On5yirmi5.com
Oluşumlarına göre göl çeşitleri nelerdir?
Kara içlerindeki çukurlukları dolduran durgun sulara göl denir.
Yayın Tarihi : 15 Ocak 2014 Çarşamba (oluşturma : 1/30/2015)
Gölün büyüklüğü ve derinliği arttıkça tuzluluk azalır. Nemli iklim bölgelerinde göllerin tuzluluğu
daha azdır. Coğrafya.com'da yer alan bilgiye göre, göller, oluşumlarına göre birbirlerinden ayrılırlar.
1. Tektonik Göller: Yer kabuğu hareketleri ile oluşan çukurlukları dolduran sulardır. En fazla Doğu
Afrika’da görülür. Yurdumuzda ise Tuz G., Manyas (Kuş g.), Ulubat, İznik, Sapanca, Akşehir, Beyşehir,
Burdur, Eber, Hazar, Ilgın gölü gibi. 2. Karstik Göller: Karstik bölgelerdeki çukurlukları dolduran durgun sulardır. Ör: Salda, Suğla, Kestel,
Avlan, Kovada gölleri gibi. 3. Buzul Gölleri: Yurdumuza bazı yüksek dağların üst kısmında görülür (Cilo, Sat, Ağrı, Tendürek,
Süphan, Kaçkar, Uludağ, Erciyes, Bolkar, Aladağlar,Bey dağları gibi). Dünya üzerinde en fazla
Kuzeybatı Avrupa’da görülür. Ayrıca Kanada’nın güneyi ile A.B.D’nin kuzeyindeki göller buna
örnektir. 4. Volkanik Göller: Yurdumuzda Nemrut, Meke Tuzlası (Konya –Karapınar), Gölcük (Isparta), Acıgöl
(Konya) gölleri buna örnektir. 5. Doğal Set Gölleri • Heyelan Set Gölü: Tortum, Sera, Abant, Yedi Göller. • Alüvyon Set Gölü: Marmara, Bafa(Çamiçi), Köyceğiz, Eymir, Mogan • Kıyı Set (Lagün): B. Ve K. Çekmece Terkos (Durusu) ,Akyatan, Balıklı, Simenlik • Volkanik Set: Van ,Erçek, Nazik, Balık, Çıldır. • Buzul (Moren set) Set : En fazla K.Batı Avrupa’da görülür. 6. Yapay Set : Baraj gölleri buna örnektir. Yurdumuz akarsuları üzerinde baraj kurmaya en elverişli
bölgemiz D.Anadolu, en elverişsiz bölge Marmara Bölgesi’dir. Hidro elektrik potansiyeli en fazla olan
bölgemiz D.Anadolu Bölgesidir. Bu dökümanı orjinal adreste göster
Oluşumlarına göre göl çeşitleri nelerdir?
Download

Oluşumlarına göre göl çeşitleri nelerdir?