Tablo 1
ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Doktora Programı
GÜZ
BAHAR
T
P
K
AKTS
1.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
2.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TAR 725 Türk-Çin İlişkileri
3
0
3
7
TAR 729 Türkler ve İslamiyet I
3
0
3
8
3
0
3
8
TAR 731 Osmanlı Devletinin Kuruluş
Devri Problemleri
TAR 733 Osmanlı Siyasi Düşüncesinin
Evrimi
TAR 735 Klasik Dönem Osmanlı
Hukuk Tarihi
TAR 737 Osmanlı Kurumları Tarihi I
TAR 741 Osmanlı İmparatorluğu'nda
Demografik Değişmeler
TAR 743 Osmanlı Hakimiyetinde
Balkanlar
TAR 745 l9.yy.' da Osmanlı
Bürokrasisinde Değişmeler
TAR 749 Büyük Güçler ve Ortadoğu
TOPLAM SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TAR 726 XI. ve XIV. yy.larda Moğol
Tarihi
TAR 728 Türkiye Selçuklularının Sosyal ve
Ekonomik Tarihi
TAR 730 Türkler ve İslamiyet II
TAR 732 Osmanlı İmparatorluğu' nda Bilim ve
Eğitim
TAR 736 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin
Kaynakları
P
K
AKTS
3
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
7
3
0
3
7
3
0
3
8
TAR 738 Osmanlı Kurumları Tarihi II
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
7
TAR 752 Tanzimat Sonrası Fikir Hareketleri
3
0
3
8
TAR 754 Arşiv Kaynakları ve Bilgisayar II
3
0
3
7
TAR 756 Avrupa' da Din ve Devlet İlişkisi
3
0
3
7
TAR 758 Avrupa Rejimleri
3
0
3
8
TAR 762 Çin ve Japonya Tarihi ( 19-20. yy)
3
0
3
8
TAR 764 Osmanlı Düşünce Tarihi II
3
0
3
7
TAR 770 Osmanlı Kronikleri (Metin ve
İnceleme) II
3
0
3
8
TAR 772 Klasik Askerî Düşünce Tarihi
3
0
3
7
TAR 774 Sovyet Rusya Tarihi (1917-1991)
3
0
3
8
TAR 776 20. Yüzyılda Balkanlar
3
0
3
7
TAR 778 Osmanlı Ordusunda Değişme
3
0
3
8
12
0
12
3
0
3
7
TAR 742 Osm. Tarım Ekonomisinde Değişme
ve Dönüşümler
3
0
3
8
TAR 744 Osmanlı Şehri
3
0
3
7
3
0
3
8
12
0
YARIYIL TOPLAM
TAR 746 Osmanlı İmp,' da Siyasi-Toplumsal
Muhalefet
TAR 748 Osmanlı İmp.' da Anayasa Hareketleri
12
30
TOPLAM SEÇMELİ DERS
12
30
YARIYIL TOPLAM
3.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TAR 753 Arşiv Kaynakları ve
Bilgisayar I
TAR 755 Batı Dünyasının
Oluşumu
TAR 757 Avrupa Tarihinde Devletler
Sistemi
TAR 759 Amerika Birleşik Devletleri
Tarihi
TAR 761 20. yy.da Dünyadaki
T
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
12
30
4.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 800 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık
0
4
2
30
TOPLAM ZORUNLU DERS
0
4
2
30
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
3
30
Değişmeler
TAR 763 Osmanlı Düşünce Tarihi I
TAR 767 Osmanlı Basının Doğuşu ve
Gelişimi
TAR 769 Osmanlı Kronikleri (Metin ve
İnceleme) I
TAR 773 Emperyal Rusya (1700-1917)
TAR 775 Osmanlı İmparatorluğu’nda
Ordu ve Devlet
TAR 777 Osmanlı Dünyası’nda Doğal
Çevre
TOPLAM SEÇMELİ DERS
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
3
0
3
8
3
0
3
7
12
0
YARIYIL TOPLAM
5. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 700 Özel Konular
5
0
12
30
TOPLAM SEÇMELİ DERS
12
30
YARIYIL TOPLAM
30
6. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 700 Özel Konular
0
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
7. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 700 Özel Konular
5
0
0
30
YARIYIL TOPLAM
30
8. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
TAR 700 Özel Konular
TOPLAM ZORUNLU DERS
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
30
YARIYIL TOPLAM
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİSİ
SEÇMELİ DERS KREDİSİ
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
5
0
2
30
0
30
30
5
0
0
30
30
240
150
90
62
38
Download

Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe