2nd International Congress on Education, Distance Education
and Educational Technology- ICDET
05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
www.icdet.net
PROGRAM
05 FEBRUARY FRIDAY/05 ŞUBAT CUMA
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-10.20
05.02.2016
10.20-11.10
11.10-11.30
Moderator →
05.02.2016
11.30-12.20
HALL/ SALON: OLYMPOS
REGISTRATION/ KAYIT
Coffee Break
OPENING CEREMONY
Mustafa Caner, Duygu Şallı
PANEL: (ENGLISH AND TURKISH)
LOOKING FOR EDUCATION, DISTANCE EDUCATION AND EDUCATIONAL
TECHNOLOGY
Ali Güneş, Uğur Demiray, Zeki Kaya
Coffee Break
115. DERSİ GÖNÜLLÜ VEYA ZORUNLU OLARAK UZAKTAN EĞİTİME
DAYALI ALAN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Ali Güneş, Göktuğ Güneş
124. UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDE BIGBLUEBUTTON
KULLANILABİLİRLİĞİNİN YÖNETİMSEL VE PERFORMANS AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Mustafa Ali akca
149. ÖĞRETMEN ADAYLARININ E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI VE
YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Seher Özcan, Şahin Gökçearslan, Ebru Solmaz
Moderator →
123. TASARIM STÜDYOSUNA TEKNOLOJİNİN ENTEGRASYONU: SANAL
TASARIM STÜDYOSU
Ahsen Öztürk
LUNCH BREAK
101. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA BECERİLERİ DERSİNE
VE OKUMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erhan Akın
05.02.2016
102. AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU İLE ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARINDA
OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yıldız Yenen Avcı
12.20-13.30
13:30-14:20
14:20-14:40
Moderator →
108. AFGANİSTAN’DA SON ELLİ YILDA ÇIKAN TÜRKÇE ESERLERİNİN
ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Firuz Fevzi, Rohina Sadat
105. ÇEVİRİDE ÖZERKLİK VE SEZGİSEL EYLEMLER
Davut Divarcioğlu
Coffee Break
114. UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA KULLANILAN GÖRSEL
ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE ETKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
Feyyaz Bodur
5
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya /Ankara-Turkey
2nd International Congress on Education, Distance Education
and Educational Technology- ICDET
05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
www.icdet.net
05.02.2016
120. UZAKTAN EĞİTİM YAYINCILIĞINDA DERS MATERYALİ
TASARIMINDA SAYISAL ORTAMIN ÖNEMİ VE ETKİLERİ
Serkan Bozkurt, Bülent Vardar
…………..
14:40-15:30
Moderator →
………..
138. E-ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Didem Yeşil
175. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN
BİR KARAKTER EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ
Hafize Er Türküresin, Ali Özel
05.02.2016
110. LİSE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) PROJESİNDEN
YARARLANMA DÜZEYLERİ VE PROJE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Abdullah Türker, Cansel Güven
15:30-15:50
178. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK İLE
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Muhammet Hanifi Şahin, Emin Kılınç
Moderator →
103. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLAR
VE SERAMİK EĞİTİMİNE KATKISI
Naile Çevik
Coffee Break
169. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ
ÇALIŞMALARI
Şebnem Özdemir, M. Erdal Balaban
05.02.2016
156. YAŞAM BOYU ÖĞRENME BAĞLAMINDA MOBİL OKURYAZARLIK
GEREKSİNİMİ
İlker Vatansever, Nilgün Özdamar Keskin
15.50-16.10
174. ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİNİN
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARINA
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Raziye Demiralay, Esma Aybike Bayır, Mehmet Fikret Gelibolu
16.10-17.00
Moderator →
05.02.2016
17.00-17.50
176. AÇIK ÖĞRETİM SİSTEMİ TELEVİZYON PROGRAM TASARIMINDA
YENİ UYGULAMALAR
Ufuk Küçükcan
111. MARIA MONTESSORI’YE GÖRE ÇEVRE EĞİTİMİ
Abdullah Durakoğlu, Hamit Coşkun
112. MONTESSORI VE REGGIO EMILIA YAKLAŞIMLARININ EĞİTİMİN
ÇEŞİTLİ UNSURLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Abdullah Durakoğlu, Hamit Coşkun
109. YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KARMA EĞİTİM
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR YAKLAŞIM
Tuğba Koç, Mustafa Koç, Merve Kiymaz
6
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya /Ankara-Turkey
2nd International Congress on Education, Distance Education
and Educational Technology- ICDET
05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
www.icdet.net
177. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL ÖĞRENMEYİ KABULÜ
Naciye Güliz Uğur, Tuğba Koç, Mustafa Koç
Moderator →
121. BİYOMETRİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE YÜZ TANIMAYA DAYALI
ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ
Zihni Kaya, Ali Güneş
05.02.2016
137. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİNİN SANAL ORTAM
TECRÜBESİ (İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
M. Hakan Özçelik, N. Selcen Korkmazcan
17.50-18.40
159. YAYINCILIKTA VE YAYIN YAPMADA AKADEMİK E EĞİTİM
DERGİLERİ: KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Zeki Kaya
………………………..
……………………….
06 FEBRUARY SATURDAY/ 06 ŞUBAT CUMARTESİ
Moderator →
HALL/ SALON: OLYMPOS
……………………
…………………
06.02.2016
08.20-09.10
Moderator →
163. ABSENCE OF CONFEDERAZATION OPINIONS FOR DISTANCE
EDUCATION NGOS IN THE MILLENNIUM
Ugur Demiray
06.02.2016
147. EVALUATION OF CHILDREN UNIVERSITIES: INFORMATICS BASED
SCIENCE COURSES
Yavuz Yaman, Şebnem Özdemir
09.10-10.00
166. THE OPINIONS OF GEOGRAPHY TEACHER CANDIDATES AND
GEOGRAPHERS TOWARDS ONLINE LEARNING
Emine Teyfur
100. ENHANCING THE STUDENTS’ CRITICAL AND ANALYTIC THINKING
SKILLS AT A HIGHER EDUCATION LEVEL IN DEVELOPING COUNTRIES:
CASE STUDY OF BRITISH UNIVERSITY IN DUBAI
Hanan M. Taleb, Clifton Chadwick
7
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya /Ankara-Turkey
2nd International Congress on Education, Distance Education
and Educational Technology- ICDET
05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
www.icdet.net
Moderator →
158. DISTANCE EDUCATION IN MYANMAR: A CASE OF YANGON
UNIVERSITY
Thazin Lwin
Coffee Break
143. MOBILE TECHNOLOGIES IN ELEMENTARY SCHOOLERS’ HANDS:
FRIENDS OR FOES
Alireza Moghaddam
06.02.2016
151. TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) OF
ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS
Naran Kayacan Köse
10.00-10.20
10.20-11.10
139. EFFECTS OF THE EDUCATIONAL SOCIAL NETWORKS ON
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS
Sinan Yörük, Mehmet Ali Ciğerci
11.10-11.30
160. THE EFFECT OF COMPTON SCATTERING TEACHING BASED ON HOT
CONCEPTUAL CHANGE ON STUDENTS' CONCEPTUAL CHANGE
M. Sabri Kocakülah, Mehmet Kural
Coffee Break
162. BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ İÇİN BATILILAŞMA (MODERNLEŞME)
HAREKETLİLİĞİ SÜRECİNDE E ÖĞRENME VE UDEEEWANA
Uğur Demıray
Moderator →
06.02.2016
11.30-12.20
12.20-13.30
Moderator →
06.02.2016
13:30-14:20
140. UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN DERSLERI CANLI
TÂKİPLERİNİN DÖNEMSONU BAŞARILARINA ETKİSİ (AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Özden Demirkan, Engin Bayra, Emre Baysan
164. UZAKTAN EĞİTİM KURUMLARININ WEB SİTELERİNİN
POPÜLARİTESİ
Gülendam Uyguçgil, Uğur Demiray
125. WEB TABANLI EĞİTİM PLATFORMLARININ
KULLANILABİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KHAN ACADEMY
ÖRNEĞİ
Esra Parlak
LUNCH BREAK
113. ÖĞRENME STRATEJİSİ TEMELLİ ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERİN
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİSİ TERCİHLERİNE
VE BİLİŞSEL YÜKLENMELERİNE ETKİSİ
Mesut Ünlü, Serçin Karataş
129. ÖĞRETMENLERİN SANAL MÜZELERE DAİR
FARKINDALIKLARININ VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Serçin Karataş, Ayşe Yılmaz, Gülsüm Kapanoğlu, Murat Meriçelli
167. KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERS (MOOC) ORTAMLARININ UZAKTAN
EĞİTİM KURAMLARINA GÖRE İNCELENMESİ: COURSERA, ALİSON VE
ATADEMİX ÖRNEĞİ
Serçin Karataş, İbrahim Çelik, Younus Ayad Yousif Alabdullah, Ömer Bozay
8
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya /Ankara-Turkey
2nd International Congress on Education, Distance Education
and Educational Technology- ICDET
05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
www.icdet.net
14:20-14:40
Moderator →
118. AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI TAM STÜDYO
SINIFININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK BAŞARISINA ETKİSİ
V. Nilay Kırtak Ad, M. Sabri Kocakülah
Coffee Break
161. MEKANİK DALGALARIN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN FARKLI
ETKİNLİKLERİN UYGULANMA SIRASININ KAVRAMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ
Gülşah Yavuz Özdemir, M. Sabri Kocakülah
06.02.2016
141. TÜRKİYE’DE 2003-2013 YILLARI ARASINDA UYGULANAN YABANCI
DİL EĞİTİMİ POLİTİKALARININ ANALİZİ
Esra Seyratlı Özkan, İbrahim Hakan Karataş, Celal Gülşen
14:40-15:30
142. ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE
İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ
Erkan Özkan, İbrahim Hakan Karataş
Moderator →
06.02.2016
183. OKUL ÖNCESİ KURUMLARA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ
İLKOKUL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Duygu Şallı
130. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMAYA YÖNELİK
MOTİVASYONLARI VE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Dilek Ç. Gülten, Yavuz Yaman
131. ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLASILIKLI DURUMLARDA
KULLANDIKLARI STRATEJİLERİN OYUN TEMELLİ ETKİNLİKLERLE
BELİRLENMESİ
Timur Koparan, Engin Yiğit
15:30-15:50
145. KÜTÜPHANELERİN KAMPÜS DIŞI ERİŞİM HİZMETİNİN
KULLANICILAR TARAFINDAN FARKINDALIĞI
Burcu Umut Zan
15.50-16.10
Moderator →
146. KESİRLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE ŞEFFAF KESİR KARTLARININ
KULLANIMIYLA İLGİLİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Tamer Kutluca, Rüzgar Söker
Coffee Break
168. SİGORTACILIK ALANINDA YÜKSEK LİSANS, DOKTORA EĞİTİMİNİN
GEREKLİLİĞİ VE MEVCUT DURUM
Feride Hayırsever Baştürk
06.02.2016
1165. MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN
MUHASEBE EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Aysel Güney
16.10-17.00
104. TURİZM FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TURİZM
EĞİTİMİNE VE MESLEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Betül Uzgidim
128. 1927 İLK MEKTEP MÜFREDATI “EŞYA” DERSİ PROGRAMI
Nuray Zan, Aydın Efe, Burcu Umut Zan
9
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya /Ankara-Turkey
2nd International Congress on Education, Distance Education
and Educational Technology- ICDET
05- 06 February, 2016 Antalya- Turkey
www.icdet.net
Moderator →
172. ÇÜ - EDS: ÜNİVERSİTELER İÇİN EKONOMİK BİR E-ÖĞRENME
DESTEK SİSTEMİ
Mehmet Tekdal
06.02.2016
132. ROBOT TEKNOLOJİSİ İLE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KONULU ÖRNEK ETKİNLİKLER
Mehpare Eraslan Güney, Ayşe Koç Şenol, Uğur Büyük
133. ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE ÇEVRE DOSTU DAVRANIŞLARA
YENİLENEBİLİR ENERJİ KONULU ROBOTİK UYGULAMALARININ ETKİSİ
Ayşe Koç Şenol, Uğur Büyük, Nagihan Tanık Önal, Mehpare Eraslan Güney
17.00-17.50
144. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE İNTERAKTİF İNFOGRAFİK
KULLANIMININ ETKİLİLİĞİ
Erkan Yeşiltaş, Saliha Toros
Moderator →
06.02.2016
17.50-18.40
179. TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM: DÜN, BUGÜN VE GELECEK
Zeki Kaya
134. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BOYU ÖĞRENME
SÜREÇLERİNDE İNTERNET’TEKİ ÖĞRENME KAYNAKLARINI
KULLANIMLARI
Hurşit Cem Salar, Muzaffer Çalış
116. TÜRKİYE’DE YÜZYÜZE (YAKINDAN) ÖĞRENME VE ÖĞRETİM VARKEN
NEDEN UZAKTAN ÖĞRENME VE ÖĞRETME?
Zeki Kaya
26. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK
MOTİVASYON DÜZEYLERİ
Mehmet Demirkol, Özlem Zeybek
POSTERS/ POSTERLER
05 FEBRUARY FRIDAY/05 ŞUBAT CUMA
HALL/ SALON: OLYMPOS
Moderator →
05.02.2016
13:30-14:20
14:20-14:40
Coffee Break
10
Cozum Publishing /Çözüm Yayıncılık, Çankaya /Ankara-Turkey
Download

PROGRAM - International Congress on Education, Distance