3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
20-21 Ekim 2014, Ankara
Osman Soykan
Özay Oral Kütüphanesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Özay Oral Kütüphanesi
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL ARŞİV ÇALIŞMALARI
•
DAÜ, 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders
Malzemeleri Konsorsiyumuna üye olmuştur.
http://www.acikders.org.tr/
•
DAÜ, 2011yılında Open Courseware Consortium üyesi olmuştur.
http://www.ocwconsortium.org/
•
2011yılında DAÜ Tez Arşivi açık erişime açılmıştır.
http://thesis.emu.edu.tr/
•
2013 yılında: DAÜ Kurumsal Arşivi (EMU I-REP) kurulmuştur.
http://i-rep.emu.edu.tr
Eastern Mediterranean University
Institutional Repository (EMU I-REP)
• 2012 yılında kurumsal arşiv kurulmasına karar
verilip, çalışmalara başlandı.
• 2013 yılı başında, Dspace yazılım olarak seçildi ve
kurumsal arşivimiz kuruldu.
DAÜ KURUMSAL ARŞİVİ (EMU I-REP)
DSpace Yazılım Teknik Bilgiler
EMU I-REP: http://i-rep.emu.edu.tr
Dspace User Registry:
http://registry.duraspace.org/registry/dspace?search fulltext=Eastern
DSpace Version: 1.8 x JSP
Operating System / Platform: Linux
Relational Database: PostgreSQL
HANDLE SYTEM
http://www.handle.net/
Corporation for National Research Initiatives (CNRI)
Reston, Virginia / US
Eastern Mediterranean University Assigned
Prefix: 11129
DAÜ KURUMSAL ARŞİVİ (EMU I-REP)
AMAÇ NE ?
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi’nde
oluşturulan
kurumsal arşiv ile; akademik personel ve her
düzeydeki
öğrencilerimiz tarafından üretilen
bilimsel bilginin ve yayınların; derlenmesi, uzun
dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence
altına alınması ve bu doğrultuda üniversitemize
ait bilimsel ve entelektüel bilgi birikiminin geniş
kitlelerce
paylaşılmasına
imkan
yaratılması
amaçlanmaktadır.
AÇIK ERİŞİMİN
ÜNİVERSİTEMİZE FAYDALARI
Açık Erişimin / Kurumsal Arşivin Faydaları
•
Web’deki varlığı belirginleştirir ve görünürlüğü arttırır. Kurumun prestiji
artar.
•
Bilimsel çıktıların tek bir platformdan paylaşımını sağlar, Bilimsel işbirliğini
geliştirir.
•
Araştırma sonuçlarının daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayarak
araştırmanın etkisini (impact) artırır, daha fazla atıf alınmasını sağlar.
•
Bilimsel performans ölçümünü ve yönetimini kolaylaştırır; Araştırma
aktivitelerinin paylaşacağı bir vitrin ve stratejik bir pazarlama aracı sunar.
DAÜ KURUMSAL ARŞİVİ
TEMEL PRENSİPLER
• Arşivde esasen bilimsel kaynaklar birikecektir (Scholarly
Reviewed).
• Akademik metinler yanında, fikir ürünleri, gazete makaleleri,
denemeler ve benzeri çalışmalar da korunmaya ve paylaşılmaya
değer nitelik taşımaktadır.
• Kurumsal hafızaya ait diğer kaynaklarla arşiv
zenginleştirilecektir.
• Üstveri kütüphanecilik standartlarına uygun yapılandırılacaktır.
• DAÜ mensuplarının Kurumsal Arşive katkıları; kişi veya
yayıncıların fikri mülkiyet hakları (Telif Hakları) ihlal edilmeden,
olabildiğince zorunlu bir katılım modeline dayandırılacaktır.
DAÜ KURUMSAL ARŞİVİ
POLİTİKA / MEVZUAT KONUSU
• Başlangıç için çalışma prensiplerini ve politikaları
kapsayan; “Kurallar Metni” hazırlanmıştır. Bu
metin Rektörlüğümüzün onayına sunulmuştur.
• Bir süre sonra Tüm Fakülteleri ve diğer birimleri
kapsayacak bir “yönetmelik” çalışmasının
tamamlanması ve sonuç olarak Kurumsal Arşiv bu
yönetmeliğe dayandırılması hedeflenmektedir.
ÜYELİKLER
• Webometrics / Ranking Web of Repositories
http://repositories.webometrics.info/
• OpenDOAR - The Directory of Open Access
Repositories
http://www.opendoar.org/
• ROAR - Registry of Open Access Repositories
http://roar.eprints.org/
Kurumsal Arşiv Takımı
•
KA Takımı; 1 Sistem Yöneticisi ve 4 üyeden oluşur.
•
Kurumsal Arşiv Sistem Yöneticisi; Arşivin belirlenen politika ve
kurallara uygun ve doğru standartlarda gelişmesini idare eden
kişidir.
•
KA Takımı; Kurumsal arşivi tanıtıcı, bilgilendirici, eğitici, özendirici
faaliyetlerde bulunur, veri girişi yapar ve veri girişi yapacak kişilere
rehberlik yapar. KA Takım elemanlarının iletişim bilgileri ile DSpace
arayüz üzerinde yardım masası oluşturulur. Bu grup, üstveri ve
veri
eklentilerinin
standartlara
uygun
olmasında
sistem
yöneticisine teknik katkı verir; araştırmacılara sisteme kayıt
olmalarında ve/veya veri eklemelerinde rehberlik yapar. Özellikle
Akademik kadro ile iletişim kurarak; “Kendi kendine arşivleme –
Self Archiving” yapısını oluşturmaya çalışır.
Kurumsal Arşiv Takımı
•
•
•
•
•
Osman SOYKAN (Sistem Yöneticisi)
Canay ATAÖZ
Necla CENGİZOĞLU
Arzu TALAYKURT
Senal AMCA
DAÜ Kurumsal Arşivi
Communities / Collections
•
02 FACULTY of ENGINEERING
–
Department of Civil Engineering
• Books and Book Chapters – Civil Engineering
• Conference Papers and Presentations – Civil Engineering
• Course Materials – Civil Engineering
• Journal Articles (Post-Prints): Final Drafts Post-Refereeing, Author Versions –
Civil Engineering
• Journal Articles (Pre-Prints): Pre-Refereeing, Author Versions – Civil
Engineering
• Journal Articles (Publisher Versions): Publishers' PDFs as They Appear in the
Journals – Civil Engineering
• Newspaper and Magazine Articles – Civil Engineering
• Projects and Reports – Civil Engineering
• Technical Reports (Working Papers) – Civil Engineering
• Theses (Master's and Ph.D) – Civil Engineering
DAÜ Kurumsal Arşivi
Communities / Collections
•
05 HUKUK FAKÜLTESİ (FACULTY of LAW)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dergi Makaleleri (Ön Baskı): Yayına Sunulan İlk Şekli İle Yazar Versiyonları –
Hukuk / Journal Articles (Pre-Prints) – Law
Dergi Makaleleri (Son Baskı): Yayına Kabul Edilen Yazar Versiyonları – Hukuk /
Journal Articles (Post-Prints) – Law
Dergi Makaleleri (Yayıncı Versiyonları): Yayınlanmış Versiyonlar – Hukuk / Journal
Articles (Publisher Versions) – Law
Ders Malzemeleri – Hukuk / Course Materials – Law
Gazete ve Magazin Makaleleri – Hukuk / Newspaper and Magazine Articles – Law
Kitaplar ve Kitap Bölümleri – Hukuk / Books and Book Chapters – Law
Konferans Bildirileri ve Sunumlar – Hukuk / Conference Papers and Presentations
– Law
Projeler ve Raporlar – Hukuk / Projects and Reports – Law
Teknik Raporlar (Çalışma Metinleri) – Hukuk / Technical Reports (Working
Papers) – Law
Tez Koleksiyonu (Master ve Doktora) - Hukuk / Theses (Master's and Ph.D) –
Law
DAÜ Kurumsal Arşivi
Communities / Collections
•
01 RECTOR'S OFFICE
– Brochures (Broşürler)
– DAÜ Giriş ve Burs Sınavları
– Research Newsletter
– Strategic Plans and Handbooks
– Üniversitem Gazetesi
EMU I-REP
İSTATİSTİKİ VERİLER
• Arşivde 800 civarında tam metin veri
bulunuyor.
• 600 civarında tez (master ve doktora tezleri)
• 200 civarında makale, gazete makalesi, sunum,
konferans bildirileri, raporlar, e-gazete, vb.
EMU I-REP
MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
• Rektörlüğe sunulan “Kurumsal Arşiv İlkeleri” henüz
resmileşmemiştir.
• Kurumsal Arşiv konusu henüz, Rektörlük ve diğer
yetkili üst organların, (Senato, Üniversite Yönetim
Kurulu gibi) gündemine taşınamamıştır.
• Üniversitede akademik kadro kurumsal arşiv
ve açık erişim sürecine yabancıdır.
ÖNCELİKLİ YAPILACAKLAR
• Kurumsal Arşiv sürecinin üniversite
yönetimince benimsenmesi ve
resmileştirilmesi için çalışma yapılacaktır.
• Kurumsal arşivimizin, özellikle akademik
camiamızda akademik sürecin bir aracı ve
gereği şeklinde algılanması için uğraş
verilecektir.
TEŞEKKÜRLER
Download

sunum - Açık Erişim