Evrak Tarih ve Sayısı: 01/08/2014-1572
*BEND4L68*
T.C.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :
Konu :
99161742-902.01İlan
BASIN İLAN KURUMUNA
(Erzurum Şube Müdürlüğü)
ERZURUM
Üniversitemizin ilgili birimlerine Öğretim Üyesi alımı ile ilgili ilan örneği ekte
gönderilmiştir.
İlanımızın Türkiye ölçüsünde yayım yapan beş büyük gazeteden birinde 11.08.2014
tarihte yayımlanmasını saygılarımla rica ederim.
e-imzalıdır
Prof.Dr.Durmuş BOZTUĞ
Rektör
EKLER :
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI - 01.08.2014.doc (2 sayfa)
Evrakı Doğrulamak İçin : http://95.183.132.49/enVision/Dogrula/ND4L68
Aktuluk Mah. Üniversite Yerleşkesi Merkez / Tunceli
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail Tekeş
Tel: 0 428 213 17 94
Faks: 0 428 213 27 52
E-Posta: [email protected]
Elektronik ağ:www.tunceli.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat
edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1- DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık
belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim
edeceklerdir.
2- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek),
özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf, yayın listesi ve 4 takım dosya halinde yayınları ile birlikte İlgili birimlere
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara
duyurulacaktır.
SON BAŞVURU TARİHİ :
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
Yardımcı
Doçent
Doçent
Fakülte/Anabilim Dalı
Adet Drc. Adet Drc.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Geoteknik A.B.D.
1
Yapı A.B.D.
1
İlan Şartı
5* İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olup, zemin
mekaniği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2* Yol alt yapımında çelik BOF cüruflarının değerlendirilmesi
alanında Doktora yapmış olmak.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
1*
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
1*
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doçentlik unvanı almış
olmak.
Veteriner Temel Bilimleri (Veteriner Biyokimya) bilim
alanında Doçentlik unvanı almış olmak.
3* Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında çalışmaları olup,
DEHP ve EGb761’in Üreme Sistemi üzerine etkisi konusunda
Doktora yapmış olmak.
5* Dişlerin Morfolojisi Morfogenezisi konusunda Doktora
yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Politikası A.B.D.
1
1* Endüstriyel Kümelenmelerin Yenilikçilik Sürecine Etkileri
alanında Doktora yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe Tarihi A.B.D.
1
3* Heidegger ve modern zamanların eleştirisi konusunda doktora
yapmış olmak.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
1
4* Güvenç Abdal Ocakları Karadeniz bölgesinde yerleşik AleviA.B.D.
Bektaşi toplulukları konusunda Doktora yapmış olmak.
PERTEK SAKİNE GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda Teknolojisi
1
Mimarlık ve Şehir Planlama
1
3* Metilmetakrilat Makromonomerinden Tarak Tipi Kopolimer
Sentezi ve karakterizasyonu konusunda Doktora yapmış
olmak.
4* Fizik alanında Doktora yapmış olup, Kanser İlaçlarının
Proteinler ve membranlarla etkileşiminin NMR yoluyla
incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU
İnşaat
1
5* Fizik alanında Doktora yapmış olup, Einstein-MaxwellDilaton Action Kuramı ve Mutlak Paralelizm konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/08/2014-1572