Ders Saati
08.
00 -
08.
45
00
09. - 09.45
PAZARTESİ
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
SALI
15.00 - 15.45
1.SINIF
TARİH BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI I.ÖĞRETİM
2.SINIF
3.SINIF
Tarih Metodolojisi 01060103 -Selman
YAŞAR
Tarih Metodolojisi 01060103 -Selman
YAŞAR
Tarih Metodolojisi 01060103 -Selman
YAŞAR
Orta Asya Türk Tarihi 01060101 -Fahri
ÖZTEKE
Orta Asya Türk Tarihi 01060101 -Fahri
ÖZTEKE
Temel Bilg.Tekn.Kul. I 01060140- Kadir
SABANCI
Beylikler Dönemi 01060304 - Fahri
ÖZTEKE
Beylikler Dönemi 01060304 - Fahri
ÖZTEKE
Beylikler Dönemi 01060304 - Fahri
ÖZTEKE
Temel Bilg.Tekn.Kul. I 01060140- Kadir
SABANCI
Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi
01060303 - Fahri ÖZTEKE
Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi
01060303 - Fahri ÖZTEKE
16.00 - 16.45
Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi
01060303 - Fahri ÖZTEKE
08.00 - 08.45
Arapça I 01060309 –M.E.ŞEN
Osmanlı Diplomatikası I 01060503 –
Tahir SEVİNÇ
09.00 - 09.45
Arapça I 01060309 –M.E.ŞEN
Osmanlı Diplomatikası I 01060503 –
Tahir SEVİNÇ
Arapça I 01060309 –M.E.ŞEN
Osmanlı Diplomatikası I 01060503 –
Tahir SEVİNÇ
10.00 - 10.45
İleri Yabancı Dil 01060134-Ş.Nüvid
ALEMDAROĞLU
11.00 - 11.45
İleri Yabancı Dil 01060134-Ş.Nüvid
ALEMDAROĞLU
Arapça III 01060509 – M.E.ŞEN
13.00 - 13.45
İleri Yabancı Dil 01060134-Ş.Nüvid
ALEMDAROĞLU
Arapça III 01060509 – M.E.ŞEN
14.
00 -
15.
00 -
14.
15
45
.45
İslam Tarihi I 01060102 –Tahir SEVİNÇ
09.00 - 09.45
İslam Tarihi I 01060102 – Tahir SEVİNÇ
ÇARŞAMBA
10.
00 -
10.
45
İslam Tarihi I 01060102 – Tahir SEVİNÇ
Osmanlı İktisat Tarihi
01060717- Fahri ÖZTEKE
Osmanlı İktisat Tarihi
01060717- Fahri ÖZTEKE
Osmanlı İktisat Tarihi
01060717- Fahri ÖZTEKE
Fahri ÖZTEKE
Türk Basın Tarihi 01060713 -
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları 01060105Fahri ÖZTEKE
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları 01060105Fahri ÖZTEKE
08.00 - 08.45
Çağdaş Dünya Tarihi 01060703 Selman YAŞAR
Çağdaş Dünya Tarihi 01060703 Selman YAŞAR
Çağdaş Dünya Tarihi 01060703 Selman YAŞAR
Epigrafya ve Osmanlıca Metin
Okumaları I 01060711İ.B.BİRECİKLİ
Epigrafya ve Osmanlıca Metin
Okumaları I 01060711İ.B.BİRECİKLİ
Türk Basın Tarihi 01060713 -
Fahri ÖZTEKE
Arapça III 01060509 – M.E.ŞEN
Mesleki Yabancı Dil II 01060538
A.M.AĞIR
Mesleki Yabancı Dil II 01060538
A.M.AĞIR
16.00 - 16.45
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 01060311Fahri ÖZTEKE
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 01060311Fahri ÖZTEKE
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 01060311Fahri ÖZTEKE
İlk Müslüman Türk Devletleri
11.00 - 11.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
Anadolu Selçuklu Tarihi 01060301A.Mesut AĞIR
Osmanlı Teşkilat Tarihi 01060504Fahri ÖZTEKE
13.00 - 13.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
Anadolu Selçuklu Tarihi 01060301A.Mesut AĞIR
Osmanlı Teşkilat Tarihi 01060504Fahri ÖZTEKE
Tarihi 01060712-M.ULUTÜRK
14.00 - 14.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
Anadolu Selçuklu Tarihi 01060301A.Mesut AĞIR
Osmanlı Teşkilat Tarihi 01060504Fahri ÖZTEKE
Tarihi 01060712-M.ULUTÜRK
15.00 - 15.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
01060336- Ş.Nüvid ALEMDAROĞLU
Osmanlı Siyasi Tarihi 01060501 İ.B.BİRECİKLİ
16.00 - 16.45
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
01060336- Ş.Nüvid ALEMDAROĞLU
08.00 - 08.45
Osmanlı Paleografyası I 01060302Tahir SEVİNÇ
Osmanlı Paleografyası I 01060302Tahir SEVİNÇ
Osmanlı Paleografyası I 01060302Tahir SEVİNÇ
Osmanlı Tarihi I 01060306- Fahri
ÖZTEKE
Osmanlı Tarihi I 01060306- Fahri
ÖZTEKE
Osmanlı Tarihi I 01060306- Fahri
ÖZTEKE
09.00 - 09.45
10.00 - 10.45
PERŞEMBE
Osmanlı Siyasi Tarihi 01060501 İ.B.BİRECİKLİ
Osmanlı Siyasi Tarihi 01060501 İ.B.BİRECİKLİ
4.SINIF
11.00 - 11.45
13.0 - 13.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
Türk Dili ve Edebiyatı I 01060130 –
M.ZARİÇ
Türk Dili ve Edebiyatı I 01060130 –
M.ZARİÇ
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi I 01060132Fahri ÖZTEKE
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi I 01060132Fahri ÖZTEKE
Tarihi 01060712-M.ULUTÜRK
İlk Müslüman Türk Devletleri
İlk Müslüman Türk Devletleri
Türk Dış Politikası 01060716Fahri ÖZTEKE
Türk Dış Politikası 01060716Fahri ÖZTEKE
Türk Eğitim Tarihi 01060511- Fahri
ÖZTEKE
Türk Eğitim Tarihi 01060511- Fahri
ÖZTEKE
Türk Eğitim Tarihi 01060511- Fahri
ÖZTEKE
Türk İslam Uyg.Tarihi I 01060502M.ULUTÜRK
Türk İslam Uyg.Tarihi I 01060502M.ULUTÜRK
Türk İslam Uyg.Tarihi I 01060502M.ULUTÜRK
Seminer I 01060703
Seminer I 01060703
08.00 - 08.45
00
09. - 09.
Osmanlı Bibliografyası 01060312M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Bibliografyası 01060312M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Bibliografyası 01060312M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Sosyal Tarihi 01060512M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Sosyal Tarihi 01060512M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Sosyal Tarihi 01060512M.N.TÜRKMEN
45
10.00 - 10.45
11.00 - 11.45
CUMA
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
Seminer I 01060703M.N.TÜRKMEN, M.E.ŞEN
15.00 - 15.45
A.M.AĞIR,İ.B.BİRECİKLİ,
S.YAŞAR, M. ULUTÜRK, ,
T.SEVİNÇ
16
.00
- 16.
45
Bölüm Başkanı
İmza …. / …. / 2014
Ders Saati
00 -
45
Beylikler Dönemi 01060304 A.M.AĞIR
Beylikler Dönemi 01060304 A.M.AĞIR
Osmanlı Siyasi Tarihi 01060501 İ.B.BİRECİKLİ
Osmanlı Siyasi Tarihi 01060501 İ.B.BİRECİKLİ
19.00 - 19.45
Tarih Metodolojisi 01060103 -Selman
YAŞAR
Beylikler Dönemi 01060304 A.M.AĞIR
Arapça III 01060509 – M.E.ŞEN
20.00 - 20.45
Tarih Metodolojisi 01060103 -Selman
YAŞAR
Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi
01060303 - Fahri ÖZTEKE
Arapça III 01060509 – M.E.ŞEN
21.00 - 21.45
Tarih Metodolojisi 01060103 -Selman
YAŞAR
Orta Asya Türk Tarihi 01060101 -Fahri
ÖZTEKE
Orta Asya Türk Tarihi 01060101 -Fahri
ÖZTEKE
Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi
01060303 - Fahri ÖZTEKE
Arapça III 01060509 – M.E.ŞEN
Arapça I 01060309 –M.E.ŞEN
Osmanlı Siyasi Tarihi 01060501 İ.B.BİRECİKLİ
17.
00
18. - 18.45
PAZARTESİ
TARİH BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI II. ÖĞRETİM
2.SINIF
3.SINIF
Temel Bilg.Tekn.Kul. I 01060140- Kadir
SAMANCI
Temel Bilg.Tekn.Kul. I 01060140- Kadir
SAMANCI
17.
22.
00 -
22.
45
23.00 - 23.45
17.00 - 17.45
18.00 - 18.45
19.00 - 19.45
SALI
1.SINIF
İleri Yabancı Dil 01060134-Ş.Nüvid
ALEMDAROĞLU
İleri Yabancı Dil 01060134-Ş.Nüvid
ALEMDAROĞLU
İleri Yabancı Dil 01060134-Ş.Nüvid
ALEMDAROĞLU
Arapça I 01060309 –M.E.ŞEN
Arapça I 01060309 –M.E.ŞEN
Mesleki Yabancı Dil II 01060538
A.M.AĞIR
Mesleki Yabancı Dil II 01060538
A.M.AĞIR
20.00 - 20.45
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi I 01060132İ.B.BİRECİKLİ
Osmanlı Paleografyası I 01060302Tahir SEVİNÇ
Türk İslam Uyg.Tarihi I 01060502M.ULUTÜRK
21.00 - 21.45
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi I 01060132İ.B.BİRECİKLİ
Osmanlı Paleografyası I 01060302Tahir SEVİNÇ
Türk İslam Uyg.Tarihi I 01060502M.ULUTÜRK
Osmanlı Paleografyası I 01060302Tahir SEVİNÇ
Türk İslam Uyg.Tarihi I 01060502M.ULUTÜRK
22.
00 -
22.
45
4.SINIF
Çağdaş Dünya Tarihi 01060703 Selman YAŞAR
Çağdaş Dünya Tarihi 01060703 Selman YAŞAR
Epigrafya ve Osmanlıca Metin
Okumaları I 01060711İ.B.BİRECİKLİ
Epigrafya ve Osmanlıca Metin
Okumaları I 01060711İ.B.BİRECİKLİ
Çağdaş Dünya Tarihi 01060703 Selman YAŞAR
Türk Basın Tarihi 01060713 Fahri ÖZTEKE
Türk Basın Tarihi 01060713 Fahri ÖZTEKE
Türk Dış Politikası 01060716Selman YAŞAR
Türk Dış Politikası 01060716Selman YAŞAR
ÇARŞAMBA
23.00 - 23.45
Osmanlı İktisat Tarihi
17.00 - 17.45
İslam Tarihi I 01060102 – Tahir Sevinç
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 01060311Selman YAŞAR
01060717- Fahri ÖZTEKE
18.00 - 18.45
İslam Tarihi I 01060102 – Tahir Sevinç
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 01060311Selman YAŞAR
01060717- Fahri ÖZTEKE
19.00 - 19.45
İslam Tarihi I 01060102 – Tahir Sevinç
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 01060311Selman YAŞAR
20.00 - 20.45
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları 01060105Fahri ÖZTEKE
Anadolu Selçuklu Tarihi 01060301A.Mesut AĞIR
Osmanlı İktisat Tarihi
Osmanlı İktisat Tarihi
01060717- Fahri ÖZTEKE
Osmanlı Teşkilat Tarihi 01060504Tahir SEVİNÇ
İlk Müslüman Türk Devletleri
Tarihi 01060712-M.ULUTÜRK
21.00 - 21.45
Eski Çağ Tarihi ve Uygarlıkları 01060105Fahri ÖZTEKE
22.00 - 22.45
Osmanlı Teşkilat Tarihi 01060504Tahir SEVİNÇ
Tarihi 01060712-M.ULUTÜRK
Anadolu Selçuklu Tarihi 01060301A.Mesut AĞIR
Osmanlı Teşkilat Tarihi 01060504Tahir SEVİNÇ
Tarihi 01060712-M.ULUTÜRK
PERŞEMBE
23.00 - 23.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
18.00 - 18.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
19.00 - 19.45
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
20.
20.
45
21.00 - 21.45
22.00 - 22.45
23.
00 -
23
İlk Müslüman Türk Devletleri
Türk Eğitim Tarihi 01060511- Fahri
ÖZTEKE
17.00 - 17.45
00 -
İlk Müslüman Türk Devletleri
Anadolu Selçuklu Tarihi 01060301A.Mesut AĞIR
Türk Dili ve Edebiyatı I 01060130 –
M.ZARİÇ
Türk Dili ve Edebiyatı I 01060130 –
M.ZARİÇ
Osmanlıca I 01060104-Tahir SEVİNÇ
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
01060336- Ş.Nüvid ALEMDAROĞLU
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
01060336- Ş.Nüvid ALEMDAROĞLU
Osmanlı Tarihi I 01060306- Fahri
ÖZTEKE
Osmanlı Tarihi I 01060306- Fahri
ÖZTEKE
Osmanlı Tarihi I 01060306- Fahri
ÖZTEKE
Bizans ve Doğu Avrupa Tarihi
01060303 - Fahri ÖZTEKE
Türk Eğitim Tarihi 01060511- Fahri
ÖZTEKE
Türk Eğitim Tarihi 01060511- Fahri
ÖZTEKE
Osmanlı Diplomatikası I 01060503 –
Tahir SEVİNÇ
Osmanlı Diplomatikası I 01060503 –
Tahir SEVİNÇ
Osmanlı Diplomatikası I 01060503 –
Tahir SEVİNÇ
.45
Seminer I 01060703Seminer I 01060703-
17.00 - 17.45
18.00 - 18.45
19.00 - 19.45
CUMA
20.00 - 20.45
21.00 - 21.45
22.00 - 22.45
Osmanlı Bibliografyası 01060312M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Bibliografyası 01060312M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Bibliografyası 01060312M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Sosyal Tarihi 01060512M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Sosyal Tarihi 01060512M.N.TÜRKMEN
Osmanlı Sosyal Tarihi 01060512M.N.TÜRKMEN
Seminer I 01060703M.N.TÜRKMEN, M.E.ŞEN
23.
00 -
23
.45
A.M.AĞIR,İ.B.BİRECİKLİ,
S.YAŞAR, M. ULUTÜRK, ,
T.SEVİNÇ
Bölüm Başkanı
İmza …. / …. / 2014
Download

(İlkokul) Çocuklar İçin Sevgili Peygamberimizin Hayatı