Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici
Temsilcisi
Komite Başkanı
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici
Temsilcisi
Yeliz BABER
Hemşire
Hamide ACAR
İdari Yönetici
Temsilcisi
Ayşe ATICI
Hemşirelik
Hizm.Yönetici
Temsilcisi
Op.Dr.Adem
YÜCEL
Genel Cerrahi Uzm
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Komite Başkanı
Şerife CURA ESER
Hemşire
Leyla ABLAK
Hemşire
Gülay KARAKAş
Kalite Yönetim
Direktörü
Uz.Dr.Serkan
BARBAROS
Acil Tıp Uzmanı
Uz.Dr.Gülgün
AKTEPE
Dahiliye Uzm.
Op.Dr.Özgen
Müjde SOYER
Kadın Hast.ve Doğ.
Uzm
Arzu ALPAY
Hemşire
Yelda KARAERKEK
Ebe
Emel PERVANLAR
Hemşire
Op.Dr.Ruhi
ALGÜN
Ortopedi ve
Trav.Uzm
Sevgi KOCAEL
Hemşire
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Uz.Dr.H.Sadi
SUNEL
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Elif KARACA
Hemşire
Özten BİÇİCİ
Ebe
Zümral SALAN
Hemşire
Şengül TOKGÖZ
Anestezi
Teknisyeni
Uz.Dr.Hatice
ÇERÇİ BALCI
Anestezi Uzm.
Uz.Dr.Tarık ÇITAK
Hemodiyaliz
Hekimi
Vildan AYDAR
Laboratuvar Tekns.
Özten BİÇİCİ
Ebe
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim Dir.
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Kenan Evren EVİN
Sosyal Çalışmacı
Yusuf KAHRAMAN
Hemşire
Op.Dr.Ziya YURDAKONAR
Hastane Yöneticisi
Baştabip
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Uz.Dr.Zerrin
KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon Hast.Uzm
Uz.Dr.Bilge KAYHAN
Enfeksiyon Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Gülay KARAKAş
Kalite Yönetim
Direktörü
Uz.Dr.Özge KAYA
MERCAN
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Op.Dr.Kıvanç
BUDAK
Ortopedi ve
Trav.Uzm
Uz.Dr.Özge KAYA
MERCAN
Enfeksiyon Hast.Uzm
Komite Başkanı
Op.Dr.Kıvanç BUDAK
Ortopedi ve Trav.Uzm
Emel PERVANLAR
Hemşire
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Uz.Dr.Hümeyra
SELEK
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Ecz.Nalan YÜCEL
Eczacı
Uz.Dr.Hümeyra SELEK
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Uz.Dr.Baran ARAL
Dahiliye Uzm.
Uz.Dr.Hatice
ÇERÇİ BALCI
Anestezi Uzm.
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Ecz.Nalan
YÜCEL
Eczane
Sorumlusu
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.Baran ARAL
Dahiliye Uzm.
Uz.Dr.Özge KAYA
MERCAN
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uz.Dr.H.Sadi SUNEL
Çocuk Sağ.ve
Hast.Uzm
Ecz.Nalan YÜCEL
Eczacı
Ecz.Fatma BASMA
Eczacı
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Yasemin ESMİOĞLU
Müdür Yard.
Mehmet EREK
Taşınır Kayıt
Kontr.Yetkilisi
Halil ERÇETİN
Makine Mühendisi
B.Sermet ALPAY
Teknisyen
Hamide ACAR
İdari Yönetici
Temsilcisi
Mediha FİDE
Hemşire
Emel PERVANLAR
Hemşire
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Halil ERÇETİN
Makine Mühendisi
Ali ÖZDEMİR
Temizlik Şefi
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon Hast.Uzm
Komite Başkanı
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Bülent UÇAR
Radyoloji Tekn.
Hatice ATLIĞ
Anestezi Tekn.
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon Hast.Uzm
Komite Başkanı
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Mustafa SEVİMLİ
HBYS Sorumlusu
Bülent UÇAR
Radyoloji Tekn.
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Mustafa KIRLI
Laboratuvar Tekn.
Galip PAYTAR
Güvenlik Amiri
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Yeliz BABER
Hemşire
Yusuf KAHRAMAN
Hemşire
Uzm.Dr.Alper
KAPDAĞLI
Mikrobiyoloji Uzm
Op.Dr.Ali AKMAZ
Cerrahi Branş Uzmanı
Uz.Dr.Hüseyin Serdar
AKSEKİ
Psikiyatri Uzm
Uz.Dr.Emine ADA
Dahili Branş Uzmanı
Emel PERVANLAR
Hemşire
Uz.Dr.Münasip BUDAK
Laboratuvar Branş
Uzm.
Yurdagül ERDEM
Ebe
Vakkas KARA
Sağlık Memuru
Uz.Dr.Hatice ÇERÇİ
Anestezi ve Rean.
Branş Uzm.
Ecz.Fatma BASMA
Eczacı
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Kenan Evren EVİN
Sosyal Çalışmacı
Galip PAYTAR
Güvenlik Amiri
Ayşe ATICI
Sağ.Bakım.Hiz.Müd.
Halil ERÇETİN
Mühendis
Özten BİÇİCİ
Hemşire
Galip PAYTAR
Güvenlik Amiri
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Mediha FİDE
Hemşire
Uz.Dr.Zerrin KARA
Baştabip Yrd.
Enfeksiyon
Hast.Uzm
Uğur ŞAHİNKUL
İd.ve Mali Hiz.Müd
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Mediha FİDE
Hekim Dışı Sağlık
Personeli
Hemşire
Hamide ACAR
İdari Yönetici
Temsilcisi
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Derviş VARDAR
Bilgi İşlem
Sorumlusu
Op.Dr.Yusuf Kemal ESER
Afet ve Acil Durum
Yönetim Sorumlusu
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Hemşire Hizmet
Yönetici Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizm.Md
Suna BALABAN
Bölüm Kalite Sorumlusu
Hemşire
Mutlu YILDIZ
Bölüm Kalite
Sorumlusu
Hemşire
Galip PAYTAR
Hastane Güvenlik
Amiri
Mustafa SEVİMLİ
HBYS Yazılım
Sorumlusu
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Coşkun EROL
Teknik Servis
Sorumlusu
Yasemin ESMİOĞLU
Tıbbi Cihaz Yön.Sor.
Müdür Yardımcısı
Nihal DADAL
Bilgi İşlem Personel
Sorumlusu
Halil ERÇETİN
Teknik Servis Sorum.
Makine Mühendisi
B.Sermet ALPAY
Tıbbi Cihaz
Yön.Ekibi Üyesi
Teknisyen
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Uz.Dr.Zerrin KARA
Tıbbi Yönetici Temsilcisi
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Kenan Evren EVİN
Sosyal Çalışmacı
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Uğur ŞAHİNKUL
İdari Yönetici
Temsilcisi
İd.ve Mali Hizm.Md.
Komite Başkanı
Ayşe ATICI
Hemşire Hizmet
Yönetici Temsilcisi
Sağlık Bakım Hizm.Md
Gülay KARAKAŞ
Kalite Yönetim
Direktörü
Yeliz PEKDOĞAN
Hemşire
Halil ERÇETİN
Teknik Servis Sorum.
Makine Mühendisi
Download

Komiteler