YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN
BİLDİRİM FORMU (BEYANNAME)
Adı Soyadı
Başvurulan ABD
ZORUNLU KOŞULLAR
Koşul No: 1.1.
Eser No
Açıklama
Koşul No: 1.2.
Eser No
Açıklama
Koşul No : 1.3.
Sınav Adı:
Alınan Puan:
Koşul No : 1.4.
Eser No
Açıklama
Koşul No: 1.5. Seçenekli Etkinlik Listesi
Sağlanan Etkinlik No
Eser No / İlgili Belge No / Açıklama
Asgari başvuru koşullarını yukarıda belirttiğim eser ve faaliyetlerle sağlamaktayım.
İMZA:
Tarih:
*”Eser No” adayın başvuru dosyasında yer alan eserler listesindeki sıra numarasını gösterir.
**Seçenekli etkinlik listesinden adayın sağladığı etkinliğin bir belge ile kanıtlanması gereklidir. Bu belgeler adayı n başvuru dosyasında yer
almalı ve her birine bir numara verilmelidir.
Download

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların