2014-YDUS EK TERCİH
Yan Dal
Uzmanlık Kodu
Yan Dal Uzmanlık Adı
Eğitim Süresi
Genel Ek
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu Ek
Kontenjanı
Tablo 4 GATA Eğitim Hastanelerinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Ek Kontenjanları*
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
2
2
--
8
3
1
--
8
3
3
3
3
1
1
1
1
-----
8
8
8
8
3
3
2
1
---
8
8
3
1
--
8, 11, 12
3
2
--
8, 11
2
2
--
8
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
104611344 Askeri Psikiyatri (M.A.P.)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
104611283 Çocuk Endokrinolojisi (M.A.P.)
104611292
104611308
104611317
104611326
104611195
104611238
104611362
104611371
104611335
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (M.A.P.)
Çocuk Nefrolojisi (M.A.P.)
Çocuk Nörolojisi (M.A.P.)
Çocuk Romatolojisi (M.A.P.)
İç Hastalıkları
Gastroenteroloji (M.A.P.)
Hematoloji (M.A.P)
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanlık
Eğitimi Programı (M.A.P)
Romatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı
(M.A.P)
Nöroloji
Klinik Nörofizyoloji (M.A.P.)
*Uzmanlık Dalları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
1
Download

Tablo-4