T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri
(Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere,
Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve yardımcı doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar
başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge,
özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve
belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.
maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve yardımcı doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ESKİŞEHİR”
adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi
hükümleri uygulanacaktır. Yardımcı doçentler, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri
yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirtecekler ve yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.
İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet
adresimizin “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.
BİRİMİ
AÇIKÖĞRETİM
FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
UNVANI
ADET
AÇIKLAMA
UZAKTAN ÖĞRETİM
UZAKTAN ÖĞRETİM
DOÇENT
2
-
YAYGIN ÖĞRETİM
YAYGIN ÖĞRETİM
DOÇENT
1
-
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ
FARMASOTİK KİMYA
PROFESÖR
1
-
İLKÖĞRETİM
MATEMATİK EĞİTİMİ
DOÇENT
1
-
ÖZEL EĞİTİM
ZİHİN ENGELLİLER
EĞİTİMİ
DOÇENT
1
-
BİYOLOJİ
BOTANİK
DOÇENT
1
-
FİZİK
MATEMATİKSEL FİZİK
PROFESÖR
1
-
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK TEORİSİ
DOÇENT
1
-
KİMYA
ORGANİK KİMYA
DOÇENT
1
-
SERAMİK-CAM
SERAMİK-CAM
PROFESÖR
1
-
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
YÖNETİM VE ÇALIŞMA
PSİKOLOJİSİ
İKTİSADİ GELİŞME VE
ULUSLARARASI İKTİSAT
MUHASEBE VE
FİNANSMAN
YARD.DOÇ.
1
-
YARD.DOÇ.
1
-
DOÇENT
1
-
EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İŞLETME
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE BİLİMLERİ
YARD.DOÇ.
1
-
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK
YARD.DOÇ.
1
Eğitim dili %100
İngilizcedir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MEKANİK
DOÇENT
1
-
DEVLET
KONSERVATUVARI
MÜZİK
PİYANO
YARD.DOÇ.
1
-
ULAŞTIRMA MESLEK
YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE
ULAŞTIRMA
TEKNOLOJİLERİ
YÖNETİM VE
ORGANİZASYON
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE
TEKNOLOJİSİ
YARD.DOÇ.
1
“Raylı Sistemler”
alanında tecrübeli
olmak.
LOJİSTİK
DOÇENT
1
-
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İLAN BAŞVURU BAŞLAYIŞ TARİHİ
: 25 ŞUBAT 2015
SON BAŞVURU TARİHİ
: 11 MART 2015
Download

İLAN BAŞVURU BAŞLAYIŞ TARİHİ : 25 ŞUBAT 2015 SON