Ayşe ATICI
Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürü
Elvan BAYRAKDAR
Koordinatör
Mediha FİDE
Müdür Yardımcısı
Yeliz PEKDOĞAN
HİE
Zümral SALAN
KYBÜ Sorumlusu
Berna EKTİR
Çocuk Hemşiresi
Ayla KARATAŞ
Kadın Doğum –
Ebe
Figen ÜNLÜ
Karma Cerrahi
Nagihan PUNALI
Genel Yoğun
Bakım
Satı UYSAL
Genel Yoğun
Bakım
Kadriye BIÇKICI
Kalite Hemşiresi
Download

Bakım Standartları Ekibi