BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizce 24 Mart 07 Nisan 2015 tarihleri arasında ilan edilen öğretim üyesi
kadrolarına başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Kriterleri doğrultusunda yapılan başvuru ön değerlendirme sonuçları aşağıda
belirtilmiştir.
Sıra
No
1
Doç.Dr.Selma KÖKSAL ÇEKİÇ
Başvurduğu Kadronun
Birimi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Başvuru
Durumu
Uygundur
2
Dr.Armağan GÜNEŞ
Güzel Sanatlar Fakültesi
Uygun Değildir
3
Dr.Ramazan TEKİN
Mühendislik -Mimarlık Fak.
Uygundur
ADI SOYADI
Not: Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı 20 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 13:00'de
Merkez Kampüs Rektörlük Binası 101 No’lu salonda yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahi yetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmay acaktır.
İLANEN DUYURULUR. 17.04.2015
Download

Dökümanı indirmek için tıklayınız