T.C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
İLAN
Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve
Yardımcı Doçent) alınacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web
sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör,
doçent ve yardımcı doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet
fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve yardımcı doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15
gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili
% 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Yardımcı doçentler, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava
girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirtecekler ve yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır. İlan hakkındaki gerekli
bilgilere, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Rektörlük Duyuruları” bölümünden
ulaşılabilir.
BÖLÜMÜ
ANABİLİM/ANASANAT
DALI/PROGRAM
UNVANI
ADET
AÇIKLAMA
ECZACILIK MESLEK
BİLİMLERİ
FARMASÖTİK KİMYA
DOÇENT
1
-
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
BİYOKİMYA
DOÇENT
1
-
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
-
PROFESÖR
1
-
TARİH
YENİÇAĞ TARİHİ
PROFESÖR
1
-
DOÇENT
1
-
DOÇENT
1
-
GENEL BİYOLOJİ
YARD.DOÇ.
1
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
YARD.DOÇ.
1
ZOOLOJİ
YARD.DOÇ.
1
ZOOLOJİ
YARD.DOÇ.
1
GENEL FİZİK
YARD.DOÇ.
1
YÜKSEK ENERJİ VE
PLAZMA FİZİĞİ
YARD.DOÇ.
1
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK TEORİSİ
DOÇENT
1
KİMYA
ANALİTİK KİMYA
YARD.DOÇ.
1
KİMYA
FİZİKOKİMYA
YARD.DOÇ.
1
KİMYA
FİZİKOKİMYA
YARD.DOÇ.
1
HAVACILIK VE UZAY
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PİLOTAJ
-
DOÇENT
1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİMLERİ
YARD.DOÇ.
1
BİRİMİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL EĞİTİM
BİYOLOJİ
REHBERLİK VE
PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
ZİHİN ENGELLİLER
EĞİTİMİ
FİZİK
FEN FAKÜLTESİ
Mikrofungus ve mikotoksijenik
mikrofungusların filogenetiği
konularında çalışmaları olmak.
Dokularda ağır metal toksisitesi
konusunda çalışmaları olmak.
Böcek fizyolojisi, biyokimyası,
ekofizyoloji ve ekotoksikoloji
üzerine çalışmaları olmak.
Ephemeroptera, hydraenidae ve
hydrophilidae türlerinin
sistematiği konularında
çalışmaları olmak.
Gözenekli malzemelerin
manyetik olarak modifikasyonu
konularında çalışmaları olmak.
Yüksek enerji fiziği veya
zeolitler konusunda çalışmaları
olmak.
UPLC ile nörotoksinlerin tayini
konusunda çalışmaları olmak.
Süperkritik ortamda killerle
adsorpsiyon ve rejenerasyon
konularında çalışmaları olmak.
Kil, polimer/kil nanokompozit
ve hidrojel adsorbanların
hazırlanması konularında
çalışmaları olmak.
Üniversitelerde İngilizce ders
verebilme koşullarını sağlamış
olmak.
-
İnsan hakları alanında doktora
yapmış olmak
İŞLETME FAKÜLTESİ
PAZARLAMA
-
YARD.DOÇ.
1
Tüketici ve Bağış Davranışları
konularında çalışmaları olmak.
MİMARLIK VE TASARIM
FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM
-
YARD.DOÇ.
1
-
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
-
PROFESÖR
1
-
SPOR BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
REKREASYON
-
DOÇENT
1
-
TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
-
DOÇENT
1
-
ÜFLEME VE VURMA
ÇALGILAR
DOÇENT
1
-
YAYLI ÇALIGILAR
DOÇENT
1
-
DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK
ENGELLİLER ENTEGRE
YÜKSEKOKULU
İDARİ MESLEKLER
-
PROFESÖR
1
-
PORSUK MESLEK
YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL
TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE, RESİM VE
KONSTRÜKSİYON
PROFESÖR
1
-
Download

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı