KİMYA BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
08:30-10:20
10:30-12:20
13:00-14:50
Eğitim Bilimine Giriş (M. AĞIR) 010
AEF 1
KMY257 Analitik Kimya Lab I GZFB.310 M. ÖZER
AEF 2
PAZARTESİ
AEF 3
KMY353 Çevre Kirlenmesi ve
Korunması GZFC.312 G. DARTAN
KMY393 Organik Kimya Lab. I GZFAB.006 Z. ODABAŞ
AEF 4
MAT1033-MAT103 Matematik I
GZFC.309 G. KAŞOĞLU
FEF 1
FEF 2
KMY453 Kimyasal Kinetik GZFBB.008
S. ABDURRAHMANOĞLU
KMY491 Organik Kimya III GZFBB.007
Z. ODABAŞ
YDI151 Scientific English I Ö. DANIŞ
C309/ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi UZEM
KMY1111-KMY111 Genel Kimya I
GZFAB.005 Ş. ABDURRAHMANOĞLU
KMY2143 Analitik Kimya Lab-I GZFB.310 E. KÖK YETİMOĞLU O AYDIN
URUCU
KMY3527-KMY319 Çevre Kirlenmesi
FEF 3 ve Korunması GZFBB.008 G. DARTAN
KMY3313 Bitki Kimyası GZFAB.005 İ.
A. SARAÇOĞLU
CHEM3153 Organic Chem. Lab-I GZFAB.006 S.ALTUN
KMY419 Çekirdek Kimyası
GZFAB.005 H. KILIÇ
KMY455 Enerji. Seç. Yüz. S.
MADAKBAŞ GZFBB.008
KMY411 Organik Kimya III GZFBB.007 M.V.KAHRAMAN
Genel Kimya I M. Şahin H. Sarıçayır
AEF 1
KMY113 Genel Kimya Lab I GZFB.309
Doç. Dr. Ş. ABDURRAHMANOĞLU/
TRD121 Türk Dili UZEM
KMY2143 Analitik Kimya Lab-I GZFB.310 E. KÖK YETİMOĞLU O AYDIN
URUCU
FEF 4
Fizik I (Cem Gürel) 010 ve Fizik Laboratuvarı
AEF 2
Bilgisayar I Lab (Lab A) H.SARIÇAYIR (11.30-17.20)
AEF 3
KMY387 Enstrümental Analiz Lab
GZFB.402 M. ÖZER
KMY459 Biyokimya Lab. GZFB.407
A.OGAN (09.15-10.30)
SALI
15:00-16:50
Matematik I (Ali Delice) 010 (12.30-16.20)
KMY457 Biyokimya GZFAB.005
A.OGAN
AEF 4
FZK1053-FZK103 Fizik I GZFBB.007 Ş.BALCI
FEF 1
KMY387 Enstrümental Analiz Lab
GZFB.402 M. ÖZER
KMY457
Biyokimya
GZFAB.005
A.OGAN
KMY1111 Genel Kimya I GZFBB.007 Ş.
ABDURRAHMANOĞLU
FEF 2
FEF 3
FEF 4
KMY3521-KMY377 Kim. Bilg. Ş.
ABDURRAHMANOĞLU
GZFC.312/KMY3523-KMY379 Adli
Kimya GZFAB.005 H. KILIÇ
KMY415
Biyokimya I
GZFC.309 S.
KMY413 Anorganik Sınai Kimya S. TAŞCIOĞLU GZFC.309
ÇARŞAMBA
KMY265 Fizikokimya I GZFC.309 A.R.
ÖZKAYA
AEF 3
KMY385 Enstrümental Analiz
GZFAB.005 M. ÖZER
AEF 4
Kimyada Kaynak İncelemesi 010 F.
KABAPINAR
FEF 1
KMY247 Analitik
Kimya I GZFBB.008
M. ÖZER
KMY391 Organik Kimya I GZFC.309
S.KARATAŞ
MAT1033-MAT103 Matematik I GZFBB.007 G. KAŞOĞLU
KMY2161-KMY219 Fizikokimya I
GZFBB.008 H. KILIÇ
FEF 2
KMY3177-KMY317 Enstrümental Analiz
Lab-I GZFB.402 S. ÇUBUK G.DARTAN
FEF 3
KMY2141-KMY215
Analitik Kimya I
GZFAB.005 E. KÖK
YETİMOĞLU
KMY3177-KMY317 Enstrümental
Analiz Lab-I GZFB.402 S. ÇUBUK
G.DARTAN
KMY417 Biyokimya Lab. I GZFB.407 Ö.
DANIŞ
FEF 4
Genel Matematik I (Ali Delice) 010
AEF 1
KMY247 Analitik Kimya I GZFBB.008
M. ÖZER
AEF 2
CHEM3155 Organic Chemistry II
GZFAB.005 U. SALAN
CHEM481 NMR and its App. S. ALTUN
GZFBB.008
KMY475 Pol. Yüz. Kap. GZFC.309 M.
V. KAHRAMAN/
Genel Kimya I (M. Şahin ) 010
Polimer Kimyası ve Uygulamaları Yüksek Lisans
S. KARATAŞ GZFAB.005
Kimya Teknoloji ve Toplum M. ÜCE
Öğr. Öğrt. Ve Yak. 221 F. KABAPINAR
Ölçme ve Değerlendirme 010 H.
SARIÇAYIR
KMY449 Çekirdek Kimyası GZFBB.007
H.KILIÇ
FZK1053-FZK103 Fizik I Uyg.
GZF.B109 Ş.BALCI
FZK1053-FZK103 Fizik I Uyg.
GZF.B109 Ş.BALCI
KMY2133-KMY213 Anorganik Kimya
Lab-I GZFB.308 S. TAŞCIOĞLU
KMY2133-KMY213 Anorganik Kimya
Lab-I GZFB.308 S. TAŞCIOĞLU
KMY315 Enstrümental Analiz I
GZFBB.008 M. ÖZER
KMY355 Korozyon GZFBB.008 S.
MADAKBAŞ/KMY3177-KMY317
Enstrümental Analiz Lab-I GZFB.402 S.
ÇUBUK G.DARTAN
KMY417 Biyokimya Lab. I GZFB.407 Ö. KMY417 Biyokimya Lab. I GZFB.407 Ö.
DANIŞ
DANIŞ
Z. ODABAŞ Biyoloji Eğitimi GZFBB.007
KMY267 Fizikokimya Lab.I GZFB.406
A.R. ÖZKAYA/
KMY391 Organik Kimya I GZFAB.005
S.KARATAŞ
AEF 3
PERŞEMBE
KMY3351-KMY345 Polimer Kim. Giriş
GZFC.312 N.K.APOHAN
Genel Kimya Lab. I (M. Şahin) 221
AEF 1
AEF 2
KMY3175 Enstrümental Analiz BB008
M. ÖZER
İstatistik H. SARIÇAYIR 010
AEF 4
FEF 1
CHEM1113 General Chemistry Lab I
GZFB.309 Ö. DANIŞ
CHEM1113 General Chemistry Lab I
GZFB.309 Ö. DANIŞ
FEF 2
CHEM2211 Mathematical Methods in
Chem. Uyg M.Ş.BAYMAK ÇELİK
GZFB.007
KMY2141-KMY215 Analitik Kimya I
GZFBB.008 E. KÖK YETİMOĞLU
KMY221 Fizikokimya Lab. I GZFB.406
S.ABDURRAHMANOĞLU
GZFAB.005 S. ERDEM
KMY3175 Enstrümental Analiz BB008
M. ÖZER
FEF 3
KMY311 Organik Kimya I
S.ERDEM/CHEM3155 Organic
Chemistry II GZFC.309 U. SALAN
CHEM1113 General Chemistry Lab I
GZFB.309 Ö. DANIŞ
CHEM2211 Mathematical Methods in
Chem. M.Ş.BAYMAK ÇELİK
GZFBB.008
KMY417 İlaç Aktif Mad. GZFBB.007 S.
KARAKUŞ
FEF 4
AEF 1
AEF 2
KMY249 Anorganik Kimya Lab. I
GZFB.308 B. YALÇIN
KMY255 Anorganik Kimya I GZFC.312
E. KAKI
KMY265 Fizikokimya I GZFC.312
A.R.ÖZKAYA
KMY2133-KMY213 Anorganik Kimya
Lab-I GZFB.308 S. TAŞCIOĞLU
KMY2131-KMY211 Anorganik Kimya I
GZFBB.008 S.TAŞCIOĞLU
KMY2161-KMY219 Fizikokimya I
GZFC.309 H. KILIÇ
AEF 3
CUMA
AEF 4
FEF 1
FEF 2
KMY313 Organik Kimya Lab-I GZFAB.006 S.KARATAŞ
FEF 3
FEF 4
BIO483 Molecular Biology I GZFC.309
Ö. DANIŞ
KMY471 Org. Mad. Yapı. Ayd.
GZFC.309 Ü. SALAN/KMY479 Elektr.
Tek. GZFAB.005 H. KILIÇ
KMY3161 Fizikokimya Lab. II
GZFB.406 S.
ABDURRAHMANOĞLU/KMY311
Organik Kimya I GZFAB.005 S.
ERDEM
KMY415 Biyokimya I GZFBB.008 S.
DEMİR
KMY445 Org.End.Pol GZFBB.007 S.
KARATAŞ
Download

Şehitkamil İlçesi, Burak Mahallesi, N38