Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Akademik Personel İlanı
(Doçent, Yrd.Doç.)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları öngörülen puanları sağlamış olmaları
şartıyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.btu.edu.tr web
sayfasında yayımlanmıştır.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İLAN EDİLEN AKADEMİK KADROLAR
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI
DOÇ.
YRD.DOÇ.
Adet/Der. Adet/Der.
DOĞA BİLİMLERİ
MİMARLIK VE
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
ELEKTRONİK MÜH.
MÜH.
1/2
-
DOĞA BİLİMLERİ
MİMARLIK VE
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
ELEKTRONİK MÜH.
MÜH.
-
1/3
KOŞULLAR
Biyoelektrik Sinyal Ölçüm Sistemleri
Tasarımı ve Analizi, Beyin-Makine ara
yüzü uygulamaları, Lineer olmayan
devreler
ve
sistemler
alanında
çalışmalar yapmış olmak. İngilizce
ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Haberleşme, işaret işleme alanlarında
ve Çoklu hızlı sistemlerde işaret ve güç
spektrum
kestirimi
konusunda
çalışmalar yapmış olmak . İngilizce
ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Download

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ