemiş olup, konunun öğrencilere duyurulmak üzere Fakültemiz Web sayfasında yayımlanmasına,
ilgili Bölüm Başkanlıklarına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
Adı-Soyadı
Bölümü
10204557
Demet AKCAN
Tarih
122041047
Ceylan YAĞIZ
Tarih
112082027
Rahime ÖZIŞIK
Türk Dili ve Edb.
Prof.Dr. L.B.
Prof.Dr. H.Ç.
Prof.Dr. M.Ç.
Prof.Dr. İ. D.
Doç.Dr. İ. Y. E.
Kabul Edilmeme Gerekçesi
10.04.2013 Tarihli evrak rapor
mahiyetinde değil
Verilen evrak rapor mahiyetinde
değildir.
Raporlu olduğu gün sınavı
bulunmamaktadır.
Doç.Dr. N. Y. Yrd.Doç.Dr. Y. B.
Fak.Sek. K. S.
Download

İşletme Ruhsat Bedeli Hakkında Duyuru