10.12.2014
ÇUKUROVAÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ
OKUTMANKADROLARIÖNDEĞERLENDİRMESONUÇLARI
Rektörlüğümüz için 26103 kod numarasıyla ilan edilen iki (2) adet okutman kadrosuna
başvuran adayların, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve
19.09.2009 tarih ve 27354, 09.03.2010 tarih ve 27516 ile 04.03.2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi
Gazetede bazı maddeleri değiştirilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, anılan Yönetmeliğin 10. maddesine
göre 10.12.2014 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Sıra AdSoyad
Alespuanı%60
YabancıDil
Puanı%40
ÖnDeğerlendirme
Puanı
1
Yasmin Alican
47,056704
37,500
84,556704
2
Elif Damla Tiryaki
50,060892
32,500
82,560892
3
Tuğba Koçer
49,169400
29,600
78,769400
4
Hulisi Gürbüz
46,352862
32,000
78,352862
5
Kadriye Ayyıldız
50,227818
26,000
76,227818
6
Nursel Güler
48,778482
26,000
74,778482
7
İsmail Alperen Biçer
48,668160
26,000
74,668160
8
Merve Ünver
50,668284
23,500
74,168284
9
Aykut Çelik
50,130066
24,000
74,130066
10
Merve Yorulmaz Kahve
50,455470
22,500
72,955470
11
Tuğba Elli
51,236802
21,500
72,736802
12
Mustafa Aydıner
51,033996
20,500
71,533996
13
Dilek Kocayanak
46,241448
25,000
71,241448
14
Volkan Kurt
46,444710
24,000
70,444710
15
Hüseyin Karabuğa
48,882900
21,500
70,382900
16
Ahmet Yıldız
46,807476
22,000
68,807476
Sınav Tarihi: 12.12.2014
Saat: 10.00
Yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Download

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ OKUTMAN