DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
FRANSIZCA III
AFFA 201
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
3+0
3
3
Ön Koşul Dersleri
AFFA 102
Dersin Dili
Fransızca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Zehra Gürsoy
Dersi Verenler
Selahattin Alican Çorakçı, Füsun Çilingir, Çiğdem Karalök, Zehra
Gürsoy, Halime Gülin Şişmanyazıcı, Sibel Akyıldız, Mesut Yaşar Tufan,
Ayşe Atakol, Pınar Kalkan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin son adımı ve A2
seviyesinin başlangıcını oluşturan bu derste amaçlanan, öğrenciye
günlük hayatta gerekli olabilecek durumlarda kendini ifade edebilme
(yazılı / sözlü) ve anlama (yazılı / sözlü) beceresi kazandırılmasıdır.
Öğrencilere hava durumu, gelecekten bahsedebilme, kişi ve nesnelerin
karşılaştırılması konusunda dört dil becerisinin kazandırılması
amaçlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
* bir şey hakkında bilgi verebilir / isteyebilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* öneride bulunmak, fikrini ifade edebilir/
anlayabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* gelecekle ilgili plan yapabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* dilek ve düşüncelerini ifade edebilir/ anlayabilir. 1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* hava durumundan bahsedebilir/ anlayabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
* çeşitli konularda karşılaştırma yapabilir/
anlayabilir.
1,2,3,4,5 1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Genel Tekrar
Ön Hazırlık
alıştırma
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
Ders 13:Qu'est-ce qu'on leur offre?
2
* hediye seçmek
Kelime Bilgisi
* tavsiye istemek
* hediye, bayram ve zevklere ait sözcükler
Ünite IV: Demander et exprimer un
avis
Ders 13:Qu'est-ce qu'on leur offre?
3
* pronom COI
* adjectifs possessifs 3
* olumsuz soru
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
Ders 14: On solde!
4
* elbise satın almak
* beden ve ayakkabı numarası ifade etmek
* tavsiyede bulunmak / almak
Ünite IV: Demander et exprimer un
avis
5
Ders 14: On solde!
* adjectifs démonstratifs ( işaret
sıfatları)
* comparatif 1(karşılaştırma)
* moi aussi / moi non plus
* emir kipinin olumsuz hali
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
6
Ders 15: Découvrir Paris en bus avec l'Open Tour
* tavsiye almak, fikir beyan etmek
* impératif + pronom / emir kipi + zamir
7
Genel tekrar
Vize Sınavları
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
8
Ders 15: Découvrir Paris en bus avec l'Open Tour
* pronominal fiiller
alıştırma
* où ve quand
* "tout" sıfatı
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
9
Ders 16: Si vous gagnez, vous ferez quoi?
* plan yapmak. Dilek ve niyetini ifade etmek
Ünite IV: Demander et exprimer un avis
Ders 16: Si vous gagnez, vous ferez
quoi?
10
* futur simple / gelecek zaman
alıştırma
* varsayımda bulunmak / si
* superlatifs
Unité I: Faire des comparaisons
11
Leçon 17: Parasol ou parapluie?
* iklimden bahsetmek
* iklimleri karşılaştırmak
Unité I: Faire des comparaisons
12
Leçon 17: Parasol ou parapluie?
* futur simple / futur proche (gelecek/ yakın gelecek zamanları)
* karşılaştırma 2
Unité I: Faire des comparaisons
13
Leçon 18: Quand il est midi à Paris
* zamandan bahsetme
* iklimleri karşılaştırma
Unité I: Faire des comparaisons
Leçon 18: Quand il est midi à Paris
14
alıştırma
* "on" zamiri
* être en train de..
* venir de + mastar
15
16
Genel tekrar / Sözlü sınav
Final sınavı
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
* Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A.
Vergne-Sirieys
* Festival I / S.Poisson-Quinton , M. Mahéo-Le coadic , A.
Vergne-Sirieys
* Grammaire 450 nouveaux exercicesNiveau débutant/E. Sirejols, D. Renaud/
Diğer Kaynaklar Clé International
* Vocabulaire Progressif du français
Niveau débutant/Anne Goliot-Lété, Claire Miquel
Clé International
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, Alıştırma
Ödevler
Kompozisyon
Sınavlar
-
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
35
Kısa Sınav
-
-
Ödev (Sözlü)
1
15
Toplam
50
Finalin Başarıya Oranı
50
Yıl içinin Başarıya Oranı
50
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini Fransızca sözlü olarak ifade edebilir.
X
2
Kendini Fransızca yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
Fransızca konuşmayı anlayabilir.
X
4
Fransızca yazılanı anlayabilir.
X
5
Fransızca çeviri yapabilir.
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
97
3,88
3
Download

AFFA 201-3