2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI TARİH BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
Ders Saati
09.00
09.45
09.55
10.25
10.50
11.35
11.45
12.30
13.20
14.05
14.15
15.00
15.10
15.55
16.05
16.50
1.Sınıf
ÇARŞAMBA
4. Sınıf
1.Sınıf
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
404
Sömürgecilik Türkiye
Tarih
Tarihi
Cumhuriyet Metodolojisi
S.Seydi
i Tarihi
M.Kılıç
112
(1923376
2000)
K.Kasalak
377
Osmanlı
Osmanlı
Paleografyası I Tarihi V
H.Karagöz (1789-1918)
362
H.Çapraz
377
Tarih Semineri
II B
K.Kasalak
377
İlhanlılar
Tarihi
K.Ekici
404
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
404
Osmanlı
Osmanlı
Paleografyası I Tarihi V
H.Karagöz (1789-1918)
362
H.Çapraz
377
Tarih Semineri
II B
K.Kasalak
377
İngilizce
Doğu
Mesleki
Yakınçağ
Atatürk
A.Rzayev Avrupa Türk Yabancı Dil Avrupa ilkeleri ve İnk.
112
Devletleri
III
Tarihi
Tarihi I
Tarihi
S.Seydi,
H.Çapraz
M.Kılıç
A.Bakır
404
377
112
362
Çin ve Moğol
Tarihi
A.Bakır
362
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
404
İngilizce
Doğu
Mesleki
Yakınçağ
Atatürk
A.Rzayev Avrupa Türk Yab. Dil III Avrupa ilkeleri ve İnk.
112
Devletleri
S.Seydi,
Tarihi
Tarihi I
Tarihi
404
H.Çapraz
M.Kılıç
A.Bakır
377
112
362
Çin ve Moğol
Tarihi
A.Bakır
362
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
404
Sömürgecilik Türkiye
Tarihi
Cumhuriyet
S.Seydi
i Tarihi
112
(19232000)
K.Kasalak
377
Sömürgecilik Türkiye
Tarihi
Cumhuriyet
S.Seydi
i Tarihi
112
(19232000)
K.Kasalak
377
Sömürgecilik Türkiye
Tarihi
Cumhuriyet
S.Seydi
i Tarihi
112
(19232000)
K.Kasalak
377
Osmanlı
Uluslar
Kurumları
arası
Tarihi I
Kuruluşlar
B.Karaca
ve Türkiye
112
K.Kasalak
362
Osmanlı
Uluslar
Kurumları
arası
Tarihi I
Kuruluşlar
B.Karaca
ve Türkiye
112
K.Kasalak
362
Osmanlı
Kurumları
Tarihi I
B.Karaca
112
İslam Öncesi Mesleki
Türk Tarihi Yabancı Dil
A.Bakır
I
376
S.Seydi
362
Rus ve
Kafkas
Tarihi
H.Çapraz
112
İslam Öncesi Mesleki
Türk Tarihi Yabancı Dil
A.Bakır
I
376
S.Seydi
362
Rus ve
Kafkas
Tarihi
H.Çapraz
112
İslam Öncesi
Türk Tarihi
A.Bakır
376
Büyük
Selçuklu
Tarihi
K.Ekici
378
Rus ve
Kafkas
Tarihi
H.Çapraz
112
İslam Öncesi
Türk Tarihi
A.Bakır
376
Büyük
Selçuklu
Tarihi
K.Ekici
378
Rus ve
Kafkas
Tarihi
H.Çapraz
112
Osmanlı
Tar.I
B.Karaca
Osmanlı
Tar.I
B.Karaca
İslam Tarihi
ve Medeniyeti
(570-1258)
A.Bakır
112
3. Sınıf
Tarih
Semineri II A
K.Ekici
376
Tar.Sem.I
H.Karagöz
İslam Tarihi
Tarih
ve Medeniyeti
Semineri II A
(570-1258)
K.Ekici
A.Bakır
376
112
Tar.Sem.I
H.Karagöz
İslam Tarihi
Eski
Tarih
ve Medeniyeti Anadolu Semineri II A
(570-1258)
Tarihi
K.Ekici
A.Bakır
M.Kılıç
376
112
404
Tar.Sem.I
H.Karagöz
İslam Tarihi
Eski
Tarih
ve Medeniyeti Anadolu Semineri II A
(570-1258)
Tarihi
K.Ekici
A.Bakır
M.Kılıç
376
112
404
Tar.Sem.I
H.Karagöz
4. Sınıf
Osmanlıca
III
H.Karagöz
376
Osmanlıca
III
H.Karagöz
376
Osmanlıca
III
H.Karagöz
376
Osmanlıca
III
H.Karagöz
376
3. Sınıf
4. Sınıf
1. Sınıf
Tarih
Metodolojisi
M.Kılıç
376
2. Sınıf
3. Sınıf
CUMA
İlhanlılar
Tarihi
K.Ekici
404
Selçuklu Osmanlı Sos.Cumhuriyet
Mües. Tar. İktisat TarihiDönemi Dış
A.Bakır
B.Karaca
İlişkiler
Tarihi
(19231960)
S.Seydi
376
Selçuklu Osmanlı Sos.Cumhuriyet
Mües. Tar. İktisat TarihiDönemi Dış
A.Bakır
B.Karaca
İlişkiler
Tarihi
S.Seydi
376
2. Sınıf
PERŞEMBE
2. Sınıf
Türk Dili
Amfi 1
Uğur
Karaağaç
3. Sınıf
SALI
1. Sınıf
Türk Dili
Amfi 1
Uğur
Karaağaç
2.Sınıf
Tarih
Metodolojisi
M.Kılç
376
Tarih
Metodolojisi
M.Kılıç
376
İlkçağ Tarihi
M.Kılıç
376
4. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
Osmanlı
Tarihi I
(13001566)
B.Karaca
112
Osmanlı
Tarihi V
(1789-1918)
H.Çapraz
377
Tarih Semineri
II B
K.Kasalak
377
Osmanlı
Tarihi I
(13001566)
B.Karaca
112
Osmanlı
Tarihi V
(1789-1918)
H.Çapraz
377
Tarih Semineri
II B
K.Kasalak
377
Osmanlı
Çağdaş Fikir
Tarihi I
Akımları
(1300M.Kılıç
1566)
404
B.Karaca
112
İlkçağ Tarihi Yeniçağ
Osmanlı
Çağdaş Fikir
M.Kılıç
Avrupa
Tarihi I
Akımları
376
Tarihi
(1300M.Kılıç
H.Karagöz
1566)
404
377
B.Karaca
112
İlkçağ Tarihi Yeniçağ Demokrasi
Osmanlı
M.Kılıç
Avrupa
Tar.
Diplomatikası
376
Tarihi
K.Kasalak
I
H.Karagöz
362
B.Karaca
377
404
İlkçağ Tarihi
M.Kılıç
376
1. Sınıf
Yeniçağ
Avrupa
Tarihi
H.Karagöz
377
Yeniçağ Demokrasi
Avrupa
Tar.
Osmanlı
Tarihi
K.Kasalak Diplomatikası
H.Karagöz
362
I
377
B.Karaca
404
4. Sınıf
Osmanlı
Tarihi III
H.Karagöz
Osmanlı
Tarihi III
H.Karagöz
Türk Siyasal Yeni ve Yakın
Düşünce TarihiÇağ Tar. Türk
M.Kılıç
Dev.T.
112
H.Çapraz
Bitirme Ödevi I
Türk Siyasal Yeni ve Yakın
Düşünce TarihiÇağ Tar. Türk
M.Kılıç
Dev.T.
112
H.Çapraz
Bitirme Ödevi I
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI TARİH BÖLÜMÜ II. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
1. Sınıf
2. Sınıf
3.Sınıf
4. Sınıf
17.00
17.45
Türk Dili
Vedat
Kartalcık
112
Büyük
Selçuklu
Tarihi
K.Ekici
404
Mesleki
Yabancı Dil
III
362
Yakınçağ
Avrupa
Tarihi
H.Çapraz
376
Büyük
Selçuklu
Tarihi
K.Ekici
404
Mesleki
Yabancı Dil
III
362
Yakınçağ
Avrupa
Tarihi
H.Çapraz
376
Bizans Tar.
K.Ekici
Rus ve
Kafkas Tarihi
H.Çapraz
377
Cumhuriyet
İslam Tarihi
Dönemi Dış
ve
İlişkiler Tarihi
Medeniyeti
(1923-1960)
A.Bakır
S.Seydi
112
404
Bizans Tar.
K.Ekici
Rus ve
Kafkas Tarihi
H.Çapraz
377
Cumhuriyet
Dön. Dış
İlişkiler Tarihi
S.Seydi
404
17.50
18.35
18.40
19.25
19.30
20.15
20.20
21.05
21.10
21.55
22.05
22.50
22.55
23.40
Türk Dili
Vedat
Kartalcık
112
İslam
Öncesi
Türk
Tarihi
A.Bakır
376
İslam
Öncesi
Türk
Tarihi
A.Bakır
376
İslam
Öncesi
Türk
Tarihi
A.Bakır
376
İslam
Öncesi
Türk
Tarihi
A.Bakır
376
Mesleki
Yabancı
Dil I
S.Seydi
362
Mesleki
Yabancı
Dil I
S.Seydi
362
ÇARŞAMBA
SALI
Ders
Saat
1.Sınıf
Atatürk
ilkeleri ve
İnk. Tarihi I
M.Kılıç
112
Atatürk
ilkeleri ve
İnk. Tarihi I
M.Kılıç
112
2.Sınıf
Doğu Avr
Türk Dev.T.
A.Bakır
377
Doğu Avr
Türk Dev.T.
A.Bakır
377
3.Sınıf
Rus ve
Kafkas Tarihi
H.Çapraz
377
Tarih
Semineri II
A
K.Ekici
377
Tar.Sem.I
H.Karagöz
Rus ve
Kafkas Tarihi
H.Çapraz
377
İslam
Tarihi ve
Medeniyet
i (5701258)
A.Bakır
112
Tarih
Semineri II
A
K.Ekici
377
Tar.Sem.I
H.Karagöz
Selçuklu
Mües. Tar.
A.Bakır
Çin ve
Moğol Tarihi
A.Bakır
362
Selçuklu
Mües. Tar.
A.Bakır
Yeni ve
Yakın Çağ
Tar. Türk
Dev.T.
H.Çapraz
Yeni ve
Yakın Çağ
Tar. Türk
Dev.T.
H.Çapraz
2. Sınıf
3. Sınıf
PERŞEMBE
4. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3.Sınıf
İlkçağ
Tarihi
M.Kılıç
376
Yeniçağ
Avrupa
Tarihi
H.Karag
öz
112
Osmanlı
Tarihi I
(13001566)
B.Karaca
377
Türkiye
Osmanlı
Osmanlıca
Cumhuriyeti
Kurumları
III
Tarihi
Tarihi I
H.Karagöz
(1923-2000)
B.Karaca
112
K.Kasalak
377
404
İlkçağ
Tarihi
M.Kılıç
376
Yeniçağ
Avrupa
Tarihi
H.Karag
öz
112
Osmanlı
Tarihi I
(13001566)
B.Karaca
377
Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi
(1923-2000)
K.Kasalak
404
İlkçağ
Tarihi
M.Kılıç
376
Yeniçağ
Avrupa
Tarihi
H.Karag
öz
112
Osmanlı
Tarihi I
(13001566)
B.Karaca
377
Sömürg
Türkiye
ecilik Cumhuriyeti
Tarihi
Tarihi
S.Seydi K.Kasalak
377
404
İlkçağ
Tarihi
M.Kılıç
376
Yeniçağ
Avrupa
Tarihi
H.Karag
öz
112
Eski
Anadlu
Tarihi
M.Kılıç
112
Türkiye
Osmanlı
Osmanlıca
Cumhuriyeti
Kurumları
III
Tarihi
Tarihi I
H.Karagöz
(1923-2000)
B.Karaca
112
K.Kasalak
377
404
İlhanlılar
Tarihi
K.Ekici
404
İslam
Tarihi ve
Medeniyet
i (5701258)
A.Bakır
112
Çin ve
Moğol Tarihi
A.Bakır
362
1. Sınıf
İlhanlılar
Tarihi
K.Ekici
404
Tarih
Semineri II
A
K.Ekici
377
Tar.Sem.I
H.Karagöz
Tarih
Semineri II
A
K.Ekici
377
Tar.Sem.I
H.Karagöz
İslam Tar
ve Med
A.Bakır
112
4. Sınıf
Osmanlıca
III
H.Karagöz
112
Osmanlıca
Osmanlıca I
III
B.Karaca
H.Karagöz
376
112
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Osmanlıca I
B.Karaca
376
Osmanlı
Kur.Tar
B.Karaca
377
Sömürg
ecilik
Tarihi
S.Seydi
377
Sömürg
ecilik
Tarihi
S.Seydi
377
Sömürg
ecilik
Tarihi
S.Seydi
377
Uluslar
arası Kur.
ve Türkiye
K.Kasalak
İngilizce
362
A.Rızayev
Çağdaş
376
Fikir
Akımları
M.Kılıç
362
Uluslar
arası Kur.
ve Türkiye
K.Kasalak
İngilizce
362
A.Rızayev
Çağdaş
376
Fikir
Akımları
M.Kılıç
362
Eski
Anadlu
Tarihi
M.Kılıç
112
CUMA
4.Sınıf
1. Sınıf
Osmanlı
Tarihi V
(17891918)
H.Çapraz
404
2.Sınıf
3.Sınıf
Türk
Tarih
Siyasal Semineri II
Düşünce
B
Tarihi K.Kasalak
M.Kılıç
377
376
Osmanlı
Tarihi V
(17891918)
H.Çapraz
404
Türk
Tarih
Siyasal
Semineri II
Düşünce
B
Tarihi
K.Kasalak
M.Kılıç
377
376
Osmanlı
Tarihi V
(17891918)
H.Çapraz
404
Tarih
Metodol
ojisi
M.Kılıç
112
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
376
Tarih
Semineri II
B
K.Kasalak
377
Osmanlı
Tarihi I
(13001566)
B.Karaca
377
Osmanlı
Tarihi V
(17891918)
H.Çapraz
404
Tarih
Metodol
ojisi
M.Kılıç
112
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
376
Tarih
Semineri II
B
K.Kasalak
377
Osmanlı
Paleografyası
I
H.Karagöz
377
Osmanlı
Diplomati
kası I
B.Karaca
404
Tarih
Metodol
ojisi
M.Kılıç
112
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
376
Osmanlı
Tarihi III
H.Karagöz
Osmanlı
Paleografyası
I
H.Karagöz
377
Osmanlı
Diplomati
kası I
B.Karaca
404
4.Sınıf
Tarih
Metodol
ojisi
M.Kılıç
112
Ortaçağ
Avrupa
Tarihi
K.Ekici
376
Osmanlı
Tarihi III
H.Karagöz
Osmanlı
Sos. İktisat
Tarihi
B.Karaca
Osmanlı
Tar.I
B.Karaca
Demokrasi
Tar.
K.Kasalak
362
Bitirme
Ödevi I
Osmanlı
Sos. İktisat
Tarihi
B.Karaca
Osmanlı
Tar.I
B.Karaca
Demokrasi
Tar.
K.Kasalak
362
Bitirme
Ödevi I
Download

Tarih Bölümü Ders Programı (Güncellendi 30.09.2014)