BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizce 21 Temmuz - 05 Ağustos 2014 tarihleri arasında ilan edilen
öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda yapılan başvuru değerl endirme
sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Sıra
No
ADI SOYADI
Başvurduğu Kadronun Birimi
Başvuru
Durumu
1
Prof.Dr. Hüseyin Rıdvan
YURTSEVEN
Turizm İşl. ve Otelcilik YO
2
Doç.Dr. Filiz AKBAŞ
Fen-Edebi yat Fakültesi
UYGUN
Doç.Dr. Mehmet Sadık
ÖNCÜL
Doç.Dr. Şüle AYDİN
TÜKELTÜRK
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
UYGUN
Turizm İşl. ve Otelcilik YO
UYGUN
5
Dr. Meral SÜER
Fen-Edebi yat Fakültesi
UYGUN
6
Dr. Şefika Nüvid
ALEMDAROĞLU
Fen-Edebi yat Fakültesi
7
Dr. Anar AZİZSOY
Fen-Edebi yat Fakültesi
UYGUN
8
Dr. Mehmet IŞ IK
Güzel Sanatlar Fakültesi
UYGUN
9
Dr. Cengiz ALKAN
Müh.-Mimarlık Fak.
UYGUN
10
Dr. Murat BATAN
Müh.-Mimarlık Fak.
UYGUN
11
Dr. Salih DİNÇ
Müh.-Mimarlık Fak.
UYGUN
12
Dr. Ahmet İLYAS
İkt. ve İdari Bilimler Fak.
UYGUN
13
Dr. Murat S İLİNİR
İkt. ve İdari Bilimler Fak.
UYGUN
14
Dr. Musa YILMAZ
Teknoloji Fakültesi
UYGUN
15
Dr. Ahmet GÜNDOĞDU
Teknoloji Fakültesi
UYGUN
16
Dr. Kadir SABANC I
Teknoloji Fakültesi
UYGUN
17
Dr. Adem YILMAZ
Teknoloji Fakültesi
UYGUN
18
Dr. Gülcihan ERKEN
Sağlık Yüksekokulu
UYGUN
19
Dr. Haydar ATEŞ
Beden Eğitimi ve Spor
YO
UYGUN DEĞİL
20
Dr. Nevzat DİNÇER
Beden Eğitimi ve Spor
YO
UYGUN
21
Dr. Meral DURSUN
Turizm İş. ve Otel. YO
UYGUN
22
Dr. Ömer ÇOBAN
Turizm İş. ve Otel. YO
UYGUN
23
Dr. Serkan DEMİRAL
Turizm İş. ve Otel. YO
UYGUN
3
4
UYGUN
UYGUN
Not: Yardımcı Doçentlerin Yabancı Dil Sınavı İngilizce için 12 Ağustos Salı
günü saat 14:00’te, Almanca ve Fransızca için 13 Ağustos Çarşamba günü saat
14:00’te Sağlık Yüksekokulu’na müracaat eden adayların yabancı dil sınavı ise 20
Ağustos Çarşamba günü saat 14:00’te Merkez Kampüs Rektörlük Binası 101 No’lu
salonda yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahi yetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İLANEN DUYURULUR. 07.08.2014
Download

05 Ağustos 2014 tarihleri arasında ilan edilen öğret