FMT 103 Fransızca Yazılı Anlatım I
/Öğr. Gör. Arnault VEISSIERE
GZFB-307/14.30-16.30
1
I. EĞİTİM
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
FRANSIZCA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL PROGRAMI
FMT 111 İngilizce I /Öğr.Gör.Agnès
GÜMÜŞOĞLU / GZFB-301/ 10.3012.00
FMT 215 İngilizce III
/Öğr.Gör.Agnès GÜMÜŞOĞLU
/ GZFB-301/ 09.00-10.30
2
FMT 323 Türk-Fransız İlişkilerinin
Tarihsel Gelişimi /Öğr. Gör. Arnault
VEISSIERE
GZFB-307/ 14.30-16.30
3
FMT 413 Özel ve Kamu
Kuruluşlarının Mesleki Çevirisi I
/Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN
GZFB-302 /10:30-12.00
4
FMT 407 İngilizce VII
/Öğr.Gör.Agnès GÜMÜŞOĞLU
GZFB-301/ 13:00-14:30
FMT 213
Fransız Yazını /Öğr. Gör. Arnault VEISSIERE GZFB-307 14:0016:00
2
I. EĞİTİM
06 OCAK 2015 SALI
1
FMT 313 Çeviride Özel Konular:
Fransız Tiyatrosu /Prof.Dr. Zümral
ÖLMEZ GZFB-302 /12:30-14:00
FMT 307 İngilizce V /Okt.A. Müge YAZGAN
GZFB-307 / 09:30-10:30
3
FMT 403
FMT 405 Araştırma Yöntemleri
/Prof.Dr. Zümral ÖLMEZ
GZFB-302/ 14:00-15:30
Sözlü Çeviri Eleştirisi Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN
GZFB-307 /10.30-12.30
I. EĞİTİM
1
FMT 207 Fransız Uygarlık Tarihi I /Öğr. Gör. Arnault VEISSIERE
GZFB-307/ 10:30-13:00
2
FMT 303
Sözlü Çeviri I /Öğr. Gör. Arnault VEISSIERE
GZFB-307 14:00-17.00
3
4
FMT 107 Çeviriye Giriş/Metin
Çözümlemesi I
/Yard.Doç.Dr.Gülhanım ÜNSAL
GZFB-301 /09:00-10:30
1
I. EĞİTİM
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
07 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
4
FMT 203
Çeviride Medya Söylemi /Yard.Doç.Dr.Gülhanım ÜNSAL
GZFB-307/10:30-12:00
FMT 211 Çeviride Özel Konular:Aktüel /Yard.Doç.Dr.Gülhanım ÜNSAL
GZFB-307/13:30-15:00
2
FMT 301 Yazılı Çeviri (Fr-Tr) /Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN
GZFB-307/ 15.00-16.30
3
II.EĞ
İTİM
4
1
2
I. EĞİTİM
FMT 205 Yazılı Çeviriye Giriş I /Yard.Doç.Dr.Gülhanım ÜNSAL GZFB307/13:00-14:30
FMT 201 Sözcük Bilgisi ve Söylem Çözümlemesi /Yard.Doç.Dr.Gülhanım
ÜNSAL
GZFB-307/15:00-16:30
2
3
II.EĞİTİM
09 OCAK 2015 CUMA
1
FMT 401 Yazılı Çeviri Eleştirisi I /Yard.Doç.Dr.Gülhanım ÜNSAL
GZFB- 302/10:30-12:00
4
1
2
I. EĞİTİM
FMT 219 Almanca I/Öğr.Gör.Dr. Efkan
MARIM GZFB-307/ 14:15-15:15
2
FMT 319 Almanca III
/Öğr.Gör.Dr. Efkan MARIM GZFB307/ 13.00 - 14.00
3
FMT 419 Almanca V//Öğr.Gör.Dr. Efkan
MARIM GZFB-307/ 14:15-15:15
4
II.EĞİTİM
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
1
1
2
3
4
I. EĞİTİM
13 OCAK 2015 SALI
FMT 101 Fransızca Dilbilgisi I /Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN GZFB302/09.00-10.30
1
FMT 209 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I / Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN
GZFB-307/ 13:30-15:00
2
3
II.EĞ
İTİM
4
1
2
FMT 105 Fransızca Sözlü Anlatım I
/ Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN
GZFB-302 / 11.00-12.30
1
I. EĞİTİM
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
FMT 109 Dilbilgisi
Çözümlemesi I
/Yard.Doç.Dr.Osman COŞKUN
GZFB-302/ 09.30-11:00
FMT 217 İSPANYOLCA I/Öğr. Gör.
Pablo Perez PALENCIA GZFB-301/
13:00-14:30
2
FMT 317 İspanyolca III /Öğr. Gör.
Pablo Perez PALENCIA GZFB-301/
13:00-14:30
3
FMT 411 Konferans Çevirisi I /Prof.Dr.
Murat DEMİRKAN ATA-Eğit.Fak.
/15:00-16:30
FMT 417 İspanyolca V /Öğr. Gör. Pablo Perez PALENCIA
GZFB-307/10:30-12:00
4
I. EĞİTİM
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
1
2
FMT 305 Çeviride Özel Konular:
İktisat /Yard.Doç.Dr. Begüm
KÖSEMEN
GZFB-307 / 10:00-11:30
FMT 415
II.E
ĞİTİ
4
1
2
I. EĞİTİM
1
2
3
II.
E
16 OCAK 2015 CUMA
FMT 321 Çeviride Bilgisayar
Teknikleri I /Levent AKAL
LAB- GZFB-304 /13.00-14.30
3
4
1
2
İnternet Uygulamalı Çeviri I /Levent AKAL
LAB-GZFB-304/ 14.30-16.00
Download

1 FMT 111 İngilizce I /Öğr.Gör.Agnès GÜMÜŞOĞLU / GZFB