30.12.2014
Cilt 1, Sayı 1
Coğrafya Gazetesi
BU
H AB E R E D İ K K AT
ENDEMİK BİTKİ
DİKKAT
KÖŞESİ !
Yeryüzünde geniş
alanlara yayılış gösteren bitkilere kozmopolit bitkiler,
sadece dar bir bölgede yayılış gösteren bitkilere
endemik bitkiler
adı verilir.
!!!
Türkiye’deki endemik türlerin en önemlilerinden birkaçı;
 Kaz Dağı’nda orman meydana getiren Kazdağı Göknarı,
 Eğirdir güneyindeki Kasnak Meşesi,
 Köyceğiz-Dalaman arasında yaygın olan Sığla ve ya Günlük ağacı
ve ormanları,
 Menteşe yöresinde Kral Eğreltisi
 Datça yarımadasında bulunan Datça Hurması,
 Zonguldak yöresinde Istıranca Meşesi,
Avrupa’nın tamamında varolan
bitki çeşidi sayısı
toplam 13.000
adet iken, bu sayı
Ülkemizde
12.000’dir. Ancak
bu nicelik karşılaştırması Türkiye’yi Avrupa ile
eşit zenginlikte
göstermektedir ve
yanıltıcıdır. Türkiye’nin Avrupa’nın
on beşte biri kadar
yüzölçümüne sahip
olduğu unutulmamalıdır.
 Kastamonu ve Yozgat çevresindeki İspir Meşesi
 Rize
- Anzer Çayı
Endemizm oranı yüksek olan dağların başlıcaları;
Amanos Dağları, Bey Dağları, Bolkar ve Aladağlar,
Uludağ, Kazdağı, Munzur Dağları gibi dağ sıralarıdır.
Dağ sıraları dışında endemizm oranı yüksek yöreler arasında Orta Toroslar (Ermenek, Gülnar, Mut, Anamur),
Kahramanmaraş, Adana, Niğde, Sivas ve Çankırı çevresindeki jipsli alanlar, Tuz Gölü çevresi, Rize ve Artvin
çevresindeki yüksek dağlar, Van - Bitlis - Hakkâri illerini
kapsayan bölge sayılabilir.
HER COĞRAFYADA ULUTAŞ
www.kpsscografyarehberi.com
Download

Endemik bitki - Kpss Coğrafya Rehberi