Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15
gündür.
Birimi
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Harita Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Açıklamalar
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bilimleri
İç Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.
1
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji
Yrd.Doç.
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Pedodonti
Yrd.Doç.
1
Tokat Sağlık
Yüksekokulu
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak.
Erbaa Sağlık
Yüksekokulu
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
İlgili alanda tıpta uzmanlık mezunu olmak.
Download

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYELERİ