Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Özenli Türkçe Çalışma Grubu
1
Türkçe Bilişim Terimleri Sözlükleri
Toplam: 52 sözlük (27 + 27 – 2 = 52)
b
Bilgisunardan erişilebilir (27)
t Tuncer Ören’in kitaplığında var (27)
1964
t Gürel, Okan ve Olcay Göksu (1964 Temmuz). Otomatik Bilgi İşlem Terimleri,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Elektronik Hesap Merkezi Yayınları: 2, Ankara,
(185 s.) (Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe)
1965
t Bayazıt, Mehmetçik, Fikret Keskinel, Tuncay Saydam, ve Ender Yazar (1965
Ocak). IBM 1620 Monitor I (IBM Form C-26-57391) adlı Eserin Tercümesi
ile İlgili Terimler Listesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik
Hesap Merkezi, (28 s.) (Terimlerin Türkçe karşılıkları Prof. Dr. Tarık Özker
ve Dr. Şenol Utku tarafından gözden geçirilmiştir.) (İngilizce-Türkçe).
1978
t Köksal, Aydın (1978). Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu. Türkiye Bilişim
Derneği Yayınları, Sayı 5. Ankara.
1980
t IBM (1980). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. İstanbul.
1981
t Köksal, Aydın (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:
476, Ankara, 1981 (126 s.) Dizinler: Eski terimler–Türkçe, Fransızca–
Türkçe, ve İngilizce –Türkçe.
1985
1991
Güder, Gazi. (1985). Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü. Kipaş, İstanbul.
t Gürsel, Mayda ve İhsan Gürsel (Çeviri ve düzenleme) (1991 Kasım).
Büyük Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara, (414 s.)
(İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, ve ekler)
t IBM Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (Yayın 3.0) (1991). IBM Uygulama Yazılımı
Geliştirme Merkezi, İstanbul, Mart 1991 (60 s.) “Bu sözlük
hazırlanırken, öncelikle ‘IBM Dictionary of Computing’ (SC-20-1699-07)
asıl alınmış ve sözcüklerin bu yayındaki teknik anlamları Türkçeleştirilmiştir.”
t Kurtaran, Özlem Meltem ve Faruk Çubukçu (1991 Mart). Ansiklopedik Bilgi
İşlem Terimleri Sözlüğü, Türkmen Kitabevi, İstanbul, (366 s.). (Türkçeİngilizce, İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe, Fransızca-Türkçe, ve ekler)
Güncelleme: 2014-01-27, Tuncer Ören
t Aydın, Emin Doğan (1992 Ağustos). Bilişim Sistemleri Sözlüğü: Bilgisayar, Bilgi
İşlem ve Telekomünikasyon, Doruk Yayınları: 24, Ankara (885 s.) (İngilizceTürkçe).
1992
t Özenli, H. Hilmi (1992 Ocak). Elektrik-Elektronik Nükleonik-Bilgisayar Terimleri
Sözlüğü. Üniversal Sözlük ve Kaynak Yayınları, İstanbul. (1243 s.)
1993
t IBM Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (Baskı 2.0) (1993 Ocak). IBM Uygulama
Yazılımı Geliştirme Merkezi, İstanbul, (85 s.) (Bu sözlük hazırlanırken,
öncelikle “IBM Dictionary of Computing” (SC20-1699-8) asıl alınmış
ve sözcüklerin bu yayındaki teknik anlamları Türkçeleştirilmiştir. (İngilizceTürkçe)
1994
t
1995
t Titiz, Başar (1995). Bilişim Kısaadları Sözlüğü. İnterpro, İstanbul.
Bayram, Ali (1994). Elektronik Teknik Terimler Sözlüğü. Fono Yayınları – Sözlük
Dizisi, İstanbul (200 s.) (İngilizce-Türkçe).
Yarmalı, E. Sabri (1995). Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü. Kipaş, İstanbul.
Aydın, Emin D. (1996). Bilişim sistemleri kısaltmalar sözlüğü: bilgisayar işlem ve
telekomünikasyon. Günce Yayın, İstanbul.
1996
b t Türkiye Bilişim Derneği (1996 Mayıs). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Ankara,
(132 s.). (İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce)
t Arıkan, Özden ve Ömer Çenderoğlu (Çevirenler) (1997 Haziran). Siberuzay
Sözlüğü: Multimedyadan Sanal Gerçekliğe, Yapı Kredi Kültür Sanat
Yayıncılık, İstanbul, (Kitabın İngilizce aslı 1994 baskılı) (224 s.) (İngilizceTürkçe).
1997
t Bayram, Ali (editör; hazırlayanlar: Filiz Yalçıner ve Fikret Şahin) (1997).
Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Fono Açık Öğretim Kurumu, İstanbul,
(200 s.).(İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce)
t Sankur, Bülent ve Yorgo İstefanopulos (1997 Mart). Elektrik - Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, (467 s.). (Türkçe-Almanca-Fransızca ve İngilizce-Türkçe).
t Yalçıner, Filiz, Fikret Şahin, Ali Bayram (1997). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü,
Fono Açık Öğretim Kurumu, İstanbul (328 s.) (İngilizce-Türkçe ve Türkçeİngilizce)
t Kul, İlhami (1998), İnternet, Elektronik ve Multimedya Teknik Terimler
Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul (342 s.) (İngilizce-Türkçe)
1998
b
1999
Hun, Yunus (1993). Bilişim Terimleri Sözlüğü.
t Aydın, Emin Doğan (1999 Ağustos). Bilişim ve Telekomünikasyon Terimler
Sözlüğü, Telsim Yayınları-1, İstanbul (1318 s. + ek (Bazı kısaltmalar)).
(İngilizce-Türkçe).
Güncelleme: 2014-01-27, Tuncer Ören
2
t Erkan, Boğaç ve Murat Songör (çeviri editörleri) ve (çevirenler: Boğaç Erkan,
Kerem Karaerkek, Levent Keskin ve Murat Songür) (1999). Açıklamalı
Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü, ("Dictionary of Computer and
Internet Terms," Yazarlar: D.A. Downing, M.A. Covington, M.M. Covington)
5. baskısından çeviri), Hacettepe-TAŞ, Ankara (614 s.). (İngilizce-Türkçe).
2000
t Altan, Naci (Editör: Suat Koyuncu) (2000 Eylül). Bilgisayar Terimleri
Ansiklopedik Sözlüğü, Sistem Yayıncılık, İstanbul (606 s.) (İngilizce-Türkçe).
Özbay, Adem ve Jan Devrim (2000 Kasım). Bilgisayar İnternet Terimleri Sözlüğü.
Hayat Yayıncılık, İstanbul. (153 s.)
2002
b t Sankur, Bülent (2002). İngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü, Pusula
Yayıncılık, İstanbul, (869 s.)
2003
b
Bugüner, Nilgün Belma (derleyen) (sürüm 1.1.1, 1 Temmuz 2003). Linux Bilişim
Terimleri Sözlüğü.
2004
t Tavukçuoğlu, Cengiz (2004 Eylül). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Asil Yayın
Dağıtım, Ankara. (707 s.)
2006
t Malatyalı, Kenan (2006 Mayıs). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Türk Standartlar
Enstitüsü, Ankara. (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce)
t Ören, Tuncer ve 14 kişilik Fransızca takımı (2006 Mayıs). Modelleme ve Benzetim
Sözlüğü. Marsilya Üniversitesi, Marsilya, Fransa. (İngilizce-Fransızca-Türkçe,
Fransızca-İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce-Fransızca dizinler).
(135+76+75 s.)
Aydın, Emin Erdoğan (2007). Bilgisayar Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon
Terimleri Sözlüğü (3 Cilt, 2970 s.), Yorum Sanat ve Yayıncılık
2007
Eralp, Özgür (2007 Temmuz). Hukukçular için Bilişim Terimleri Sözlüğü. (152 s.)
Adalet Yayınevi, Ankara
b
Donanım Merkezi – Bilişim Sözlüğü
2008
b
Elçi, Atilla ve Hamza Zülfikar (ed.) ve diğerleri (2008). Bilgisayar Terimleri
Karşılıklar Kılavuzu, TDK, Ankara
2009
b
Bilim ve Teknoloji - Bilgisayar ve Bilişim Terimleri
2012
b
Alptunaer, Ece (17 Şubat 2012). Scribd.com – Bilişim Terimleri Sözlüğü
b
Barutçugil (2012). Bilgi Yönetimi Terimleri Sözlüğü.
b
Forum Gerçek – Bilişim Terimleri Sözlüğü.
b
Gezginler – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
b
Yurdseven, Y. (2013). Bilişim Sözlüğü.
2013
Güncelleme: 2014-01-27, Tuncer Ören
3
Tarih belirtilmemiş:
b
Arma – Bilişim Sözlüğü.
b
Bilgi – Bilgi Teknolojileri Terimleri Sözlüğü
b
Canım.net – Bilişim Sözlüğü
b
Çağrı, Banu. Bilgisayarda Donanım Terimleri Sözlüğü.
b
ÇOMÜ – Bilişim Sözlüğü
b
Drupal – İngilizce-Türkçe Drupal Terimleri Sözlüğü
b
g yazılım çözümleri – Bilişim Sözlüğü
b
Gnu-tr – Sözcük Dağarcığı
b
Karpuz.com – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
b
Kocbey – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
t Mazmanoğlu, Adnan, Bilgisayar Donanımı ve Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü,
Yıldız Üniversitesi, İstanbul (109 s.) (İngilizce-Türkçe)
b
Microsoft Language Portal – Microsoft Terminology Collection
b
NORTON - İnternet Güvenliği Sözlüğü.
b
T.C. İB – BİDB – T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – Bilişim
Terimleri Sözlüğü.
b
TTNET – İnternet Terimleri Sözlüğü
b
Yazarlık Yazılımı – Bilişim Terimleri Sözlüğü
Güncelleme: 2014-01-27, Tuncer Ören
4
Download

Bilişim Terimleri Sözlükleri