Özel Atafen
Ortaokulu
6. Sınıflar
Yabancı Diller
Veli
Bilgilendirme
• Yabancı dil öğretim sistemimizde, ana
dilini öğrenme yöntemi kullanılarak
öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve
yaşayarak edinmeleri, kuralları
kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını
daha etkin kılınması hedeflenmektedir.
• Öğrenci merkezli sınıf
çalışmaları, haftada 10 saat olan
İngilizce derslerini eğlenceli hale
getirir.
• Cambridge Üniversitesi ESOL
KET sınavında başarılı olmalarını
sağlamak da A2 düzeyinde
hedeflerimiz arasındadır.
Öğretmenlerimiz:
6 – A/B/C/D İngilizce öğretmeni:
Adem Feim (Adam King)
haftada 6 saat
TEOG Hazırlık dersleri
haftada 2 saat
Burçin Karacan 6 – A/B/C/D
• Haftada 2 saat Okuma ve
Konuşma (Beceri dersleri)
• 6-A/B Adem Feim (Adam
King)
• 6-C/D Özakın Gümüş
6 – A/B/C/D de işlenen Kitaplarımız
Le français Fransızca
Öğretmenimiz:
Merve Gürel
Kullandığımız Kitabımız:
Fransızca Dersi Hedeflerimiz
• Telaffuza, seslere alışkanlık edinip basit cümle
ve yapılarla kendilerini genel olarak ifade
edebilmek,
• Örneğin: Selamlaşma - vedalaşma, kendini
tanıtabilme, zevklerinden bahsedebilme, bir
kart postal yazabilme, planlarından
bahsedebilme, öneri yapabilme, kabul ve ya
reddedebilme, olumlu ya da olumsuz fikir
verme,..
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
• 6. sınıfta her dönem 3 ingilizce yazılı ve 2
Fransızca sınavı uygulanmaktadır.
• Sınıf içi performans notları öğrencinin
derse katılımı, web tabanlı Your Learning
Place sistemindeki ödevleri takibi, sözel dil
yeteneği, ve sınıf içindeki davranışları göz
önüne alınarak verilecektir.
ÖĞRENCİLERİMİZDEN VE
VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ
• Öğrencilerimizden öz disiplin kazanmalarını,
verilen çalışmaları zamanında yapmalarını, derse
hazırlanmalarını, defter ve dosyalarını düzenli ve
eksiksiz tutmalarını beklemekteyiz.
• Sene boyunca ders öğretmenleriyle sürekli
iletişim içinde bulunmanız, sınav tarihlerini ve
önerileri takip ederek ders çalışması için zaman
ayırmasına yardımcı olmanız çocuğunuzun
başarısının artmasına katkı sağlayacaktır.
Download

6.Sınıflar Sunumu