7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ
TÜRKÇE SEMPOZYUMU
16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi
ELAZIĞ
Sempozyum Programı
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
AÇILIŞ PROGRAMI
09.00-10.30
: Sempozyum Açılışı
10.30-11.30
: Açılış Konuşmaları
AÇILIŞ OTURUMU
TARİH
YER
16 EKİM 2014
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
10.30-10.40
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ
10.40-10.50
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
10.50-11.00
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
11.00-11.10
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
11.10-11.20
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
11.20-11.30
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Fırat Üniversitesi
1
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI
1. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Erciyes Ü.)
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi İle Kodeks Kumanikus'u Biçim Bilgisi
Yönünden Karşılaştırma
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAEV (Kırgızistan)
Kırgızistan’daki Karahanlıların Yazı Dili Eserleri ve Türkoloji’de
Düşünülecek Problemler
Doç. Dr. Gayratjan OSMAN-Gülnar EZİZ (Doğu Türkistan)
Çin’de Eski Türkçe Üzerindeki Araştırmalar
Yrd. Doç. Dr. Emine ATMACA (Sakarya Ü.)
Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Söz Varlığının
Şekillendirilmesinde Adlandırma Yöntemleri
Dr. İlhan UÇAR (Sakarya Ü.)
Divanü Lügati't-Türk’te Yer Alan Okçuluk Terimleri ve “Yük-Yün”
Sözcüklerinin Kullanımı Üzerine
Arş. Gör. Melike UÇAR (Erciyes Ü.)
Kutadgu Bilig’te “Yüksel-” Anlamlı Fiillerin Semantik İncelemesi
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
2
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
2. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Mimar Sinan Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Gülşat GALİULLİNA
Prof. Dr. Leylâ KARAHAN (Gazi Ü.)
Ağız Derlemelerinde Gramatikal Amaçlı Konu Seçimi
Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Ü.)
Ağız Haritalama Yöntemleri Eskişehir İli Balkan Muhacir Ağızları Örneği
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZEK (Fırat Ü.)
+(X)K Ekinin Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU (Cumhuriyet Ü.)
Bozüyük (Bilecik) Yerli Ağzı Üzerine Bir Değerlendirme
Şule ATEŞ (MEB)
Bandırma İlçesine Bağlı Orhaniye Köyünde Yaşayan Kırım Tatarlarının
Ağzı
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
3
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
3. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
İbn-i Sina Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. M. Nuri GÖMLEKSİZ
Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Ü.)
Berna ÇAK
Türkiye’de Ana Dili Olarak Türkçe
Doç. Dr. Nedim BAKIRCI (Niğde Ü.)
Öğr. Gör. Hüseyin Kürşat TÜRKAN (Mustafa Kemal Ü.)
Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Halk Edebiyatının
Manzum Kaynaklarından Yararlanılması Üzerine Bir Deneme
Yrd. Doç. Dr. Seda ARIKAN (Fırat Ü.)
Semiosfer’de Bir Metin: Güvercinim Harput’ta Kaldı
Dr. Mehmet KAHRAMAN (TİKA)
Saygı Kültürü ve Osmanlı Türkçesi
Öğr. Gör. Çolpon CUMAEVA (Kırgızistan)
Kırgız Milli Pedagoji Terimleri: Araştırılması, Dil Öğretiminde ve Eğitimde
Kullanım Problemleri
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
4
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
4. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Alfiya YUSUPOVA
Prof. Dr. Fenuze NURİYEVA (Tataristan)
Altın Orda Dönemi Türk Edebî Dilinin Dil Kuralı ve Varyantlılık Olarak
Karışıklığı Üzerine
Doç. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Ü.)
Sema EYNEL (MEB)
Kazak Türkçesinde Terim Türetme Yolları -Ahmet Baytursınulı Örneği ileYrd. Doç. Dr. Abdullah KÖK (Niğde Ü.)
Kazak Türkçesinin Geliştirilmesi Siyaseti Мемлекеттік тілді дамыту
қоры (Devlet Dilini Geliştirme Kurumu) Örneği
Yrd. Doç. Dr. Bağdagül MUSA (Ürdün)
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Ortak Fiiller ve Tamlayıcıları
Arş. Gör. Ülker SAMADOVA (Azerbaycan)
Azerbaycan’da Türkoloji Merkezleri ve Çalışmaları
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
5
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
5. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Farabi Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT
Prof. Dr. Alfiya YUSUPOVA (Tataristan)
S. Kükleşev Sözlüğüne Göre XIX. Yüzyıl Tatar Söz Varlığı
Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Ü.)
Türkçe Söz Varlığında Süs/Süsleme/Süslenme
Doç. Dr. Nadir İLHAN (Ahi Evran Ü.)
Türkçenin Dünya Dili Oluşunda Sözlükçülüğün Önemi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN (Fırat Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Sezgin DEMİR (Aksaray Ü.)
Türkçe Öğretmen Adaylarının Sözlük ve Sözlük Kullanımına İlişkin
Görüşleri
Arş. Gör. Beytullah BEKAR (Erciyes Ü.)
Avrupa Türklerinin Dil Kullanımı (Almanya Örneği)
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
6
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
6. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Ü.)
Türkçenin Tarihî Ağızlarında şekilli “gibi” Edatı Üzerine
Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL (Marmara Ü.)
Hayatîzâde Mustafa Feyzinin Risâle-i İllet-i Merâkiyyesi ve Eserdeki
Türkçe Terimler
Doç. Dr. Talip YILDIRIM (Uşak Ü.)
Öğr. Bekir İŞÇİ (MEB)
Çağatay Türkçesinde Alet-Eşya İsimleri
Yrd. Doç. Dr. Serdar YAVUZ (Adıyaman Ü.)
Eski Anadolu Türkçesi Söz Varlığına Katkı-Anonim Cerrāh-nāme Örneği
Arş. Gör. Nuray TAMİR (Gazi Ü.)
Son Dönem Çağatay Türkçesindeki Tercüme Faaliyetleri ve Tarihi-i Reşidî
Tercümesi
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
7
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
7. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Mimar Sinan Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mustafa UĞURLU
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Prof. Dr. Mustafa TANÇ
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Ü.)
Bursa Kızık Köyleri Ağızları Üzerine
Doç. Dr. Nesrin SİS (İnönü Ü.)
Bahtiyar BAHŞİ (MEB)
Anadolu Ağızlarında Çekim Edatları ve Çekim Edatı Olarak Kullanılan
İsimler
Yrd. Doç. Dr. Birol İPEK (Fırat Ü.)
Elazığ İli Ağızlarında “Di” Ünleminin Kuvvetlendirme Görevinde Kullanımı
Dr. Şükrü BAŞTÜRK (Uludağ Ü.)
Dr. Mustafa ULUOCAK (Uludağ Ü.)
Bursa Yerli Ağızlarında Alıntı Kelimeler
Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ (Gazi Ü.)
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm/Sigmatizm Meselesinin İzleri
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
8
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
8. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
İbn-i Sina Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ayşe İLKER
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Doç. Dr. Nergis BİRAY
Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA (Uludağ Ü.)
Zorunlu ve Seçimlik Ögeler
Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE (Cumhuriyet Ü.)
Türkçede Söz diziminde Temel ve Yardımcı Öğe Dizilişi
Doç. Dr. Mehmet Vefa NALBANT (Pamukkale Ü.)
Ezgi DEMİREL (MEB)
Dil Tipolojisi Bakımından Türkçede Ekler Dışında Kelime Yapma Yolları
Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA (Gazi Ü.)
Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiillerinin Zaman Çizelgesindeki Yeri
Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU (Ankara Ü.)
Cümle Dışı Ögelerin Cümle Kuruluşundaki Yeri Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN (Fırat Ü.)
Türkçede Son Seste Görülen Ünlü Türemeleri Üzerine Bir Değerlendirme
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
9
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
9. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Vahit TÜRK
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Prof. Dr. Flera SAYFULLİNA
Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Gazi Ü.)
Ulmeken ASANOVA-Botagöz AŞIKBAYEVA-Karlığaç KADAŞKIZI-Sofya
OMAROVA (Kazakistan)
Kazakçanın Kültür Esasında Akraba Lehçelere Öğretilmesi
Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU (Azerbaycan)
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Karşılıklı Etkileşim
Doç. Dr. Emine GANİYEVA (Kırım)
Kırım Тatarcasında Dilsel Dünyayı Yansıtan Araç Olarak Hayvanat İsimleri
Doç. Dr. Altın TIMBOLOVA (Kazakistan)
Kazak Dilindeki Deyimler İle Atasözlerinin Yapısındaki Anlamı Kapalı
Kavramlar
Yrd. Doç. Dr. Mayrambek OROZOBAYEV (Ardahan Ü.)
Hakasça ve Kırgızca Deyimlerde Geçen Kanıksanmış Hayvan İsimlerinin
Kültürel Dilbilimi Açısından Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN (Fırat Ü.)
Salar Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Ortak Arapça-Farsça Alıntı
Sözcükler
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
10
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
16 Ekim 2014 Perşembe
10. OTURUM
TARİH
YER
16 Ekim 2014
Farabi Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Doç. Dr. Tahir GIYLACEV
Prof. Dr. Ayşe İLKER (Celal Bayar Ü.)
“Olmak” Fiilinin Temel Anlamına Ontolojik Bir Yaklaşım
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ (Karadeniz Teknik Ü.)
Dil Felsefesinin Temel Sorunları Bağlamında Türk Dilinin Felsefesi İçin Bir
Araştırma Taslağı Önerisi
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Nevşehir HBVÜ)
Nazmi Abdülcebbar-zade'nin Mecmua-i Eş'ar'ı Üzerine
Doç. Dr. İnci KADİROVA (Tataristan)
Türk Dili Anıtlarından Kur’an Tefsirleri (XVI. yy.)
Doç. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Ü.)
Alkış “dua” ve Kargış “beddua” Kelimelerinin Etimolojisi Üzerine
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Afyon Kocatepe Ü.)
il- Fiili Üzerine
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
11
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
SABAH OTURUMLARI
1. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN
1
09:00 - 09:15
2
09:15 - 09:30
3
09:30 - 09:45
4
10:00 - 10:15
5
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Prof. Dr. Zühâl YÜKSEL
Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Ü.)
Türkler de Yararlansın
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Yıldırım Beyazıt Ü.)
Harezm ve Çağatay Türkçesi Metinlerinde Hazret-i İsa
Doç. Dr. Serkan ŞEN (Ondokuz Mayıs Ü.)
Divanü Lûgati’t-Türk’te Halk Etimolojisi Örnekleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK (İstanbul Ü.)
Maveraünnehr’den Hindistan’a Babürname’de Tabiat
Arş. Gör. Murat AKA (Fırat Ü.)
Çağatay Türkçesinde Kullanılan “irkin” Ek Edatı Hakkında
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
12
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
2. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Mimar Sinan Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA
1
09:00 - 09:15
2
09:15 - 09:30
3
09:30 - 09:45
4
10:00 - 10:15
5
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU
Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Kelimelerde “Oluşturma Yönü”
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Ü.)
Arş. Gör. Yaşar ŞİMŞEK (Kırıkkale Ü.)
Temel Sözcükler Bağlamında Türkçenin Görünümü
Doç. Dr. Celal DEMİR (Afyon Kocatepe Ü.)
Türkçede “Zıtlık” Olgusu ve “Zıt Anlamlılık”
Yrd. Doç. Dr. Münür ERTEN (Dicle Ü.)
Türkiye Türkçesinde Bugün Kullanılan ki’li Şekiller ve ki’li Birleşik Cümle
Yrd. Doç. Dr. Cahit BAŞDAŞ (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Türkçede Kelime Tasnifi Sorunu ve Sıfatlar
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
13
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
3. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
İbn-i Sina Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Nuri YÜCE
1
09:00 - 09:15
2
09:15 - 09:30
3
09:30 - 09:45
4
10:00 - 10:15
5
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Prof. Dr. Erdoğan BOZ
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER (Fırat Ü.)
Dede Korkut Hikâyelerinde Pekiştirme Unsurları
Okt. Ünal YILDIRIM (Fırat Ü.) Prof. Dr. Ali YILDIRIM (Fırat Ü.)
Karaman/Ayrancı Berendi Köyünde Kullanılan Orijinal Filler
Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖZDARENDELİ (Trakya Ü.)
Silistre İli ve Yöresi Ağızlarında Bulgarca Etkiler
Yrd. Doç. Dr. Minara ALİYEVA (Uludağ Ü.)
Türkiye Türkçesi Ağız Haritasında Ahıskalı Türklerin Yeri ve Önemi
Üzerine
Dr. Sertan ALİBEKİROĞLU (Gaziantep Ü.)
Osmaniye İli Ulaşlı Ağzında İkincil Uzun Ünlülerin Oluşma Nedenleri
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
14
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
4. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU
1
09:00 - 09:15
2
09:15 - 09:30
3
09:30 - 09:45
4
10:00 - 10:15
5
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Prof. Dr. Nüket TÖR
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Ü.)
Türkçenin Öğretimi Açısından İbni Mühenna Lügati’nin Yeri
Prof. Dr. Aziz KILINÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Ü.)
Arş. Gör. Mazhar BAL (Çanakkale Onsekiz Mart Ü.)
Geleneksel Hikâyelerden Dijital Hikâye Anlatımlarına
Prof. Dr. Тaşpolot SADIKOV (Kırgızistan)
Fonolojik Okulların Bilimsel Esasları Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİRAL (Osmaniye Korkut Ata Ü.)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Osmanlı Türkçesi Öğretimi
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
15
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
5. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Farabi Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM
1
09:00 - 09:15
2
09:15 - 09:30
3
09:30 - 09:45
4
10:00 - 10:15
5
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Ü.)
Sözlü Edebiyat Ürünlerine Ait Yazmaların Okunma Sorunları ve Dede
Korkut Örneği
Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Dede Korkut Hikâyelerinde Geçen Bir Deyim: Butun Binmek
Yrd. Doç. Dr. Birol AZAR (Fırat Ü.)
Halkbilimi/Folklor Ekseninde Halk Dilinin Yeniden Keşfi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI (Em. Öğr. Üy./İzmir)
Pir Sultan Kolundaki Âşıklarda Söz Varlığı
Dr. Fatima HOÇİN (Makedonya)
Makedon Halk Türkülerinde Türkçe Kelimeler
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
16
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
6. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK
1
11:00 - 11:15
2
11:15 -11:30
3
11:30 - 11:45
4
11:45-12:00
5
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
Prof. Dr. Mevhibe COŞAR
Prof. Dr. Muhammet YELTEN (İstanbul Arel Ü.)
Hamzanâme’nin Nesir Üslûbu
Prof. Dr. Mustafa TANÇ (Osmaniye Korkut Ata Ü.)
Çağatay Türkçesinin Gelişiminde Devlet Adamlarının Rolü
Selami KARADUMAN (Işıklar Askeri Hava Lisesi/Bursa)
Oruç Beg Tarihi Manisa Nüshası Ses ve Şekil Özellikleri
Arş. Gör. Veysel İbrahim KARACA (Fırat Ü.)
Divanü Lügati't-Türk’te “Oğuzca” İbaresiyle Verilen Sözcüklerin Günümüz
Oğuz Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
17
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
7. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Mimar Sinan Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
1
11:00 - 11:15
2
11:15 -11:30
3
11:30 - 11:45
4
11:45-12:00
5
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU (Em. Öğr. Üy./Bursa)
Dil ve Edebiyat Öğretiminde Gelenek mi, Çağdaş Yöntemler mi?
Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK (Gazi Ü.)
Diller İçin Avrupa ortak Başvuru Metni Çerçevesinde Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ (Çanakkale Onsekiz Mart Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Hulusi GEÇGEL (Çanakkale Onsekiz Mart Ü.)
İlköğretim Programında Edebî Metinlerin Disiplinler arası İlişkilerdeki
Yeri
Arş. Gör. İsmail ÇOBAN (Atatürk Ü.)
Arş. Gör. Nurşat BİÇER (Atatürk Ü.)
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Metni Hazırlama Becerileri
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
18
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
8. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
İbn-i Sina Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Pervin ÇAPAN
1
11:00 - 11:15
2
11:15 -11:30
3
11:30 - 11:45
4
11:45-12:00
5
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
Doç. Dr. Lındıta XHANARI (LATIFI)
Doç. Dr. Saadet KARAKÖSE (Pamukkale Ü.)
Klâsik Türk Edebiyatında Al, Reng, Nakş, Renge Bürünmek ve Giysiler
Doç. Dr. Bahir SELÇUK (Fırat Ü.)
Klâsik Osmanlı Nesrinde Türkçe Söz Dizimi: Nihâlistân Örneği
Yrd. Doç. Dr. Sibel ÜST (Yıldırım Beyazıt Ü.)
Hüsrev, Ferhad ve Mecnun Kahramanları Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Nâ’ilî’nin Şarkılarının Dili
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer TANÇ (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinde Şair ve Okurun Şiirde
Özdeşleşmesi
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
19
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
9. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
1
11:00 - 11:15
2
11:15 -11:30
3
11:30 - 11:45
4
11:45-12:00
5
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
Doç. Dr. Berdi SARIYEV
Doç. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM (Adıyaman Ü.)
Çağdaş Tatar Nesrinde Romantizm (Marsel Galiyev Öyküleri Örneğinde)
Doç. Dr. Süheyla YÜKSEL (Cumhuriyet Ü.)
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkçenin Hizmetinde Velut Bir Eğitimci Yazar
Mehmet Ali Nazimâ (1861-1935)
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENER (Fırat Ü.)
Yapı ve Anlam Bakımından Hamdullah Hamdî Divanı’ndaki Deyimler
Yrd. Doç. Dr. Gülda ÇETİNDAĞ SÜME (Fırat Ü.)
Elazığ Örneklemesinden Hareketle Gelin-Kaynana İlişkisinin Göndergeleri
Yrd. Doç. Dr. Veysel ŞAHİN (Fırat Ü.)
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde İmge
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
20
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
10. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Farabi Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ferit YUSUPOV
1
11:00 - 11:15
2
11:15 -11:30
3
11:30 - 11:45
4
11:45-12:00
5
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
Prof. Dr. Naciye YILDIZ
Prof. Dr. Zühâl YÜKSEL (Gazi Ü.)
Kazan Tatarcası ve Başkurtçadaki -Nıkı/-Niki Yapısı Üzerine
Prof. Dr. Gülşat GALİULLİNA (Tataristan)
Tatar Dilinin Eşanlamlılık Sistemi Değişim ve Büyümesi
Doç. Dr. Tahir GIYLACEV (Tataristan)
XIX. Yüzyıl Sonu – XX. Yüzyıl Başı Tatar-Türk Edebî ve Kültürel İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ALKAYIŞ (Adıyaman Ü.)
Kırım Tatar Şarkılarında Geçen Deyimlerin Türkiye Türkçesine
Aktarımında İzlenen Yollar
Dr. Gözel AMANGULIYEVA (Türkmenistan)
Mahtumkulu'nun Eserlerinde Adı Geçen Türk Bilgeleri
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
21
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI
1. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Fenuze NURİYEVA
Prof. Dr. Ferit YUSUPOV (Tataristan)
Doç. Dr. Fenzile CEVHEROVA (Tataristan)
Hristiyan Tatarlar: Etnografik Grupları ve Ağızları
Prof. Dr. Flera SAYFULLİNA (Tataristan)
Sibirya Tatar Diyalektlerinin Öğrenilme Durumu
Doç. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Ü.)
Sibirya Tatar Türkçesinde Arkaik Unsurlar
Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA (Tataristan)
Hristiyan Tatarların Etnik Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Kırım)
Kırım Tatar Dilinin Gelişimine Oğuz Dillerinin Etkisi
Güzel ŞEMSİYEVA (Tataristan)
Tatar Atasözlerinde Tatarlar ve Diğer Halklara Bir Bakış
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
22
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
2. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Mimar Sinan Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. İrfan MORİNA
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE
Doç. Dr. Kuralay KUDERİNOVA (Kazakistan)
Türk Dilini Öğretirken Kullanılan Lengüistik Kültür Tanım Yöntemi
Doç. Dr. Kalbike ESENOVA (Kazakistan)
Türk Filmlerindeki Konuşmanın İletişimsel ve Pragmacı Özellikleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN (Ege Ü.)
Toponimi Çalışmalarında Leksikosemantik Sınıflandırma Ne Şekilde
Olmalıdır
Yrd. Doç. Murat ŞENGÜL (Nevşehir HBVÜ)
Sosyopolitik Güç Göstergesi Bağlamında Dünyada ve Türkiye’de
Yabancılara Türkçe Öğretimi Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim USTA (Bingöl Ü.)
Türkçenin Arapçaya Etkisi (Suriye ve Ürdün Lehçesi Örneği)
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
23
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
3. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
İbn-i Sina Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ahmet BURAN
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Тaşpolot SADIKOV
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (Em. Öğr. Üy./Konya)
Anadolu’da Eşlerin Birbirlerine Seslenme Sözleri
Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Ü.)
Kastamonu Merkez Ağzı İle Sahil (Abana) Ağzı Arasında Mukayeseli Bir
Çalışma
Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAKTAR (Trakya Ü.)
Anadolu Ağızlarındaki Devrik Yapıda Dolaylı Tümlecin Durumu
Doç. Dr. Ahmet DEMİRTAŞ (Osmaniye Korkut Ata Ü.)
Şüphe ve Tereddüt Bildiren “ki” Edatının Anadolu Ağızlarındaki
Kullanımları Üzerine
Yrd. Doç. Çimen ÖZÇAM (Fırat Ü.)
Elazığ Ağzında Teşekkür İşlevli Kalıplar
Arş. Gör. Yelda YEŞİLDAL (Fırat Ü.)
Nedim'in Türkçeci Kimliği
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
24
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
4. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Doç. Dr. Serkan ŞEN
Prof. Dr. Pervin ÇAPAN (Muğla Sıtkı Koçman Ü.)
Selim İleri’nin Mel’un Romanında Geleneğin İzinde Dil, İmlâ ve Üslûp
Mes’eleleri
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİR (Başkent Ü.)
Türkçe Eğitiminde Kullanılan Kurmaca Metinlerde Bir İmkân Olarak
Konuş(tur)ma
Yrd. Doç. Dr. Arzu MEMMEDOVA (Azerbaycan)
Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan'da Ana (Türk) Dili Harekâtı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞENEL (Kafkas Ü.)
2014 Yılı Yapraklı Takvimlerine (15 Takvim’e) Göre Yeni Doğanlara
Önerilen Erkek ve Kız Adları
Cengiz ÇAKMAK (MEB) Remzi ÇALIŞIR
Murat SÜT (MEB)
Azerbaycan Ağızlarındaki Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
25
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
5. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Farabi Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU
1
14:00 - 14:15
2
14:15- 14:30
3
14:30 - 14:45
4
15:00 - 15:15
5
15:15 - 15:30
6
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Prof. Dr. Aziz KILINÇ
Prof. Dr. Nüket TÖR (Kastamonu Ü.)
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Türkçenin İkinci Dil Olarak Eğitimi ve
Öğretiminde Kullanılan Kitapların Değerlendirmesi
Prof. Dr. M. Nuri GÖMLEKSİZ (Fırat Ü.)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ülkü KAN (Fırat Ü.)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Türkçe
Öğretimindeki Etkisine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Doç. Dr. İlhan ERDEM (İnönü Ü.)
Ercan DENİZ (MEB)
Liselerde (9-12. Sınıf) Dil Bilgisi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler ve
Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Rasim ÖZYÜREK (Bilkent Ü.)
Liselerimizde Okutulan Edebiyat, Dil ve Anlatım Derslerinde Ögrencilerin
Derslere Karsı Tutumlarındaki Olumsuzluklar ve Çözüm Önerileri
Arş. Gör. Yelda KÖKÇÜ (Fırat Ü.)
Ali Ekrem Bolayır’ın “Şiir Demeti” Adlı Eserinin Türkçe EğitimÖğretiminde Yer Alan Değerler Bağlamında İncelenmesi
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
26
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
6. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAEV
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Prof. Dr. Ali AKAR
Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (İstanbul Aydın Ü.)
Türkçenin Dünya Dili Olmasının Resmileştirilmesi, Şartları ve İlkeleri
Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Ü.)
Lengüistik Pusulanın Türkmen Örneği ve Bunun Öğretimdeki Önemi
Doç. Dr. Sabri HAMMAM (Mısır)
İskender Pala’nın “İki Dirhem Bir Çekirdek” Adlı Eserindeki Deyimlerin
Arapçadaki Karşılıkları ve Her İki Grubun Mukayesesi
Dr. Yaşar KALAFAT (Em./Ankara)
Dünya Dili Türkçe İçerisinde Anadolu Dillerinden Zazaca’nın Yerine Dair
Görüşler
Arş. Gör. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan)
Türkiye Türkçesinin Ortak Dil Olma Sorunları ve Çözüm Yolları
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
27
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
7. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Mimar Sinan Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Prof. Dr. Funda TOPRAK
Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Ü.) Okt. Rahime İrem YAVUZ (Başkent Ü.)
Tömer Öğrencileri Bağlamında Dil Farkındalığı: İki Dillilik-Çok Dillilik;
Ana Dili- Resmi Dil
Doç. Dr. Yegana GEZALOVA (Azerbaycan)
XVIII-XIX. Yüzyılın Başlarında Türkçe Diplomatik Eserlerin Ortaya
Çıkması ve Yayılması
Doç. Dr. Meral DEMİRYÜREK (Hitit Ü.)
Edith Durham’ın “High Albania” Adlı Eserinde Türk Dili ve Kültürü
Doç. Dr. Elvira LATİFOVA (Azerbaycan)
XVIII-XIX Yüzyıllarda Rusya İmparatorluğu - Kafkasya Yazışmalarında
Diplomasi Dili Olarak Türkçe
Öğr. Gör. Gülnaz SATBAY (Kazakistan)
Türk Kültürünün Öğrenilmesi ve Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde
Çizgi Filmlerin Önemi
Doç. Dr. Eyüp AKMAN (Kastamonu Ü.)
Osmanlı Nüfus Defterlerindeki Sülale Adlarının Soyadı Kanunuyla Aldığı
Şekiller Üzerine Bir Dil İncelemesi (Kastamonu Örneği)
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
28
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
8. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
İbn-i Sina Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Leylâ KARAHAN
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Prof. Dr. İrfan MORİNA (Kosova)
Bosna’da Türk Kültürünün Yaşatılmasında “Prilozi” (Katkılar)
Doç. Dr. Lındıta XHANARI (LATIFI) (Arnavutluk)
Bir Gerçek ve Tarihsel Dil Olgusu Olarak Balkandaki Türkçe Sözcükler
Yrd. Doç. Dr. Firuz FEVZİ (Afganistan)
Afganistan'da Son Elli Yılda Yazılan Türkçe Eserlerin Biyografisi
Öğr. Gör. Kenjegül KALIEVA (Cumhuriyet Ü.)
Kırgız Türkçesinin Batken Şivesinde Ev Eşyası İçin Kullanılan Sözcükler
Nilüfer YILDIRIM (MEB)
Kutadgu Bilig’de İyilik Söylemleri
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
29
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
9. OTURUM
TARİH
YER
17 Ekim 2014
Yusuf Has Hacip Salonu
OTURUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Muhammet YELTEN
1
16:15 - 16:30
2
16:30 - 16:45
3
16:45 - 17:00
4
17:00 - 17:15
5
17:15 - 17:30
6
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
Doç. Dr. Nadir İLHAN
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes Ü.)
20. Yüzyılın Başlarına Kadar Çağatay Türkçesinin Yayılma ve Kullanılma
Alanları
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER (Sakarya Ü.)
Tirkeş, Okluk, Kiş ve Kişlik Kelimeleri Üzerine
Doç. Dr. Şaban DOĞAN (Abant İzzet Baysal Ü.)
“Ańıg” ve Fonetik Varyantlarının Eski Uygurcadaki Kullanımları Üzerine
Arş. Gör. Şermin KALAFAT (Uludağ Ü.)
Osmanlıda Cebirsel Notasyon Sistemi/ Cebirsel Sembolizm ve
Terminolojisi Üzerine
Arş. Gör. Ebru KUYBU (Uludağ Ü.)
Yûnus Emre Divanı’nın Bursa Nüshası ve Bu Nüshanın Önemi Üzerine
Şamil ÇAN (Işıklar Askeri Hava Lisesi/Bursa)
XVI. Yüzyılda Yazılmış Bir Anonim Tevârih-i Âl-i Osman İncelemesi
TARTIŞMA
Fırat Üniversitesi
30
7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim 2014 ELAZIĞ
17 Ekim 2014 Cuma
DEĞERLENDİRME OTURUMU
TARİH
YER
17 Ekim 2014
18:00
Kaşgarlı Mahmud Salonu
OTURUM BAŞKANI
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
Fırat Üniversitesi
31
Download

Program - VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu