Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 (Bir) Takım
PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi,
Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz
Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 (İki) Adet Fotoğraf
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
Doçentlik Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 (Bir) Takım
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi,
Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz
Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
2 (İki) Adet Fotoğraf
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
1 (Bir) Takım
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya
Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere
başvurmaları gerekmektedir.
Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince
Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.
2 (İki) Adet Fotoğraf
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
5
P-GLİKOPROTEİN MODÜLATÖRLERİNİN DOKULARA İLAÇ GEÇİŞİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ
OLMAK
YARDIMCI
DOÇENT
1
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROFESÖR
1
1
POLİMER, REÇİNELER VE FEN EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROFESÖR
1
1
FİZİK VE RADYASYON EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
ENSTRÜMAN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİ KONUSUNDA
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU BECERİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
ETKİLEŞİMLİ VİDEO KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ ÜZERİNE
ÇALIŞMIŞ OLMAK
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
GENEL FİZİK ANABİLİM DALI
DOÇENT
1
1
YOĞUNLUK FONKSİYON TEORİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
PROTEİNLERİN TİOL OKSİDASYONU KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
GENEL SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
BEDEN SOSYOLOJİSİ VE NÜFUS POLİTİKALARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI OLMAK.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
CEZA VE CEZA USULÜ HUKUKU ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
3
İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
4
KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN OLUŞUMU ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
DEMOKRASİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
KUZEY AFRİKA’DA EŞ’ARİLİK ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
KELAM ANABİLİM DALI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
ENERJİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
ÜNİVERSİTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK;
ENERJİ VEYA ENERJİ SİSTEMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
4
ÜNİVERSİTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK;
KOMPOZİT KAPLAMALAR KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
4
DİYABETİKLER İÇİN ALTERNATİF SÜT ÜRÜNLERİ VE COĞRAFİ İŞARETLEME KONULARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Derece
Açıklama
1
1
DEĞİŞİK YOLLARDAN UYGULANAN FARKLI ANESTEZİKLERİN ANESTEZİ BAŞLAMA SÜRESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.
1
1
OKSİPİTAL CERRAHİ TEKNİKLER KONUSUNDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ OLMAK.
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
EPİTELYAL OVER KANSERİ ÜZERİNDE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
ÇOCUKLARDA KALÇA ÇEVRESİ OSTEOTOMİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
ADLİ TIP ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
POST-MORTEM İNTERVAL KONUSUNDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDE
ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
SOLUNUM YOĞUN BAKIM EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
1
MR, BT KONUSUNDA YURTDIŞI DENEYİM SAHİBİ OLMAK.
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
1
4
KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
YARDIMCI
DOÇENT
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
Adedi
KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Bölümü
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ
K. Unvanı
YARDIMCI
DOÇENT
Adedi
1
Derece
Açıklama
5
TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU VEYA TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUNDAN MEZUN OLUP, DOKTORASINI YAPMIŞ
OLMAK VEYA İŞLETME, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLUP
YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORASINI TURİZM, İŞLETME, PAZARLAMA VEYA YÖNETİM VE
ORGANİZASYON ALANLARINDAN BİRİNDE YAPMIŞ OLMAK.
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Bölümü
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.
MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
DEPREM FİZİĞİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
MODA TASARIMI PR.
YARDIMCI
DOÇENT
1
5
RENKLENDİRME VE BOYAMA KİNETİĞİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
K. Unvanı
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.
YARDIMCI
DOÇENT
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR.
YARDIMCI
DOÇENT
Adedi
Derece
Açıklama
1
3
“OTEL İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
YAKLAŞIMLARI” ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
1
5
“DESTİNASYON KALİTE UNSURLARININ ANALİZİ” ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı
ORGANİK TARIM PR.
Yayın Tarihi
: 28.12.2015 Sabah Gazetesi
Son Başvuru Tarihi
: 18.01.2016
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
DOÇENT
1
1
BİYOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINA SAHİP OLMAK.
Download

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: