KİŞİSELBİLGİLER
AdıSoyadı
ÖzlemBengü DAŞ KILIÇ
Unvan
YÜKSEK KİMYAGER
Telefon
0226 814 25 20 /1268
E-mail
[email protected]
DoğumTarihi -Yeri
1987 ANKARA
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
ÜniversiteAdı
AkademikBirim/
MezuniyetYılı
Yüksek Lisans
ÜniversiteAdı
AkademikBirim/
MezuniyetYılı
Ankara Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü
KimyaBölümü, Analitik KimyaAnabilim Dalı
2013
Lisans
ÜniversiteAdı
AkademikBirim/
MezuniyetYılı
Kırıkkale ÜniversitesiFen EdebiyatFakültesi
KimyaBölümü
2009
YABANCIDİL BİLGİSİ
YabancıDil/ Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
GÖREVYERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum)
2011- Halen Kimyager Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
IELTS
YAYINLARI
MAKALELER&BİLDİRİLER
BIYIKLI M.,Ö. B. DAŞ ve
B. B. AŞIK. 2013. Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde
Kullanılabilecek Materyaller, V. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova. (Poster)
DAŞ Ö.B. 2013. Bitkilerde Bulunan Bazı Makro Elementlerin (K, Ca ve Mg) ICP-OES ile
Belirlenmesinde Uygun Dalga Boyunun Seçimi, 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi,
Nevşehir. (Poster)
ULUSLARARASI YAYINLAR
DAŞ Ö.B. ve A. KENAR, 2013. Comparison of Univariate and Multivariate Calibration
Techniques Using ICP-OES, 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry,
Trabzon. (Oral Presentation)
YÜRÜTTÜĞÜPROJELER
1. 1 ICP-OES Kullanılarak Bitkilerdeki Makro ve Mikro Elementlerin Birlikte Tayininde Çok
Değişkenli Kalibrasyon Tekniklerinin Uygulanması (2011-2013) (Yüksek Lisans)
2. Güvey Fenerinde (physalis peruvina L.) Azot Seviyelerinin Verim, Beslenme, Bazı Kalite
Kriterleri Üzerine Etkisinin Araştırılması (2011-2013)(YardımcıAraştırmacı)
3. Bursa, İzmir ve Manisa Bölgelerinde Yetiştirilen Sanayi Domatesinin Bor İle Beslenme
Durumu ve Farklı Bor Uygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
(2014-2015) (Yardımcı araştırmacı) (BOREN Kaynaklı)
4. İstanbul Kekiği (Origanum vulgare Subsp. Hirtum)’nde azot, fosfor ve potasyumlu
gübrelemenin verim ve bazı kalite parametreleri üzerine etkisi (2015-2017) (Yardımcı
Araştırmacı)
YAYINLAR
KATILDIĞIULUSAL/ULUSLARARASIEĞİTİMKURSSEMİNERVS.
İstatistik Deneme Teknikleri II ( Kasım 2014)
Sunum Teknikleri ve Eğitim Araçları Kullanımı (Mayıs 2014)
İstatistik Deneme Teknikleri I ( Mayıs 2013)
GC MS ve ICP-MS Semineri 2012
BahçeBitkilerindeMolekülerİşaretleyicilerveIslahtaKullanımı2012
ICARDA-CIMMYT,TBAİngilizceKursu(KPDS) 2012
II.UlusalToprak veSu KaynaklarıKongresi2011
ISO 9001-2008KaliteYönetimSistemiTemelEğitimi2008
ISO 9001-2008KaliteYönetimSistemiveİçTetkik Eğitimi2008
Download

Özlem Bengü DAŞ KILIÇ