ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :
1-PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
-Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil
belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım
dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde
başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
3-YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:
-2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus
cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım
dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ: İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Aile Hekimliği
Yrd.Doçent
1
2
Kulak Burun Boğaz
Yrd.Doçent
1
3
Adedi
Der
Kulak Burun Boğaz uzmanı olmak, odiyoloji alanında lisans üstü eğitim yapmış olmak.
EDEBİYATFAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Güney-Batı (Oğuz) T.L.E.
Yrd. Doçent
1
3
Türkmen Türkçesi üzerine doktora yapmış olmak.
Psikoloji Bölümü
Yrd. Doçent
2
3
Psikoloji Bölümü mezunu , psikoloji bilim dalında doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Ünvanı
Adedi
Adedi
Der
Der
Ekonometri
Yrd. Doçent
1
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmetler Bölümü
Yrd. Doçent
1
1
Sosyoloji, Psikoloji, PDR, ve Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmetler Bölümü
Yrd. Doçent
1
3
Sosyoloji, Psikoloji, PDR, ve Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak
1
1
Uzaktan eğitimde üst bilişsel etkinliklerin kullanımı alanında çalışmış olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yrd. Doçent
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Ünvanı
Resim İş Eğitimi
Yrd. Doçent
Adedi
1
Der
2
Sanatta Yeterlilik ve Modern Resimde Doku Lirizm alanında çalışmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Adedi
Elektrik Tesisleri
Profesör
1
Anabilim Dalı
Kadro
Ünvanı
Adedi
Anayasa Hukuku
Yrd.Doçent
1
5
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd.Doçent
1
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Yrd. Doçent
1
5
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
1
2
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Der
1
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku
Yrd.Doçent
Der
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program
Kadro
Ünvanı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Yrd. Doçent
Adedi
1
Der
3
İlgili alanda doktora yapmış olmak.
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Kadro
Anabilim Dalı
Ünvanı
Adedi
Der
Kamu Ölçmeleri
Yrd. Doçent
1
2
Jeodezi
Yrd. Doçent
1
2
Harita Mühendisliği Bölümü mezunu, Harita mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak.
Harita Mühendisliği Bölümü mezunu , Harita mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak.
NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Kadro
Program
Ünvanı
Büro Yönetimi ve Yöneticilik Asist.
Yrd. Doçent
Adedi
1
Der
1
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış,
e-kitap konusunda çalışmalar yapmış olmak
Download

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize