Anasayfaya dönüş 1
Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Kaynaklar - Türkçe konulu kitaplar:
b
t
Bibliografya
b
b
b
Bilgisunardan erişim
Tuncer Ören’in kitaplığında var
Türkoloji Eserleri Bibliografyası – Yeni Türk Dili
Türkoloji Eserleri Bibliografyası – Eski Türk Dili
Türkoloji Eserleri Bibliografyası – Çağdaş Türk Lehçeleri
Atatürk, Dil Devrimi ve Türk Dili
1937 t
Mustafa Kemal Atatürk (1937). Geometri. Devlet Basımevi, İstanbul.48 s.
(Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan) Türk Dil Kurumu
Yayınları: 333, Atatürk Dizisi: 4. (Türk Dil Kurumu Başuzmanı A.
Dilaçar’ın 10.11.1971 tarihli Önsöz’ü ile)
1952 t
T.D.K. (1952). Dil Davası. Türk Dil Kurumu, Ankara. 135 s.
1980 t
Emin Özdemir (1980). Dil Devrimimiz (3. Baskı). Türk Dil Kurumu
Yayınları: 294, TDK Tanıtma Yayınları Dil Konuları Dizisi: 12, Ankara.
79 s.
1981 t
M. Şakir Ülkütaşır (1981). Atatürk ve Harf Devrimi. (2. Baskı)
Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan. Türk Dil Kurumu
Yayınları: 384, TDK tanıtma Yayınları Atatürk Dizisi: 13, Ankara. 141 s.
1981 t
Şerafettin Turan (1981). Atatürk ve Ulusal Dil. Türk Dil Kurumu
Yayınları: 478, TDK tanıtma Yayınları Atatürk Dizisi: 14, Ankara. 54 s.
1986 t
Sevgi Özel, Haldun Özen ve Ali Püsküllüoğlu (Basıma hazırlayanlar)
(1986). Atatürk’ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası. Bilgi Yayınları. Ankara.
291 s.
1997 t
Zeynep Korkmaz ve diğerleri (1997). Atatürk ve Türk Dili 2 – Atatürk
devri yazarlarının Türk Dili hakkındaki görüşleri (Gazetelerden
seçmeler). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil
Kurumu Yayınları: 662, Gramer Bilim ve Uygulama Kolu Yayınları: 23,
Ankara. 831 s.
1998 t
Nurer Uğurlu (Hazırlayan) (1998). Atatürk’ün Yazdığı Geometri Kılavuzu.
Cumhuriyrt Gazetesi, İstanbul. 96 s.
1998 t
Şerafettin Turan (1998). Atatürk ve Ulusal Dil. Cumhuriyet Gazetesi,
İstanbul. 106 s.
Güncelleme: 2014-04-02, Tuncer Ören
Anasayfaya dönüş 2
2006
t
2009
t
Nail Tan (2006). Atatürk ve Türk Dil Kurumu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 863, Ankara. 174 s.
M. Şakir Ülkütaşır (2009). Atatürk ve Harf Devrimi. (1. Baskı 1973). Türk
Dil Kurumu Yayınları: 384, Ankara. 141 s.
Türkçe bilinci
1995 t
Ali Dündar (1995). Dil ve Bilinç. Prospero Yayınları, Ankara. 160 s.
1998 t
Attilâ İlhan (1998). Ulusal Kültür Savaşı (2. Basım) (1. Basım, 1986).
Bilgi Yayınevi, Ankara. 291 s.
1999 t
Feyza Hepçilingirler (1999). Türkçe “Off.” Remzi Kitabevi, İstanbul. 231
s.
1999 t
Ahmet Miskioğlu (1999). Yazınımız, Dilimiz. Türk Dili Dergisi Yayınları:
1, İstanbul. 126 s.
1999 t
Feyza Hepçilingirler (1999). Dedim “Ah!” Remzi Kitabevi,İstanbul,.284 s.
2000 t
Nihat Tezeren (2000). Yıpratılan Türkçe. Gendaş A.Ş., İstanbul. 203 s.
2000 t
Oktay Sinanoğlu (2000). Bir Nev-York Rüyası “Bye-Bye” Türkçe. Otopsi
Yayınevi, İstanbul. 429 s.
2002 t
Aydım Köksal (2002). Yabancı Dille Öğrenim – Türkiye’nin Büyük
Yanılgısı. (1. Baskı 2000). Öğretmen Dünyası, Ankara. 217 s.
2003 t
Emre Kongar (2003). Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe. Remzi
Kitabevi, İstanbul. 382 s.
2004 t
Hulki Cevizoğlu (2004). Türkiye ve Türkçe Üzerine Oynanan Oyunlar.
Ceviz Kabuğu Yayınları: 15, Ankara. 237 s. (3. Baskı 2008).
2007 t
Doğan Aksan. (2007). Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı. Bilgi Yayınları.
Ankara. 291 s.
2008 t
Kemal Atalay (2008). Alo Türkçe Neredesin? Babıali Kültür Yayıncılığı,
İstanbul. 187 s.
2008 t
Mehmet Ali Sulutaş (2008). Ana Sütüm Türkçe. Etik Yayınları, İstanbul.
207 s.
2009 t
Mehmet Ali Sulutaş (2009). Üçüncü Arka. Sone Yayınları, İstanbul. 220 s.
Türkçenin gücü
1994 t
Nermi Uygur (1994). Dilin Gücü (4. Basım). Kabalcı Yayınları, İstanbul.
174 s.
2005 t
Doğan Aksan (2005). Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri. Bilgi Yayınları.
Ankara. 232 s.
Türkçede ekler ve terim yapma
1942 t
Besim Atalay (1942). Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme.
Türk Dil Kurumu: 15, İstanbul. 382 s.
1981 t
Vecihe Hatiboğlu (1981). Türkçenin Ekleri (2. Baskı). Türk Dil Kurumu
Yayınları: 407, Ankara. 173 s.
Güncelleme: 2014-04-02, Tuncer Ören
Anasayfaya dönüş 3
1991
t
1996
t
1996
t
1997
t
1997
t
2005
t
Dilbilgisi
1973 t
1979
t
1979
t
1979
t
1979
t
1981
t
1981
t
1983
t
1995
t
1999
t
2001
t
Hamza Zülfikar (1991). Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 569,
Ankara. 213 s.
Ahmet Buran (1996). Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Eklkeri.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu
Yayınları: 660, Ankara. 326 s.
Tahir Kahraman (1966). Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum
Ekli Tamlayıcıları. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk
Dil Kurumu Yayınları: 654, Ankara. 422+X s.
Gürer Gülsevin (1997). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler. Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dsil Kurumu Yayınları: 673. 155 s.
İlhan Çeneli (1997). Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri. (Çeviren Mustafa
Argunşah). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil
Kurumu Yayınları: 677, Ankara. 84 s.
Ömer Demircan (2005). Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşenleri. Papatya
Yayıncılık, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana. 136 s.
Vecihe Hatiboğlu (1973). Pekiştirme Kuralları. Türk Dil Kurumu
Yayınları, Dil Konuları Dizisi: 21, Ankara.
Nevin Selen (1979). Söyleyiş Sesbilim Akustik Sesbilim ve Türkiye
Türkçesi. Türk Dil Kurumu Yayınları, Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi
Genel Programı Dizisi: 1/1d, Ankara. 131 s.
Oya Adalı (1979). Türkiye Türkçesinde Biçimbilimler. Türk Dil Kurumu
Yayınları, Türkiye Türkçesi Biçimbilimi, Ankara. 117 s.
Ömer Demircan (1979). Türkiye Türkçesinde Ses Düzeni Türkiye
Türkçesinde Sesler. Türk Dil Kurumu Yayınları, Türkiye Türkçesi Temel
Dilbilgisi Genel Programı Dizisi: 1/1a ve b, Ankara. 139 s.
Tahir Nejat Gencan (1979). Dilbilgisi (Gözden geçirilmiş 4. Bası). Türk
Dil Kurumu Yayınları: 418, Ankara. 602 s.
Neşe Atabay, Sevgi Özel, Ayfer Çam (1981). Türkiye Türkçesinin
Sözdizimi. Türk Dil Kurumu Yayınları, Türkiye Türkçesi Temel
Dilbilgisi Genel İzlencesi Dizisi: III, Ankara. 131 s.
Vecihe Hatiboğlu (1981). Türk Dilinde İkileme (Genişletilmiş 2. Baskı).
Türk Dil Kurumu Yayınları, Dil Konuları Dizisi: 18, Ankara.
Neşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel (Yöneten ve Yayıma Hazırlayan
Doğan Aksan) (1983). Sözcük Türleri. Türk Dil Kurumu Yayınları,
Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi Genel Programı Dizisi: II/B, Ankara.
288 s.
Talat Tekin (1995). Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler. T.C. Kültür
Bakanlığı, Anakara. 192 s.
Doğan Aksan (1999). Anlambilim – Anlambilim Konuları ve Türkçenin
Anlambilimi. Engin Yayınevi, Ankara. 232 s.
Yusuf Çotuksöken (2001). Uygulamalı Türk Dili (cilt 1). Papatya
Yayıncılık, İstanbul. 256 s.
Güncelleme: 2014-04-02, Tuncer Ören
Anasayfaya dönüş 4
2002
t
2002
t
2004
t
2004
t
2005
t
2007
t
Lan-Ya Tseng (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 803,
Ankara. 248 s.
Yusuf Çotuksöken (2001). Uygulamalı Türk Dili (cilt 2). Papatya
Yayıncılık, İstanbul. 308 s.
Feyza Hepçilingirler (2004). Öğretenlere ve Öğrenenlere Türkçe
Dilbilgisi. Remzi Kitabevi, İstanbul. 375 s.
Oya Adalı (2004). Türkiye Türkçesinde Biçimbilimler. Papatya Yayıncılık,
İstanbul. 128 s.
Osman Bolulu (2005). Sözün Işığı – Uygulamalı Noktalama Bilgileri.
Toroslu Kitaplığı, İstanbul. 199 s.
Fuat Bozkurt (2007). Türkçenin Gizemi. KavimYayıncılık, İstanbul. 178 s.
Yazım kılavuzları
1980 t
TDK (1980). Yeni Yazım Kılavuzu (10. Baskı). Türk Dil Kurumu
Yayınları: 309 Ankara. 270 s.
1999 t
Nihat Özön (1999). Büyük Yazım Kılavuzu.Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 570
s.
2000 t
Necmiye Alpay (2000). Türkçe Sorunları Kılavuzu. Metis Yayınları,
İstanbul. 254 s.
2000 t
Ömer Asım Aksoy ve diğerleri (2000). Ana Yazım Kılavuzu (16. Basım).
Adam Yayınevi, İstanbul. 281 s. )1. Basım 1987).
b 2002 t
Dil Derneği (2002). Yazım Kılavuzu. Dil Derneği (5. Baskı), Ankara. 488 s.
2005 t
Yusuf Çotuksöken (2005). Türkçe Yazım Kılavuzu. Toroslu Kitaplığı,
İstanbul. 259 s.
Türkçede sıkça yapılan hatalar
1980 t
Ömer Asım Aksoy (1980). Dil Yanlışları (900 Sözün Eleştirisi) (1. Baskı).
Türk Dil Kurumu Yayınları: 470, Ankara. 272 s.
1990 t
Ömer Asım Aksoy (1990). Dil Yanlışları (3. Baskı). Yalçın Emel Yayınevi
Yayınları, Ankara. 334 s.
1998 t
Şiar Yalçın (1998). Doğru Türkçe. Metis Yayınları, İstanbul. 232 s.
2002 t
Aydın Sami Güneyçal (2002). Türkçenin Şikâyeti Var. Aydın Kitabevi,
Ankara. 416 s.
2002 t
Yaman Tüzcet (2002). Ekrandâki Mürkçemiz. Bilge Karınca Yayınları,
İstanbul. 168 s.
2010 t
Kemal Ateş (2010). Öğretemediğimiz Türkçe (5. Baskı). İmge Kitabevi
Yayınları, Ankara. 190 s.
Türkçenin tarihi
1962 t
A. Dilaçar (1962). Devlet Dili Olarak Türkçe. Türk Dil Kurumu Tanıtma
Yayınları Dil Konuları Dizisi:3. 24.
1972 t
Ali Karamanlıoğlu (1972). Türk Dili Nereden Geliyor Nereye Gidiyor.
Hareket Yayınları, Üstanbul. 145 s.
Güncelleme: 2014-04-02, Tuncer Ören
Anasayfaya dönüş 5
2000
t
2002
t
Selahi Diker (2000). Anadolu’da On Bin Yıl – Tğrk Dilinin Beş Bin Yılı.
Oral Matbaası, izmir. 538 +24 s.
Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını – Uluslararası Bilgi Şöleni – Bildiriler, 78 Ocak 2002, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları: 2935, Yayımlar
Dairesi Başkanlığı Özel Dizi: 24, Ankara. 396 s.
Güncelleme: 2014-04-02, Tuncer Ören
Download

Türkçe konulu kitaplar - Türkiye Bilişim Derneği