Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici
Temsilcisi
Komite Başkanı
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici
Temsilcisi
Yeliz BABER
Hemşire
Elvan BAYRAKDAR
İdari Yönetici
Temsilcisi
Ayşe ATICI
Hemşirelik
Hizm.Yönetici
Temsilcisi
Gülay KARAKAş
Kalite Yönetim
Direktörü
Uz.Dr.Serkan
BARBAROS
Acil Tıp Uzmanı
Op.Dr.Özgen
Müjde SOYER
Kadın Hast.ve Doğ.
Uzm
Op.Dr.Adem
YÜCEL
Genel Cerrahi Uzm
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Komite Başkanı
Uz.Dr.Gülgün
AKTEPE
Dahiliye Uzm.
Şerife CURA ESER
Hemşire
Leyla ABLAK
Hemşire
Arzu ALPAY
Hemşire
Yelda KARAERKEK
Ebe
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Yusuf
KAHRAMAN
Hemşire
Zümral SALAN
Hemşire
Op.Dr.Ruhi
ALGÜN
Ortopedi ve
Trav.Uzm
Uz.Dr.H.Sadi
SUNEL
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Uz.Dr.Hatice
ÇERÇİ BALCI
Anestezi Uzm.
Uz.Dr.Tarık ÇITAK
Hemodiyaliz
Hekimi
Sevgi KOCAEL
Hemşire
Kadriye BIÇKICI
Hemşire
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Emel PERVANLAR
Hemşire
Özten BİÇİCİ
Ebe
Yusuf EMEK
Sağlık Memuru
Vildan AYDAR
Laboratuvar Tekns.
Tuğçe BAYRAM
Psikolog
Yusuf KAHRAMAN
Hemşire
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon Hast.Uzm
Uz.Dr.Özge KAYA MERCAN
Enfeksiyon Hast.Uzm
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Uz.Dr.Zerrin
KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Özge KAYA
MERCAN
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Bilge KAYHAN
Enfeksiyon Hast.Uzm
Gülay KARAKAş
Kalite Yönetim
Direktörü
Op.Dr.Kıvanç
BUDAK
Ortopedi ve
Trav.Uzm
Op.Dr.Yahya COŞAR
Ortopedi ve
Trav.Uzm
Op.Dr.Oğuz ÖLMEZ
Kadın Hast. ve
Doğum Uzm
Emel PERVANLAR
Hemşire
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Uz.Dr.Hümeyra
SELEK
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Ecz.Nalan YÜCEL
Eczacı
Uz.Dr.Salih ÖZGÜR
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Uz.Dr.Halil ÇAĞRICI
Dahiliye Uzm.
Uz.Dr.Cafer
KAPLAN
Anestezi Uzm.
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Ecz.Nalan
YÜCEL
Eczane
Sorumlusu
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Baran ARAL
Dahiliye Uzm.
Uz.Dr.Özge KAYA
MERCAN
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.H.Sadi SUNEL
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Ecz.Nalan YÜCEL
Eczacı
Ecz.Fatma BASMA
Eczacı
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Hamide ACAR
Müdür Yard.
Mehmet EREK
Taşınır Kayıt
Kontr.Yetkilisi
Halil ERÇETİN
Makine Mühendisi
B.Sermet ALPAY
Teknisyen
Muhammed
KARAOSMAN
Müdür Yrd.
Mediha FİDE
Hemşire
Emel PERVANLAR
Hemşire
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Halil ERÇETİN
Makine Mühendisi
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Ali ÖZDEMİR
Temizlik Şefi
Kadriye BIÇKICI
Kalite Birim Çalışanı
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon Hast.Uzm
Komite Başkanı
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Bülent UÇAR
Radyoloji Tekn.
Murat SANCAROĞLU
Anestezi Tekn.
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon Hast.Uzm
Komite Başkanı
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Mustafa SEVİMLİ
HBYS Sorumlusu
Bülent UÇAR
Radyoloji Tekn.
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Mustafa KIRLI
Laboratuvar Tekn.
Galip PAYTAR
Güvenlik Amiri
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Yeliz BABER
Hemşire
Yusuf KAHRAMAN
Hemşire
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Op.Dr.Ali AKMAZ
Cerrahi Branş Uzmanı
Tuğçe BAYRAM
Psikolog
Uz.Dr.Emine ADA
Dahili Branş Uzmanı
Emel PERVANLAR
Hemşire
Yurdagül ERDEM
Ebe
Vakkas KARA
Sağlık Memuru
Uz.Dr.Metin KIRSOY
Laboratuvar Branş
Uzm.
Uz.Dr.Emel Şeniz
CENGİZOĞLU
Anestezi ve Rean.
Branş Uzm.
Ecz.Fatma BASMA
Eczacı
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Kenan Evren EVİN
Sosyal Çalışmacı
Galip PAYTAR
Güvenlik Amiri
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Halil ERÇETİN
Mühendis
Özten BİÇİCİ
Hemşire
Galip PAYTAR
Güvenlik Amiri
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Mediha FİDE
Hemşire
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Mediha FİDE
Hekim Dışı Sağlık
Personeli
Hemşire
Elvan BAYRAKDAR
Müdür Yrd.
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Derviş VARDAR
Bilgi İşlem
Sorumlusu
Op.Dr.Yusuf Kemal ESER
Afet ve Acil Durum
Yönetim Sorumlusu
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Hemşire Hizmet
Yönetici Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizm.Md
Suna BALABAN
Bölüm Kalite Sorumlusu
Hemşire
Mutlu YILDIZ
Bölüm Kalite
Sorumlusu
Hemşire
Galip PAYTAR
Hastane Güvenlik
Amiri
Mustafa SEVİMLİ
HBYS Yazılım
Sorumlusu
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Coşkun EROL
Teknik Servis
Sorumlusu
Hamide ACAR
Tıbbi Cihaz Yön.Sor.
Müdür Yardımcısı
Nihal DADAL
Bilgi İşlem Personel
Sorumlusu
Halil ERÇETİN
Teknik Servis Sorum.
Makine Mühendisi
B.Sermet ALPAY
Tıbbi Cihaz
Yön.Ekibi Üyesi
Teknisyen
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Hemşire Hizmet
Yönetici Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizm.Md
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Hemşire Hizmet
Yönetici Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizm.Md
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Yurdagül ERDEM
Hemşire
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Halil ERÇETİN
Teknik Servis Sorum.
Makine Mühendisi
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Hemşire Hizmet
Yönetici Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizm.Md
Download

Komiteler