PROF. DR. ÖMER FETHİ TEZOK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI SEMPOZYUMU- XI
LABORATUVARDAN KLİNİĞE BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
17 NİSAN 2015
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÖRÜKLE KAMPÜSÜ
HOLIDAY INN OTELİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları
Araştırma ve Yardım Derneği
PROGRAM
16.04.2014
13:00
Otele Giriş
17.04.2014
9:00-9:30
AÇILIŞ
9:30-10:30
Farklı Yönleriyle Antibiyotik Direnci
Başkan: Prof. Dr. Haluk Eraksoy
Genomik Plastisite ve Antibiyotik Direnci
Prof. Dr. Serhan Sakarya
Proteomiks
Doç. Dr. Murat Kasap
10:30-10:45
Kahve Arası
10:45-11:30
EUCAST vs CLSI
Başkan: Prof. Dr. Güner Söyletir
11:30-12:30
EUCAST
Prof. Dr. Deniz Gür
CLSI
Yrd. Doç. Dr. Harun Ağca
Gram Pozitif Bakterilerde Antibiyotik Direnci
Başkan: Prof. Dr. Okan Töre
Enterococcus Türlerinde Antibiyotik Direnci
Prof. Dr. Nuran Delialioğlu
Staphylococcus Türlerinde Antibiyotik Direnci
Prof. Dr. Şaban Gürcan
Diğer Gram Pozitif Bakterilerde Antibiyotik Direnci
Prof. Dr. Aynur Karadenizli
12.30-13.30
Öğle Arası
13:30-14:30
Gram Negatif Bakterilerde Antibiyotik Direnci
Başkan: Prof. Dr. Safiye Helvacı
Pseudomonas Türlerinde Antibiyotik Direnci
Prof. Dr. Alpay Azap
Acinetobacter Türlerinde Antibiyotik Direnci
Prof. Dr. Oral Öncül
Gram Negatif Enterik Bakterilerde Antibiyotik Direnci
Yrd. Doç. Dr. Mehtap Aydın
Stenotrophomonas Türlerinde Antibiyotik Direnci
Doç. Dr. Melda Sınırtaş
14:30-14:45
Kahve Arası
14:45-16:00
Dirençli Bakterilerde Tedavi Seçenekleri
Başkan: Doç. Dr. Şükran Köse
16:00-16:30
Gram Pozitif Bakteri Enfeksiyonlarında Tedavi
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın
Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonlarında Tedavi
Prof. Dr. Mustafa Namıduru
Tedavide Orijinal Molekül, Jenerik Molekül Seçimi
Başkan: Prof. Dr. Önder Ergönül
Antibiyotik Tedavisinde Orijinal/Jenerik Molekül
16:30-17:00
KAPANIŞ
18.04.2014
Otelden Ayrılış
Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu
DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkanlar
Kaya Kılıçturgay
Feridun Gökırmak
Okan Töre
Suna Gedikoğlu
Safiye Helvacı
Başkan
Reşit Mıstık
Sekreter
Harun Ağca
Düzenleme Kurulu
Güher Göral
Beyza Ener
Halis Akalın
Barbaros Oral
Cüneyt Özakın
Emel Yılmaz
Yasemin Heper
Ferah Budak
Melda Sınırtaş
Esra Kazak
Oktay Alver
Sevim Akçağlar
Burcu Dalyan Cilo
Haldun Bal
Tufan Kumaş
Not: Sempozyum kayıt ücreti yoktur
Katılım için kayıt yaptırılması zorunludur
Bildiri Gönderimi:
Posterler 65x100 cm boyutlarında hazırlanmalıdır. Kahve aralarında poster değerlendirmeleri
yapılacaktır.
Yazışma Adresi:
Yrd. Doç. Dr. Harun Ağca
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Görükle Kampüsü
Nilüfer / Bursa
e-posta: [email protected]
Tel: 0224 2954117
Fax: 0224 4429181
GSM: 0505 8443004
Download

Program